Till innehåll på sidan

Varuexport, varuimport och handelsnetto, september 2022, i löpande priser

Handelsnettot -1,8 miljarder kronor i september

Statistiknyhet från SCB 2022-10-26 8.00

Varuexporten uppgick under september 2022 till 179,5 miljarder kronor och varuimporten till 181,3 miljarder. Det ger ett handelsnetto på -1,8 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett underskott på 1,8 miljarder kronor under september 2022, enligt preliminära beräkningar. För september 2021 var det ett överskott på 5,5 miljarder kronor.

Varuexportens värde under september uppgick till 179,5 miljarder kronor, och varuimporten till 181,3 miljarder. Motsvarande värden för september 2021 var 146,8 miljarder kronor för varuexporten och 141,3 miljarder för varuimporten. Varuexporten har därmed ökat i värde med 22 procent, och varuimporten har ökat med 28 procent jämfört med september 2021. Det var lika många vardagar i september 2022 som i september 2021.

Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 19,6 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 21,4 miljarder. Storbritannien är från och med februari 2020 exkluderad från gruppen EU-länder och ingår istället i gruppen Övriga länder.

Export, import och handelsnetto 2020–2022 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
    Totalt EU-länder[*] Övriga länder
  Månad 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Export Jan 131,3 114,1 141,2 75,8 63,2 78,7 55,5 50,9 62,5
  Febr 127,7 123,3 150,8 66,9 65,8 81,6 54,2 57,5 69,2
  Mars 131,1 144,1 183,7 66,9 77,9 99,1 57,3 66,2 84,6
  April 106,3 131,7 155,7 52,2 69,8 84,3 49,5 61,9 71,4
  Maj 102,3 133,5 171,8 53,0 70,4 92,5 45,1 63,1 79,3
  Juni 119,6 144,4 181,3 60,9 76,2 98,8 52,9 68,2 82,5
  Juli 103,8 126,6 152,6 52,0 66,3 78,8 46,8 60,3 73,8
  Aug 103,8 115,6 149,0 57,3 64,2 83,8 41,3 51,4 65,2
  Sept 124,7 146,8 179,5 66,9 79,2 98,2 51,0 67,6 81,3
  Okt 128,6 145,5   67,2 79,4   53,9 66,1  
  Nov 128,2 153,3   68,7 83,6   52,1 69,7  
  Dec 119,7 147,4   63,1 77,8   49,8 69,6  
  Årstotal 1 427,1 1 626,3 1 465,6 751,0 873,8 795,8 609,4 752,5 669,8
Import Jan 120,3 110,1 142,7 84,3 75,2 89,5 36,0 34,9 53,2
  Febr 114,8 118,8 150,3 76,7 80,8 97,7 32,9 38,0 52,6
  Mars 125,6 141,6 179,4 85,2 96,5 115,3 34,9 45,1 64,1
  April 101,0 130,2 159,3 66,2 88,5 99,6 30,9 41,7 59,7
  Maj 101,5 130,2 177,2 67,8 86,9 111,9 29,9 43,3 65,3
  Juni 115,1 135,5 179,3 78,1 91,2 116,2 31,9 44,3 63,1
  Juli 100,6 120,1 156,6 66,5 79,6 91,0 29,7 40,5 65,6
  Aug 105,8 126,4 167,0 71,3 81,4 102,2 30,1 45,0 64,8
  Sept 121,9 141,3 181,3 83,4 91,5 119,6 33,1 49,8 61,7
  Okt 124,6 146,1   86,3 94,6   33,0 51,5  
  Nov 126,8 153,8   88,1 101,2   33,0 52,6  
  Dec 118,5 152,1   81,6 100,0   31,5 52,1  
  Årstotal 1 376,5 1 606,2 1 493,1 935,7 1 067,4 943,0 386,9 538,8 550,1
Handelsnetto Jan 11,0 4,0 ‑1,5 ‑8,5 ‑12,0 ‑10,8 19,5 16,0 9,3
  Febr 12,9 4,5 0,5 ‑9,8 ‑15,0 ‑16,1 21,3 19,5 16,6
  Mars 5,5 2,5 4,3 ‑18,3 ‑18,6 ‑16,2 22,4 21,1 20,5
  April 5,3 1,5 ‑3,6 ‑14,0 ‑18,7 ‑15,3 18,6 20,2 11,7
  Maj 0,8 3,3 ‑5,4 ‑14,8 ‑16,5 ‑19,4 15,2 19,8 14,0
  Juni 4,5 8,9 2,0 ‑17,2 ‑15,0 ‑17,4 21,0 23,9 19,4
  Juli 3,2 6,5 ‑4,0 ‑14,5 ‑13,3 ‑12,2 17,1 19,8 8,2
  Aug ‑2,0 ‑10,8 ‑18,0 ‑14,0 ‑17,2 ‑18,4 11,2 6,4 0,4
  Sept 2,8 5,5 ‑1,8 ‑16,5 ‑12,3 ‑21,4 17,9 17,8 19,6
  Okt 4,0 ‑0,6   ‑19,1 ‑15,2   20,9 14,6  
  Nov 1,4 ‑0,5   ‑19,5 ‑17,6   19,1 17,1  
  Dec 1,2 ‑4,7   ‑18,5 ‑22,2   18,3 17,5  
  Årstotal 50,6 20,1 ‑27,5 ‑184,7 ‑193,6 ‑147,2 222,5 213,7 119,7

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett underskott på 5,4 miljarder kronor för september, och ett underskott på 5,9 miljarder i augusti. För juli var motsvarande värde ett underskott på 6,1 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari - september 2022 visade ett underskott på 27,5 miljarder kronor

Hittills under året har värdet för varuexporten ökat med 24 procent, och varuimporten har ökat med 29 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 1 465,6 miljarder kronor och varuimportvärdet till 1 493,1 miljarder. Handelsnettot för januari – september 2022 gav därmed ett underskott på 27,5 miljarder kronor. För motsvarande period för ett år sedan noterades ett överskott på 25,9 miljarder kronor.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Marie George

Telefon
010 479 50 01
E-post
marie.george@scb.se

Amanda Akinyi Lagehäll

Telefon
010 479 41 58
E-post
amanda.akinyilagehall@scb.se