Till innehåll på sidan

Export och import av varor fördelade på länder

Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor

Region Export Import
Land Värde januari-september Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-september Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2022 2021 2022 2022/2021 2022 2021 2022 2022/2021
TOTALT 1 466 704 1 180 118 100,0 24 1 493 751 1 153 970 100,0 29
Europa 1 085 388 875 867 74,0 24 1 225 737 967 565 82,1 27
EU27_2020 796 188 632 364 54,3 26 942 360 771 205 63,1 22
Belgien 54 030 44 742 3,7 21 65 043 52 670 4,4 23
Bulgarien 1 955 1 380 0,1 42 2 066 1 849 0,1 12
Cypern 482 502 0,0 ‑4 410 473 0,0 ‑13
Danmark 111 194 90 407 7,6 23 96 780 79 703 6,5 21
Estland 13 360 9 956 0,9 34 13 778 11 464 0,9 20
Finland 105 866 84 057 7,2 26 70 415 51 025 4,7 38
Frankrike 58 098 46 759 4,0 24 48 510 44 286 3,2 10
Grekland 4 277 3 183 0,3 34 1 530 1 360 0,1 13
Irland 6 217 5 304 0,4 17 15 664 13 411 1,0 17
Italien 44 388 34 106 3,0 30 48 365 40 987 3,2 18
Kroatien 1 636 1 010 0,1 62 1 596 940 0,1 70
Lettland 5 103 3 600 0,3 42 8 644 6 475 0,6 33
Litauen 17 040 8 599 1,2 98 12 994 10 725 0,9 21
Luxemburg 1 162 741 0,1 57 2 943 1 545 0,2 90
Malta 640 463 0,0 38 295 327 0,0 ‑10
Nederländerna 71 917 61 139 4,9 18 156 287 117 333 10,5 33
Polen 60 228 44 634 4,1 35 65 094 54 466 4,4 20
Portugal 7 286 5 852 0,5 25 7 220 4 935 0,5 46
Rumänien 4 605 3 222 0,3 43 4 282 3 522 0,3 22
Slovakien 4 119 3 220 0,3 28 9 475 7 434 0,6 27
Slovenien 1 873 1 572 0,1 19 2 867 2 804 0,2 2
Spanien 28 581 23 209 1,9 23 28 291 19 452 1,9 45
Tjeckien 13 069 10 601 0,9 23 22 933 18 540 1,5 24
Tyskland 152 107 124 343 10,4 22 227 613 199 056 15,2 14
Ungern 6 432 5 627 0,4 14 12 849 12 791 0,9 0
Österrike 14 200 10 899 1,0 30 16 417 13 556 1,1 21
Ospec. länder inom EU 6 324 3 237 0,4 95 0 74 0,0 ‑100
Övriga Europa 289 200 243 502 19,7 19 283 377 196 360 19,0 44
Albanien 141 59 0,0 139 495 226 0,0 119
Andorra 15 10 0,0 50 0 1 0,0 ‑100
Belarus 243 2 006 0,0 ‑88 92 368 0,0 ‑75
Bosnien-Hercegovina 324 251 0,0 29 447 327 0,0 37
Färöarna 334 255 0,0 31 12 15 0,0 ‑20
Gibraltar 1 780 1 515 0,1 17 0 0 0,0 0
Heliga stolen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Island 3 772 2 891 0,3 30 299 263 0,0 14
Kosovo 32 27 0,0 19 48 30 0,0 60
Liechtenstein 57 23 0,0 148 47 54 0,0 ‑13
Moldavien 187 110 0,0 70 19 15 0,0 27
Montenegro 91 40 0,0 128 15 15 0,0 0
Nordmakedonien 267 206 0,0 30 397 163 0,0 144
Norge 160 232 125 913 10,9 27 185 411 121 292 12,4 53
Ryssland 8 170 16 644 0,6 ‑51 6 713 13 956 0,4 ‑52
San Marino 19 15 0,0 27 9 8 0,0 13
Schweiz 12 547 11 110 0,9 13 9 553 9 010 0,6 6
Serbien 1 354 1 166 0,1 16 2 623 2 130 0,2 23
Storbritannien och Nordirland 83 218 67 537 5,7 23 64 539 37 611 4,3 72
Turkiet 14 604 10 678 1,0 37 11 914 10 090 0,8 18
Ukraina 1 814 3 047 0,1 ‑40 743 786 0,0 ‑5
Afrika 25 269 19 551 1,7 29 15 696 9 026 1,1 74
Nordafrika 12 506 9 827 0,9 27 3 070 4 095 0,2 ‑25
Algeriet 2 170 2 027 0,1 7 121 114 0,0 6
Ceuta 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Egypten 6 760 4 968 0,5 36 311 276 0,0 13
Libyen 222 290 0,0 ‑23 1 263 2 757 0,1 ‑54
Marocko 2 632 1 977 0,2 33 1 145 826 0,1 39
Melilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sudan 76 107 0,0 ‑29 0 2 0,0 ‑100
Tunisien 644 457 0,0 41 230 120 0,0 92
Västsahara 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Västafrika 2 741 2 240 0,2 22 9 919 3 085 0,7 222
Benin 67 114 0,0 ‑41 1 1 0,0 0
Burkina Faso 135 205 0,0 ‑34 4 2 0,0 100
Elfenbenskusten 348 206 0,0 69 0 5 0,0 ‑100
Gambia 28 35 0,0 ‑20 0 0 0,0 0
Ghana 614 524 0,0 17 11 21 0,0 ‑48
Guinea 88 95 0,0 ‑7 1 31 0,0 ‑97
Guinea-Bissau 1 14 0,0 ‑93 0 0 0,0 0
Kap Verde 5 2 0,0 150 5 1 0,0 400
Liberia 79 66 0,0 20 0 0 0,0 0
Mali 111 90 0,0 23 2 1 0,0 100
Mauretanien 19 9 0,0 111 0 1 0,0 ‑100
Niger 100 36 0,0 178 1 2 0,0 ‑50
Nigeria 615 550 0,0 12 9 848 3 019 0,7 226
Senegal 322 174 0,0 85 42 0 0,0 100
Sierra Leone 115 52 0,0 121 2 0 0,0 100
Tchad 15 2 0,0 650 0 0 0,0 0
Togo 80 67 0,0 19 0 1 0,0 ‑100
Central/Öst-/Södra Afrika 10 023 7 484 0,7 34 2 707 1 845 0,2 47
Angola 563 270 0,0 109 111 0 0,0 100
Botswana 13 17 0,0 ‑24 0 0 0,0 0
Brittiska terr. i Ind. Oceanen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Burundi 1 2 0,0 ‑50 17 20 0,0 ‑15
Centralafrikanska rep. 2 3 0,0 ‑33 0 0 0,0 0
Comorerna 0 3 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Djibouti 9 22 0,0 ‑59 29 5 0,0 480
Ekvatorialguinea 7 6 0,0 17 0 2 0,0 ‑100
Eritrea 15 15 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Eswatini 2 3 0,0 ‑33 0 0 0,0 0
Etiopien 132 85 0,0 55 84 71 0,0 18
Gabon 11 41 0,0 ‑73 1 1 0,0 0
Kamerun 58 88 0,0 ‑34 6 2 0,0 200
Kenya 304 249 0,0 22 293 233 0,0 26
Kongo 112 44 0,0 155 0 0 0,0 0
Kongo, Demokr. Rep. 191 116 0,0 65 3 3 0,0 0
Lesotho 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Madagaskar 27 29 0,0 ‑7 135 39 0,0 246
Malawi 2 8 0,0 ‑75 8 7 0,0 14
Mauritius 47 35 0,0 34 59 78 0,0 ‑24
Mocambique 21 52 0,0 ‑60 14 13 0,0 8
Namibia 81 21 0,0 286 25 2 0,0 1 150
Rwanda 22 31 0,0 ‑29 76 54 0,0 41
S:t Helena 2 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Sao Tome, Principe 0 1 0,0 ‑100 0 1 0,0 ‑100
Seychellerna 15 6 0,0 150 0 1 0,0 ‑100
Somalia 9 5 0,0 80 5 0 0,0 100
Sydafrika 7 845 5 760 0,5 36 1 444 1 212 0,1 19
Sydsudan 8 6 0,0 33 0 0 0,0 0
Tanzania 339 370 0,0 ‑8 131 53 0,0 147
Uganda 106 94 0,0 13 80 30 0,0 167
Zambia 53 80 0,0 ‑34 23 12 0,0 92
Zimbabwe 26 23 0,0 13 162 6 0,0 2 600
Amerika 177 462 130 074 12,1 36 70 069 46 571 4,7 50
Nordamerika 146 119 109 131 10,0 34 56 849 37 238 3,8 53
Grönland 1 768 884 0,1 100 1 0 0,0 100
Kanada 10 904 7 624 0,7 43 3 553 3 654 0,2 ‑3
S:t Pierre, Miquelon 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
USA 133 446 100 623 9,1 33 53 295 33 583 3,6 59
Central-/Sydamerika 31 343 20 943 2,1 50 13 220 9 333 0,9 42
Anguilla 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Antigua, Barbuda 3 4 0,0 ‑25 1 0 0,0 100
Argentina 1 722 961 0,1 79 385 225 0,0 71
Aruba 8 4 0,0 100 0 0 0,0 0
Bahamas 6 287 0,0 ‑98 8 0 0,0 100
Barbados 90 75 0,0 20 1 0 0,0 100
Belize 5 5 0,0 0 23 5 0,0 360
Bermuda 2 4 0,0 ‑50 0 1 0,0 ‑100
Bolivia 152 97 0,0 57 8 8 0,0 0
Bonaire, Sint Eustatius, Saba 0 0 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Brasilien 13 054 7 520 0,9 74 7 149 4 370 0,5 64
Brittiska Jungfruöarna 20 1 0,0 1 900 26 34 0,0 ‑24
Caymanöarna 3 17 0,0 ‑82 0 0 0,0 0
Chile 3 319 2 602 0,2 28 924 1 099 0,1 ‑16
Colombia 1 337 874 0,1 53 775 315 0,1 146
Costa Rica 295 211 0,0 40 92 60 0,0 53
Curacao 2 3 0,0 ‑33 0 0 0,0 0
Dominica 1 1 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Dominikanska Rep. 413 265 0,0 56 495 358 0,0 38
Ecuador 351 293 0,0 20 564 595 0,0 ‑5
El Salvador 93 123 0,0 ‑24 31 14 0,0 121
Falklandsöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Grenada 2 2 0,0 0 0 0 0,0 0
Guatemala 231 138 0,0 67 86 35 0,0 146
Guyana 75 22 0,0 241 0 0 0,0 0
Haiti 9 5 0,0 80 0 0 0,0 0
Honduras 93 83 0,0 12 455 292 0,0 56
Jamaica 37 13 0,0 185 0 1 0,0 ‑100
Jungfruöarna (USA) 315 1 0,0 31 400 0 0 0,0 0
Kuba 340 186 0,0 83 23 24 0,0 ‑4
Mexiko 6 842 4 736 0,5 44 673 630 0,0 7
Montserrat 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nicaragua 70 72 0,0 ‑3 280 160 0,0 75
Panama 541 464 0,0 17 86 76 0,0 13
Paraguay 94 65 0,0 45 3 1 0,0 200
Peru 1 382 1 258 0,1 10 864 969 0,1 ‑11
S:t Kitts och Nevis 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
S:t Vincent o Grenadinerna 0 9 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Saint Lucia 3 2 0,0 50 0 0 0,0 0
Saint-Barthélemy 1 0 0,0 100 0 4 0,0 ‑100
Sint-Maarten, nederländska delen 3 3 0,0 0 0 0 0,0 0
Surinam 13 7 0,0 86 0 0 0,0 0
Trinidad, Tobago 68 38 0,0 79 172 25 0,0 588
Turks-/Caicosöarna 3 1 0,0 200 0 0 0,0 0
Uruguay 286 476 0,0 ‑40 85 28 0,0 204
Venezuela 55 12 0,0 358 9 1 0,0 800
Asien 157 646 138 101 10,7 14 176 684 128 397 11,8 38
Mellanöstern 24 105 21 308 1,6 13 5 450 3 012 0,4 81
Armenien 84 59 0,0 42 3 5 0,0 ‑40
Azerbajdzjan 186 459 0,0 ‑59 2 4 0,0 ‑50
Bahrain 474 1 544 0,0 ‑69 73 91 0,0 ‑20
Det ockuperade palestinska territoriet 117 37 0,0 216 3 9 0,0 ‑67
För. Arabemiraten 5 596 4 288 0,4 31 610 809 0,0 ‑25
Georgien 163 94 0,0 73 16 13 0,0 23
Irak 572 517 0,0 11 5 6 0,0 ‑17
Iran 109 120 0,0 ‑9 77 82 0,0 ‑6
Israel 3 002 2 223 0,2 35 1 146 964 0,1 19
Jordanien 377 285 0,0 32 134 29 0,0 362
Kuwait 585 453 0,0 29 1 366 260 0,1 425
Libanon 321 194 0,0 65 112 96 0,0 17
Oman 1 137 1 061 0,1 7 88 7 0,0 1 157
Qatar 2 195 2 331 0,1 ‑6 1 200 31 0,1 3 771
Saudiarabien 9 074 7 487 0,6 21 589 561 0,0 5
Syrien 18 10 0,0 80 26 45 0,0 ‑42
Yemen 94 145 0,0 ‑35 0 0 0,0 0
Övriga länder i Asien 133 541 116 793 9,1 14 171 235 125 386 11,5 37
Afghanistan 10 42 0,0 ‑76 4 6 0,0 ‑33
Bangladesh 399 389 0,0 3 6 078 3 849 0,4 58
Bhutan 10 2 0,0 400 0 0 0,0 0
Brunei 8 8 0,0 0 0 0 0,0 0
Filippinerna 1 076 1 138 0,1 ‑5 509 337 0,0 51
Hongkong 2 141 2 302 0,1 ‑7 8 456 6 579 0,6 29
Indien 12 313 8 224 0,8 50 8 738 5 888 0,6 48
Indonesien 3 170 2 259 0,2 40 2 558 1 898 0,2 35
Japan 20 651 18 306 1,4 13 8 327 8 879 0,6 ‑6
Kambodja 55 48 0,0 15 338 320 0,0 6
Kazakstan 1 119 905 0,1 24 749 320 0,1 134
Kina 51 451 49 911 3,5 3 91 133 63 980 6,1 42
Kirgizistan 65 47 0,0 38 47 0 0,0 100
Laos 8 2 0,0 300 23 19 0,0 21
Macao 39 46 0,0 ‑15 106 30 0,0 253
Malaysia 2 657 2 574 0,2 3 4 020 3 441 0,3 17
Maldiverna 36 18 0,0 100 0 2 0,0 ‑100
Mongoliet 246 128 0,0 92 2 5 0,0 ‑60
Myanmar/Burma 47 25 0,0 88 971 575 0,1 69
Nepal 14 13 0,0 8 19 19 0,0 0
Nordkorea 1 0 0,0 100 0 1 0,0 ‑100
Pakistan 1 653 1 757 0,1 ‑6 1 421 1 087 0,1 31
Singapore 10 658 7 587 0,7 40 1 747 1 477 0,1 18
Sri Lanka 291 241 0,0 21 752 620 0,1 21
Sydkorea 12 457 10 749 0,8 16 11 900 9 270 0,8 28
Tadzjikistan 18 412 0,0 ‑96 0 0 0,0 0
Taiwan 5 729 4 333 0,4 32 7 739 5 238 0,5 48
Thailand 5 344 3 480 0,4 54 4 093 3 228 0,3 27
Timor-Leste 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Turkmenistan 8 2 0,0 300 0 0 0,0 0
Uzbekistan 172 147 0,0 17 1 1 0,0 0
Vietnam 1 697 1 697 0,1 0 11 502 8 317 0,8 38
Oceanien och Antarktis 14 813 11 911 1,0 24 5 538 2 064 0,4 168
Oceanien 14 813 11 911 1,0 24 5 538 2 064 0,4 168
Amerikanska Samoa 0 0 0,0 0 3 0 0,0 100
Australien 12 856 10 528 0,9 22 4 851 1 578 0,3 207
Bouvetön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Cooköarna 0 0 0,0 0 1 0 0,0 100
De franska terr. .... 6 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Fiji 4 1 0,0 300 0 0 0,0 0
Franska Polynesien 12 7 0,0 71 0 0 0,0 0
Förenta stat. mindre .... 5 0 0,0 100 1 0 0,0 100
Guam 1 31 0,0 ‑97 1 2 0,0 ‑50
Heard-, McDonaldöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Julön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kiribati 4 2 0,0 100 0 0 0,0 0
Kokosöarna 0 2 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Marshallöarna 3 9 0,0 ‑67 0 0 0,0 0
Mikronesien 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nauru 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Niueön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nordmarianerna 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Norfolkön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nya Kaledonien 43 31 0,0 39 244 153 0,0 59
Nya Zeeland 1 856 1 286 0,1 44 385 321 0,0 20
Palau 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Papua Nya Guinea 9 9 0,0 0 48 9 0,0 433
Pitcairn 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Salomonöarna 5 5 0,0 0 1 0 0,0 100
Samoa 0 0 0,0 0 1 0 0,0 100
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna 0 0 0,0 0 1 0 0,0 100
Tokelauöarna 3 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Tonga 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tuvalu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Wallis, Futuna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vanuatu 2 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Antarktis 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Ospecificerad världsdel 6 125 4 615 0,4 33 27 346 0,0 ‑92
Ospec. länder utanför EU 4 588 2 008 0,3 128 20 8 0,0 150
Ospec. länder EU eller icke-EU 1 537 2 607 0,1 ‑41 7 338 0,0 ‑98

Kommentarer

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för utrikeshandel

E-post
utrikeshandel@scb.se