Till innehåll på sidan

Export och import av varor fördelade på länder

Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor

Region Export Import
Land Värde januari-april Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-april Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2022 2021 2022 2022/2021 2022 2021 2022 2022/2021
TOTALT 632 146 513 671 100,0 23 630 409 499 421 100,0 26
Europa 469 217 378 584 74,2 24 525 812 425 909 83,4 23
EU27_2020 343 901 276 958 54,4 24 401 682 341 117 63,7 18
Belgien 24 062 20 347 3,8 18 28 662 24 040 4,5 19
Bulgarien 861 561 0,1 53 894 787 0,1 14
Cypern 190 148 0,0 28 160 176 0,0 ‑9
Danmark 47 343 39 189 7,5 21 40 565 33 563 6,4 21
Estland 5 341 4 244 0,8 26 5 808 4 872 0,9 19
Finland 43 736 35 237 6,9 24 30 564 22 548 4,8 36
Frankrike 25 597 21 823 4,0 17 21 097 20 429 3,3 3
Grekland 1 921 1 410 0,3 36 651 525 0,1 24
Irland 2 911 2 356 0,5 24 5 927 5 858 0,9 1
Italien 20 161 15 381 3,2 31 20 393 17 953 3,2 14
Kroatien 749 413 0,1 81 692 417 0,1 66
Lettland 2 108 1 450 0,3 45 3 297 2 762 0,5 19
Litauen 5 103 3 461 0,8 47 5 535 4 825 0,9 15
Luxemburg 414 309 0,1 34 1 266 665 0,2 90
Malta 102 211 0,0 ‑52 121 142 0,0 ‑15
Nederländerna 31 831 28 015 5,0 14 65 358 50 013 10,4 31
Polen 26 134 19 754 4,1 32 27 515 24 235 4,4 14
Portugal 3 192 2 361 0,5 35 2 781 2 082 0,4 34
Rumänien 1 933 1 434 0,3 35 1 838 1 591 0,3 16
Slovakien 1 662 1 426 0,3 17 4 228 3 256 0,7 30
Slovenien 869 683 0,1 27 1 319 1 165 0,2 13
Spanien 12 999 9 613 2,1 35 12 053 9 122 1,9 32
Tjeckien 5 792 4 341 0,9 33 10 197 8 430 1,6 21
Tyskland 67 546 53 958 10,7 25 97 707 89 714 15,5 9
Ungern 2 966 2 783 0,5 7 6 114 6 275 1,0 ‑3
Österrike 6 160 4 818 1,0 28 6 939 5 597 1,1 24
Ospec. länder inom EU 2 217 1 234 0,4 80 0 74 0,0 ‑100
Övriga Europa 125 316 101 626 19,8 23 124 129 84 793 19,7 46
Albanien 47 31 0,0 52 105 50 0,0 110
Andorra 6 5 0,0 20 0 0 0,0 0
Belarus 193 373 0,0 ‑48 88 158 0,0 ‑44
Bosnien-Hercegovina 139 108 0,0 29 201 125 0,0 61
Färöarna 116 108 0,0 7 5 3 0,0 67
Gibraltar 742 870 0,1 ‑15 0 0 0,0 0
Heliga stolen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Island 1 457 1 203 0,2 21 122 102 0,0 20
Kosovo 12 12 0,0 0 25 11 0,0 127
Liechtenstein 14 9 0,0 56 21 21 0,0 0
Moldavien 80 53 0,0 51 8 4 0,0 100
Montenegro 23 8 0,0 188 7 7 0,0 0
Nordmakedonien 118 66 0,0 79 263 71 0,0 270
Norge 66 542 53 258 10,5 25 78 245 53 712 12,4 46
Ryssland 5 432 7 240 0,9 ‑25 5 776 4 496 0,9 28
San Marino 6 5 0,0 20 1 3 0,0 ‑67
Schweiz 5 999 4 788 0,9 25 4 270 3 663 0,7 17
Serbien 560 496 0,1 13 1 196 968 0,2 24
Storbritannien och Nordirland 37 229 27 053 5,9 38 28 632 16 914 4,5 69
Turkiet 5 948 4 788 0,9 24 4 798 4 139 0,8 16
Ukraina 655 1 152 0,1 ‑43 367 344 0,1 7
Afrika 10 595 7 927 1,7 34 4 739 1 750 0,8 171
Nordafrika 5 395 4 102 0,9 32 1 974 1 043 0,3 89
Algeriet 784 910 0,1 ‑14 14 31 0,0 ‑55
Ceuta 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Egypten 2 703 1 979 0,4 37 109 122 0,0 ‑11
Libyen 105 94 0,0 12 1 246 425 0,2 193
Marocko 1 590 921 0,3 73 496 423 0,1 17
Melilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sudan 26 48 0,0 ‑46 0 1 0,0 ‑100
Tunisien 185 149 0,0 24 110 40 0,0 175
Västsahara 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Västafrika 1 287 886 0,2 45 1 725 12 0,3 14 275
Benin 35 27 0,0 30 0 0 0,0 0
Burkina Faso 60 55 0,0 9 2 1 0,0 100
Elfenbenskusten 203 70 0,0 190 0 1 0,0 ‑100
Gambia 10 16 0,0 ‑38 0 0 0,0 0
Ghana 314 240 0,0 31 5 4 0,0 25
Guinea 41 28 0,0 46 0 0 0,0 0
Guinea-Bissau 0 5 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Kap Verde 2 1 0,0 100 5 0 0,0 100
Liberia 13 7 0,0 86 0 0 0,0 0
Mali 43 35 0,0 23 1 1 0,0 0
Mauretanien 7 3 0,0 133 0 1 0,0 ‑100
Niger 17 10 0,0 70 1 1 0,0 0
Nigeria 218 283 0,0 ‑23 1 692 3 0,3 56 300
Senegal 206 52 0,0 296 19 0 0,0 100
Sierra Leone 54 34 0,0 59 0 0 0,0 0
Tchad 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Togo 63 18 0,0 250 0 0 0,0 0
Central/Öst-/Södra Afrika 3 913 2 939 0,6 33 1 040 696 0,2 49
Angola 323 58 0,1 457 111 0 0,0 100
Botswana 0 3 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Brittiska terr. i Ind. Oceanen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Burundi 1 1 0,0 0 12 16 0,0 ‑25
Centralafrikanska rep. 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Comorerna 0 3 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Djibouti 6 8 0,0 ‑25 8 1 0,0 700
Ekvatorialguinea 2 2 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Eritrea 7 7 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Eswatini 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Etiopien 42 27 0,0 56 30 32 0,0 ‑6
Gabon 6 7 0,0 ‑14 0 1 0,0 ‑100
Kamerun 20 40 0,0 ‑50 6 2 0,0 200
Kenya 100 118 0,0 ‑15 122 77 0,0 58
Kongo 17 30 0,0 ‑43 0 0 0,0 0
Kongo, Demokr. Rep. 57 28 0,0 104 1 2 0,0 ‑50
Lesotho 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Madagaskar 8 11 0,0 ‑27 46 11 0,0 318
Malawi 0 4 0,0 ‑100 7 5 0,0 40
Mauritius 16 13 0,0 23 14 45 0,0 ‑69
Mocambique 5 40 0,0 ‑88 5 3 0,0 67
Namibia 12 6 0,0 100 23 1 0,0 2 200
Rwanda 11 9 0,0 22 59 26 0,0 127
S:t Helena 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sao Tome, Principe 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Seychellerna 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Somalia 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Sydafrika 3 078 2 226 0,5 38 401 425 0,1 ‑6
Sydsudan 3 2 0,0 50 0 0 0,0 0
Tanzania 125 213 0,0 ‑41 83 32 0,0 159
Uganda 40 34 0,0 18 33 9 0,0 267
Zambia 19 37 0,0 ‑49 8 2 0,0 300
Zimbabwe 10 8 0,0 25 69 3 0,0 2 200
Amerika 77 446 57 088 12,3 36 25 931 18 592 4,1 39
Nordamerika 64 356 48 223 10,2 33 20 816 14 639 3,3 42
Grönland 467 217 0,1 115 1 0 0,0 100
Kanada 4 771 3 532 0,8 35 1 228 1 588 0,2 ‑23
S:t Pierre, Miquelon 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
USA 59 118 44 475 9,4 33 19 588 13 051 3,1 50
Central-/Sydamerika 13 090 8 865 2,1 48 5 115 3 953 0,8 29
Anguilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Antigua, Barbuda 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Argentina 595 418 0,1 42 123 107 0,0 15
Aruba 6 2 0,0 200 0 0 0,0 0
Bahamas 3 284 0,0 ‑99 6 0 0,0 100
Barbados 31 16 0,0 94 1 0 0,0 100
Belize 3 1 0,0 200 23 0 0,0 100
Bermuda 1 1 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Bolivia 53 50 0,0 6 3 2 0,0 50
Bonaire, Sint Eustatius, Saba 0 0 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Brasilien 5 234 3 150 0,8 66 2 616 1 473 0,4 78
Brittiska Jungfruöarna 17 0 0,0 100 12 7 0,0 71
Caymanöarna 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Chile 1 372 1 082 0,2 27 228 437 0,0 ‑48
Colombia 511 358 0,1 43 260 134 0,0 94
Costa Rica 131 90 0,0 46 32 29 0,0 10
Curacao 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Dominica 0 0 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Dominikanska Rep. 165 94 0,0 76 274 167 0,0 64
Ecuador 142 133 0,0 7 273 263 0,0 4
El Salvador 51 32 0,0 59 13 1 0,0 1 200
Falklandsöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Grenada 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Guatemala 92 68 0,0 35 27 18 0,0 50
Guyana 15 7 0,0 114 0 0 0,0 0
Haiti 3 1 0,0 200 0 0 0,0 0
Honduras 25 27 0,0 ‑7 149 86 0,0 73
Jamaica 13 6 0,0 117 0 0 0,0 0
Jungfruöarna (USA) 314 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Kuba 273 93 0,0 194 9 11 0,0 ‑18
Mexiko 2 933 1 942 0,5 51 267 304 0,0 ‑12
Montserrat 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nicaragua 21 37 0,0 ‑43 58 36 0,0 61
Panama 354 94 0,1 277 43 31 0,0 39
Paraguay 23 24 0,0 ‑4 2 0 0,0 100
Peru 560 624 0,1 ‑10 631 826 0,1 ‑24
S:t Kitts och Nevis 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
S:t Vincent o Grenadinerna 0 9 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Saint Lucia 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Saint-Barthélemy 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sint-Maarten, nederländska delen 2 2 0,0 0 0 0 0,0 0
Surinam 5 3 0,0 67 0 0 0,0 0
Trinidad, Tobago 19 20 0,0 ‑5 52 0 0,0 100
Turks-/Caicosöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Uruguay 104 186 0,0 ‑44 12 14 0,0 ‑14
Venezuela 13 6 0,0 117 0 1 0,0 ‑100
Asien 66 668 63 104 10,5 6 72 788 52 130 11,5 40
Mellanöstern 10 496 9 626 1,7 9 1 824 1 136 0,3 61
Armenien 31 24 0,0 29 1 2 0,0 ‑50
Azerbajdzjan 53 403 0,0 ‑87 1 1 0,0 0
Bahrain 366 585 0,1 ‑37 4 12 0,0 ‑67
Det ockuperade palestinska territoriet 45 12 0,0 275 3 8 0,0 ‑63
För. Arabemiraten 2 512 2 208 0,4 14 210 245 0,0 ‑14
Georgien 87 36 0,0 142 6 3 0,0 100
Irak 283 293 0,0 ‑3 3 4 0,0 ‑25
Iran 49 64 0,0 ‑23 35 48 0,0 ‑27
Israel 1 439 1 052 0,2 37 463 475 0,1 ‑3
Jordanien 197 148 0,0 33 15 13 0,0 15
Kuwait 236 247 0,0 ‑4 451 4 0,1 11 175
Libanon 118 68 0,0 74 51 52 0,0 ‑2
Oman 429 444 0,1 ‑3 21 4 0,0 425
Qatar 909 686 0,1 33 253 15 0,0 1 587
Saudiarabien 3 692 3 285 0,6 12 296 226 0,0 31
Syrien 6 8 0,0 ‑25 14 25 0,0 ‑44
Yemen 46 62 0,0 ‑26 0 0 0,0 0
Övriga länder i Asien 56 171 53 478 8,9 5 70 963 50 994 11,3 39
Afghanistan 1 15 0,0 ‑93 3 4 0,0 ‑25
Bangladesh 185 223 0,0 ‑17 2 337 1 619 0,4 44
Bhutan 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Brunei 3 5 0,0 ‑40 0 0 0,0 0
Filippinerna 436 425 0,1 3 194 153 0,0 27
Hongkong 839 1 075 0,1 ‑22 3 665 2 429 0,6 51
Indien 4 785 3 606 0,8 33 3 501 2 481 0,6 41
Indonesien 1 205 844 0,2 43 1 006 820 0,2 23
Japan 9 666 8 324 1,5 16 3 569 3 990 0,6 ‑11
Kambodja 22 27 0,0 ‑19 139 137 0,0 1
Kazakstan 396 323 0,1 23 337 135 0,1 150
Kina 21 079 23 892 3,3 ‑12 37 630 24 729 6,0 52
Kirgizistan 17 33 0,0 ‑48 24 0 0,0 100
Laos 7 2 0,0 250 8 12 0,0 ‑33
Macao 18 13 0,0 38 34 10 0,0 240
Malaysia 1 093 1 393 0,2 ‑22 1 524 1 393 0,2 9
Maldiverna 19 9 0,0 111 0 2 0,0 ‑100
Mongoliet 102 61 0,0 67 1 4 0,0 ‑75
Myanmar/Burma 34 8 0,0 325 342 252 0,1 36
Nepal 6 8 0,0 ‑25 9 3 0,0 200
Nordkorea 1 0 0,0 100 0 1 0,0 ‑100
Pakistan 681 808 0,1 ‑16 547 470 0,1 16
Singapore 4 868 2 745 0,8 77 747 654 0,1 14
Sri Lanka 133 118 0,0 13 310 272 0,0 14
Sydkorea 5 058 4 892 0,8 3 5 356 4 273 0,8 25
Tadzjikistan 8 235 0,0 ‑97 0 0 0,0 0
Taiwan 2 601 2 098 0,4 24 3 363 2 015 0,5 67
Thailand 2 088 1 326 0,3 57 1 747 1 478 0,3 18
Timor-Leste 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Turkmenistan 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Uzbekistan 54 69 0,0 ‑22 1 0 0,0 100
Vietnam 766 901 0,1 ‑15 4 569 3 658 0,7 25
Oceanien och Antarktis 5 952 5 198 0,9 15 1 131 702 0,2 61
Oceanien 5 952 5 198 0,9 15 1 131 702 0,2 61
Amerikanska Samoa 0 0 0,0 0 2 0 0,0 100
Australien 5 230 4 633 0,8 13 815 411 0,1 98
Bouvetön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Cooköarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
De franska terr. .... 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Fiji 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Franska Polynesien 6 3 0,0 100 0 0 0,0 0
Förenta stat. mindre .... 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Guam 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Heard-, McDonaldöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Julön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kiribati 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kokosöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Marshallöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Mikronesien 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nauru 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Niueön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nordmarianerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Norfolkön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nya Kaledonien 27 11 0,0 145 180 130 0,0 38
Nya Zeeland 680 544 0,1 25 131 154 0,0 ‑15
Palau 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Papua Nya Guinea 2 3 0,0 ‑33 2 7 0,0 ‑71
Pitcairn 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Salomonöarna 3 1 0,0 200 0 0 0,0 0
Samoa 0 0 0,0 0 1 0 0,0 100
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna 0 0 0,0 0 1 0 0,0 100
Tokelauöarna 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Tonga 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tuvalu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Wallis, Futuna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vanuatu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Antarktis 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Ospecificerad världsdel 2 268 1 769 0,4 28 9 337 0,0 ‑97
Ospec. länder utanför EU 1 675 823 0,3 104 9 0 0,0 100
Ospec. länder EU eller icke-EU 593 946 0,1 ‑37 0 337 0,0 ‑100

Fr.o.m. publiceringen den 26 mars 2020 har gruppen EU27_2020 ersatt den tidigare gruppen EU28 i denna tabell. Storbritannien ingår nu istället i gruppen Övriga Europa.

Kommentarer

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-28

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för utrikeshandel

E-post
utrikeshandel@scb.se