Till innehåll på sidan

Export för viktiga varuområden enligt SITC

Sveriges export av varor enligt SITC, i miljoner kronor

Varuområden enligt SITC Värde januari-september Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2019 2018 2019 2019/2018
TOTAL 1 133 517 1 057 985 100,0 7
Skogsvaror 113 757 108 337 10,0 5
Trävaror 23 998 23 165 2,1 4
Pappersmassa 19 988 18 155 1,8 10
Papper 64 696 62 216 5,7 4
Mineralvaror 118 046 108 871 10,4 8
Järnmalm 18 587 14 848 1,6 25
Järn och stål 55 723 49 521 4,9 13
Övriga metaller 19 779 21 349 1,7 ‑7
Kemivaror 159 809 136 059 14,1 17
Grundämnen, föreningar 15 064 14 530 1,3 4
Läkemedel 77 261 58 866 6,8 31
Plaster 27 196 26 035 2,4 4
Energivaror 78 023 84 992 6,9 ‑8
Oljeprodukter 65 160 72 750 5,7 ‑10
Verkstadsprodukter 513 334 479 267 45,3 7
Metallarbeten 30 381 28 575 2,7 6
Maskiner 169 705 157 323 15,0 8
Elektronik, telekom 111 589 108 355 9,8 3
Vägfordon 167 178 155 355 14,7 8
Personbilar 81 425 71 919 7,2 13
Last- och dragbilar 24 628 25 772 2,2 ‑4
Delar, tillbehör 50 032 47 275 4,4 6
Övriga transportmedel 9 117 6 587 0,8 38
Instrument, optiska varor 25 365 23 072 2,2 10
Övriga varor 150 547 140 459 13,3 7
Livsmedel, drycker, tobak 71 245 68 197 6,3 4
Tekovaror, skor 28 088 24 033 2,5 17
Möbler 15 128 13 651 1,3 11

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm