Till innehåll på sidan

Export och import av varor fördelade på länder

Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor

Region Export Import
Land Värde januari-augusti Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-augusti Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2020 2019 2020 2020/2019 2020 2019 2020 2020/2019
TOTALT 926 045 1 004 846 100,0 ‑8 880 382 986 911 100,0 ‑11
Europa 658 389 732 304 71,1 ‑10 737 449 821 526 83,8 ‑10
EU27_2020 478 262 529 850 51,6 ‑10 587 919 642 591 66,8 ‑9
Belgien 31 879 40 481 3,4 ‑21 39 007 43 368 4,4 ‑10
Bulgarien 1 150 1 122 0,1 2 1 610 1 692 0,2 ‑5
Cypern 242 231 0,0 5 412 412 0,0 0
Danmark 68 900 68 212 7,4 1 60 055 65 229 6,8 ‑8
Estland 7 399 8 515 0,8 ‑13 8 641 9 544 1,0 ‑9
Finland 65 463 70 770 7,1 ‑7 40 196 48 046 4,6 ‑16
Frankrike 37 341 41 558 4,0 ‑10 32 031 37 314 3,6 ‑14
Grekland 2 162 2 360 0,2 ‑8 1 179 1 103 0,1 7
Irland 2 958 3 699 0,3 ‑20 9 518 9 848 1,1 ‑3
Italien 24 908 27 831 2,7 ‑11 30 206 33 138 3,4 ‑9
Kroatien 686 728 0,1 ‑6 876 656 0,1 34
Lettland 3 881 3 298 0,4 18 6 332 6 535 0,7 ‑3
Litauen 5 964 7 145 0,6 ‑17 8 887 9 089 1,0 ‑2
Luxemburg 543 719 0,1 ‑24 1 551 2 906 0,2 ‑47
Malta 278 403 0,0 ‑31 273 311 0,0 ‑12
Nederländerna 46 777 53 660 5,1 ‑13 84 009 90 729 9,5 ‑7
Polen 29 876 32 897 3,2 ‑9 39 691 40 858 4,5 ‑3
Portugal 4 635 4 606 0,5 1 3 869 4 158 0,4 ‑7
Rumänien 2 120 2 442 0,2 ‑13 2 680 2 532 0,3 6
Slovakien 2 580 3 046 0,3 ‑15 6 115 5 977 0,7 2
Slovenien 1 017 1 342 0,1 ‑24 1 829 2 039 0,2 ‑10
Spanien 16 863 20 173 1,8 ‑16 15 504 13 749 1,8 13
Tjeckien 7 183 8 380 0,8 ‑14 14 009 15 915 1,6 ‑12
Tyskland 98 586 108 823 10,6 ‑9 158 571 175 064 18,0 ‑9
Ungern 4 145 4 226 0,4 ‑2 9 509 10 200 1,1 ‑7
Österrike 8 774 9 954 0,9 ‑12 11 244 12 180 1,3 ‑8
Ospec. länder inom EU 1 950 3 229 0,2 ‑40 114 0 0,0 100
Övriga Europa 180 127 202 455 19,5 ‑11 149 530 178 934 17,0 ‑16
Albanien 90 83 0,0 8 148 157 0,0 ‑6
Andorra 9 10 0,0 ‑10 0 0 0,0 0
Bosnien-Hercegovina 158 194 0,0 ‑19 290 303 0,0 ‑4
Färöarna 184 155 0,0 19 3 9 0,0 ‑67
Gibraltar 778 4 0,1 19 350 37 0 0,0 100
Island 2 408 2 366 0,3 2 205 239 0,0 ‑14
Kosovo 17 21 0,0 ‑19 33 17 0,0 94
Liechtenstein 22 22 0,0 0 51 51 0,0 0
Makedonien, f.d. Jug. Rep. 77 74 0,0 4 146 164 0,0 ‑11
Moldavien 98 120 0,0 ‑18 5 8 0,0 ‑38
Montenegro 13 33 0,0 ‑61 11 19 0,0 ‑42
Norge 96 905 105 326 10,5 ‑8 85 409 86 483 9,7 ‑1
Ryssland 12 101 13 428 1,3 ‑10 9 379 29 319 1,1 ‑68
San Marino 9 25 0,0 ‑64 7 2 0,0 250
Schweiz 9 551 11 430 1,0 ‑16 6 370 6 821 0,7 ‑7
Serbien 880 928 0,1 ‑5 1 418 1 240 0,2 14
Storbritannien 45 081 56 812 4,9 ‑21 38 162 45 071 4,3 ‑15
Turkiet 9 367 8 524 1,0 10 7 122 8 081 0,8 ‑12
Ukraina 2 078 2 515 0,2 ‑17 541 703 0,1 ‑23
Vatikanstaten 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vitryssland 301 381 0,0 ‑21 192 247 0,0 ‑22
Afrika 17 435 19 625 1,9 ‑11 4 696 13 932 0,5 ‑66
Nordafrika 9 611 9 749 1,0 ‑1 1 062 2 947 0,1 ‑64
Algeriet 1 615 1 684 0,2 ‑4 59 112 0,0 ‑47
Ceuta 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Egypten 5 796 4 695 0,6 23 275 275 0,0 0
Libyen 150 213 0,0 ‑30 3 1 371 0,0 ‑100
Marocko 1 601 2 683 0,2 ‑40 656 715 0,1 ‑8
Melilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sudan 134 89 0,0 51 2 3 0,0 ‑33
Tunisien 316 385 0,0 ‑18 67 470 0,0 ‑86
Västsahara 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Västafrika 2 183 2 151 0,2 1 2 180 8 135 0,2 ‑73
Benin 80 52 0,0 54 0 0 0,0 0
Burkina Faso 125 141 0,0 ‑11 3 1 0,0 200
Elfenbenskusten 168 134 0,0 25 3 0 0,0 100
Gambia 31 35 0,0 ‑11 0 0 0,0 0
Ghana 491 491 0,1 0 13 107 0,0 ‑88
Guinea 64 60 0,0 7 0 0 0,0 0
Guinea-Bissau 9 18 0,0 ‑50 0 4 0,0 ‑100
Kap Verde 4 4 0,0 0 0 0 0,0 0
Liberia 56 106 0,0 ‑47 0 0 0,0 0
Mali 93 103 0,0 ‑10 2 1 0,0 100
Mauretanien 146 48 0,0 204 0 0 0,0 0
Niger 23 79 0,0 ‑71 0 3 0,0 ‑100
Nigeria 535 630 0,1 ‑15 2 158 8 017 0,2 ‑73
Senegal 146 140 0,0 4 0 1 0,0 ‑100
Sierra Leone 49 46 0,0 7 0 0 0,0 0
Tchad 1 8 0,0 ‑88 0 0 0,0 0
Togo 163 56 0,0 191 0 1 0,0 ‑100
Central/Öst-/Södra Afrika 5 640 7 726 0,6 ‑27 1 454 2 850 0,2 ‑49
Angola 111 118 0,0 ‑6 2 887 0,0 ‑100
Botswana 10 7 0,0 43 0 0 0,0 0
Brittiska terr. i Ind. Oceanen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Burundi 2 0 0,0 100 5 14 0,0 ‑64
Centralafrikanska rep. 5 1 0,0 400 0 0 0,0 0
Comorerna 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Djibouti 8 16 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Ekvatorialguinea 5 6 0,0 ‑17 2 0 0,0 100
Eritrea 21 35 0,0 ‑40 0 0 0,0 0
Etiopien 121 131 0,0 ‑8 66 53 0,0 25
Gabon 9 11 0,0 ‑18 0 0 0,0 0
Kamerun 83 58 0,0 43 13 5 0,0 160
Kenya 276 268 0,0 3 168 176 0,0 ‑5
Kongo 24 42 0,0 ‑43 0 4 0,0 ‑100
Kongo, Demokr. Rep. 128 112 0,0 14 1 2 0,0 ‑50
Lesotho 4 1 0,0 300 0 0 0,0 0
Madagaskar 128 29 0,0 341 209 257 0,0 ‑19
Malawi 6 10 0,0 ‑40 7 8 0,0 ‑13
Mauritius 39 26 0,0 50 58 94 0,0 ‑38
Mayotte 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Mocambique 80 34 0,0 135 21 7 0,0 200
Namibia 17 24 0,0 ‑29 5 5 0,0 0
Rwanda 27 37 0,0 ‑27 33 34 0,0 ‑3
S:t Helena 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sao Tome, Principe 0 1 0,0 ‑100 0 1 0,0 ‑100
Seychellerna 8 6 0,0 33 0 2 0,0 ‑100
Somalia 2 3 0,0 ‑33 0 1 0,0 ‑100
Swaziland 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Sydafrika 3 896 6 077 0,4 ‑36 764 1 205 0,1 ‑37
Sydsudan 7 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Tanzania 323 225 0,0 44 36 47 0,0 ‑23
Uganda 99 79 0,0 25 55 33 0,0 67
Zambia 157 279 0,0 ‑44 1 4 0,0 ‑75
Zimbabwe 37 86 0,0 ‑57 8 10 0,0 ‑20
Amerika 104 839 107 497 11,3 ‑2 36 057 37 781 4,1 ‑5
Nordamerika 87 213 86 352 9,4 1 29 687 27 415 3,4 8
Grönland 562 897 0,1 ‑37 0 0 0,0 0
Kanada 6 777 7 743 0,7 ‑12 2 603 2 388 0,3 9
S:t Pierre, Miquelon 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
USA 79 874 77 711 8,6 3 27 084 25 027 3,1 8
Central-/Sydamerika 17 626 21 145 1,9 ‑17 6 370 10 366 0,7 ‑39
Anguilla 0 0 0,0 0 2 0 0,0 100
Antigua, Barbuda 4 11 0,0 ‑64 0 0 0,0 0
Argentina 747 1 207 0,1 ‑38 202 723 0,0 ‑72
Aruba 1 320 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Bahamas 39 667 0,0 ‑94 0 0 0,0 0
Barbados 52 36 0,0 44 0 0 0,0 0
Belize 3 5 0,0 ‑40 3 1 0,0 200
Bermuda 1 6 0,0 ‑83 0 0 0,0 0
Bolivia 83 190 0,0 ‑56 5 6 0,0 ‑17
Bonaire, Sint Eustatius, Saba 93 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Brasilien 6 762 6 162 0,7 10 2 577 3 136 0,3 ‑18
Brittiska Jungfruöarna 22 2 0,0 1 000 49 32 0,0 53
Caymanöarna 3 28 0,0 ‑89 0 0 0,0 0
Chile 2 064 2 676 0,2 ‑23 539 729 0,1 ‑26
Colombia 763 713 0,1 7 436 237 0,0 84
Costa Rica 212 219 0,0 ‑3 100 122 0,0 ‑18
Curacao 9 1 0,0 800 0 0 0,0 0
Dominica 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Dominikanska Rep. 116 286 0,0 ‑59 275 253 0,0 9
Ecuador 340 472 0,0 ‑28 511 456 0,1 12
El Salvador 81 91 0,0 ‑11 16 29 0,0 ‑45
Falklandsöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Grenada 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Guatemala 125 155 0,0 ‑19 46 147 0,0 ‑69
Guyana 11 32 0,0 ‑66 1 2 0,0 ‑50
Haiti 13 12 0,0 8 0 1 0,0 ‑100
Honduras 56 127 0,0 ‑56 341 327 0,0 4
Jamaica 107 14 0,0 664 0 1 0,0 ‑100
Jungfruöarna (USA) 3 30 0,0 ‑90 0 0 0,0 0
Kuba 481 185 0,1 160 31 29 0,0 7
Mexiko 3 966 5 092 0,4 ‑22 642 716 0,1 ‑10
Montserrat 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nicaragua 49 38 0,0 29 150 76 0,0 97
Panama 214 236 0,0 ‑9 52 91 0,0 ‑43
Paraguay 63 53 0,0 19 71 78 0,0 ‑9
Peru 797 1 287 0,1 ‑38 248 491 0,0 ‑49
S:t Kitts och Nevis 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
S:t Vincent o Grenadinerna 0 0 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Saint Lucia 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Saint-Barthélemy 0 0 0,0 0 1 0 0,0 100
Sint-Maarten, nederländska delen 1 3 0,0 ‑67 0 0 0,0 0
Surinam 20 6 0,0 233 0 0 0,0 0
Trinidad, Tobago 32 275 0,0 ‑88 46 14 0,0 229
Turks-/Caicosöarna 5 1 0,0 400 0 0 0,0 0
Uruguay 271 475 0,0 ‑43 25 43 0,0 ‑42
Venezuela 10 25 0,0 ‑60 0 2 625 0,0 ‑100
Asien 129 837 125 734 14,0 3 99 333 110 318 11,3 ‑10
Mellanöstern 20 035 19 255 2,2 4 4 084 4 147 0,5 ‑2
Armenien 47 86 0,0 ‑45 3 4 0,0 ‑25
Azerbajdzjan 114 134 0,0 ‑15 4 2 0,0 100
Bahrain 583 687 0,1 ‑15 12 9 0,0 33
Det ockuperade palestinska territoriet 14 72 0,0 ‑81 5 3 0,0 67
För. Arabemiraten 6 615 5 423 0,7 22 367 296 0,0 24
Georgien 60 96 0,0 ‑38 5 4 0,0 25
Irak 658 518 0,1 27 1 2 0,0 ‑50
Iran 177 453 0,0 ‑61 77 69 0,0 12
Israel 1 822 2 109 0,2 ‑14 1 190 878 0,1 36
Jordanien 244 316 0,0 ‑23 29 34 0,0 ‑15
Kuwait 337 410 0,0 ‑18 266 423 0,0 ‑37
Libanon 231 317 0,0 ‑27 103 104 0,0 ‑1
Oman 1 263 849 0,1 49 3 10 0,0 ‑70
Qatar 1 094 1 849 0,1 ‑41 1 568 1 771 0,2 ‑11
Saudiarabien 6 606 5 702 0,7 16 424 512 0,0 ‑17
Syrien 24 108 0,0 ‑78 27 25 0,0 8
Yemen 147 127 0,0 16 0 0 0,0 0
Övriga länder i Asien 109 802 106 479 11,9 3 95 249 106 172 10,8 ‑10
Afghanistan 45 43 0,0 5 4 3 0,0 33
Bangladesh 305 341 0,0 ‑11 3 158 3 843 0,4 ‑18
Bhutan 6 40 0,0 ‑85 0 0 0,0 0
Brunei 9 14 0,0 ‑36 0 0 0,0 0
Filippinerna 953 889 0,1 7 323 311 0,0 4
Hongkong 2 184 2 213 0,2 ‑1 4 787 5 541 0,5 ‑14
Indien 5 737 8 378 0,6 ‑32 4 043 4 849 0,5 ‑17
Indonesien 1 576 2 234 0,2 ‑29 1 188 1 123 0,1 6
Japan 16 087 16 641 1,7 ‑3 7 371 10 112 0,8 ‑27
Kambodja 35 46 0,0 ‑24 335 419 0,0 ‑20
Kazakstan 575 649 0,1 ‑11 150 303 0,0 ‑50
Kina 55 395 46 362 6,0 19 47 944 52 340 5,4 ‑8
Kirgizistan 41 39 0,0 5 0 6 0,0 ‑100
Laos 51 4 0,0 1 175 93 122 0,0 ‑24
Macao 19 32 0,0 ‑41 45 53 0,0 ‑15
Malaysia 1 783 2 127 0,2 ‑16 2 153 1 955 0,2 10
Maldiverna 10 19 0,0 ‑47 0 0 0,0 0
Mongoliet 233 281 0,0 ‑17 6 3 0,0 100
Myanmar (f.d. Burma) 62 69 0,0 ‑10 490 418 0,1 17
Nepal 75 46 0,0 63 5 7 0,0 ‑29
Nordkorea 0 0 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Pakistan 1 489 2 964 0,2 ‑50 897 988 0,1 ‑9
Singapore 5 248 5 696 0,6 ‑8 1 285 1 332 0,1 ‑4
Sri Lanka 168 221 0,0 ‑24 428 451 0,0 ‑5
Sydkorea 9 057 9 285 1,0 ‑2 5 982 7 469 0,7 ‑20
Tadzjikistan 19 9 0,0 111 0 1 0,0 ‑100
Taiwan 3 480 3 299 0,4 5 4 276 4 732 0,5 ‑10
Thailand 3 776 3 188 0,4 18 2 343 2 948 0,3 ‑21
Timor-Leste 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Turkmenistan 2 16 0,0 ‑88 0 0 0,0 0
Uzbekistan 191 127 0,0 50 1 1 0,0 0
Vietnam 1 191 1 207 0,1 ‑1 7 940 6 840 0,9 16
Oceanien och Antarktis 12 628 13 006 1,4 ‑3 1 943 2 413 0,2 ‑19
Oceanien 12 628 13 006 1,4 ‑3 1 943 2 413 0,2 ‑19
Amerikanska Samoa 0 0 0,0 0 1 0 0,0 100
Australien 11 613 11 689 1,3 ‑1 1 551 2 062 0,2 ‑25
Bouvetön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Cooköarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
De franska terr. .... 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Fiji 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Franska Polynesien 5 3 0,0 67 0 1 0,0 ‑100
Förenta stat. mindre .... 1 46 0,0 ‑98 0 0 0,0 0
Guam 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Heard-, McDonaldöarna 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Julön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kiribati 3 1 0,0 200 0 0 0,0 0
Kokosöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Marshallöarna 1 8 0,0 ‑88 0 0 0,0 0
Mikronesien 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nauru 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Niueön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nordmarianerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Norfolkön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nya Kaledonien 47 31 0,0 52 81 52 0,0 56
Nya Zeeland 937 1 203 0,1 ‑22 305 291 0,0 5
Palau 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Papua Nya Guinea 13 8 0,0 63 4 6 0,0 ‑33
Pitcairn 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Salomonöarna 2 4 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Samoa 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tokelauöarna 1 0 0,0 100 0 1 0,0 ‑100
Tonga 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tuvalu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Wallis, Futuna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vanuatu 0 8 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Antarktis 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Ospecificerad världsdel 2 917 6 679 0,3 ‑56 904 942 0,1 ‑4
Ospec. länder utanför EU 1 409 1 973 0,2 ‑29 0 0 0,0 0
Ospec. länder EU eller icke-EU 1 508 4 707 0,2 ‑68 904 942 0,1 ‑4

Fr.o.m. publiceringen den 26 mars 2020 har gruppen EU27_2020 ersatt den tidigare gruppen EU28 i denna tabell. Storbritannien ingår nu istället i gruppen Övriga Europa.

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna