Till innehåll på sidan

Export för stora varugrupper enligt SPIN

Sveriges export av varor enligt SPIN 2015. Trend

Export för stora varugrupper enligt SPIN (1)

För utrikeshandel med varor redovisas trendserier för ett urval av varugrupper och länder samt handelsnettot (import, export, handelsbalans). Skattningen av trenden baseras på en modellering av originalserierna i löpande priser enligt metoden X12-ARIMA med justering för kalendereffekter. Trenden visar på långsiktiga tendenser i tidsserierna vid aktuell tidpunkt.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-28

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna