Till innehåll på sidan

Varuexport, varuimport och handelsnetto, maj 2021, i löpande priser

Handelsnettot 5,1 miljarder kronor i maj

Statistiknyhet från SCB 2021-06-29 9.30

Varuexporten uppgick under maj 2021 till 133,2 miljarder kronor och varuimporten till 128,1 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 5,1 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 5,1 miljarder kronor under maj 2021, enligt preliminära beräkningar. För maj 2020 var det ett överskott på 1,1 miljarder kronor.

Varuexportens värde under maj uppgick till 133,2 miljarder kronor, och varuimporten till 128,1 miljarder. Motsvarande värden för maj 2020 var 102,3 miljarder kronor för varuexporten och 101,2 miljarder för varuimporten. Varuexporten har därmed ökat i värde med 30 procent och varuimporten har ökat med 27 procent jämfört med maj 2020. Notera att pandemins påverkan på utrikeshandeln tydligt kunde ses från och med april 2020, vilket medfört att utvecklingstalen jämfört med föregående år är starka. Det var en vardag mer i maj 2021 än i maj 2020.

Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 19,8 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 14,7 miljarder. Storbritannien är från och med februari 2020 exkluderad från gruppen EU-länder och ingår istället i gruppen Övriga länder.

Export, import och handelsnetto. Varor, miljoner kronor, löpande priser. Trend
Varuexport, varuimport och handelsnetto, maj 2021, i löpande priser

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 3,0 miljarder kronor för maj, och ett överskott på 2,8 miljarder i april. För mars var motsvarande värde ett överskott på 2,7 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari - maj 2021 visade ett överskott på 20,1 miljarder kronor

Hittills under året har värdet för varuexporten ökat med 8 procent, medan varuimporten ökade med 11 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 646,4 miljarder kronor och varuimportvärdet till 626,3 miljarder. Handelsnettot för januari – maj 2021 gav därmed ett överskott på 20,1 miljarder kronor. För motsvarande period för ett år sedan noterades ett överskott på 36,0 miljarder kronor.

Export, import och handelsnetto 2019–2021 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
    Totalt EU-länder[*] Övriga länder
  Månad 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Export Jan 125,7 131,3 114,2 74,0 75,8 63,3 51,7 55,5 50,9
  Febr 122,0 127,6 123,4 72,2 66,8 65,9 49,8 60,8 57,5
  Mars 133,1 131,1 144,0 79,2 66,9 77,9 53,9 64,2 66,1
  April 128,4 106,4 131,6 74,6 52,3 69,8 53,8 54,1 61,8
  Maj 136,5 102,3 133,2 78,8 53,0 70,2 57,7 49,3 63,0
  Juni 122,5 119,5   71,4 60,8   51,1 58,7  
  Juli 123,0 104,1   68,2 52,1   54,8 52,0  
  Aug 113,6 103,9   68,2 57,4   45,4 46,5  
  Sept 128,2 124,7   74,1 66,9   54,1 57,8  
  Okt 137,0 128,7   78,6 67,5   58,4 61,2  
  Nov 131,5 128,4   73,7 69,0   57,8 59,4  
  Dec 116,9 119,8   65,6 63,4   51,3 56,4  
  Årstotal 1 518,4 1 427,8 646,4 878,6 751,9 347,1 639,8 675,9 299,3
Import Jan 124,8 120,2 109,6 86,8 84,2 75,3 38,0 36,0 34,3
  Febr 117,6 114,8 117,8 84,5 76,8 81,1 33,1 38,0 36,7
  Mars 128,3 125,5 141,1 90,6 85,2 96,6 37,7 40,3 44,5
  April 128,8 101,0 129,7 89,7 66,2 88,5 39,1 34,8 41,2
  Maj 131,0 101,2 128,1 93,2 67,7 84,9 37,8 33,5 43,2
  Juni 120,9 114,4   84,5 77,5   36,4 36,9  
  Juli 116,5 100,2   77,9 66,1   38,6 34,1  
  Aug 119,2 105,7   80,5 71,4   38,7 34,3  
  Sept 127,1 121,8   91,5 83,3   35,6 38,5  
  Okt 140,9 124,4   98,3 86,6   42,6 37,8  
  Nov 128,9 126,7   92,8 89,2   36,1 37,5  
  Dec 119,8 118,4   83,5 82,2   36,3 36,2  
  Årstotal 1 503,8 1 374,3 626,3 1 053,8 936,5 426,4 450,0 437,8 199,9
Handelsnetto Jan 0,9 11,1 4,6 ‑12,8 ‑8,4 ‑12,0 13,7 19,5 16,6
  Febr 4,4 12,8 5,6 ‑12,3 ‑10,0 ‑15,2 16,7 22,8 20,8
  Mars 4,8 5,6 2,9 ‑11,4 ‑18,3 ‑18,7 16,2 23,9 21,6
  April ‑0,4 5,4 1,9 ‑15,1 ‑13,9 ‑18,7 14,7 19,3 20,6
  Maj 5,5 1,1 5,1 ‑14,4 ‑14,7 ‑14,7 19,9 15,8 19,8
  Juni 1,6 5,1   ‑13,1 ‑16,7   14,7 21,8  
  Juli 6,5 3,9   ‑9,7 ‑14,0   16,2 17,9  
  Aug ‑5,6 ‑1,8   ‑12,3 ‑14,0   6,7 12,2  
  Sept 1,1 2,9   ‑17,4 ‑16,4   18,5 19,3  
  Okt ‑3,9 4,3   ‑19,7 ‑19,1   15,8 23,4  
  Nov 2,6 1,7   ‑19,1 ‑20,2   21,7 21,9  
  Dec ‑2,9 1,4   ‑17,9 ‑18,8   15,0 20,2  
  Årstotal 14,6 53,5 20,1 ‑175,2 ‑184,7 ‑79,3 189,8 238,2 99,4

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Kajsa Krol Brevinge

Telefon
010-479 45 47
E-post
kajsa.krolbrevinge@scb.se

Marie George

Telefon
010 479 50 01
E-post
marie.george@scb.se