Till innehåll på sidan

Export och import av varor fördelade på länder

Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor

Region Export Import
Land Värde januari-augusti Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-augusti Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2018 2017 2018 2018/2017 2018 2017 2018 2018/2017
TOTALT 934 152 844 700 100,0 11 958 998 852 410 100,0 13
Europa 695 681 620 803 74,5 12 804 712 717 823 83,9 12
EU-länder (EU28) 556 894 498 060 59,6 12 674 554 604 690 70,3 12
Belgien 37 588 37 573 4,0 0 42 727 42 222 4,5 1
Bulgarien 1 117 1 007 0,1 11 1 377 1 291 0,1 7
Cypern 491 219 0,1 124 377 334 0,0 13
Danmark 64 243 57 471 6,9 12 67 925 62 519 7,1 9
Estland 8 288 7 247 0,9 14 9 900 10 341 1,0 ‑4
Finland 65 051 58 503 7,0 11 45 002 39 171 4,7 15
Frankrike 39 013 35 908 4,2 9 35 805 32 246 3,7 11
Grekland 2 137 2 423 0,2 ‑12 1 118 1 067 0,1 5
Irland 3 979 3 280 0,4 21 8 815 7 910 0,9 11
Italien 26 693 23 078 2,9 16 31 892 27 415 3,3 16
Kroatien 647 622 0,1 4 580 519 0,1 12
Lettland 2 939 2 361 0,3 24 5 713 4 493 0,6 27
Litauen 6 487 5 465 0,7 19 8 518 7 745 0,9 10
Luxemburg 680 771 0,1 ‑12 1 977 1 850 0,2 7
Malta 271 191 0,0 42 356 109 0,0 227
Nederländerna 53 320 44 894 5,7 19 88 121 73 907 9,2 19
Polen 31 880 25 112 3,4 27 37 438 32 039 3,9 17
Portugal 4 655 4 567 0,5 2 3 608 2 894 0,4 25
Rumänien 2 448 1 978 0,3 24 2 614 2 274 0,3 15
Slovakien 2 794 2 369 0,3 18 5 788 5 496 0,6 5
Slovenien 1 169 1 073 0,1 9 1 909 1 683 0,2 13
Spanien 19 280 16 261 2,1 19 14 139 12 230 1,5 16
Storbritannien 53 968 51 370 5,8 5 48 382 43 593 5,0 11
Tjeckien 7 881 6 958 0,8 13 14 185 12 170 1,5 17
Tyskland 103 904 92 762 11,1 12 175 265 160 541 18,3 9
Ungern 4 065 3 931 0,4 3 9 524 7 794 1,0 22
Österrike 8 517 7 662 0,9 11 11 499 10 836 1,2 6
Ospec. länder inom EU 3 387 3 003 0,4 13 0 0 0,0 0
Övriga Europa 138 787 122 743 14,9 13 130 158 113 133 13,6 15
Albanien 43 31 0,0 39 132 107 0,0 23
Andorra 10 7 0,0 43 2 1 0,0 100
Bosnien-Hercegovina 167 147 0,0 14 334 313 0,0 7
Färöarna 228 163 0,0 40 15 35 0,0 ‑57
Gibraltar 1 436 1 071 0,2 34 0 0 0,0 0
Island 2 629 2 157 0,3 22 182 181 0,0 1
Kosovo 17 17 0,0 0 11 9 0,0 22
Liechtenstein 22 12 0,0 83 48 56 0,0 ‑14
Makedonien, f.d. Jug. Rep. 74 104 0,0 ‑29 117 100 0,0 17
Moldavien 86 70 0,0 23 9 14 0,0 ‑36
Montenegro 30 59 0,0 ‑49 9 5 0,0 80
Norge 97 411 84 920 10,4 15 80 437 70 905 8,4 13
Ryssland 13 282 12 214 1,4 9 32 207 24 529 3,4 31
San Marino 42 39 0,0 8 2 4 0,0 ‑50
Schweiz 10 221 9 532 1,1 7 6 830 6 443 0,7 6
Serbien 826 710 0,1 16 1 161 879 0,1 32
Turkiet 9 594 9 142 1,0 5 7 935 8 795 0,8 ‑10
Ukraina 2 207 1 971 0,2 12 548 598 0,1 ‑8
Vatikanstaten 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vitryssland 463 377 0,0 23 180 160 0,0 13
Afrika 17 442 17 588 1,9 ‑1 17 958 9 735 1,9 84
Nordafrika 8 693 8 953 0,9 ‑3 4 249 2 091 0,4 103
Algeriet 1 886 1 378 0,2 37 9 187 0,0 ‑95
Ceuta 1 26 0,0 ‑96 0 0 0,0 0
Egypten 3 640 3 692 0,4 ‑1 194 204 0,0 ‑5
Libyen 348 162 0,0 115 3 170 854 0,3 271
Marocko 2 303 2 977 0,2 ‑23 771 608 0,1 27
Melilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sudan 126 342 0,0 ‑63 1 2 0,0 ‑50
Tunisien 389 376 0,0 3 102 235 0,0 ‑57
Västsahara 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Västafrika 1 769 2 162 0,2 ‑18 11 619 5 533 1,2 110
Benin 46 49 0,0 ‑6 0 0 0,0 0
Burkina Faso 148 131 0,0 13 1 1 0,0 0
Elfenbenskusten 144 235 0,0 ‑39 1 1 0,0 0
Gambia 33 34 0,0 ‑3 0 0 0,0 0
Ghana 506 488 0,1 4 24 27 0,0 ‑11
Guinea 54 72 0,0 ‑25 0 0 0,0 0
Guinea-Bissau 8 1 0,0 700 0 0 0,0 0
Kap Verde 6 17 0,0 ‑65 0 9 0,0 ‑100
Liberia 38 40 0,0 ‑5 0 3 0,0 ‑100
Mali 77 97 0,0 ‑21 1 1 0,0 0
Mauretanien 27 26 0,0 4 1 0 0,0 100
Niger 75 43 0,0 74 1 1 0,0 0
Nigeria 425 508 0,0 ‑16 11 590 5 488 1,2 111
Senegal 126 298 0,0 ‑58 1 1 0,0 0
Sierra Leone 30 69 0,0 ‑57 0 0 0,0 0
Tchad 1 6 0,0 ‑83 0 0 0,0 0
Togo 25 48 0,0 ‑48 0 0 0,0 0
Central/Öst-/Södra Afrika 6 981 6 474 0,7 8 2 090 2 111 0,2 ‑1
Angola 81 61 0,0 33 1 1 0,0 0
Botswana 5 43 0,0 ‑88 0 1 0,0 ‑100
Brittiska terr. i Ind. Oceanen 0 0 0,0 0 2 0 0,0 100
Burundi 2 1 0,0 100 15 30 0,0 ‑50
Centralafrikanska rep. 27 1 0,0 2 600 0 0 0,0 0
Comorerna 3 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Djibouti 35 16 0,0 119 5 22 0,0 ‑77
Ekvatorialguinea 2 2 0,0 0 0 0 0,0 0
Eritrea 32 23 0,0 39 0 0 0,0 0
Etiopien 81 133 0,0 ‑39 48 65 0,0 ‑26
Gabon 19 71 0,0 ‑73 346 248 0,0 40
Kamerun 43 76 0,0 ‑43 1 1 0,0 0
Kenya 431 337 0,0 28 194 185 0,0 5
Kongo 112 15 0,0 647 1 3 0,0 ‑67
Kongo, Demokr. Rep. 95 43 0,0 121 1 1 0,0 0
Lesotho 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Madagaskar 21 14 0,0 50 127 230 0,0 ‑45
Malawi 12 12 0,0 0 7 6 0,0 17
Mauritius 31 35 0,0 ‑11 100 70 0,0 43
Mayotte 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Mocambique 57 68 0,0 ‑16 3 48 0,0 ‑94
Namibia 191 16 0,0 1 094 13 6 0,0 117
Rwanda 68 67 0,0 1 37 41 0,0 ‑10
S:t Helena 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sao Tome, Principe 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Seychellerna 15 22 0,0 ‑32 0 3 0,0 ‑100
Somalia 7 4 0,0 75 0 0 0,0 0
Swaziland 0 2 0,0 ‑100 0 22 0,0 ‑100
Sydafrika 4 810 4 579 0,5 5 1 069 1 009 0,1 6
Sydsudan 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Tanzania 147 344 0,0 ‑57 33 62 0,0 ‑47
Uganda 60 83 0,0 ‑28 71 39 0,0 82
Zambia 488 351 0,1 39 4 8 0,0 ‑50
Zimbabwe 104 51 0,0 104 11 10 0,0 10
Amerika 87 026 84 458 9,3 3 35 711 33 033 3,7 8
Nordamerika 69 186 66 085 7,4 5 25 464 24 257 2,7 5
Grönland 865 584 0,1 48 1 2 0,0 ‑50
Kanada 6 896 6 851 0,7 1 2 507 2 740 0,3 ‑9
S:t Pierre, Miquelon 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
USA 61 425 58 651 6,6 5 22 955 21 514 2,4 7
Central-/Sydamerika 17 840 18 372 1,9 ‑3 10 247 8 777 1,1 17
Anguilla 1 0 0,0 100 0 4 0,0 ‑100
Antigua, Barbuda 15 6 0,0 150 0 0 0,0 0
Argentina 1 153 1 883 0,1 ‑39 600 415 0,1 45
Aruba 2 15 0,0 ‑87 0 3 0,0 ‑100
Bahamas 18 667 0,0 ‑97 14 31 0,0 ‑55
Barbados 63 66 0,0 ‑5 3 4 0,0 ‑25
Belize 2 5 0,0 ‑60 1 0 0,0 100
Bermuda 4 4 0,0 0 25 3 0,0 733
Bolivia 637 727 0,1 ‑12 8 6 0,0 33
Bonaire, Sint Eustatius, Saba 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Brasilien 5 327 4 628 0,6 15 3 732 2 869 0,4 30
Brittiska Jungfruöarna 4 6 0,0 ‑33 11 20 0,0 ‑45
Caymanöarna 37 32 0,0 16 0 0 0,0 0
Chile 2 267 1 830 0,2 24 680 614 0,1 11
Colombia 627 640 0,1 ‑2 252 339 0,0 ‑26
Costa Rica 179 189 0,0 ‑5 129 200 0,0 ‑36
Curacao 21 20 0,0 5 0 0 0,0 0
Dominica 6 12 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Dominikanska Rep. 279 183 0,0 52 118 265 0,0 ‑55
Ecuador 234 232 0,0 1 443 338 0,0 31
El Salvador 92 72 0,0 28 12 7 0,0 71
Falklandsöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Grenada 1 4 0,0 ‑75 0 0 0,0 0
Guatemala 173 186 0,0 ‑7 111 26 0,0 327
Guyana 14 18 0,0 ‑22 1 2 0,0 ‑50
Haiti 14 7 0,0 100 1 1 0,0 0
Honduras 117 73 0,0 60 284 394 0,0 ‑28
Jamaica 18 26 0,0 ‑31 2 43 0,0 ‑95
Jungfruöarna (USA) 0 3 0,0 ‑100 0 17 0,0 ‑100
Kuba 318 199 0,0 60 19 20 0,0 ‑5
Mexiko 4 094 4 302 0,4 ‑5 614 434 0,1 41
Montserrat 0 0 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Nicaragua 56 88 0,0 ‑36 79 68 0,0 16
Panama 184 178 0,0 3 62 2 0,0 3 000
Paraguay 54 59 0,0 ‑8 39 79 0,0 ‑51
Peru 1 274 1 202 0,1 6 544 227 0,1 140
S:t Kitts och Nevis 1 6 0,0 ‑83 1 0 0,0 100
S:t Vincent o Grenadinerna 1 0 0,0 100 0 8 0,0 ‑100
Saint Lucia 3 3 0,0 0 0 12 0,0 ‑100
Saint-Barthélemy 0 7 0,0 ‑100 0 10 0,0 ‑100
Sint-Maarten, nederländska delen 2 2 0,0 0 0 0 0,0 0
Surinam 10 4 0,0 150 0 0 0,0 0
Trinidad, Tobago 215 272 0,0 ‑21 2 21 0,0 ‑90
Turks-/Caicosöarna 3 2 0,0 50 0 0 0,0 0
Uruguay 294 231 0,0 27 133 33 0,0 303
Venezuela 26 282 0,0 ‑91 2 329 2 260 0,2 3
Asien 117 309 108 080 12,6 9 98 579 89 475 10,3 10
Mellanöstern 18 610 18 993 2,0 ‑2 5 472 3 639 0,6 50
Armenien 166 126 0,0 32 1 1 0,0 0
Azerbajdzjan 78 111 0,0 ‑30 5 5 0,0 0
Bahrain 139 209 0,0 ‑33 7 7 0,0 0
Det ockuperade palestinska territoriet 39 162 0,0 ‑76 4 3 0,0 33
För. Arabemiraten 3 603 4 344 0,4 ‑17 253 283 0,0 ‑11
Georgien 67 59 0,0 14 1 1 0,0 0
Irak 626 700 0,1 ‑11 1 113 497 0,1 124
Iran 2 722 2 203 0,3 24 94 72 0,0 31
Israel 2 021 2 117 0,2 ‑5 969 879 0,1 10
Jordanien 352 361 0,0 ‑2 29 31 0,0 ‑6
Kuwait 372 427 0,0 ‑13 268 344 0,0 ‑22
Libanon 536 487 0,1 10 93 97 0,0 ‑4
Oman 1 232 716 0,1 72 278 3 0,0 9 167
Qatar 1 318 1 488 0,1 ‑11 1 416 907 0,1 56
Saudiarabien 5 096 5 315 0,5 ‑4 912 487 0,1 87
Syrien 199 103 0,0 93 29 21 0,0 38
Yemen 44 66 0,0 ‑33 0 0 0,0 0
Övriga länder i Asien 98 698 89 087 10,6 11 93 107 85 836 9,7 8
Afghanistan 38 84 0,0 ‑55 1 2 0,0 ‑50
Bangladesh 250 254 0,0 ‑2 3 094 2 856 0,3 8
Bhutan 5 23 0,0 ‑78 0 0 0,0 0
Brunei 11 25 0,0 ‑56 0 4 0,0 ‑100
Filippinerna 1 266 813 0,1 56 282 297 0,0 ‑5
Hongkong 2 153 2 698 0,2 ‑20 5 729 5 702 0,6 0
Indien 8 306 7 048 0,9 18 4 532 4 239 0,5 7
Indonesien 2 587 2 450 0,3 6 983 1 024 0,1 ‑4
Japan 13 762 13 275 1,5 4 9 129 6 729 1,0 36
Kambodja 34 37 0,0 ‑8 458 367 0,0 25
Kazakstan 639 710 0,1 ‑10 328 315 0,0 4
Kina 43 580 39 065 4,7 12 42 986 40 154 4,5 7
Kirgizistan 14 23 0,0 ‑39 0 0 0,0 0
Laos 18 20 0,0 ‑10 78 23 0,0 239
Macao 14 11 0,0 27 49 38 0,0 29
Malaysia 1 915 1 802 0,2 6 2 129 2 096 0,2 2
Maldiverna 22 17 0,0 29 2 4 0,0 ‑50
Mongoliet 236 108 0,0 119 2 3 0,0 ‑33
Myanmar (f.d. Burma) 45 47 0,0 ‑4 258 162 0,0 59
Nepal 12 27 0,0 ‑56 7 8 0,0 ‑13
Nordkorea 0 1 0,0 ‑100 1 0 0,0 100
Pakistan 2 359 1 436 0,3 64 846 940 0,1 ‑10
Singapore 5 292 4 061 0,6 30 1 395 1 225 0,1 14
Sri Lanka 238 233 0,0 2 396 380 0,0 4
Sydkorea 9 151 7 541 1,0 21 5 835 5 530 0,6 6
Tadzjikistan 12 5 0,0 140 0 2 0,0 ‑100
Taiwan 2 940 2 840 0,3 4 4 188 4 339 0,4 ‑3
Thailand 2 554 2 759 0,3 ‑7 2 904 3 046 0,3 ‑5
Timor-Leste 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Turkmenistan 7 15 0,0 ‑53 2 0 0,0 100
Uzbekistan 89 157 0,0 ‑43 0 1 0,0 ‑100
Vietnam 1 150 1 502 0,1 ‑23 7 492 6 350 0,8 18
Oceanien och Antarktis 13 092 11 137 1,4 18 1 979 1 874 0,2 6
Oceanien 13 092 11 136 1,4 18 1 979 1 874 0,2 6
Amerikanska Samoa 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Australien 11 893 10 035 1,3 19 1 624 1 565 0,2 4
Bouvetön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Cooköarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
De franska terr. .... 2 2 0,0 0 2 0 0,0 100
Fiji 5 1 0,0 400 0 0 0,0 0
Franska Polynesien 8 8 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Förenta stat. mindre .... 0 2 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Guam 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Heard-, McDonaldöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Julön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kiribati 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Kokosöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Marshallöarna 0 9 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Mikronesien 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nauru 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Niueön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nordmarianerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Norfolkön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nya Kaledonien 13 12 0,0 8 22 0 0,0 100
Nya Zeeland 1 157 1 043 0,1 11 324 305 0,0 6
Palau 0 3 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Papua Nya Guinea 9 6 0,0 50 5 1 0,0 400
Pitcairn 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Salomonöarna 2 3 0,0 ‑33 0 0 0,0 0
Samoa 0 9 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tokelauöarna 0 0 0,0 0 1 0 0,0 100
Tonga 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tuvalu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Wallis, Futuna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vanuatu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Antarktis 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Ospecificerad världsdel 3 602 2 634 0,4 37 60 469 0,0 ‑87
Ospec. länder utanför EU 2 162 1 693 0,2 28 58 0 0,0 100
Ospec. länder EU eller icke-EU 1 440 942 0,2 53 2 469 0,0 ‑100
Det fria havet 1 221 620 0,1 97 0 469 0,0 ‑100

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm