Till innehåll på sidan

Export för viktiga varuområden enligt SITC

Sveriges export av varor enligt SITC, i miljoner kronor

Varuområden enligt SITC Värde januari-februari Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2020 2019 2020 2020/2019
TOTAL 258 097 247 862 100,0 4
Skogsvaror 25 543 25 526 9,9 0
Trävaror 5 427 5 326 2,1 2
Pappersmassa 4 298 4 399 1,7 ‑2
Papper 14 689 14 674 5,7 0
Mineralvaror 25 768 26 233 10,0 ‑2
Järnmalm 4 384 3 275 1,7 34
Järn och stål 10 967 13 513 4,2 ‑19
Övriga metaller 5 266 4 476 2,0 18
Kemivaror 42 535 35 911 16,5 18
Grundämnen, föreningar 3 331 3 266 1,3 2
Läkemedel 23 956 18 245 9,3 31
Plaster 5 733 5 812 2,2 ‑1
Energivaror 17 798 16 614 6,9 7
Oljeprodukter 15 938 13 511 6,2 18
Verkstadsprodukter 111 606 111 930 43,2 0
Metallarbeten 6 662 6 821 2,6 ‑2
Maskiner 36 177 37 226 14,0 ‑3
Elektronik, telekom 25 451 22 973 9,9 11
Vägfordon 36 641 38 119 14,2 ‑4
Personbilar 20 599 18 623 8,0 11
Last- och dragbilar 4 212 5 477 1,6 ‑23
Delar, tillbehör 9 809 11 459 3,8 ‑14
Övriga transportmedel 1 192 1 752 0,5 ‑32
Instrument, optiska varor 5 482 5 039 2,1 9
Övriga varor 34 846 31 648 13,5 10
Livsmedel, drycker, tobak 16 242 14 377 6,3 13
Tekovaror, skor 7 078 6 191 2,7 14
Möbler 3 310 3 207 1,3 3

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-04-28

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm