Till innehåll på sidan

Export för viktiga varuområden enligt SITC

Sveriges export av varor enligt SITC, i miljoner kronor

Varuområden enligt SITC Värde januari-april Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2020 2019 2020 2020/2019
TOTAL 496 659 509 551 100,0 ‑3
Skogsvaror 51 749 52 004 10,4 0
Trävaror 11 092 11 144 2,2 0
Pappersmassa 8 617 9 038 1,7 ‑5
Papper 29 756 29 507 6,0 1
Mineralvaror 51 661 54 602 10,4 ‑5
Järnmalm 9 371 7 757 1,9 21
Järn och stål 22 009 26 950 4,4 ‑18
Övriga metaller 9 593 9 186 1,9 4
Kemivaror 88 527 73 115 17,8 21
Grundämnen, föreningar 6 876 6 644 1,4 3
Läkemedel 50 441 36 225 10,2 39
Plaster 12 203 12 256 2,5 0
Energivaror 27 265 33 890 5,5 ‑20
Oljeprodukter 24 294 27 869 4,9 ‑13
Verkstadsprodukter 209 769 230 822 42,2 ‑9
Metallarbeten 13 188 13 898 2,7 ‑5
Maskiner 72 508 78 002 14,6 ‑7
Elektronik, telekom 50 314 46 556 10,1 8
Vägfordon 59 149 77 632 11,9 ‑24
Personbilar 32 628 36 672 6,6 ‑11
Last- och dragbilar 7 381 11 497 1,5 ‑36
Delar, tillbehör 15 078 23 881 3,0 ‑37
Övriga transportmedel 3 198 3 941 0,6 ‑19
Instrument, optiska varor 11 413 10 793 2,3 6
Övriga varor 67 689 65 117 13,6 4
Livsmedel, drycker, tobak 32 602 30 807 6,6 6
Tekovaror, skor 12 866 11 958 2,6 8
Möbler 6 254 6 624 1,3 ‑6

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm