Till innehåll på sidan

Export och import av varor fördelade på länder

Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor

Region Export Import
Land Värde januari-april Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-april Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2020 2019 2020 2020/2019 2020 2019 2020 2020/2019
TOTALT 496 659 509 551 100,0 ‑3 461 869 498 557 100,0 ‑7
Europa 350 476 372 661 70,6 ‑6 388 890 416 108 84,2 ‑7
EU27_2020 255 232 272 720 51,4 ‑6 305 896 327 995 66,2 ‑7
Belgien 17 444 21 400 3,5 ‑18 19 913 22 032 4,3 ‑10
Bulgarien 698 615 0,1 13 818 793 0,2 3
Cypern 141 124 0,0 14 185 187 0,0 ‑1
Danmark 35 366 34 194 7,1 3 30 869 33 191 6,7 ‑7
Estland 3 751 4 252 0,8 ‑12 4 426 4 905 1,0 ‑10
Finland 33 355 34 857 6,7 ‑4 20 577 24 355 4,5 ‑16
Frankrike 20 165 21 585 4,1 ‑7 16 718 19 393 3,6 ‑14
Grekland 1 138 1 287 0,2 ‑12 616 535 0,1 15
Irland 1 719 2 194 0,3 ‑22 5 163 4 644 1,1 11
Italien 13 467 14 992 2,7 ‑10 15 627 17 102 3,4 ‑9
Kroatien 376 374 0,1 1 416 331 0,1 26
Lettland 1 893 1 652 0,4 15 2 895 3 247 0,6 ‑11
Litauen 3 216 3 404 0,6 ‑6 4 353 4 696 0,9 ‑7
Luxemburg 282 377 0,1 ‑25 809 1 928 0,2 ‑58
Malta 107 168 0,0 ‑36 168 166 0,0 1
Nederländerna 25 253 28 751 5,1 ‑12 43 680 44 588 9,5 ‑2
Polen 15 955 17 939 3,2 ‑11 20 572 21 207 4,5 ‑3
Portugal 2 855 2 265 0,6 26 2 025 2 305 0,4 ‑12
Rumänien 1 124 1 224 0,2 ‑8 1 347 1 321 0,3 2
Slovakien 1 428 1 528 0,3 ‑7 3 506 3 158 0,8 11
Slovenien 535 644 0,1 ‑17 954 1 039 0,2 ‑8
Spanien 9 140 10 587 1,8 ‑14 7 657 7 209 1,7 6
Tjeckien 4 045 4 342 0,8 ‑7 7 636 8 098 1,7 ‑6
Tyskland 54 094 54 952 10,9 ‑2 83 854 90 315 18,2 ‑7
Ungern 2 236 2 271 0,5 ‑2 5 135 5 143 1,1 0
Österrike 4 444 5 268 0,9 ‑16 5 861 6 107 1,3 ‑4
Ospec. länder inom EU 1 006 1 475 0,2 ‑32 114 0 0,0 100
Övriga Europa 95 244 99 941 19,2 ‑5 82 994 88 113 18,0 ‑6
Albanien 50 60 0,0 ‑17 40 57 0,0 ‑30
Andorra 5 6 0,0 ‑17 0 0 0,0 0
Bosnien-Hercegovina 89 109 0,0 ‑18 140 150 0,0 ‑7
Färöarna 79 84 0,0 ‑6 3 7 0,0 ‑57
Gibraltar 538 2 0,1 26 800 37 0 0,0 100
Island 1 162 1 191 0,2 ‑2 110 118 0,0 ‑7
Kosovo 8 11 0,0 ‑27 13 7 0,0 86
Liechtenstein 12 11 0,0 9 26 26 0,0 0
Makedonien, f.d. Jug. Rep. 39 30 0,0 30 56 74 0,0 ‑24
Moldavien 63 73 0,0 ‑14 2 4 0,0 ‑50
Montenegro 5 7 0,0 ‑29 5 10 0,0 ‑50
Norge 49 401 52 028 9,9 ‑5 47 158 42 329 10,2 11
Ryssland 6 322 6 561 1,3 ‑4 6 326 13 110 1,4 ‑52
San Marino 6 14 0,0 ‑57 6 1 0,0 500
Schweiz 5 857 6 009 1,2 ‑3 3 607 3 422 0,8 5
Serbien 474 440 0,1 8 739 647 0,2 14
Storbritannien 24 951 27 562 5,0 ‑9 20 602 23 888 4,5 ‑14
Turkiet 4 991 4 294 1,0 16 3 720 3 818 0,8 ‑3
Ukraina 1 059 1 241 0,2 ‑15 286 311 0,1 ‑8
Vatikanstaten 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vitryssland 134 209 0,0 ‑36 120 135 0,0 ‑11
Afrika 9 845 10 303 2,0 ‑4 3 699 7 587 0,8 ‑51
Nordafrika 5 370 5 123 1,1 5 629 1 001 0,1 ‑37
Algeriet 738 637 0,1 16 30 27 0,0 11
Ceuta 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Egypten 3 235 2 264 0,7 43 176 124 0,0 42
Libyen 103 128 0,0 ‑20 2 417 0,0 ‑100
Marocko 1 030 1 818 0,2 ‑43 388 388 0,1 0
Melilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sudan 83 41 0,0 102 1 1 0,0 0
Tunisien 181 234 0,0 ‑23 32 44 0,0 ‑27
Västsahara 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Västafrika 1 202 1 141 0,2 5 2 327 5 600 0,5 ‑58
Benin 34 37 0,0 ‑8 0 0 0,0 0
Burkina Faso 76 59 0,0 29 3 1 0,0 200
Elfenbenskusten 96 47 0,0 104 2 0 0,0 100
Gambia 14 10 0,0 40 0 0 0,0 0
Ghana 264 262 0,1 1 4 66 0,0 ‑94
Guinea 34 21 0,0 62 0 0 0,0 0
Guinea-Bissau 7 1 0,0 600 0 1 0,0 ‑100
Kap Verde 2 2 0,0 0 0 0 0,0 0
Liberia 8 101 0,0 ‑92 0 0 0,0 0
Mali 43 45 0,0 ‑4 1 1 0,0 0
Mauretanien 57 25 0,0 128 0 0 0,0 0
Niger 14 53 0,0 ‑74 0 2 0,0 ‑100
Nigeria 283 322 0,1 ‑12 2 316 5 528 0,5 ‑58
Senegal 75 92 0,0 ‑18 0 1 0,0 ‑100
Sierra Leone 33 27 0,0 22 0 0 0,0 0
Tchad 0 3 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Togo 160 32 0,0 400 0 0 0,0 0
Central/Öst-/Södra Afrika 3 274 4 039 0,7 ‑19 744 986 0,2 ‑25
Angola 65 79 0,0 ‑18 0 0 0,0 0
Botswana 4 4 0,0 0 0 0 0,0 0
Brittiska terr. i Ind. Oceanen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Burundi 1 0 0,0 100 3 12 0,0 ‑75
Centralafrikanska rep. 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Comorerna 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Djibouti 3 10 0,0 ‑70 0 0 0,0 0
Ekvatorialguinea 1 1 0,0 0 2 0 0,0 100
Eritrea 15 15 0,0 0 0 0 0,0 0
Etiopien 93 25 0,0 272 27 25 0,0 8
Gabon 8 4 0,0 100 0 0 0,0 0
Kamerun 46 28 0,0 64 4 3 0,0 33
Kenya 114 107 0,0 7 77 108 0,0 ‑29
Kongo 16 24 0,0 ‑33 0 0 0,0 0
Kongo, Demokr. Rep. 69 29 0,0 138 0 1 0,0 ‑100
Lesotho 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Madagaskar 72 22 0,0 227 159 142 0,0 12
Malawi 5 7 0,0 ‑29 3 5 0,0 ‑40
Mauritius 16 12 0,0 33 30 64 0,0 ‑53
Mayotte 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Mocambique 77 15 0,0 413 9 3 0,0 200
Namibia 12 8 0,0 50 2 2 0,0 0
Rwanda 18 14 0,0 29 21 17 0,0 24
S:t Helena 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sao Tome, Principe 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Seychellerna 3 3 0,0 0 0 2 0,0 ‑100
Somalia 2 2 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Swaziland 2 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Sydafrika 2 272 3 217 0,5 ‑29 358 545 0,1 ‑34
Sydsudan 3 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Tanzania 161 135 0,0 19 25 34 0,0 ‑26
Uganda 49 43 0,0 14 20 17 0,0 18
Zambia 116 167 0,0 ‑31 0 3 0,0 ‑100
Zimbabwe 27 63 0,0 ‑57 4 4 0,0 0
Amerika 56 225 55 430 11,3 1 19 474 18 814 4,2 4
Nordamerika 46 555 44 575 9,4 4 16 759 13 506 3,6 24
Grönland 125 244 0,0 ‑49 0 0 0,0 0
Kanada 3 685 4 026 0,7 ‑8 1 809 1 072 0,4 69
S:t Pierre, Miquelon 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
USA 42 745 40 306 8,6 6 14 950 12 434 3,2 20
Central-/Sydamerika 9 669 10 855 1,9 ‑11 2 715 5 308 0,6 ‑49
Anguilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Antigua, Barbuda 3 10 0,0 ‑70 0 0 0,0 0
Argentina 396 691 0,1 ‑43 99 104 0,0 ‑5
Aruba 1 319 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Bahamas 36 473 0,0 ‑92 0 0 0,0 0
Barbados 25 15 0,0 67 0 0 0,0 0
Belize 0 1 0,0 ‑100 3 1 0,0 200
Bermuda 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Bolivia 41 102 0,0 ‑60 3 3 0,0 0
Bonaire, Sint Eustatius, Saba 93 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Brasilien 3 188 2 896 0,6 10 797 1 681 0,2 ‑53
Brittiska Jungfruöarna 0 1 0,0 ‑100 15 13 0,0 15
Caymanöarna 2 27 0,0 ‑93 0 0 0,0 0
Chile 1 225 1 420 0,2 ‑14 295 329 0,1 ‑10
Colombia 489 322 0,1 52 174 152 0,0 14
Costa Rica 106 125 0,0 ‑15 54 60 0,0 ‑10
Curacao 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Dominica 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Dominikanska Rep. 76 182 0,0 ‑58 128 107 0,0 20
Ecuador 155 283 0,0 ‑45 282 231 0,1 22
El Salvador 41 49 0,0 ‑16 8 12 0,0 ‑33
Falklandsöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Grenada 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Guatemala 66 95 0,0 ‑31 32 60 0,0 ‑47
Guyana 6 13 0,0 ‑54 0 2 0,0 ‑100
Haiti 9 10 0,0 ‑10 0 1 0,0 ‑100
Honduras 42 79 0,0 ‑47 156 139 0,0 12
Jamaica 104 7 0,0 1 386 0 0 0,0 0
Jungfruöarna (USA) 2 30 0,0 ‑93 0 0 0,0 0
Kuba 446 148 0,1 201 21 13 0,0 62
Mexiko 2 249 2 453 0,5 ‑8 339 353 0,1 ‑4
Montserrat 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nicaragua 21 9 0,0 133 55 18 0,0 206
Panama 119 148 0,0 ‑20 23 49 0,0 ‑53
Paraguay 31 25 0,0 24 39 38 0,0 3
Peru 533 632 0,1 ‑16 163 366 0,0 ‑55
S:t Kitts och Nevis 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
S:t Vincent o Grenadinerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Saint Lucia 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Saint-Barthélemy 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sint-Maarten, nederländska delen 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Surinam 13 3 0,0 333 0 0 0,0 0
Trinidad, Tobago 17 42 0,0 ‑60 17 14 0,0 21
Turks-/Caicosöarna 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Uruguay 126 227 0,0 ‑44 10 27 0,0 ‑63
Venezuela 5 13 0,0 ‑62 0 1 538 0,0 ‑100
Asien 71 153 60 710 14,3 17 48 739 54 580 10,6 ‑11
Mellanöstern 11 991 8 324 2,4 44 2 213 2 334 0,5 ‑5
Armenien 27 51 0,0 ‑47 2 2 0,0 0
Azerbajdzjan 34 84 0,0 ‑60 2 1 0,0 100
Bahrain 201 161 0,0 25 10 5 0,0 100
Det ockuperade palestinska territoriet 7 7 0,0 0 4 2 0,0 100
För. Arabemiraten 4 366 2 114 0,9 107 173 139 0,0 24
Georgien 35 29 0,0 21 3 2 0,0 50
Irak 277 225 0,1 23 1 1 0,0 0
Iran 85 289 0,0 ‑71 36 35 0,0 3
Israel 1 034 1 060 0,2 ‑2 735 477 0,2 54
Jordanien 126 177 0,0 ‑29 23 19 0,0 21
Kuwait 207 152 0,0 36 220 421 0,0 ‑48
Libanon 160 195 0,0 ‑18 53 51 0,0 4
Oman 833 382 0,2 118 2 9 0,0 ‑78
Qatar 927 812 0,2 14 702 920 0,2 ‑24
Saudiarabien 3 592 2 427 0,7 48 235 238 0,1 ‑1
Syrien 10 87 0,0 ‑89 12 12 0,0 0
Yemen 70 71 0,0 ‑1 0 0 0,0 0
Övriga länder i Asien 59 163 52 385 11,9 13 46 526 52 246 10,1 ‑11
Afghanistan 15 11 0,0 36 3 2 0,0 50
Bangladesh 221 188 0,0 18 1 761 1 930 0,4 ‑9
Bhutan 4 36 0,0 ‑89 0 0 0,0 0
Brunei 7 4 0,0 75 0 0 0,0 0
Filippinerna 549 417 0,1 32 161 130 0,0 24
Hongkong 1 088 1 086 0,2 0 2 244 2 909 0,5 ‑23
Indien 3 239 4 564 0,7 ‑29 2 339 2 401 0,5 ‑3
Indonesien 818 1 159 0,2 ‑29 663 575 0,1 15
Japan 9 528 8 546 1,9 11 4 065 5 622 0,9 ‑28
Kambodja 21 19 0,0 11 176 188 0,0 ‑6
Kazakstan 313 373 0,1 ‑16 75 180 0,0 ‑58
Kina 29 095 22 283 5,9 31 21 710 24 929 4,7 ‑13
Kirgizistan 21 27 0,0 ‑22 0 2 0,0 ‑100
Laos 2 0 0,0 100 75 67 0,0 12
Macao 13 14 0,0 ‑7 12 26 0,0 ‑54
Malaysia 925 1 019 0,2 ‑9 1 153 1 034 0,2 12
Maldiverna 5 11 0,0 ‑55 0 0 0,0 0
Mongoliet 113 152 0,0 ‑26 3 1 0,0 200
Myanmar (f.d. Burma) 37 25 0,0 48 246 191 0,1 29
Nepal 11 37 0,0 ‑70 4 3 0,0 33
Nordkorea 0 0 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Pakistan 565 719 0,1 ‑21 455 500 0,1 ‑9
Singapore 2 939 2 986 0,6 ‑2 599 562 0,1 7
Sri Lanka 81 105 0,0 ‑23 226 228 0,0 ‑1
Sydkorea 4 705 4 851 0,9 ‑3 3 055 3 924 0,7 ‑22
Tadzjikistan 7 3 0,0 133 0 0 0,0 0
Taiwan 1 831 1 562 0,4 17 2 205 2 315 0,5 ‑5
Thailand 2 310 1 521 0,5 52 1 200 1 423 0,3 ‑16
Timor-Leste 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Turkmenistan 0 8 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Uzbekistan 77 52 0,0 48 0 0 0,0 0
Vietnam 622 606 0,1 3 4 094 3 102 0,9 32
Oceanien och Antarktis 7 468 6 431 1,5 16 583 822 0,1 ‑29
Oceanien 7 468 6 431 1,5 16 583 822 0,1 ‑29
Amerikanska Samoa 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Australien 6 936 5 760 1,4 20 448 686 0,1 ‑35
Bouvetön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Cooköarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
De franska terr. .... 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Fiji 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Franska Polynesien 2 2 0,0 0 0 0 0,0 0
Förenta stat. mindre .... 0 19 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Guam 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Heard-, McDonaldöarna 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Julön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kiribati 3 1 0,0 200 0 0 0,0 0
Kokosöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Marshallöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Mikronesien 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nauru 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Niueön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nordmarianerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Norfolkön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nya Kaledonien 35 19 0,0 84 0 9 0,0 ‑100
Nya Zeeland 476 611 0,1 ‑22 131 122 0,0 7
Palau 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Papua Nya Guinea 11 6 0,0 83 4 5 0,0 ‑20
Pitcairn 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Salomonöarna 1 3 0,0 ‑67 0 0 0,0 0
Samoa 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tokelauöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tonga 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tuvalu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Wallis, Futuna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vanuatu 0 8 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Antarktis 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Ospecificerad världsdel 1 493 4 016 0,3 ‑63 483 645 0,1 ‑25
Ospec. länder utanför EU 905 915 0,2 ‑1 0 0 0,0 0
Ospec. länder EU eller icke-EU 588 3 101 0,1 ‑81 483 645 0,1 ‑25

Fr.o.m. publiceringen den 26 mars 2020 har gruppen EU27_2020 ersatt den tidigare gruppen EU28 i denna tabell. Storbritannien ingår nu istället i gruppen Övriga Europa.

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm