Till innehåll på sidan

Export för viktiga varuområden enligt SITC

Sveriges export av varor enligt SITC, i miljoner kronor

Varuområden enligt SITC Värde januari-december Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2022 2021 2022 2022/2021
TOTAL 1 998 500 1 626 423 100,0 23
Skogsvaror 198 905 166 744 10,0 19
Trävaror 53 794 49 454 2,7 9
Pappersmassa 32 394 27 303 1,6 19
Papper 103 810 82 208 5,2 26
Mineralvaror 222 924 186 541 11,2 20
Järnmalm 37 512 40 540 1,9 ‑7
Järn och stål 93 080 71 983 4,7 29
Övriga metaller 48 309 37 446 2,4 29
Kemivaror 297 852 232 080 14,9 28
Grundämnen, föreningar 29 992 23 774 1,5 26
Läkemedel 139 381 100 435 7,0 39
Plaster 51 695 43 542 2,6 19
Energivaror 217 555 119 619 10,9 82
Oljeprodukter 160 666 91 154 8,0 76
Verkstadsprodukter 794 259 695 463 39,7 14
Metallarbeten 48 975 43 075 2,5 14
Maskiner 255 099 225 002 12,8 13
Elektronik, telekom 193 154 170 138 9,7 14
Vägfordon 243 561 210 867 12,2 16
Personbilar 123 760 108 679 6,2 14
Last- och dragbilar 40 569 31 814 2,0 28
Delar, tillbehör 60 660 54 476 3,0 11
Övriga transportmedel 10 887 8 351 0,5 30
Instrument, optiska varor 42 584 38 029 2,1 12
Övriga varor 267 005 225 976 13,4 18
Livsmedel, drycker, tobak 129 733 103 502 6,5 25
Tekovaror, skor 54 118 46 633 2,7 16
Möbler 23 572 21 195 1,2 11

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-02-28

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för utrikeshandel

E-post
utrikeshandel@scb.se