Till innehåll på sidan

Export och import av varor fördelade på länder

Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor

Region Export Import
Land Värde januari-oktober Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-oktober Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2021 2020 2021 2021/2020 2021 2020 2021 2021/2020
TOTALT 1 327 834 1 179 146 100,0 13 1 296 250 1 131 062 100,0 15
Europa 987 734 845 346 74,4 17 1 090 212 951 477 84,1 15
EU27_2020 713 313 612 408 53,7 16 866 668 760 844 66,9 14
Belgien 49 866 41 318 3,8 21 57 893 52 284 4,5 11
Bulgarien 1 587 1 396 0,1 14 2 075 2 131 0,2 ‑3
Cypern 330 300 0,0 10 528 486 0,0 9
Danmark 102 235 88 287 7,7 16 89 973 76 569 6,9 18
Estland 11 082 9 419 0,8 18 12 838 11 285 1,0 14
Finland 94 122 83 442 7,1 13 58 166 53 379 4,5 9
Frankrike 53 255 47 690 4,0 12 49 689 41 718 3,8 19
Grekland 3 521 2 708 0,3 30 1 525 1 468 0,1 4
Irland 6 084 3 939 0,5 54 15 004 12 174 1,2 23
Italien 39 039 32 047 2,9 22 46 129 39 147 3,6 18
Kroatien 1 156 873 0,1 32 1 045 1 130 0,1 ‑8
Lettland 4 069 4 827 0,3 ‑16 7 313 7 519 0,6 ‑3
Litauen 9 820 7 695 0,7 28 12 223 11 401 0,9 7
Luxemburg 832 737 0,1 13 1 799 1 887 0,1 ‑5
Malta 502 350 0,0 43 347 321 0,0 8
Nederländerna 68 626 60 386 5,2 14 131 547 108 512 10,1 21
Polen 50 870 39 190 3,8 30 61 573 52 138 4,8 18
Portugal 6 587 5 613 0,5 17 5 587 4 868 0,4 15
Rumänien 3 660 2 720 0,3 35 4 082 3 456 0,3 18
Slovakien 3 659 3 255 0,3 12 8 365 7 437 0,6 12
Slovenien 1 737 1 356 0,1 28 3 177 2 570 0,2 24
Spanien 26 005 21 317 2,0 22 21 846 19 148 1,7 14
Tjeckien 12 114 9 328 0,9 30 20 877 18 477 1,6 13
Tyskland 140 369 125 531 10,6 12 223 231 203 811 17,2 10
Ungern 6 432 5 203 0,5 24 14 414 13 214 1,1 9
Österrike 12 121 11 056 0,9 10 15 349 14 198 1,2 8
Ospec. länder inom EU 3 631 2 425 0,3 50 74 115 0,0 ‑36
Övriga Europa 274 420 232 938 20,7 18 223 544 190 633 17,2 17
Albanien 63 100 0,0 ‑37 249 179 0,0 39
Andorra 11 12 0,0 ‑8 1 0 0,0 100
Belarus 2 118 379 0,2 459 398 249 0,0 60
Bosnien-Hercegovina 278 207 0,0 34 370 354 0,0 5
Färöarna 286 269 0,0 6 16 7 0,0 129
Gibraltar 1 516 934 0,1 62 0 37 0,0 ‑100
Heliga stolen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Island 3 289 3 015 0,2 9 301 266 0,0 13
Kosovo 31 22 0,0 41 34 41 0,0 ‑17
Liechtenstein 27 28 0,0 ‑4 63 65 0,0 ‑3
Moldavien 122 123 0,0 ‑1 16 6 0,0 167
Montenegro 42 28 0,0 50 16 12 0,0 33
Nordmakedonien 254 93 0,0 173 183 184 0,0 ‑1
Norge 142 555 124 582 10,7 14 138 346 108 819 10,7 27
Ryssland 18 650 15 696 1,4 19 15 943 12 011 1,2 33
San Marino 17 12 0,0 42 9 8 0,0 13
Schweiz 12 248 11 949 0,9 3 10 092 8 080 0,8 25
Serbien 1 290 1 126 0,1 15 2 397 1 933 0,2 24
Storbritannien och Nordirland 75 488 59 258 5,7 27 43 048 48 783 3,3 ‑12
Turkiet 12 272 12 503 0,9 ‑2 11 207 8 941 0,9 25
Ukraina 3 864 2 600 0,3 49 855 655 0,1 31
Afrika 22 134 21 779 1,7 2 9 193 5 511 0,7 67
Nordafrika 11 414 11 584 0,9 ‑1 4 249 1 329 0,3 220
Algeriet 2 149 2 056 0,2 5 114 65 0,0 75
Ceuta 1 120 0,0 ‑99 0 0 0,0 0
Egypten 6 012 6 662 0,5 ‑10 303 317 0,0 ‑4
Libyen 301 299 0,0 1 2 762 3 0,2 91 967
Marocko 2 313 1 907 0,2 21 928 854 0,1 9
Melilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sudan 120 158 0,0 ‑24 2 3 0,0 ‑33
Tunisien 517 381 0,0 36 140 87 0,0 61
Västsahara 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Västafrika 2 517 2 707 0,2 ‑7 3 072 2 286 0,2 34
Benin 117 92 0,0 27 1 0 0,0 100
Burkina Faso 202 178 0,0 13 2 4 0,0 ‑50
Elfenbenskusten 235 218 0,0 8 5 3 0,0 67
Gambia 39 41 0,0 ‑5 0 2 0,0 ‑100
Ghana 623 644 0,0 ‑3 22 15 0,0 47
Guinea 106 73 0,0 45 31 0 0,0 100
Guinea-Bissau 14 12 0,0 17 0 1 0,0 ‑100
Kap Verde 3 5 0,0 ‑40 1 0 0,0 100
Liberia 75 58 0,0 29 0 2 0,0 ‑100
Mali 96 117 0,0 ‑18 1 2 0,0 ‑50
Mauretanien 9 149 0,0 ‑94 1 0 0,0 100
Niger 49 51 0,0 ‑4 2 0 0,0 100
Nigeria 577 663 0,0 ‑13 3 003 2 255 0,2 33
Senegal 226 178 0,0 27 0 0 0,0 0
Sierra Leone 54 58 0,0 ‑7 0 0 0,0 0
Tchad 3 2 0,0 50 0 0 0,0 0
Togo 89 168 0,0 ‑47 1 0 0,0 100
Central/Öst-/Södra Afrika 8 204 7 488 0,6 10 1 872 1 896 0,1 ‑1
Angola 332 124 0,0 168 0 2 0,0 ‑100
Botswana 18 12 0,0 50 0 0 0,0 0
Brittiska terr. i Ind. Oceanen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Burundi 2 3 0,0 ‑33 20 8 0,0 150
Centralafrikanska rep. 3 15 0,0 ‑80 0 0 0,0 0
Comorerna 3 1 0,0 200 0 0 0,0 0
Djibouti 24 12 0,0 100 6 0 0,0 100
Ekvatorialguinea 7 6 0,0 17 2 3 0,0 ‑33
Eritrea 17 28 0,0 ‑39 1 0 0,0 100
Eswatini 3 2 0,0 50 0 0 0,0 0
Etiopien 87 140 0,0 ‑38 78 80 0,0 ‑3
Gabon 44 10 0,0 340 1 0 0,0 100
Kamerun 100 105 0,0 ‑5 3 14 0,0 ‑79
Kenya 276 376 0,0 ‑27 235 203 0,0 16
Kongo 50 31 0,0 61 0 0 0,0 0
Kongo, Demokr. Rep. 137 142 0,0 ‑4 3 1 0,0 200
Lesotho 1 4 0,0 ‑75 0 0 0,0 0
Madagaskar 37 134 0,0 ‑72 59 225 0,0 ‑74
Malawi 8 8 0,0 0 9 8 0,0 13
Mauritius 36 44 0,0 ‑18 93 80 0,0 16
Mocambique 53 90 0,0 ‑41 14 27 0,0 ‑48
Namibia 23 20 0,0 15 2 5 0,0 ‑60
Rwanda 38 29 0,0 31 59 41 0,0 44
S:t Helena 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sao Tome, Principe 1 0 0,0 100 1 0 0,0 100
Seychellerna 7 10 0,0 ‑30 1 0 0,0 100
Somalia 6 3 0,0 100 0 0 0,0 0
Sydafrika 6 285 5 377 0,5 17 1 177 1 081 0,1 9
Sydsudan 6 9 0,0 ‑33 0 0 0,0 0
Tanzania 385 426 0,0 ‑10 54 44 0,0 23
Uganda 98 111 0,0 ‑12 36 62 0,0 ‑42
Zambia 93 171 0,0 ‑46 12 1 0,0 1 100
Zimbabwe 24 44 0,0 ‑45 7 12 0,0 ‑42
Amerika 145 363 132 024 10,9 10 49 749 44 840 3,8 11
Nordamerika 121 719 110 305 9,2 10 39 625 36 910 3,1 7
Grönland 1 140 711 0,1 60 0 0 0,0 0
Kanada 8 434 8 849 0,6 ‑5 3 635 3 079 0,3 18
S:t Pierre, Miquelon 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
USA 112 144 100 745 8,4 11 35 990 33 831 2,8 6
Central-/Sydamerika 23 644 21 719 1,8 9 10 123 7 930 0,8 28
Anguilla 0 0 0,0 0 0 2 0,0 ‑100
Antigua, Barbuda 4 4 0,0 0 0 0 0,0 0
Argentina 1 077 1 005 0,1 7 245 255 0,0 ‑4
Aruba 5 2 0,0 150 0 0 0,0 0
Bahamas 321 40 0,0 703 0 0 0,0 0
Barbados 88 67 0,0 31 0 0 0,0 0
Belize 5 3 0,0 67 5 5 0,0 0
Bermuda 5 2 0,0 150 1 0 0,0 100
Bolivia 118 110 0,0 7 8 6 0,0 33
Bonaire, Sint Eustatius, Saba 0 93 0,0 ‑100 1 0 0,0 100
Brasilien 8 601 8 302 0,6 4 4 813 3 275 0,4 47
Brittiska Jungfruöarna 1 23 0,0 ‑96 35 54 0,0 ‑35
Caymanöarna 17 4 0,0 325 0 0 0,0 0
Chile 2 907 2 540 0,2 14 1 139 799 0,1 43
Colombia 975 960 0,1 2 373 381 0,0 ‑2
Costa Rica 236 252 0,0 ‑6 64 124 0,0 ‑48
Curacao 4 12 0,0 ‑67 0 0 0,0 0
Dominica 1 0 0,0 100 1 0 0,0 100
Dominikanska Rep. 297 146 0,0 103 385 370 0,0 4
Ecuador 332 398 0,0 ‑17 658 627 0,1 5
El Salvador 127 114 0,0 11 14 17 0,0 ‑18
Falklandsöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Grenada 2 2 0,0 0 0 0 0,0 0
Guatemala 151 148 0,0 2 36 59 0,0 ‑39
Guyana 25 13 0,0 92 0 1 0,0 ‑100
Haiti 6 14 0,0 ‑57 0 0 0,0 0
Honduras 88 83 0,0 6 296 347 0,0 ‑15
Jamaica 17 112 0,0 ‑85 1 0 0,0 100
Jungfruöarna (USA) 2 3 0,0 ‑33 0 0 0,0 0
Kuba 202 525 0,0 ‑62 26 38 0,0 ‑32
Mexiko 5 397 4 829 0,4 12 673 808 0,1 ‑17
Montserrat 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nicaragua 76 68 0,0 12 172 159 0,0 8
Panama 504 265 0,0 90 81 68 0,0 19
Paraguay 74 75 0,0 ‑1 1 71 0,0 ‑99
Peru 1 393 1 015 0,1 37 1 031 383 0,1 169
S:t Kitts och Nevis 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
S:t Vincent o Grenadinerna 9 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Saint Lucia 3 2 0,0 50 0 0 0,0 0
Saint-Barthélemy 0 0 0,0 0 4 1 0,0 300
Sint-Maarten, nederländska delen 4 8 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Surinam 8 22 0,0 ‑64 0 0 0,0 0
Trinidad, Tobago 42 48 0,0 ‑13 26 47 0,0 ‑45
Turks-/Caicosöarna 1 5 0,0 ‑80 1 0 0,0 100
Uruguay 505 392 0,0 29 31 31 0,0 0
Venezuela 14 11 0,0 27 1 0 0,0 100
Asien 154 374 161 011 11,6 ‑4 144 336 125 670 11,1 15
Mellanöstern 23 812 24 873 1,8 ‑4 3 280 4 904 0,3 ‑33
Armenien 80 58 0,0 38 5 3 0,0 67
Azerbajdzjan 486 171 0,0 184 4 6 0,0 ‑33
Bahrain 1 693 740 0,1 129 91 13 0,0 600
Det ockuperade palestinska territoriet 48 21 0,0 129 10 5 0,0 100
För. Arabemiraten 5 118 7 901 0,4 ‑35 830 426 0,1 95
Georgien 113 88 0,0 28 17 7 0,0 143
Irak 586 821 0,0 ‑29 6 2 0,0 200
Iran 128 207 0,0 ‑38 92 102 0,0 ‑10
Israel 2 477 2 520 0,2 ‑2 1 080 1 467 0,1 ‑26
Jordanien 317 307 0,0 3 30 33 0,0 ‑9
Kuwait 497 443 0,0 12 261 267 0,0 ‑2
Libanon 213 419 0,0 ‑49 106 127 0,0 ‑17
Oman 1 163 1 469 0,1 ‑21 8 81 0,0 ‑90
Qatar 2 379 1 444 0,2 65 34 1 781 0,0 ‑98
Saudiarabien 8 332 8 066 0,6 3 662 549 0,1 21
Syrien 11 27 0,0 ‑59 46 36 0,0 28
Yemen 170 171 0,0 ‑1 0 0 0,0 0
Övriga länder i Asien 130 562 136 138 9,8 ‑4 141 056 120 766 10,9 17
Afghanistan 42 51 0,0 ‑18 6 5 0,0 20
Bangladesh 446 376 0,0 19 4 300 4 021 0,3 7
Bhutan 4 6 0,0 ‑33 0 0 0,0 0
Brunei 9 12 0,0 ‑25 0 0 0,0 0
Filippinerna 1 354 1 145 0,1 18 417 401 0,0 4
Hongkong 2 484 2 767 0,2 ‑10 7 493 6 208 0,6 21
Indien 9 334 7 683 0,7 21 6 597 5 212 0,5 27
Indonesien 2 689 2 087 0,2 29 2 090 1 561 0,2 34
Japan 20 464 19 230 1,5 6 9 212 9 126 0,7 1
Kambodja 51 46 0,0 11 337 398 0,0 ‑15
Kazakstan 989 761 0,1 30 318 205 0,0 55
Kina 55 275 67 506 4,2 ‑18 72 761 60 712 5,6 20
Kirgizistan 55 47 0,0 17 0 2 0,0 ‑100
Laos 3 51 0,0 ‑94 20 106 0,0 ‑81
Macao 48 28 0,0 71 34 58 0,0 ‑41
Malaysia 2 837 2 195 0,2 29 3 773 2 789 0,3 35
Maldiverna 22 12 0,0 83 2 0 0,0 100
Mongoliet 140 318 0,0 ‑56 5 6 0,0 ‑17
Myanmar/Burma 25 74 0,0 ‑66 658 688 0,1 ‑4
Nepal 14 75 0,0 ‑81 21 10 0,0 110
Nordkorea 0 0 0,0 0 1 1 0,0 0
Pakistan 1 941 1 767 0,1 10 1 206 1 096 0,1 10
Singapore 8 571 6 859 0,6 25 1 621 1 768 0,1 ‑8
Sri Lanka 263 232 0,0 13 679 564 0,1 20
Sydkorea 11 968 11 756 0,9 2 10 459 7 528 0,8 39
Tadzjikistan 535 30 0,0 1 683 0 0 0,0 0
Taiwan 4 839 4 488 0,4 8 6 098 5 234 0,5 17
Thailand 3 996 4 734 0,3 ‑16 3 537 2 871 0,3 23
Timor-Leste 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Turkmenistan 2 2 0,0 0 0 0 0,0 0
Uzbekistan 344 223 0,0 54 1 1 0,0 0
Vietnam 1 817 1 577 0,1 15 9 411 10 195 0,7 ‑8
Oceanien och Antarktis 13 324 15 191 1,0 ‑12 2 420 2 659 0,2 ‑9
Oceanien 13 324 15 191 1,0 ‑12 2 420 2 659 0,2 ‑9
Amerikanska Samoa 0 0 0,0 0 0 2 0,0 ‑100
Australien 11 769 13 931 0,9 ‑16 1 906 2 032 0,1 ‑6
Bouvetön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Cooköarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
De franska terr. .... 0 2 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Fiji 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Franska Polynesien 8 7 0,0 14 0 0 0,0 0
Förenta stat. mindre .... 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Guam 31 1 0,0 3 000 2 0 0,0 100
Heard-, McDonaldöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Julön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kiribati 2 4 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Kokosöarna 2 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Marshallöarna 9 1 0,0 800 0 0 0,0 0
Mikronesien 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nauru 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Niueön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nordmarianerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Norfolkön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nya Kaledonien 37 57 0,0 ‑35 147 255 0,0 ‑42
Nya Zeeland 1 445 1 164 0,1 24 347 362 0,0 ‑4
Palau 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Papua Nya Guinea 11 14 0,0 ‑21 17 8 0,0 113
Pitcairn 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Salomonöarna 8 3 0,0 167 0 0 0,0 0
Samoa 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tokelauöarna 0 2 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Tonga 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tuvalu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Wallis, Futuna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vanuatu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Antarktis 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Ospecificerad världsdel 4 905 3 793 0,4 29 341 905 0,0 ‑62
Ospec. länder utanför EU 2 167 1 673 0,2 30 3 1 0,0 200
Ospec. länder EU eller icke-EU 2 738 2 121 0,2 29 338 904 0,0 ‑63

Fr.o.m. publiceringen den 26 mars 2020 har gruppen EU27_2020 ersatt den tidigare gruppen EU28 i denna tabell. Storbritannien ingår nu istället i gruppen Övriga Europa.

Kommentarer

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-12-28

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för utrikeshandel

E-post
utrikeshandel@scb.se