Till innehåll på sidan

Varuexport, varuimport och handelsnetto, mars 2018, i löpande priser:

Handelsnettot 2,6 miljarder kronor i mars

Statistiknyhet från SCB 2018-04-26 9.30

Varuexporten uppgick under mars 2018 till 122,1 miljarder kronor och varuimporten till 119,5 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 2,6 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 2,6 miljarder kronor under mars 2018 enligt preliminära beräkningar. För mars 2017 var det ett underskott på 0,5 miljarder kronor.

Varuexportens värde under mars uppgick till 122,1 miljarder kronor och varuimporten till 119,5 miljarder. Varuexporten har därmed ökat i värde med 3 procent, medan varuimporten är procentuellt oförändrad jämfört med mars 2017.

Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 15,9 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 13,3 miljarder.

Antalet vardagar i mars 2018 var två färre jämfört med mars 2017.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 0,3 miljarder kronor för både mars och februari 2018. För januari 2018 var motsvarande värde ett överskott på 0,5 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari–mars 2018 gav ett underskott på 2,1 miljarder kronor

Under den senaste tremånadersperioden har värdet för både varuexporten och varuimporten ökat med 7 procent jämfört med motsvarande period för ett år sedan. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 345,6 miljarder kronor och varuimportvärdet till 347,7 miljarder. Handelsnettot för januari–mars 2018 gav därmed ett underskott på 2,1 miljarder kronor. För motsvarande period för ett år sedan noterades ett underskott på 0,8 miljarder kronor.

Export, import och handelsnetto 2016–2018 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
  TotaltEU-länderÖvriga länder
 Månad201620172018201620172018201620172018
Export
Jan
87,1 103,1 115,2 53,0 63,0 67,6 34,1 40,1 47,6
 
Febr
94,6 100,5 108,3 56,5 59,0 65,8 38,1 41,5 42,5
 
Mars
103,7 119,1 122,1 61,7 69,5 73,0 42,0 49,6 49,1
 
April
99,5 99,5   58,3 59,3   41,2 40,2  
 
Maj
96,2 115,2   56,8 67,9   39,4 47,3  
 
Juni
103,3 115,4   60,5 67,5   42,8 47,9  
 
Juli
86,0 93,6   50,7 53,4   35,3 40,2  
 
Aug
88,4 99,1   53,2 59,2   35,2 39,9  
 
Sept
108,1 113,5   63,8 67,4   44,3 46,1  
 
Okt
103,7 116,6   62,6 70,0   41,1 46,6  
 
Nov
113,0 121,8   66,1 72,6   46,9 49,2  
 
Dec
109,1 109,2   62,1 64,0   47,0 45,2  
 
Årstotal
1 192,7 1 306,6 345,6 705,3 772,8 206,4 487,4 533,8 139,2
Import
Jan
86,4 102,2 117,9 61,1 71,6 83,2 25,3 30,6 34,7
 
Febr
94,9 101,7 110,3 70,0 73,4 80,8 24,9 28,3 29,5
 
Mars
102,1 119,6 119,5 72,8 86,1 86,3 29,3 33,5 33,2
 
April
97,3 102,5   72,2 73,7   25,1 28,8  
 
Maj
100,2 113,9   72,0 81,7   28,2 32,2  
 
Juni
103,6 110,0   74,1 79,4   29,5 30,6  
 
Juli
85,8 95,4   59,5 65,0   26,3 30,4  
 
Aug
98,9 105,8   67,9 73,2   31,0 32,6  
 
Sept
105,4 110,2   76,3 79,6   29,1 30,6  
 
Okt
107,2 117,9   78,3 85,8   28,9 32,1  
 
Nov
115,1 121,7   82,7 88,7   32,4 33,0  
 
Dec
110,5 112,9   78,4 82,1   32,1 30,8  
 
Årstotal
1 207,4 1 313,8 347,7 865,3 940,3 250,3 342,1 373,5 97,4
Handelsnetto
Jan
0,7 0,9 ‑2,7 ‑8,1 ‑8,6 ‑15,6 8,8 9,5 12,9
 
Febr
‑0,3 ‑1,2 ‑2,0 ‑13,5 ‑14,4 ‑15,0 13,2 13,2 13,0
 
Mars
1,6 ‑0,5 2,6 ‑11,1 ‑16,6 ‑13,3 12,7 16,1 15,9
 
April
2,2 ‑3,0   ‑13,9 ‑14,4   16,1 11,4  
 
Maj
‑4,0 1,3   ‑15,2 ‑13,8   11,2 15,1  
 
Juni
‑0,3 5,4   ‑13,6 ‑11,9   13,3 17,3  
 
Juli
0,2 ‑1,8   ‑8,8 ‑11,6   9,0 9,8  
 
Aug
‑10,5 ‑6,7   ‑14,7 ‑14,0   4,2 7,3  
 
Sept
2,7 3,3   ‑12,5 ‑12,2   15,2 15,5  
 
Okt
‑3,5 ‑1,3   ‑15,7 ‑15,8   12,2 14,5  
 
Nov
‑2,1 0,1   ‑16,6 ‑16,1   14,5 16,2  
 
Dec
‑1,4 ‑3,7   ‑16,3 ‑18,1   14,9 14,4  
 
Årstotal
‑14,7 ‑7,2 ‑2,1 ‑160,0 ‑167,5 ‑43,9 145,3 160,3 41,8

Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend
Varuexport, varuimport och handelsnetto, mars 2018, i löpande priser

Definitioner och förklaringar

Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Nästa publiceringstillfälle

2018-05-28 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Runo Samuelsson

Telefon
010-479 46 61
E-post
runo.samuelsson@scb.se

Kajsa Krol Brevinge

Telefon
010-479 45 47
E-post
kajsa.krolbrevinge@scb.se