Till innehåll på sidan

Export och import av varor fördelade på länder

Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor

Region Export Import
Land Värde januari-januari Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-januari Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2021 2020 2021 2021/2020 2021 2020 2021 2021/2020
TOTALT 113 797 131 287 100,0 ‑13 110 083 120 163 100,0 ‑8
Europa 85 238 94 241 74,9 ‑10 93 726 101 129 85,1 ‑7
EU27_2020 62 918 69 067 55,3 ‑9 75 637 78 406 68,7 ‑4
Belgien 4 307 5 468 3,8 ‑21 5 108 5 212 4,6 ‑2
Bulgarien 104 155 0,1 ‑33 156 195 0,1 ‑20
Cypern 39 35 0,0 11 44 38 0,0 16
Danmark 8 909 9 327 7,8 ‑4 7 687 7 891 7,0 ‑3
Estland 930 932 0,8 0 1 006 1 104 0,9 ‑9
Finland 8 497 9 009 7,5 ‑6 5 214 5 632 4,7 ‑7
Frankrike 5 049 5 787 4,4 ‑13 4 402 4 292 4,0 3
Grekland 260 294 0,2 ‑12 111 132 0,1 ‑16
Irland 567 384 0,5 48 1 466 1 296 1,3 13
Italien 3 902 3 767 3,4 4 3 841 3 755 3,5 2
Kroatien 68 111 0,1 ‑39 81 79 0,1 3
Lettland 302 497 0,3 ‑39 580 659 0,5 ‑12
Litauen 813 740 0,7 10 1 146 1 099 1,0 4
Luxemburg 75 73 0,1 3 151 217 0,1 ‑30
Malta 48 19 0,0 153 40 39 0,0 3
Nederländerna 6 265 7 410 5,5 ‑15 11 132 12 050 10,1 ‑8
Polen 4 434 4 049 3,9 10 5 529 5 247 5,0 5
Portugal 552 802 0,5 ‑31 429 623 0,4 ‑31
Rumänien 346 274 0,3 26 351 272 0,3 29
Slovakien 354 376 0,3 ‑6 827 1 084 0,8 ‑24
Slovenien 171 124 0,2 38 254 227 0,2 12
Spanien 2 222 2 375 2,0 ‑6 2 563 1 765 2,3 45
Tjeckien 918 1 046 0,8 ‑12 1 952 2 027 1,8 ‑4
Tyskland 11 836 13 910 10,4 ‑15 18 680 20 943 17,0 ‑11
Ungern 598 531 0,5 13 1 644 1 211 1,5 36
Österrike 1 035 1 292 0,9 ‑20 1 241 1 315 1,1 ‑6
Ospec. länder inom EU 319 280 0,3 14 0 0 0,0 0
Övriga Europa 22 320 25 174 19,6 ‑11 18 089 22 723 16,4 ‑20
Albanien 4 8 0,0 ‑50 7 13 0,0 ‑46
Andorra 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Bosnien-Hercegovina 24 23 0,0 4 34 36 0,0 ‑6
Färöarna 28 17 0,0 65 0 1 0,0 ‑100
Gibraltar 0 346 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Island 244 260 0,2 ‑6 22 22 0,0 0
Kosovo 2 2 0,0 0 3 1 0,0 200
Liechtenstein 3 3 0,0 0 6 4 0,0 50
Makedonien, f.d. Jug. Rep. 8 11 0,0 ‑27 13 13 0,0 0
Moldavien 3 9 0,0 ‑67 1 0 0,0 100
Montenegro 2 1 0,0 100 2 3 0,0 ‑33
Norge 12 042 13 261 10,6 ‑9 12 364 13 927 11,2 ‑11
Ryssland 1 655 1 460 1,5 13 892 789 0,8 13
San Marino 0 3 0,0 ‑100 0 4 0,0 ‑100
Schweiz 1 190 1 593 1,0 ‑25 757 706 0,7 7
Serbien 94 117 0,1 ‑20 201 187 0,2 7
Storbritannien och Nordirland 5 733 6 730 5,0 ‑15 2 630 5 957 2,4 ‑56
Turkiet 1 115 1 128 1,0 ‑1 1 024 969 0,9 6
Ukraina 142 170 0,1 ‑16 90 70 0,1 29
Vatikanstaten 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vitryssland 29 30 0,0 ‑3 42 21 0,0 100
Afrika 1 695 2 078 1,5 ‑18 303 1 545 0,3 ‑80
Nordafrika 875 1 164 0,8 ‑25 171 156 0,2 10
Algeriet 261 209 0,2 25 9 10 0,0 ‑10
Ceuta 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Egypten 331 625 0,3 ‑47 32 28 0,0 14
Libyen 23 28 0,0 ‑18 20 0 0,0 100
Marocko 218 237 0,2 ‑8 100 109 0,1 ‑8
Melilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sudan 8 32 0,0 ‑75 0 0 0,0 0
Tunisien 33 34 0,0 ‑3 9 9 0,0 0
Västsahara 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Västafrika 190 148 0,2 28 2 1 199 0,0 ‑100
Benin 5 2 0,0 150 0 0 0,0 0
Burkina Faso 14 19 0,0 ‑26 0 0 0,0 0
Elfenbenskusten 14 13 0,0 8 0 2 0,0 ‑100
Gambia 4 5 0,0 ‑20 0 0 0,0 0
Ghana 42 32 0,0 31 0 0 0,0 0
Guinea 3 6 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Guinea-Bissau 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kap Verde 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Liberia 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Mali 4 4 0,0 0 0 0 0,0 0
Mauretanien 0 2 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Niger 5 3 0,0 67 0 0 0,0 0
Nigeria 67 44 0,1 52 0 1 196 0,0 ‑100
Senegal 12 15 0,0 ‑20 0 0 0,0 0
Sierra Leone 13 1 0,0 1 200 0 0 0,0 0
Tchad 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Togo 7 1 0,0 600 0 0 0,0 0
Central/Öst-/Södra Afrika 630 766 0,6 ‑18 130 190 0,1 ‑32
Angola 18 26 0,0 ‑31 0 0 0,0 0
Botswana 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Brittiska terr. i Ind. Oceanen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Burundi 0 0 0,0 0 6 0 0,0 100
Centralafrikanska rep. 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Comorerna 3 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Djibouti 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Ekvatorialguinea 1 1 0,0 0 0 2 0,0 ‑100
Eritrea 2 1 0,0 100 1 0 0,0 100
Etiopien 2 6 0,0 ‑67 4 6 0,0 ‑33
Gabon 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Kamerun 26 5 0,0 420 2 0 0,0 100
Kenya 23 37 0,0 ‑38 15 18 0,0 ‑17
Kongo 3 4 0,0 ‑25 0 0 0,0 0
Kongo, Demokr. Rep. 4 10 0,0 ‑60 1 0 0,0 100
Lesotho 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Madagaskar 0 9 0,0 ‑100 2 46 0,0 ‑96
Malawi 0 5 0,0 ‑100 0 1 0,0 ‑100
Mauritius 1 2 0,0 ‑50 8 5 0,0 60
Mayotte 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Mocambique 11 7 0,0 57 3 5 0,0 ‑40
Namibia 2 3 0,0 ‑33 0 1 0,0 ‑100
Rwanda 3 1 0,0 200 3 8 0,0 ‑63
S:t Helena 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sao Tome, Principe 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Seychellerna 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Somalia 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Swaziland 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sydafrika 479 592 0,4 ‑19 73 83 0,1 ‑12
Sydsudan 2 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Tanzania 28 9 0,0 211 8 9 0,0 ‑11
Uganda 9 18 0,0 ‑50 3 4 0,0 ‑25
Zambia 8 18 0,0 ‑56 0 0 0,0 0
Zimbabwe 1 8 0,0 ‑88 0 1 0,0 ‑100
Amerika 12 093 14 578 10,6 ‑17 3 727 4 262 3,4 ‑13
Nordamerika 10 196 11 882 9,0 ‑14 2 860 3 425 2,6 ‑16
Grönland 9 8 0,0 13 0 0 0,0 0
Kanada 668 836 0,6 ‑20 222 363 0,2 ‑39
S:t Pierre, Miquelon 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
USA 9 518 11 039 8,4 ‑14 2 638 3 062 2,4 ‑14
Central-/Sydamerika 1 897 2 696 1,7 ‑30 868 837 0,8 4
Anguilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Antigua, Barbuda 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Argentina 73 120 0,1 ‑39 36 42 0,0 ‑14
Aruba 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Bahamas 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Barbados 2 7 0,0 ‑71 0 0 0,0 0
Belize 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Bermuda 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Bolivia 8 11 0,0 ‑27 1 3 0,0 ‑67
Bonaire, Sint Eustatius, Saba 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Brasilien 729 965 0,6 ‑24 544 204 0,5 167
Brittiska Jungfruöarna 0 0 0,0 0 1 1 0,0 0
Caymanöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Chile 195 221 0,2 ‑12 41 185 0,0 ‑78
Colombia 94 167 0,1 ‑44 18 66 0,0 ‑73
Costa Rica 26 26 0,0 0 10 17 0,0 ‑41
Curacao 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Dominica 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Dominikanska Rep. 17 16 0,0 6 16 34 0,0 ‑53
Ecuador 32 32 0,0 0 60 91 0,1 ‑34
El Salvador 9 14 0,0 ‑36 1 0 0,0 100
Falklandsöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Grenada 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Guatemala 15 13 0,0 15 5 4 0,0 25
Guyana 2 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Haiti 0 2 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Honduras 6 15 0,0 ‑60 0 9 0,0 ‑100
Jamaica 0 97 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Jungfruöarna (USA) 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kuba 59 9 0,1 556 1 5 0,0 ‑80
Mexiko 425 726 0,4 ‑41 65 79 0,1 ‑18
Montserrat 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nicaragua 8 10 0,0 ‑20 1 6 0,0 ‑83
Panama 17 26 0,0 ‑35 6 5 0,0 20
Paraguay 5 8 0,0 ‑38 0 0 0,0 0
Peru 141 167 0,1 ‑16 58 85 0,1 ‑32
S:t Kitts och Nevis 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
S:t Vincent o Grenadinerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Saint Lucia 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Saint-Barthélemy 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sint-Maarten, nederländska delen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Surinam 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Trinidad, Tobago 2 6 0,0 ‑67 0 0 0,0 0
Turks-/Caicosöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Uruguay 26 29 0,0 ‑10 3 1 0,0 200
Venezuela 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Asien 13 415 18 165 11,8 ‑26 12 149 12 968 11,0 ‑6
Mellanöstern 1 911 3 207 1,7 ‑40 233 508 0,2 ‑54
Armenien 6 6 0,0 0 0 0 0,0 0
Azerbajdzjan 14 9 0,0 56 0 0 0,0 0
Bahrain 108 18 0,1 500 3 2 0,0 50
Det ockuperade palestinska territoriet 2 2 0,0 0 2 0 0,0 100
För. Arabemiraten 482 1 524 0,4 ‑68 25 47 0,0 ‑47
Georgien 3 4 0,0 ‑25 1 1 0,0 0
Irak 114 97 0,1 18 0 0 0,0 0
Iran 25 19 0,0 32 9 12 0,0 ‑25
Israel 266 240 0,2 11 112 144 0,1 ‑22
Jordanien 34 42 0,0 ‑19 3 6 0,0 ‑50
Kuwait 33 45 0,0 ‑27 1 0 0,0 100
Libanon 8 9 0,0 ‑11 16 13 0,0 23
Oman 173 100 0,2 73 1 0 0,0 100
Qatar 38 278 0,0 ‑86 3 210 0,0 ‑99
Saudiarabien 595 804 0,5 ‑26 51 72 0,0 ‑29
Syrien 1 4 0,0 ‑75 4 2 0,0 100
Yemen 9 6 0,0 50 0 0 0,0 0
Övriga länder i Asien 11 504 14 958 10,1 ‑23 11 915 12 460 10,8 ‑4
Afghanistan 5 2 0,0 150 1 2 0,0 ‑50
Bangladesh 48 37 0,0 30 332 469 0,3 ‑29
Bhutan 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Brunei 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Filippinerna 72 131 0,1 ‑45 30 32 0,0 ‑6
Hongkong 256 282 0,2 ‑9 582 589 0,5 ‑1
Indien 715 881 0,6 ‑19 565 627 0,5 ‑10
Indonesien 177 200 0,2 ‑12 186 185 0,2 1
Japan 1 838 2 322 1,6 ‑21 925 1 117 0,8 ‑17
Kambodja 4 4 0,0 0 34 41 0,0 ‑17
Kazakstan 81 46 0,1 76 35 17 0,0 106
Kina 5 248 7 290 4,6 ‑28 5 680 6 062 5,2 ‑6
Kirgizistan 3 2 0,0 50 0 0 0,0 0
Laos 0 1 0,0 ‑100 1 14 0,0 ‑93
Macao 2 2 0,0 0 2 2 0,0 0
Malaysia 207 192 0,2 8 303 318 0,3 ‑5
Maldiverna 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Mongoliet 18 30 0,0 ‑40 3 2 0,0 50
Myanmar (f.d. Burma) 5 6 0,0 ‑17 50 57 0,0 ‑12
Nepal 1 2 0,0 ‑50 1 1 0,0 0
Nordkorea 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Pakistan 166 133 0,1 25 120 126 0,1 ‑5
Singapore 520 602 0,5 ‑14 183 171 0,2 7
Sri Lanka 18 23 0,0 ‑22 59 58 0,1 2
Sydkorea 1 131 1 229 1,0 ‑8 768 822 0,7 ‑7
Tadzjikistan 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Taiwan 422 407 0,4 4 426 595 0,4 ‑28
Thailand 196 980 0,2 ‑80 331 316 0,3 5
Timor-Leste 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Turkmenistan 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Uzbekistan 16 9 0,0 78 0 0 0,0 0
Vietnam 353 144 0,3 145 1 300 839 1,2 55
Oceanien och Antarktis 1 001 1 840 0,9 ‑46 177 259 0,2 ‑32
Oceanien 1 001 1 840 0,9 ‑46 177 259 0,2 ‑32
Amerikanska Samoa 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Australien 865 1 725 0,8 ‑50 85 206 0,1 ‑59
Bouvetön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Cooköarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
De franska terr. .... 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Fiji 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Franska Polynesien 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Förenta stat. mindre .... 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Guam 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Heard-, McDonaldöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Julön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kiribati 0 2 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Kokosöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Marshallöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Mikronesien 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nauru 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Niueön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nordmarianerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Norfolkön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nya Kaledonien 4 3 0,0 33 28 28 0,0 0
Nya Zeeland 130 109 0,1 19 64 26 0,1 146
Palau 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Papua Nya Guinea 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Pitcairn 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Salomonöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Samoa 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tokelauöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tonga 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tuvalu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Wallis, Futuna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vanuatu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Antarktis 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Ospecificerad världsdel 355 384 0,3 ‑8 2 0 0,0 100
Ospec. länder utanför EU 208 378 0,2 ‑45 0 0 0,0 0
Ospec. länder EU eller icke-EU 146 6 0,1 2 333 2 0 0,0 100

Fr.o.m. publiceringen den 26 mars 2020 har gruppen EU27_2020 ersatt den tidigare gruppen EU28 i denna tabell. Storbritannien ingår nu istället i gruppen Övriga Europa.

Kommentarer

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-03-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna