Till innehåll på sidan

Export och import av varor fördelade på länder

Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor

RegionExportImport
LandVärde januari–majAndel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari–majAndel
i %
Föränd-
ring i %
 2019201820192019/20182019201820192019/2018
TOTALT 648 382 586 984 100,0 10 624 658 604 453 100,0 3
Europa 473 064 436 695 73,0 8 523 683 511 423 83,8 2
EU-länder (EU28) 381 480 350 337 58,8 9 442 082 432 969 70,8 2
Belgien 26 894 24 991 4,1 8 28 216 28 830 4,5 ‑2
Bulgarien 754 700 0,1 8 985 873 0,2 13
Cypern 157 425 0,0 ‑63 268 224 0,0 20
Danmark 42 707 39 185 6,6 9 41 955 43 078 6,7 ‑3
Estland 5 355 5 206 0,8 3 5 963 6 433 1,0 ‑7
Finland 43 882 39 938 6,8 10 30 898 27 396 4,9 13
Frankrike 27 200 25 391 4,2 7 24 410 23 375 3,9 4
Grekland 1 570 1 458 0,2 8 692 686 0,1 1
Irland 2 679 3 052 0,4 ‑12 6 090 5 738 1,0 6
Italien 18 652 17 542 2,9 6 21 156 20 332 3,4 4
Kroatien 474 411 0,1 15 424 364 0,1 16
Lettland 2 099 1 813 0,3 16 4 090 3 623 0,7 13
Litauen 4 312 3 932 0,7 10 5 832 5 376 0,9 8
Luxemburg 544 401 0,1 36 2 220 1 352 0,4 64
Malta 179 173 0,0 3 181 240 0,0 ‑25
Nederländerna 37 133 32 508 5,7 14 56 479 55 711 9,0 1
Polen 22 157 20 508 3,4 8 25 983 24 271 4,2 7
Portugal 2 969 3 079 0,5 ‑4 3 024 2 174 0,5 39
Rumänien 1 607 1 567 0,2 3 1 648 1 683 0,3 ‑2
Slovakien 1 933 1 785 0,3 8 3 955 3 786 0,6 4
Slovenien 896 722 0,1 24 1 280 1 222 0,2 5
Spanien 13 422 12 255 2,1 10 9 045 9 292 1,4 ‑3
Storbritannien 35 621 33 648 5,5 6 29 135 30 561 4,7 ‑5
Tjeckien 5 516 5 056 0,9 9 10 585 9 250 1,7 14
Tyskland 71 307 64 627 11,0 10 113 272 113 463 18,1 0
Ungern 2 825 2 597 0,4 9 6 633 6 296 1,1 5
Österrike 6 671 5 258 1,0 27 7 663 7 338 1,2 4
Ospec. länder inom EU 1 963 2 110 0,3 ‑7 0 0 0,0 0
Övriga Europa 91 584 86 358 14,1 6 81 602 78 454 13,1 4
Albanien 65 25 0,0 160 79 66 0,0 20
Andorra 7 7 0,0 0 0 2 0,0 ‑100
Bosnien-Hercegovina 130 110 0,0 18 191 214 0,0 ‑11
Färöarna 104 161 0,0 ‑35 7 15 0,0 ‑53
Gibraltar 2 1 182 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Island 1 529 1 568 0,2 ‑2 166 112 0,0 48
Kosovo 12 8 0,0 50 9 7 0,0 29
Liechtenstein 14 15 0,0 ‑7 36 29 0,0 24
Makedonien, f.d. Jug. Rep. 41 46 0,0 ‑11 100 68 0,0 47
Moldavien 91 56 0,0 63 5 6 0,0 ‑17
Montenegro 8 10 0,0 ‑20 13 4 0,0 225
Norge 65 742 60 346 10,1 9 53 719 48 049 8,6 12
Ryssland 8 374 8 394 1,3 0 16 548 19 217 2,6 ‑14
San Marino 18 24 0,0 ‑25 1 2 0,0 ‑50
Schweiz 7 579 6 408 1,2 18 4 346 4 525 0,7 ‑4
Serbien 544 465 0,1 17 805 756 0,1 6
Turkiet 5 398 6 018 0,8 ‑10 4 992 4 950 0,8 1
Ukraina 1 667 1 219 0,3 37 413 320 0,1 29
Vatikanstaten 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vitryssland 258 292 0,0 ‑12 171 112 0,0 53
Afrika 13 167 10 818 2,0 22 8 232 11 372 1,3 ‑28
Nordafrika 6 490 5 441 1,0 19 1 527 3 026 0,2 ‑50
Algeriet 880 1 140 0,1 ‑23 27 1 0,0 2 600
Ceuta 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Egypten 3 020 2 362 0,5 28 161 739 0,0 ‑78
Libyen 173 175 0,0 ‑1 802 1 718 0,1 ‑53
Marocko 2 070 1 462 0,3 42 486 504 0,1 ‑4
Melilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sudan 65 81 0,0 ‑20 2 1 0,0 100
Tunisien 283 220 0,0 29 50 63 0,0 ‑21
Västsahara 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Västafrika 1 542 1 110 0,2 39 5 532 7 012 0,9 ‑21
Benin 41 33 0,0 24 0 0 0,0 0
Burkina Faso 74 89 0,0 ‑17 1 0 0,0 100
Elfenbenskusten 61 115 0,0 ‑47 0 0 0,0 0
Gambia 15 20 0,0 ‑25 0 0 0,0 0
Ghana 313 311 0,0 1 101 15 0,0 573
Guinea 38 42 0,0 ‑10 0 0 0,0 0
Guinea-Bissau 18 8 0,0 125 4 0 0,0 100
Kap Verde 4 4 0,0 0 0 0 0,0 0
Liberia 103 24 0,0 329 0 0 0,0 0
Mali 53 56 0,0 ‑5 1 0 0,0 100
Mauretanien 27 11 0,0 145 0 0 0,0 0
Niger 70 71 0,0 ‑1 2 0 0,0 100
Nigeria 391 216 0,1 81 5 423 6 996 0,9 ‑22
Senegal 91 83 0,0 10 1 0 0,0 100
Sierra Leone 40 9 0,0 344 0 0 0,0 0
Tchad 3 1 0,0 200 0 0 0,0 0
Togo 199 16 0,0 1 144 0 0 0,0 0
Central/Öst-/Södra Afrika 5 135 4 267 0,8 20 1 172 1 334 0,2 ‑12
Angola 89 27 0,0 230 0 1 0,0 ‑100
Botswana 4 2 0,0 100 0 0 0,0 0
Brittiska terr. i Ind. Oceanen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Burundi 0 1 0,0 ‑100 13 13 0,0 0
Centralafrikanska rep. 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Comorerna 2 3 0,0 ‑33 0 0 0,0 0
Djibouti 12 23 0,0 ‑48 0 5 0,0 ‑100
Ekvatorialguinea 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Eritrea 19 23 0,0 ‑17 0 0 0,0 0
Etiopien 41 54 0,0 ‑24 32 26 0,0 23
Gabon 5 15 0,0 ‑67 0 197 0,0 ‑100
Kamerun 35 20 0,0 75 5 1 0,0 400
Kenya 148 259 0,0 ‑43 127 108 0,0 18
Kongo 27 64 0,0 ‑58 0 1 0,0 ‑100
Kongo, Demokr. Rep. 56 49 0,0 14 1 0 0,0 100
Lesotho 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Madagaskar 23 10 0,0 130 168 82 0,0 105
Malawi 7 6 0,0 17 5 6 0,0 ‑17
Mauritius 15 21 0,0 ‑29 68 69 0,0 ‑1
Mayotte 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Mocambique 19 46 0,0 ‑59 4 0 0,0 100
Namibia 10 15 0,0 ‑33 4 9 0,0 ‑56
Rwanda 26 59 0,0 ‑56 18 28 0,0 ‑36
S:t Helena 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sao Tome, Principe 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Seychellerna 4 13 0,0 ‑69 2 0 0,0 100
Somalia 2 4 0,0 ‑50 1 0 0,0 100
Swaziland 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Sydafrika 4 094 3 028 0,6 35 653 702 0,1 ‑7
Sydsudan 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tanzania 166 96 0,0 73 43 26 0,0 65
Uganda 53 36 0,0 47 20 49 0,0 ‑59
Zambia 203 311 0,0 ‑35 3 2 0,0 50
Zimbabwe 70 80 0,0 ‑13 6 8 0,0 ‑25
Amerika 70 320 54 769 10,8 28 23 606 21 928 3,8 8
Nordamerika 56 709 43 735 8,7 30 16 970 15 737 2,7 8
Grönland 449 228 0,1 97 0 0 0,0 0
Kanada 4 944 4 391 0,8 13 1 616 1 481 0,3 9
S:t Pierre, Miquelon 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
USA 51 316 39 116 7,9 31 15 354 14 256 2,5 8
Central-/Sydamerika 13 611 11 034 2,1 23 6 636 6 191 1,1 7
Anguilla 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Antigua, Barbuda 10 11 0,0 ‑9 0 0 0,0 0
Argentina 811 740 0,1 10 562 475 0,1 18
Aruba 319 2 0,0 15 850 0 0 0,0 0
Bahamas 471 14 0,1 3 264 0 9 0,0 ‑100
Barbados 19 44 0,0 ‑57 0 3 0,0 ‑100
Belize 1 1 0,0 0 1 0 0,0 100
Bermuda 5 3 0,0 67 0 22 0,0 ‑100
Bolivia 125 538 0,0 ‑77 6 3 0,0 100
Bonaire, Sint Eustatius, Saba 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Brasilien 3 758 3 311 0,6 14 1 855 2 310 0,3 ‑20
Brittiska Jungfruöarna 1 4 0,0 ‑75 16 3 0,0 433
Caymanöarna 27 2 0,0 1 250 0 0 0,0 0
Chile 1 773 1 461 0,3 21 403 445 0,1 ‑9
Colombia 413 345 0,1 20 168 186 0,0 ‑10
Costa Rica 145 95 0,0 53 77 88 0,0 ‑13
Curacao 1 20 0,0 ‑95 0 0 0,0 0
Dominica 0 4 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Dominikanska Rep. 215 159 0,0 35 146 72 0,0 103
Ecuador 319 141 0,0 126 298 279 0,0 7
El Salvador 59 55 0,0 7 15 5 0,0 200
Falklandsöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Grenada 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Guatemala 106 106 0,0 0 80 40 0,0 100
Guyana 16 12 0,0 33 2 1 0,0 100
Haiti 10 6 0,0 67 1 1 0,0 0
Honduras 92 62 0,0 48 201 149 0,0 35
Jamaica 7 6 0,0 17 0 2 0,0 ‑100
Jungfruöarna (USA) 30 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Kuba 157 191 0,0 ‑18 18 12 0,0 50
Mexiko 3 279 2 524 0,5 30 424 345 0,1 23
Montserrat 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nicaragua 11 19 0,0 ‑42 51 50 0,0 2
Panama 171 121 0,0 41 66 32 0,0 106
Paraguay 29 31 0,0 ‑6 38 3 0,0 1 167
Peru 847 804 0,1 5 381 164 0,1 132
S:t Kitts och Nevis 1 0 0,0 100 0 1 0,0 ‑100
S:t Vincent o Grenadinerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Saint Lucia 0 2 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Saint-Barthélemy 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sint-Maarten, nederländska delen 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Surinam 4 2 0,0 100 0 0 0,0 0
Trinidad, Tobago 46 21 0,0 119 14 1 0,0 1 300
Turks-/Caicosöarna 0 3 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Uruguay 313 150 0,0 109 34 95 0,0 ‑64
Venezuela 17 21 0,0 ‑19 1 779 1 395 0,3 28
Asien 79 345 74 363 12,2 7 67 814 58 803 10,9 15
Mellanöstern 10 857 11 611 1,7 ‑6 2 886 3 240 0,5 ‑11
Armenien 66 91 0,0 ‑27 3 1 0,0 200
Azerbajdzjan 94 42 0,0 124 2 3 0,0 ‑33
Bahrain 321 60 0,0 435 5 3 0,0 67
Det ockuperade palestinska territoriet 36 29 0,0 24 2 4 0,0 ‑50
För. Arabemiraten 2 760 2 368 0,4 17 182 165 0,0 10
Georgien 49 26 0,0 88 3 1 0,0 200
Irak 283 318 0,0 ‑11 1 458 0,0 ‑100
Iran 320 1 499 0,0 ‑79 44 56 0,0 ‑21
Israel 1 351 1 331 0,2 2 598 583 0,1 3
Jordanien 202 241 0,0 ‑16 24 22 0,0 9
Kuwait 181 246 0,0 ‑26 421 2 0,1 20 950
Libanon 228 390 0,0 ‑42 72 53 0,0 36
Oman 531 938 0,1 ‑43 5 2 0,0 150
Qatar 1 112 872 0,2 28 1 198 1 137 0,2 5
Saudiarabien 3 130 3 010 0,5 4 309 733 0,0 ‑58
Syrien 96 124 0,0 ‑23 16 16 0,0 0
Yemen 95 28 0,0 239 0 0 0,0 0
Övriga länder i Asien 68 488 62 751 10,6 9 64 928 55 564 10,4 17
Afghanistan 15 31 0,0 ‑52 2 1 0,0 100
Bangladesh 253 168 0,0 51 2 350 1 794 0,4 31
Bhutan 37 4 0,0 825 0 0 0,0 0
Brunei 5 7 0,0 ‑29 0 0 0,0 0
Filippinerna 542 741 0,1 ‑27 175 186 0,0 ‑6
Hongkong 1 331 1 300 0,2 2 3 527 3 404 0,6 4
Indien 5 595 4 951 0,9 13 3 025 2 801 0,5 8
Indonesien 1 443 1 666 0,2 ‑13 707 621 0,1 14
Japan 10 831 8 765 1,7 24 6 681 5 904 1,1 13
Kambodja 24 15 0,0 60 227 248 0,0 ‑8
Kazakstan 437 467 0,1 ‑6 213 216 0,0 ‑1
Kina 29 090 28 439 4,5 2 31 076 24 214 5,0 28
Kirgizistan 28 13 0,0 115 3 0 0,0 100
Laos 1 17 0,0 ‑94 87 53 0,0 64
Macao 21 10 0,0 110 39 22 0,0 77
Malaysia 1 312 1 304 0,2 1 1 272 1 426 0,2 ‑11
Maldiverna 13 14 0,0 ‑7 0 2 0,0 ‑100
Mongoliet 175 144 0,0 22 1 1 0,0 0
Myanmar (f.d. Burma) 27 29 0,0 ‑7 233 123 0,0 89
Nepal 38 6 0,0 533 4 4 0,0 0
Nordkorea 0 0 0,0 0 1 1 0,0 0
Pakistan 2 193 964 0,3 127 614 490 0,1 25
Singapore 3 828 3 659 0,6 5 654 928 0,1 ‑30
Sri Lanka 127 145 0,0 ‑12 290 256 0,0 13
Sydkorea 6 215 5 539 1,0 12 5 006 3 623 0,8 38
Tadzjikistan 3 10 0,0 ‑70 0 0 0,0 0
Taiwan 2 050 1 884 0,3 9 2 898 2 615 0,5 11
Thailand 1 992 1 722 0,3 16 1 794 1 769 0,3 1
Timor-Leste 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Turkmenistan 13 4 0,0 225 0 2 0,0 ‑100
Uzbekistan 76 58 0,0 31 0 0 0,0 0
Vietnam 776 672 0,1 15 4 048 4 859 0,6 ‑17
Oceanien och Antarktis 7 917 8 827 1,2 ‑10 963 925 0,2 4
Oceanien 7 917 8 827 1,2 ‑10 963 925 0,2 4
Amerikanska Samoa 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Australien 7 074 8 127 1,1 ‑13 759 709 0,1 7
Bouvetön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Cooköarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
De franska terr. .... 0 2 0,0 ‑100 0 2 0,0 ‑100
Fiji 2 4 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Franska Polynesien 2 6 0,0 ‑67 1 0 0,0 100
Förenta stat. mindre .... 19 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Guam 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Heard-, McDonaldöarna 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Julön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kiribati 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Kokosöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Marshallöarna 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Mikronesien 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nauru 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Niueön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nordmarianerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Norfolkön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nya Kaledonien 21 7 0,0 200 31 12 0,0 158
Nya Zeeland 777 674 0,1 15 166 198 0,0 ‑16
Palau 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Papua Nya Guinea 7 5 0,0 40 5 2 0,0 150
Pitcairn 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Salomonöarna 3 1 0,0 200 0 0 0,0 0
Samoa 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tokelauöarna 0 0 0,0 0 1 1 0,0 0
Tonga 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tuvalu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Wallis, Futuna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vanuatu 8 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Antarktis 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Ospecificerad världsdel 4 569 1 513 0,7 202 360 0 0,1 100
Ospec. länder utanför EU 1 188 1 204 0,2 ‑1 0 0 0,0 0
Ospec. länder EU eller icke-EU 3 380 308 0,5 997 360 0 0,1 100

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-07-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm