Till innehåll på sidan

Export för viktiga varuområden enligt SITC

Sveriges export av varor enligt SITC, i miljoner kronor

Varuområden enligt SITCVärde januari–majAndel
i %
Föränd-
ring i %
 2019201820192019/2018
TOTAL 648 382 586 984 100,0 10
Skogsvaror 65 593 60 292 10,1 9
Trävaror 14 184 13 214 2,2 7
Pappersmassa 11 367 9 841 1,8 16
Papper 37 096 34 554 5,7 7
Mineralvaror 69 658 61 773 10,7 13
Järnmalm 10 643 8 021 1,6 33
Järn och stål 33 685 28 347 5,2 19
Övriga metaller 11 718 12 375 1,8 ‑5
Kemivaror 93 184 77 158 14,4 21
Grundämnen, föreningar 8 592 8 194 1,3 5
Läkemedel 46 448 34 306 7,2 35
Plaster 15 516 14 458 2,4 7
Energivaror 42 782 42 507 6,6 1
Oljeprodukter 35 111 36 134 5,4 ‑3
Verkstadsprodukter 295 161 268 722 45,5 10
Metallarbeten 17 756 16 078 2,7 10
Maskiner 99 434 89 536 15,3 11
Elektronik, telekom 59 836 57 305 9,2 4
Vägfordon 98 214 89 949 15,1 9
Personbilar 46 452 40 973 7,2 13
Last- och dragbilar 14 456 15 220 2,2 ‑5
Delar, tillbehör 30 267 27 750 4,7 9
Övriga transportmedel 6 007 3 000 0,9 100
Instrument, optiska varor 13 914 12 854 2,1 8
Övriga varor 82 005 76 532 12,6 7
Livsmedel, drycker, tobak 38 798 37 121 6,0 5
Tekovaror, skor 14 883 12 744 2,3 17
Möbler 8 312 7 531 1,3 10

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-07-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm