Till innehåll på sidan

Export och import av varor fördelade på länder

Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor

Region Export Import
Land Värde januari-december Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-december Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2022 2021 2022 2022/2021 2022 2021 2022 2022/2021
TOTALT 1 998 500 1 626 423 100,0 23 2 044 528 1 606 594 100,0 27
Europa 1 469 393 1 209 519 73,5 21 1 677 085 1 346 820 82,0 25
EU27_2020 1 079 140 873 119 54,0 24 1 296 025 1 066 661 63,4 22
Belgien 74 275 60 300 3,7 23 92 822 71 941 4,5 29
Bulgarien 2 680 1 896 0,1 41 2 953 2 552 0,1 16
Cypern 667 674 0,0 ‑1 496 583 0,0 ‑15
Danmark 149 978 126 441 7,5 19 131 216 111 298 6,4 18
Estland 17 820 13 402 0,9 33 18 950 15 668 0,9 21
Finland 147 041 115 570 7,4 27 94 052 72 096 4,6 30
Frankrike 80 021 66 741 4,0 20 66 162 61 412 3,2 8
Grekland 5 759 4 228 0,3 36 2 393 1 802 0,1 33
Irland 8 331 7 417 0,4 12 22 667 19 392 1,1 17
Italien 60 577 47 496 3,0 28 65 897 56 654 3,2 16
Kroatien 2 282 1 503 0,1 52 2 191 1 349 0,1 62
Lettland 6 891 5 011 0,3 38 12 494 8 920 0,6 40
Litauen 22 694 12 548 1,1 81 17 956 14 866 0,9 21
Luxemburg 1 072 1 062 0,1 1 2 944 2 191 0,1 34
Malta 839 576 0,0 46 409 425 0,0 ‑4
Nederländerna 96 338 82 792 4,8 16 217 418 162 283 10,6 34
Polen 80 850 62 532 4,0 29 88 236 75 892 4,3 16
Portugal 9 878 8 176 0,5 21 9 767 6 836 0,5 43
Rumänien 6 186 4 429 0,3 40 5 858 4 982 0,3 18
Slovakien 5 641 4 489 0,3 26 12 884 10 016 0,6 29
Slovenien 2 575 2 154 0,1 20 3 970 3 857 0,2 3
Spanien 38 878 31 933 1,9 22 39 769 26 872 1,9 48
Tjeckien 17 724 14 558 0,9 22 31 457 25 378 1,5 24
Tyskland 203 407 170 228 10,2 19 313 313 273 063 15,3 15
Ungern 8 572 7 707 0,4 11 17 447 17 657 0,9 ‑1
Österrike 19 704 14 804 1,0 33 22 304 18 601 1,1 20
Ospec. länder inom EU 8 462 4 455 0,4 90 0 74 0,0 ‑100
Övriga Europa 390 252 336 400 19,5 16 381 060 280 159 18,6 36
Albanien 185 76 0,0 143 665 297 0,0 124
Andorra 19 14 0,0 36 1 1 0,0 0
Belarus 260 2 412 0,0 ‑89 94 479 0,0 ‑80
Bosnien-Hercegovina 458 343 0,0 34 596 464 0,0 28
Färöarna 437 395 0,0 11 17 20 0,0 ‑15
Gibraltar 2 154 1 927 0,1 12 0 0 0,0 0
Heliga stolen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Island 5 160 4 185 0,3 23 421 358 0,0 18
Kosovo 42 41 0,0 2 60 44 0,0 36
Liechtenstein 122 32 0,0 281 60 74 0,0 ‑19
Moldavien 252 145 0,0 74 24 22 0,0 9
Montenegro 109 48 0,0 127 19 20 0,0 ‑5
Nordmakedonien 349 317 0,0 10 499 307 0,0 63
Norge 216 652 175 446 10,8 23 252 885 172 090 12,4 47
Ryssland 10 339 22 535 0,5 ‑54 7 169 20 000 0,4 ‑64
San Marino 26 20 0,0 30 12 9 0,0 33
Schweiz 17 424 15 044 0,9 16 13 679 12 671 0,7 8
Serbien 1 817 1 587 0,1 14 3 809 3 031 0,2 26
Storbritannien och Nordirland 110 800 91 785 5,5 21 84 016 55 684 4,1 51
Turkiet 20 445 15 159 1,0 35 16 017 13 520 0,8 18
Ukraina 3 201 4 888 0,2 ‑35 1 018 1 068 0,0 ‑5
Afrika 35 784 27 610 1,8 30 23 381 10 969 1,1 113
Nordafrika 16 979 14 262 0,8 19 5 262 4 608 0,3 14
Algeriet 3 072 2 464 0,2 25 210 114 0,0 84
Ceuta 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Egypten 9 242 7 859 0,5 18 389 345 0,0 13
Libyen 299 374 0,0 ‑20 2 660 2 758 0,1 ‑4
Marocko 3 387 2 807 0,2 21 1 685 1 211 0,1 39
Melilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sudan 123 131 0,0 ‑6 0 2 0,0 ‑100
Tunisien 854 626 0,0 36 317 177 0,0 79
Västsahara 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Västafrika 4 561 3 018 0,2 51 14 519 3 773 0,7 285
Benin 91 124 0,0 ‑27 1 1 0,0 0
Burkina Faso 185 255 0,0 ‑27 8 2 0,0 300
Elfenbenskusten 419 285 0,0 47 1 5 0,0 ‑80
Gambia 36 46 0,0 ‑22 0 0 0,0 0
Ghana 799 760 0,0 5 18 25 0,0 ‑28
Guinea 95 114 0,0 ‑17 1 31 0,0 ‑97
Guinea-Bissau 1 17 0,0 ‑94 0 0 0,0 0
Kap Verde 7 3 0,0 133 5 1 0,0 400
Liberia 168 98 0,0 71 0 0 0,0 0
Mali 158 109 0,0 45 2 1 0,0 100
Mauretanien 32 22 0,0 45 2 1 0,0 100
Niger 112 69 0,0 62 1 2 0,0 ‑50
Nigeria 1 808 686 0,1 164 14 433 3 701 0,7 290
Senegal 417 277 0,0 51 42 1 0,0 4 100
Sierra Leone 132 57 0,0 132 3 0 0,0 100
Tchad 17 4 0,0 325 0 0 0,0 0
Togo 84 92 0,0 ‑9 0 1 0,0 ‑100
Central/Öst-/Södra Afrika 14 245 10 330 0,7 38 3 599 2 588 0,2 39
Angola 751 527 0,0 43 111 0 0,0 100
Botswana 16 19 0,0 ‑16 0 0 0,0 0
Brittiska terr. i Ind. Oceanen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Burundi 7 2 0,0 250 30 21 0,0 43
Centralafrikanska rep. 2 3 0,0 ‑33 0 0 0,0 0
Comorerna 0 3 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Djibouti 34 29 0,0 17 31 11 0,0 182
Ekvatorialguinea 141 8 0,0 1 663 0 2 0,0 ‑100
Eritrea 19 19 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Eswatini 3 5 0,0 ‑40 0 0 0,0 0
Etiopien 240 100 0,0 140 133 103 0,0 29
Gabon 31 48 0,0 ‑35 1 1 0,0 0
Kamerun 81 109 0,0 ‑26 7 3 0,0 133
Kenya 398 342 0,0 16 372 300 0,0 24
Kongo 140 52 0,0 169 0 0 0,0 0
Kongo, Demokr. Rep. 292 157 0,0 86 4 4 0,0 0
Lesotho 0 2 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Madagaskar 39 44 0,0 ‑11 177 87 0,0 103
Malawi 3 9 0,0 ‑67 9 10 0,0 ‑10
Mauritius 110 47 0,0 134 82 108 0,0 ‑24
Mocambique 26 57 0,0 ‑54 16 16 0,0 0
Namibia 98 30 0,0 227 28 2 0,0 1 300
Rwanda 99 249 0,0 ‑60 98 66 0,0 48
S:t Helena 2 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Sao Tome, Principe 0 1 0,0 ‑100 0 1 0,0 ‑100
Seychellerna 17 8 0,0 113 1 1 0,0 0
Somalia 17 7 0,0 143 5 1 0,0 400
Sydafrika 10 849 7 655 0,5 42 1 924 1 707 0,1 13
Sydsudan 13 6 0,0 117 0 0 0,0 0
Tanzania 478 529 0,0 ‑10 268 59 0,0 354
Uganda 159 129 0,0 23 110 45 0,0 144
Zambia 91 109 0,0 ‑17 24 13 0,0 85
Zimbabwe 89 26 0,0 242 167 27 0,0 519
Amerika 244 252 177 815 12,2 37 98 596 63 550 4,8 55
Nordamerika 201 802 148 913 10,1 36 80 561 51 120 3,9 58
Grönland 2 371 1 157 0,1 105 1 0 0,0 100
Kanada 14 711 10 292 0,7 43 5 033 5 064 0,2 ‑1
S:t Pierre, Miquelon 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
USA 184 720 137 463 9,2 34 75 528 46 055 3,7 64
Central-/Sydamerika 42 450 28 902 2,1 47 18 034 12 430 0,9 45
Anguilla 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Antigua, Barbuda 6 5 0,0 20 1 0 0,0 100
Argentina 2 293 1 319 0,1 74 474 299 0,0 59
Aruba 16 6 0,0 167 0 0 0,0 0
Bahamas 7 327 0,0 ‑98 8 0 0,0 100
Barbados 132 133 0,0 ‑1 1 0 0,0 100
Belize 9 7 0,0 29 23 5 0,0 360
Bermuda 3 5 0,0 ‑40 0 1 0,0 ‑100
Bolivia 397 168 0,0 136 13 13 0,0 0
Bonaire, Sint Eustatius, Saba 1 0 0,0 100 0 1 0,0 ‑100
Brasilien 16 862 10 292 0,8 64 9 746 6 155 0,5 58
Brittiska Jungfruöarna 21 2 0,0 950 33 38 0,0 ‑13
Caymanöarna 37 18 0,0 106 0 0 0,0 0
Chile 4 329 3 502 0,2 24 1 304 1 277 0,1 2
Colombia 1 819 1 222 0,1 49 1 036 441 0,1 135
Costa Rica 455 299 0,0 52 119 76 0,0 57
Curacao 13 5 0,0 160 0 0 0,0 0
Dominica 3 2 0,0 50 3 1 0,0 200
Dominikanska Rep. 595 372 0,0 60 626 476 0,0 32
Ecuador 496 406 0,0 22 730 796 0,0 ‑8
El Salvador 209 150 0,0 39 41 16 0,0 156
Falklandsöarna 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Grenada 2 2 0,0 0 0 0 0,0 0
Guatemala 339 210 0,0 61 91 41 0,0 122
Guyana 102 28 0,0 264 0 0 0,0 0
Haiti 9 6 0,0 50 0 0 0,0 0
Honduras 164 105 0,0 56 475 300 0,0 58
Jamaica 168 19 0,0 784 1 3 0,0 ‑67
Jungfruöarna (USA) 315 3 0,0 10 400 0 0 0,0 0
Kuba 375 307 0,0 22 29 30 0,0 ‑3
Mexiko 9 862 6 763 0,5 46 1 018 809 0,0 26
Montserrat 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nicaragua 100 84 0,0 19 308 207 0,0 49
Panama 703 665 0,0 6 127 102 0,0 25
Paraguay 132 90 0,0 47 5 1 0,0 400
Peru 1 834 1 685 0,1 9 1 512 1 243 0,1 22
S:t Kitts och Nevis 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
S:t Vincent o Grenadinerna 1 9 0,0 ‑89 0 0 0,0 0
Saint Lucia 4 3 0,0 33 0 0 0,0 0
Saint-Barthélemy 1 1 0,0 0 0 4 0,0 ‑100
Sint-Maarten, nederländska delen 5 4 0,0 25 0 0 0,0 0
Surinam 17 28 0,0 ‑39 0 0 0,0 0
Trinidad, Tobago 101 51 0,0 98 203 52 0,0 290
Turks-/Caicosöarna 4 3 0,0 33 0 1 0,0 ‑100
Uruguay 421 570 0,0 ‑26 93 37 0,0 151
Venezuela 85 25 0,0 240 10 2 0,0 400
Asien 220 223 189 286 11,0 16 237 918 181 887 11,6 31
Mellanöstern 35 152 29 353 1,8 20 7 609 4 111 0,4 85
Armenien 127 95 0,0 34 4 5 0,0 ‑20
Azerbajdzjan 217 519 0,0 ‑58 2 5 0,0 ‑60
Bahrain 611 1 727 0,0 ‑65 129 93 0,0 39
Det ockuperade palestinska territoriet 161 81 0,0 99 7 14 0,0 ‑50
För. Arabemiraten 8 608 6 791 0,4 27 831 963 0,0 ‑14
Georgien 301 138 0,0 118 21 19 0,0 11
Irak 767 700 0,0 10 5 7 0,0 ‑29
Iran 146 152 0,0 ‑4 111 117 0,0 ‑5
Israel 4 121 3 002 0,2 37 1 815 1 265 0,1 43
Jordanien 493 381 0,0 29 147 36 0,0 308
Kuwait 830 581 0,0 43 1 760 262 0,1 572
Libanon 411 266 0,0 55 150 136 0,0 10
Oman 1 628 1 342 0,1 21 91 9 0,0 911
Qatar 3 334 3 014 0,2 11 1 477 299 0,1 394
Saudiarabien 13 241 10 360 0,7 28 1 023 829 0,1 23
Syrien 21 17 0,0 24 35 50 0,0 ‑30
Yemen 134 187 0,0 ‑28 0 0 0,0 0
Övriga länder i Asien 185 070 159 932 9,3 16 230 310 177 777 11,3 30
Afghanistan 14 42 0,0 ‑67 6 7 0,0 ‑14
Bangladesh 517 541 0,0 ‑4 8 074 5 183 0,4 56
Bhutan 12 5 0,0 140 0 0 0,0 0
Brunei 11 21 0,0 ‑48 2 0 0,0 100
Filippinerna 1 590 1 670 0,1 ‑5 712 516 0,0 38
Hongkong 2 909 2 888 0,1 1 11 161 9 763 0,5 14
Indien 17 251 11 522 0,9 50 11 636 8 063 0,6 44
Indonesien 4 913 3 362 0,2 46 3 498 2 623 0,2 33
Japan 27 930 24 435 1,4 14 11 405 11 629 0,6 ‑2
Kambodja 69 60 0,0 15 488 391 0,0 25
Kazakstan 1 783 1 281 0,1 39 1 036 407 0,1 155
Kina 71 201 67 499 3,6 5 121 784 92 490 6,0 32
Kirgizistan 87 63 0,0 38 55 0 0,0 100
Laos 9 6 0,0 50 33 27 0,0 22
Macao 53 59 0,0 ‑10 147 47 0,0 213
Malaysia 3 724 3 370 0,2 11 5 411 4 464 0,3 21
Maldiverna 49 31 0,0 58 0 2 0,0 ‑100
Mongoliet 333 168 0,0 98 3 7 0,0 ‑57
Myanmar/Burma 57 284 0,0 ‑80 1 367 812 0,1 68
Nepal 55 17 0,0 224 24 32 0,0 ‑25
Nordkorea 1 0 0,0 100 0 1 0,0 ‑100
Pakistan 2 221 2 377 0,1 ‑7 1 940 1 461 0,1 33
Singapore 14 531 10 901 0,7 33 2 488 1 985 0,1 25
Sri Lanka 377 323 0,0 17 1 017 820 0,0 24
Sydkorea 17 296 14 730 0,9 17 16 395 13 524 0,8 21
Tadzjikistan 29 541 0,0 ‑95 1 0 0,0 100
Taiwan 8 090 5 901 0,4 37 10 670 7 535 0,5 42
Thailand 7 275 5 309 0,4 37 5 594 4 394 0,3 27
Timor-Leste 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Turkmenistan 8 2 0,0 300 0 0 0,0 0
Uzbekistan 293 383 0,0 ‑23 1 1 0,0 0
Vietnam 2 383 2 142 0,1 11 15 361 11 593 0,8 33
Oceanien och Antarktis 20 552 16 419 1,0 25 7 510 3 014 0,4 149
Oceanien 20 552 16 418 1,0 25 7 510 3 014 0,4 149
Amerikanska Samoa 0 0 0,0 0 3 0 0,0 100
Australien 17 601 14 501 0,9 21 6 635 2 434 0,3 173
Bouvetön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Cooköarna 0 0 0,0 0 1 0 0,0 100
De franska terr. .... 6 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Fiji 11 3 0,0 267 0 0 0,0 0
Franska Polynesien 19 10 0,0 90 0 0 0,0 0
Förenta stat. mindre .... 12 0 0,0 100 1 0 0,0 100
Guam 263 32 0,0 722 1 2 0,0 ‑50
Heard-, McDonaldöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Julön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kiribati 15 2 0,0 650 0 0 0,0 0
Kokosöarna 0 2 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Marshallöarna 135 36 0,0 275 21 0 0,0 100
Mikronesien 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nauru 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Niueön 0 0 0,0 0 2 0 0,0 100
Nordmarianerna 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Norfolkön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nya Kaledonien 69 50 0,0 38 313 153 0,0 105
Nya Zeeland 2 387 1 759 0,1 36 467 405 0,0 15
Palau 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Papua Nya Guinea 19 12 0,0 58 61 19 0,0 221
Pitcairn 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Salomonöarna 8 11 0,0 ‑27 1 0 0,0 100
Samoa 0 0 0,0 0 1 0 0,0 100
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna 0 0 0,0 0 1 0 0,0 100
Tokelauöarna 3 0 0,0 100 2 1 0,0 100
Tonga 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tuvalu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Wallis, Futuna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vanuatu 2 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Antarktis 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Ospecificerad världsdel 8 297 5 774 0,4 44 39 354 0,0 ‑89
Ospec. länder utanför EU 5 899 2 832 0,3 108 32 15 0,0 113
Ospec. länder EU eller icke-EU 2 398 2 942 0,1 ‑18 7 339 0,0 ‑98

Kommentarer

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-02-28

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för utrikeshandel

E-post
utrikeshandel@scb.se