Till innehåll på sidan

Export och import av varor fördelade på länder

Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor

Region Export Import
Land Värde januari-november Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-november Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2019 2018 2019 2019/2018 2019 2018 2019 2019/2018
TOTALT 1 401 503 1 331 547 100,0 5 1 381 781 1 364 978 100,0 1
Europa 1 021 484 991 346 72,9 3 1 157 567 1 142 351 83,8 1
EU-länder (EU28) 813 569 794 652 58,0 2 970 922 956 222 70,3 2
Belgien 56 421 53 761 4,0 5 60 683 57 935 4,4 5
Bulgarien 1 484 1 536 0,1 ‑3 2 255 1 970 0,2 14
Cypern 335 612 0,0 ‑45 522 472 0,0 11
Danmark 95 686 92 465 6,8 3 92 885 94 970 6,7 ‑2
Estland 11 749 11 461 0,8 3 13 221 13 829 1,0 ‑4
Finland 99 289 93 039 7,1 7 68 000 64 500 4,9 5
Frankrike 57 481 57 486 4,1 0 51 947 50 374 3,8 3
Grekland 3 279 3 313 0,2 ‑1 1 566 1 520 0,1 3
Irland 4 927 5 668 0,4 ‑13 14 057 12 589 1,0 12
Italien 38 660 37 534 2,8 3 46 148 44 963 3,3 3
Kroatien 1 123 946 0,1 19 1 048 853 0,1 23
Lettland 4 730 4 363 0,3 8 8 928 8 420 0,6 6
Litauen 10 162 9 114 0,7 11 12 687 13 009 0,9 ‑2
Luxemburg 997 954 0,1 5 3 671 2 872 0,3 28
Malta 547 381 0,0 44 389 490 0,0 ‑21
Nederländerna 75 139 77 638 5,4 ‑3 129 189 127 791 9,3 1
Polen 45 632 45 001 3,3 1 58 599 54 858 4,2 7
Portugal 6 719 6 518 0,5 3 5 675 5 402 0,4 5
Rumänien 3 462 3 453 0,2 0 3 602 3 611 0,3 0
Slovakien 4 266 3 932 0,3 8 8 876 8 603 0,6 3
Slovenien 1 932 1 656 0,1 17 2 928 2 792 0,2 5
Spanien 27 786 27 628 2,0 1 19 235 19 429 1,4 ‑1
Storbritannien 76 801 75 678 5,5 1 63 341 67 934 4,6 ‑7
Tjeckien 11 835 11 408 0,8 4 22 716 21 365 1,6 6
Tyskland 148 779 146 350 10,6 2 246 522 245 311 17,8 0
Ungern 6 126 5 826 0,4 5 14 848 14 064 1,1 6
Österrike 13 389 12 273 1,0 9 17 384 16 298 1,3 7
Ospec. länder inom EU 4 832 4 659 0,3 4 0 0 0,0 0
Övriga Europa 207 915 196 693 14,8 6 186 644 186 129 13,5 0
Albanien 99 60 0,0 65 207 169 0,0 22
Andorra 15 15 0,0 0 1 2 0,0 ‑50
Bosnien-Hercegovina 273 245 0,0 11 424 471 0,0 ‑10
Färöarna 292 319 0,0 ‑8 16 21 0,0 ‑24
Gibraltar 228 1 659 0,0 ‑86 0 0 0,0 0
Island 3 293 3 677 0,2 ‑10 317 248 0,0 28
Kosovo 32 23 0,0 39 26 19 0,0 37
Liechtenstein 60 30 0,0 100 71 66 0,0 8
Makedonien, f.d. Jug. Rep. 99 118 0,0 ‑16 240 164 0,0 46
Moldavien 158 125 0,0 26 9 11 0,0 ‑18
Montenegro 47 34 0,0 38 27 25 0,0 8
Norge 149 607 139 696 10,7 7 125 821 118 109 9,1 7
Ryssland 20 508 18 723 1,5 10 35 878 43 669 2,6 ‑18
San Marino 33 52 0,0 ‑37 3 3 0,0 0
Schweiz 15 790 13 983 1,1 13 9 504 9 510 0,7 0
Serbien 1 271 1 121 0,1 13 1 871 1 693 0,1 11
Turkiet 11 788 13 117 0,8 ‑10 10 935 10 851 0,8 1
Ukraina 3 780 3 059 0,3 24 978 796 0,1 23
Vatikanstaten 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vitryssland 541 637 0,0 ‑15 316 302 0,0 5
Afrika 26 173 25 135 1,9 4 16 256 27 116 1,2 ‑40
Nordafrika 13 001 12 834 0,9 1 3 573 6 746 0,3 ‑47
Algeriet 2 497 2 390 0,2 4 135 19 0,0 611
Ceuta 17 1 0,0 1 600 0 0 0,0 0
Egypten 6 113 5 590 0,4 9 340 861 0,0 ‑61
Libyen 281 508 0,0 ‑45 1 538 4 652 0,1 ‑67
Marocko 3 386 3 618 0,2 ‑6 1 063 1 071 0,1 ‑1
Melilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sudan 206 175 0,0 18 3 3 0,0 0
Tunisien 501 552 0,0 ‑9 494 141 0,0 250
Västsahara 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Västafrika 3 134 2 554 0,2 23 9 318 17 393 0,7 ‑46
Benin 139 59 0,0 136 0 0 0,0 0
Burkina Faso 233 191 0,0 22 2 1 0,0 100
Elfenbenskusten 224 183 0,0 22 1 1 0,0 0
Gambia 52 49 0,0 6 0 0 0,0 0
Ghana 692 777 0,0 ‑11 113 61 0,0 85
Guinea 87 86 0,0 1 0 0 0,0 0
Guinea-Bissau 21 13 0,0 62 4 0 0,0 100
Kap Verde 8 8 0,0 0 0 0 0,0 0
Liberia 110 45 0,0 144 0 0 0,0 0
Mali 141 106 0,0 33 2 3 0,0 ‑33
Mauretanien 70 44 0,0 59 0 1 0,0 ‑100
Niger 88 79 0,0 11 3 1 0,0 200
Nigeria 801 677 0,1 18 9 191 17 323 0,7 ‑47
Senegal 182 163 0,0 12 1 1 0,0 0
Sierra Leone 58 42 0,0 38 0 0 0,0 0
Tchad 12 1 0,0 1 100 0 0 0,0 0
Togo 216 31 0,0 597 1 0 0,0 100
Central/Öst-/Södra Afrika 10 037 9 746 0,7 3 3 364 2 978 0,2 13
Angola 150 102 0,0 47 887 1 0,1 88 600
Botswana 13 9 0,0 44 0 0 0,0 0
Brittiska terr. i Ind. Oceanen 0 0 0,0 0 0 2 0,0 ‑100
Burundi 2 3 0,0 ‑33 34 29 0,0 17
Centralafrikanska rep. 2 28 0,0 ‑93 0 0 0,0 0
Comorerna 3 3 0,0 0 0 0 0,0 0
Djibouti 22 45 0,0 ‑51 0 5 0,0 ‑100
Ekvatorialguinea 9 3 0,0 200 0 0 0,0 0
Eritrea 46 55 0,0 ‑16 0 0 0,0 0
Etiopien 152 156 0,0 ‑3 73 68 0,0 7
Gabon 21 27 0,0 ‑22 0 504 0,0 ‑100
Kamerun 66 55 0,0 20 9 3 0,0 200
Kenya 376 525 0,0 ‑28 220 245 0,0 ‑10
Kongo 54 136 0,0 ‑60 4 2 0,0 100
Kongo, Demokr. Rep. 165 122 0,0 35 5 1 0,0 400
Lesotho 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Madagaskar 57 31 0,0 84 377 214 0,0 76
Malawi 11 13 0,0 ‑15 12 9 0,0 33
Mauritius 65 44 0,0 48 130 135 0,0 ‑4
Mayotte 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Mocambique 40 60 0,0 ‑33 18 3 0,0 500
Namibia 34 226 0,0 ‑85 6 14 0,0 ‑57
Rwanda 43 102 0,0 ‑58 44 38 0,0 16
S:t Helena 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sao Tome, Principe 1 1 0,0 0 1 0 0,0 100
Seychellerna 8 22 0,0 ‑64 2 0 0,0 100
Somalia 4 8 0,0 ‑50 1 0 0,0 100
Swaziland 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Sydafrika 7 834 6 905 0,6 13 1 412 1 565 0,1 ‑10
Sydsudan 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Tanzania 301 218 0,0 38 61 34 0,0 79
Uganda 94 88 0,0 7 44 80 0,0 ‑45
Zambia 349 621 0,0 ‑44 7 8 0,0 ‑13
Zimbabwe 113 136 0,0 ‑17 15 17 0,0 ‑12
Amerika 151 470 126 711 10,8 20 51 960 51 296 3,8 1
Nordamerika 122 570 101 746 8,7 20 38 618 37 468 2,8 3
Grönland 1 054 1 113 0,1 ‑5 1 1 0,0 0
Kanada 10 746 10 138 0,8 6 3 492 3 312 0,3 5
S:t Pierre, Miquelon 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
USA 110 769 90 495 7,9 22 35 126 34 155 2,5 3
Central-/Sydamerika 28 900 24 966 2,1 16 13 342 13 828 1,0 ‑4
Anguilla 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Antigua, Barbuda 20 25 0,0 ‑20 0 0 0,0 0
Argentina 1 539 1 499 0,1 3 844 727 0,1 16
Aruba 321 20 0,0 1 505 1 0 0,0 100
Bahamas 669 26 0,0 2 473 0 14 0,0 ‑100
Barbados 56 84 0,0 ‑33 0 3 0,0 ‑100
Belize 6 3 0,0 100 2 1 0,0 100
Bermuda 6 6 0,0 0 0 30 0,0 ‑100
Bolivia 254 785 0,0 ‑68 8 10 0,0 ‑20
Bonaire, Sint Eustatius, Saba 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Brasilien 8 751 7 262 0,6 21 4 017 5 269 0,3 ‑24
Brittiska Jungfruöarna 2 4 0,0 ‑50 38 16 0,0 138
Caymanöarna 326 40 0,0 715 0 0 0,0 0
Chile 3 535 3 324 0,3 6 899 826 0,1 9
Colombia 1 096 972 0,1 13 328 338 0,0 ‑3
Costa Rica 311 277 0,0 12 179 168 0,0 7
Curacao 2 23 0,0 ‑91 0 2 0,0 ‑100
Dominica 1 7 0,0 ‑86 0 0 0,0 0
Dominikanska Rep. 417 488 0,0 ‑15 378 160 0,0 136
Ecuador 636 318 0,0 100 615 625 0,0 ‑2
El Salvador 152 123 0,0 24 33 15 0,0 120
Falklandsöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Grenada 2 2 0,0 0 0 0 0,0 0
Guatemala 222 232 0,0 ‑4 213 164 0,0 30
Guyana 46 17 0,0 171 2 1 0,0 100
Haiti 14 21 0,0 ‑33 1 1 0,0 0
Honduras 153 147 0,0 4 332 297 0,0 12
Jamaica 24 24 0,0 0 1 2 0,0 ‑50
Jungfruöarna (USA) 32 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Kuba 257 477 0,0 ‑46 36 31 0,0 16
Mexiko 6 881 5 839 0,5 18 940 888 0,1 6
Montserrat 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nicaragua 52 70 0,0 ‑26 93 94 0,0 ‑1
Panama 364 290 0,0 26 120 95 0,0 26
Paraguay 76 84 0,0 ‑10 114 73 0,0 56
Peru 1 720 1 817 0,1 ‑5 763 794 0,1 ‑4
S:t Kitts och Nevis 3 1 0,0 200 0 1 0,0 ‑100
S:t Vincent o Grenadinerna 0 1 0,0 ‑100 1 0 0,0 100
Saint Lucia 2 5 0,0 ‑60 0 0 0,0 0
Saint-Barthélemy 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Sint-Maarten, nederländska delen 4 2 0,0 100 0 0 0,0 0
Surinam 10 11 0,0 ‑9 0 0 0,0 0
Trinidad, Tobago 290 234 0,0 24 14 2 0,0 600
Turks-/Caicosöarna 1 3 0,0 ‑67 0 1 0,0 ‑100
Uruguay 615 368 0,0 67 52 182 0,0 ‑71
Venezuela 33 32 0,0 3 3 317 3 000 0,2 11
Asien 176 086 165 257 12,6 7 151 027 140 526 10,9 7
Mellanöstern 28 039 25 473 2,0 10 5 954 6 726 0,4 ‑11
Armenien 131 228 0,0 ‑43 5 5 0,0 0
Azerbajdzjan 191 202 0,0 ‑5 4 6 0,0 ‑33
Bahrain 840 303 0,1 177 11 9 0,0 22
Det ockuperade palestinska territoriet 91 51 0,0 78 6 5 0,0 20
För. Arabemiraten 8 099 5 054 0,6 60 613 745 0,0 ‑18
Georgien 146 115 0,0 27 5 1 0,0 400
Irak 656 773 0,0 ‑15 2 464 0,0 ‑100
Iran 541 3 223 0,0 ‑83 97 124 0,0 ‑22
Israel 3 058 2 724 0,2 12 1 182 1 295 0,1 ‑9
Jordanien 436 498 0,0 ‑12 46 41 0,0 12
Kuwait 549 503 0,0 9 424 266 0,0 59
Libanon 424 754 0,0 ‑44 140 126 0,0 11
Oman 1 106 1 448 0,1 ‑24 11 554 0,0 ‑98
Qatar 3 306 1 926 0,2 72 2 660 1 873 0,2 42
Saudiarabien 8 161 7 315 0,6 12 716 1 173 0,1 ‑39
Syrien 126 258 0,0 ‑51 34 38 0,0 ‑11
Yemen 177 96 0,0 84 0 0 0,0 0
Övriga länder i Asien 148 047 139 785 10,6 6 145 073 133 800 10,5 8
Afghanistan 54 70 0,0 ‑23 4 2 0,0 100
Bangladesh 440 384 0,0 15 5 154 4 305 0,4 20
Bhutan 42 6 0,0 600 0 0 0,0 0
Brunei 25 18 0,0 39 0 0 0,0 0
Filippinerna 1 282 1 689 0,1 ‑24 408 376 0,0 9
Hongkong 2 988 3 044 0,2 ‑2 7 671 7 804 0,6 ‑2
Indien 11 745 11 660 0,8 1 6 619 6 335 0,5 4
Indonesien 3 174 3 855 0,2 ‑18 1 541 1 352 0,1 14
Japan 23 191 19 983 1,7 16 13 694 14 121 1,0 ‑3
Kambodja 62 48 0,0 29 602 589 0,0 2
Kazakstan 934 947 0,1 ‑1 386 478 0,0 ‑19
Kina 65 704 61 408 4,7 7 71 105 61 638 5,1 15
Kirgizistan 43 19 0,0 126 7 0 0,0 100
Laos 9 19 0,0 ‑53 186 139 0,0 34
Macao 37 21 0,0 76 67 61 0,0 10
Malaysia 2 909 2 666 0,2 9 2 708 2 955 0,2 ‑8
Maldiverna 27 29 0,0 ‑7 0 2 0,0 ‑100
Mongoliet 351 309 0,0 14 3 3 0,0 0
Myanmar (f.d. Burma) 87 69 0,0 26 676 399 0,0 69
Nepal 70 14 0,0 400 10 10 0,0 0
Nordkorea 0 0 0,0 0 1 1 0,0 0
Pakistan 3 103 2 997 0,2 4 1 329 1 191 0,1 12
Singapore 7 745 7 406 0,6 5 1 634 2 003 0,1 ‑18
Sri Lanka 320 343 0,0 ‑7 652 588 0,0 11
Sydkorea 13 106 12 903 0,9 2 9 806 9 764 0,7 0
Tadzjikistan 11 25 0,0 ‑56 1 0 0,0 100
Taiwan 4 482 4 351 0,3 3 6 447 5 697 0,5 13
Thailand 4 200 3 709 0,3 13 4 030 4 272 0,3 ‑6
Timor-Leste 2 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Turkmenistan 18 9 0,0 100 0 2 0,0 ‑100
Uzbekistan 179 138 0,0 30 1 0 0,0 100
Vietnam 1 707 1 645 0,1 4 10 334 9 710 0,7 6
Oceanien och Antarktis 18 144 17 793 1,3 2 4 047 3 361 0,3 20
Oceanien 18 144 17 793 1,3 2 4 047 3 361 0,3 20
Amerikanska Samoa 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Australien 16 312 16 072 1,2 1 3 530 2 888 0,3 22
Bouvetön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Cooköarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
De franska terr. .... 1 3 0,0 ‑67 0 2 0,0 ‑100
Fiji 3 5 0,0 ‑40 0 0 0,0 0
Franska Polynesien 9 9 0,0 0 2 0 0,0 100
Förenta stat. mindre .... 46 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Guam 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Heard-, McDonaldöarna 1 0 0,0 100 0 1 0,0 ‑100
Julön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kiribati 3 3 0,0 0 0 0 0,0 0
Kokosöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Marshallöarna 8 1 0,0 700 0 0 0,0 0
Mikronesien 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nauru 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Niueön 0 0 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Nordmarianerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Norfolkön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nya Kaledonien 48 43 0,0 12 120 32 0,0 275
Nya Zeeland 1 680 1 636 0,1 3 382 428 0,0 ‑11
Palau 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Papua Nya Guinea 16 11 0,0 45 10 7 0,0 43
Pitcairn 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Salomonöarna 4 4 0,0 0 0 0 0,0 0
Samoa 1 0 0,0 100 0 1 0,0 ‑100
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tokelauöarna 0 1 0,0 ‑100 1 1 0,0 0
Tonga 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tuvalu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Wallis, Futuna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vanuatu 8 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Antarktis 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Ospecificerad världsdel 8 147 5 304 0,6 54 925 327 0,1 183
Ospec. länder utanför EU 2 828 3 027 0,2 ‑7 0 58 0,0 ‑100
Ospec. länder EU eller icke-EU 5 319 2 277 0,4 134 925 269 0,1 244

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-28

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm