Till innehåll på sidan

Export för viktiga varuområden enligt SITC

Sveriges export av varor enligt SITC, i miljoner kronor

Varuområden enligt SITC Värde januari-juli Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2021 2020 2021 2021/2020
TOTAL 918 259 822 302 100,0 12
Skogsvaror 95 037 86 241 10,3 10
Trävaror 27 760 19 554 3,0 42
Pappersmassa 16 073 14 098 1,8 14
Papper 46 862 48 767 5,1 ‑4
Mineralvaror 104 871 84 317 11,4 24
Järnmalm 23 874 16 016 2,6 49
Järn och stål 39 845 34 753 4,3 15
Övriga metaller 20 906 15 539 2,3 35
Kemivaror 131 905 143 506 14,4 ‑8
Grundämnen, föreningar 13 293 11 217 1,4 19
Läkemedel 57 695 80 835 6,3 ‑29
Plaster 24 508 20 036 2,7 22
Energivaror 61 443 40 219 6,7 53
Oljeprodukter 47 680 35 143 5,2 36
Verkstadsprodukter 401 583 350 298 43,7 15
Metallarbeten 24 588 21 424 2,7 15
Maskiner 131 131 119 746 14,3 10
Elektronik, telekom 93 951 86 860 10,2 8
Vägfordon 125 633 97 406 13,7 29
Personbilar 66 870 53 164 7,3 26
Last- och dragbilar 17 726 11 940 1,9 48
Delar, tillbehör 31 724 25 445 3,5 25
Övriga transportmedel 4 896 4 921 0,5 ‑1
Instrument, optiska varor 21 384 19 942 2,3 7
Övriga varor 123 420 117 720 13,4 5
Livsmedel, drycker, tobak 56 754 55 775 6,2 2
Tekovaror, skor 25 041 23 074 2,7 9
Möbler 11 834 11 003 1,3 8

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-28

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna