Till innehåll på sidan

Export för viktiga varuområden enligt SITC

Sveriges export av varor enligt SITC, i miljoner kronor

Varuområden enligt SITC Värde januari-augusti Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2020 2019 2020 2020/2019
TOTAL 926 045 1 004 846 100,0 ‑8
Skogsvaror 96 538 101 491 10,4 ‑5
Trävaror 21 489 21 231 2,3 1
Pappersmassa 16 034 18 105 1,7 ‑11
Papper 54 664 57 708 5,9 ‑5
Mineralvaror 94 847 105 268 10,2 ‑10
Järnmalm 18 681 16 337 2,0 14
Järn och stål 37 717 50 292 4,1 ‑25
Övriga metaller 18 166 17 594 2,0 3
Kemivaror 157 273 142 934 17,0 10
Grundämnen, föreningar 12 568 13 487 1,4 ‑7
Läkemedel 86 637 69 771 9,4 24
Plaster 22 494 24 163 2,4 ‑7
Energivaror 46 011 71 313 5,0 ‑35
Oljeprodukter 40 038 59 640 4,3 ‑33
Verkstadsprodukter 396 600 451 380 42,8 ‑12
Metallarbeten 24 278 26 760 2,6 ‑9
Maskiner 133 284 149 961 14,4 ‑11
Elektronik, telekom 99 014 97 638 10,7 1
Vägfordon 111 671 146 497 12,1 ‑24
Personbilar 61 951 70 460 6,7 ‑12
Last- och dragbilar 13 167 21 502 1,4 ‑39
Delar, tillbehör 29 163 44 433 3,1 ‑34
Övriga transportmedel 5 893 8 349 0,6 ‑29
Instrument, optiska varor 22 460 22 175 2,4 1
Övriga varor 134 777 132 459 14,6 2
Livsmedel, drycker, tobak 63 633 62 478 6,9 2
Tekovaror, skor 26 506 25 079 2,9 6
Möbler 12 627 13 282 1,4 ‑5

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna