Till innehåll på sidan

Export för stora varugrupper enligt SPIN

Sveriges export av varor enligt SPIN 2015. Trend

Export för stora varugrupper enligt SPIN (1)

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-09-28

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna