Till innehåll på sidan

Export och import av varor fördelade på länder

Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor

Region Export Import
Land Värde januari-juli Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-juli Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2021 2020 2021 2021/2020 2021 2020 2021 2021/2020
TOTALT 918 259 822 302 100,0 12 884 657 777 199 100,0 14
Europa 676 604 580 123 73,7 17 749 834 651 642 84,8 15
EU27_2020 489 660 420 953 53,3 16 600 625 518 394 67,9 16
Belgien 35 021 27 447 3,8 28 40 893 33 769 4,6 21
Bulgarien 1 095 1 039 0,1 5 1 394 1 388 0,2 0
Cypern 239 214 0,0 12 382 342 0,0 12
Danmark 69 452 60 280 7,6 15 60 847 52 583 6,9 16
Estland 7 673 6 375 0,8 20 9 002 7 571 1,0 19
Finland 64 014 57 428 7,0 11 38 733 36 540 4,4 6
Frankrike 36 342 33 081 4,0 10 35 224 28 272 4,0 25
Grekland 2 568 1 944 0,3 32 1 049 1 038 0,1 1
Irland 4 297 2 648 0,5 62 10 353 8 290 1,2 25
Italien 27 373 22 499 3,0 22 32 485 26 801 3,7 21
Kroatien 736 616 0,1 19 743 811 0,1 ‑8
Lettland 2 648 3 350 0,3 ‑21 5 036 5 399 0,6 ‑7
Litauen 6 375 5 243 0,7 22 8 321 7 811 0,9 7
Luxemburg 553 481 0,1 15 1 131 1 363 0,1 ‑17
Malta 374 235 0,0 59 237 253 0,0 ‑6
Nederländerna 47 483 41 055 5,2 16 90 869 74 567 10,3 22
Polen 33 916 26 438 3,7 28 42 030 35 017 4,8 20
Portugal 4 455 4 220 0,5 6 3 757 3 369 0,4 12
Rumänien 2 470 1 859 0,3 33 2 701 2 296 0,3 18
Slovakien 2 433 2 311 0,3 5 5 920 5 451 0,7 9
Slovenien 1 210 870 0,1 39 2 106 1 613 0,2 31
Spanien 17 812 14 902 1,9 20 15 367 13 632 1,7 13
Tjeckien 8 152 6 383 0,9 28 14 991 12 366 1,7 21
Tyskland 97 617 87 183 10,6 12 156 486 139 351 17,7 12
Ungern 4 579 3 672 0,5 25 10 250 8 310 1,2 23
Österrike 8 403 7 626 0,9 10 10 245 10 077 1,2 2
Ospec. länder inom EU 2 369 1 552 0,3 53 74 114 0,0 ‑35
Övriga Europa 186 944 159 170 20,4 17 149 209 133 248 16,9 12
Albanien 46 81 0,0 ‑43 136 127 0,0 7
Andorra 8 7 0,0 14 1 0 0,0 100
Belarus 1 375 268 0,1 413 305 172 0,0 77
Bosnien-Hercegovina 187 143 0,0 31 236 253 0,0 ‑7
Färöarna 195 163 0,0 20 15 3 0,0 400
Gibraltar 871 616 0,1 41 0 37 0,0 ‑100
Heliga stolen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Island 2 226 2 038 0,2 9 210 187 0,0 12
Kosovo 28 14 0,0 100 21 28 0,0 ‑25
Liechtenstein 20 19 0,0 5 47 46 0,0 2
Moldavien 88 88 0,0 0 12 4 0,0 200
Montenegro 34 12 0,0 183 12 9 0,0 33
Nordmakedonien 150 69 0,0 117 127 131 0,0 ‑3
Norge 96 063 85 055 10,5 13 93 523 76 084 10,6 23
Ryssland 13 064 10 891 1,4 20 9 799 8 770 1,1 12
San Marino 8 8 0,0 0 8 6 0,0 33
Schweiz 8 649 8 753 0,9 ‑1 6 474 5 649 0,7 15
Serbien 912 791 0,1 15 1 668 1 240 0,2 35
Storbritannien och Nordirland 52 369 39 840 5,7 31 28 206 33 816 3,2 ‑17
Turkiet 8 292 8 431 0,9 ‑2 7 770 6 184 0,9 26
Ukraina 2 359 1 884 0,3 25 639 502 0,1 27
Afrika 15 545 15 533 1,7 0 6 059 4 349 0,7 39
Nordafrika 8 128 8 590 0,9 ‑5 2 430 953 0,3 155
Algeriet 1 667 1 382 0,2 21 114 48 0,0 138
Ceuta 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Egypten 4 089 5 175 0,4 ‑21 228 260 0,0 ‑12
Libyen 204 150 0,0 36 1 312 3 0,1 43 633
Marocko 1 701 1 468 0,2 16 686 579 0,1 18
Melilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sudan 77 125 0,0 ‑38 2 1 0,0 100
Tunisien 388 289 0,0 34 88 62 0,0 42
Västsahara 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Västafrika 1 679 1 982 0,2 ‑15 2 426 2 128 0,3 14
Benin 83 68 0,0 22 1 0 0,0 100
Burkina Faso 146 116 0,0 26 1 3 0,0 ‑67
Elfenbenskusten 149 147 0,0 1 4 3 0,0 33
Gambia 25 27 0,0 ‑7 0 0 0,0 0
Ghana 417 447 0,0 ‑7 12 9 0,0 33
Guinea 64 53 0,0 21 30 0 0,0 100
Guinea-Bissau 11 8 0,0 38 0 0 0,0 0
Kap Verde 2 3 0,0 ‑33 0 0 0,0 0
Liberia 34 52 0,0 ‑35 0 0 0,0 0
Mali 70 86 0,0 ‑19 1 2 0,0 ‑50
Mauretanien 8 134 0,0 ‑94 1 0 0,0 100
Niger 23 22 0,0 5 2 0 0,0 100
Nigeria 446 484 0,0 ‑8 2 373 2 110 0,3 12
Senegal 100 124 0,0 ‑19 0 0 0,0 0
Sierra Leone 41 48 0,0 ‑15 0 0 0,0 0
Tchad 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Togo 59 162 0,0 ‑64 1 0 0,0 100
Central/Öst-/Södra Afrika 5 738 4 961 0,6 16 1 204 1 268 0,1 ‑5
Angola 191 84 0,0 127 0 2 0,0 ‑100
Botswana 10 10 0,0 0 0 0 0,0 0
Brittiska terr. i Ind. Oceanen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Burundi 2 2 0,0 0 19 5 0,0 280
Centralafrikanska rep. 3 5 0,0 ‑40 0 0 0,0 0
Comorerna 3 1 0,0 200 0 0 0,0 0
Djibouti 14 7 0,0 100 2 0 0,0 100
Ekvatorialguinea 4 4 0,0 0 1 2 0,0 ‑50
Eritrea 11 20 0,0 ‑45 1 0 0,0 100
Eswatini 3 2 0,0 50 0 0 0,0 0
Etiopien 68 119 0,0 ‑43 56 60 0,0 ‑7
Gabon 33 9 0,0 267 1 0 0,0 100
Kamerun 50 72 0,0 ‑31 2 10 0,0 ‑80
Kenya 197 242 0,0 ‑19 169 150 0,0 13
Kongo 37 23 0,0 61 0 0 0,0 0
Kongo, Demokr. Rep. 110 120 0,0 ‑8 2 1 0,0 100
Lesotho 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Madagaskar 15 123 0,0 ‑88 19 199 0,0 ‑90
Malawi 7 6 0,0 17 7 6 0,0 17
Mauritius 29 35 0,0 ‑17 61 48 0,0 27
Mocambique 46 80 0,0 ‑43 8 18 0,0 ‑56
Namibia 12 16 0,0 ‑25 2 5 0,0 ‑60
Rwanda 26 26 0,0 0 30 33 0,0 ‑9
S:t Helena 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sao Tome, Principe 0 0 0,0 0 1 0 0,0 100
Seychellerna 5 7 0,0 ‑29 0 0 0,0 0
Somalia 3 2 0,0 50 0 0 0,0 0
Sydafrika 4 371 3 350 0,5 30 739 638 0,1 16
Sydsudan 6 7 0,0 ‑14 0 0 0,0 0
Tanzania 335 309 0,0 8 49 36 0,0 36
Uganda 74 93 0,0 ‑20 19 49 0,0 ‑61
Zambia 59 150 0,0 ‑61 11 1 0,0 1 000
Zimbabwe 14 36 0,0 ‑61 3 7 0,0 ‑57
Amerika 103 276 94 227 11,2 10 32 914 31 873 3,7 3
Nordamerika 86 824 78 774 9,5 10 25 663 26 530 2,9 ‑3
Grönland 666 427 0,1 56 0 0 0,0 0
Kanada 6 116 6 222 0,7 ‑2 2 526 2 414 0,3 5
S:t Pierre, Miquelon 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
USA 80 042 72 125 8,7 11 23 137 24 117 2,6 ‑4
Central-/Sydamerika 16 451 15 453 1,8 6 7 251 5 343 0,8 36
Anguilla 0 0 0,0 0 0 2 0,0 ‑100
Antigua, Barbuda 3 4 0,0 ‑25 0 0 0,0 0
Argentina 761 644 0,1 18 184 177 0,0 4
Aruba 3 1 0,0 200 0 0 0,0 0
Bahamas 286 38 0,0 653 0 0 0,0 0
Barbados 63 44 0,0 43 0 0 0,0 0
Belize 2 3 0,0 ‑33 5 3 0,0 67
Bermuda 3 1 0,0 200 1 0 0,0 100
Bolivia 77 69 0,0 12 5 5 0,0 0
Bonaire, Sint Eustatius, Saba 0 93 0,0 ‑100 1 0 0,0 100
Brasilien 5 882 5 480 0,6 7 3 254 1 927 0,4 69
Brittiska Jungfruöarna 0 22 0,0 ‑100 25 41 0,0 ‑39
Caymanöarna 17 3 0,0 467 0 0 0,0 0
Chile 2 045 1 906 0,2 7 924 489 0,1 89
Colombia 671 713 0,1 ‑6 203 379 0,0 ‑46
Costa Rica 166 202 0,0 ‑18 46 88 0,0 ‑48
Curacao 1 9 0,0 ‑89 0 0 0,0 0
Dominica 1 0 0,0 100 1 0 0,0 100
Dominikanska Rep. 200 108 0,0 85 271 275 0,0 ‑1
Ecuador 224 311 0,0 ‑28 465 452 0,1 3
El Salvador 99 72 0,0 38 5 13 0,0 ‑62
Falklandsöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Grenada 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Guatemala 102 112 0,0 ‑9 27 46 0,0 ‑41
Guyana 17 11 0,0 55 0 0 0,0 0
Haiti 3 13 0,0 ‑77 0 0 0,0 0
Honduras 63 52 0,0 21 222 317 0,0 ‑30
Jamaica 9 106 0,0 ‑92 1 0 0,0 100
Jungfruöarna (USA) 1 3 0,0 ‑67 0 0 0,0 0
Kuba 150 471 0,0 ‑68 19 27 0,0 ‑30
Mexiko 3 641 3 632 0,4 0 509 595 0,1 ‑14
Montserrat 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nicaragua 64 46 0,0 39 110 136 0,0 ‑19
Panama 416 208 0,0 100 57 48 0,0 19
Paraguay 45 56 0,0 ‑20 1 59 0,0 ‑98
Peru 1 016 744 0,1 37 887 209 0,1 324
S:t Kitts och Nevis 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
S:t Vincent o Grenadinerna 9 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Saint Lucia 2 2 0,0 0 0 0 0,0 0
Saint-Barthélemy 0 0 0,0 0 4 1 0,0 300
Sint-Maarten, nederländska delen 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Surinam 5 20 0,0 ‑75 0 0 0,0 0
Trinidad, Tobago 28 29 0,0 ‑3 0 32 0,0 ‑100
Turks-/Caicosöarna 1 5 0,0 ‑80 0 0 0,0 0
Uruguay 362 210 0,0 72 22 22 0,0 0
Venezuela 9 9 0,0 0 1 0 0,0 100
Asien 109 631 118 410 11,9 ‑7 94 086 86 914 10,6 8
Mellanöstern 16 641 18 275 1,8 ‑9 2 243 3 707 0,3 ‑39
Armenien 42 42 0,0 0 3 3 0,0 0
Azerbajdzjan 429 59 0,0 627 3 4 0,0 ‑25
Bahrain 1 285 565 0,1 127 89 11 0,0 709
Det ockuperade palestinska territoriet 28 11 0,0 155 9 5 0,0 80
För. Arabemiraten 3 589 5 790 0,4 ‑38 664 318 0,1 109
Georgien 77 54 0,0 43 10 5 0,0 100
Irak 420 603 0,0 ‑30 6 1 0,0 500
Iran 105 157 0,0 ‑33 68 67 0,0 1
Israel 1 756 1 673 0,2 5 781 1 099 0,1 ‑29
Jordanien 230 222 0,0 4 23 27 0,0 ‑15
Kuwait 392 308 0,0 27 12 221 0,0 ‑95
Libanon 121 221 0,0 ‑45 75 92 0,0 ‑18
Oman 785 1 170 0,1 ‑33 5 3 0,0 67
Qatar 1 473 1 054 0,2 40 25 1 444 0,0 ‑98
Saudiarabien 5 782 6 182 0,6 ‑6 433 383 0,0 13
Syrien 9 20 0,0 ‑55 38 25 0,0 52
Yemen 118 142 0,0 ‑17 0 0 0,0 0
Övriga länder i Asien 92 990 100 136 10,1 ‑7 91 843 83 207 10,4 10
Afghanistan 40 43 0,0 ‑7 6 4 0,0 50
Bangladesh 325 292 0,0 11 2 890 2 704 0,3 7
Bhutan 1 6 0,0 ‑83 0 0 0,0 0
Brunei 7 9 0,0 ‑22 0 0 0,0 0
Filippinerna 831 899 0,1 ‑8 274 286 0,0 ‑4
Hongkong 1 827 1 966 0,2 ‑7 4 729 4 149 0,5 14
Indien 6 386 5 212 0,7 23 4 391 3 527 0,5 24
Indonesien 1 623 1 377 0,2 18 1 422 1 073 0,2 33
Japan 14 356 15 090 1,6 ‑5 6 685 6 616 0,8 1
Kambodja 43 30 0,0 43 240 294 0,0 ‑18
Kazakstan 686 500 0,1 37 203 130 0,0 56
Kina 40 804 50 200 4,4 ‑19 45 377 41 703 5,1 9
Kirgizistan 41 40 0,0 3 0 0 0,0 0
Laos 2 50 0,0 ‑96 15 89 0,0 ‑83
Macao 34 17 0,0 100 20 40 0,0 ‑50
Malaysia 2 147 1 586 0,2 35 2 696 1 937 0,3 39
Maldiverna 14 10 0,0 40 2 0 0,0 100
Mongoliet 98 200 0,0 ‑51 5 3 0,0 67
Myanmar/Burma 22 59 0,0 ‑63 422 390 0,0 8
Nepal 10 42 0,0 ‑76 16 5 0,0 220
Nordkorea 0 0 0,0 0 1 0 0,0 100
Pakistan 1 471 1 395 0,2 5 816 774 0,1 5
Singapore 5 401 4 900 0,6 10 1 157 1 079 0,1 7
Sri Lanka 191 147 0,0 30 490 365 0,1 34
Sydkorea 8 518 8 143 0,9 5 7 346 5 290 0,8 39
Tadzjikistan 347 17 0,0 1 941 0 0 0,0 0
Taiwan 3 518 3 171 0,4 11 3 818 3 824 0,4 0
Thailand 2 673 3 483 0,3 ‑23 2 542 2 081 0,3 22
Timor-Leste 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Turkmenistan 2 1 0,0 100 0 0 0,0 0
Uzbekistan 119 174 0,0 ‑32 1 0 0,0 100
Vietnam 1 456 1 075 0,2 35 6 281 6 840 0,7 ‑8
Oceanien och Antarktis 9 774 11 444 1,1 ‑15 1 424 1 744 0,2 ‑18
Oceanien 9 774 11 444 1,1 ‑15 1 424 1 744 0,2 ‑18
Amerikanska Samoa 0 0 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Australien 8 662 10 525 0,9 ‑18 1 002 1 278 0,1 ‑22
Bouvetön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Cooköarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
De franska terr. .... 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Fiji 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Franska Polynesien 4 3 0,0 33 0 0 0,0 0
Förenta stat. mindre .... 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Guam 30 1 0,0 2 900 2 0 0,0 100
Heard-, McDonaldöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Julön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kiribati 2 3 0,0 ‑33 0 0 0,0 0
Kokosöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Marshallöarna 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Mikronesien 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nauru 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Niueön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nordmarianerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Norfolkön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nya Kaledonien 27 46 0,0 ‑41 162 194 0,0 ‑16
Nya Zeeland 1 035 845 0,1 22 250 266 0,0 ‑6
Palau 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Papua Nya Guinea 9 12 0,0 ‑25 7 4 0,0 75
Pitcairn 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Salomonöarna 3 2 0,0 50 0 0 0,0 0
Samoa 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tokelauöarna 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Tonga 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tuvalu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Wallis, Futuna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vanuatu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Antarktis 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Ospecificerad världsdel 3 428 2 565 0,4 34 339 678 0,0 ‑50
Ospec. länder utanför EU 1 543 1 241 0,2 24 1 0 0,0 100
Ospec. länder EU eller icke-EU 1 885 1 324 0,2 42 338 678 0,0 ‑50

Fr.o.m. publiceringen den 26 mars 2020 har gruppen EU27_2020 ersatt den tidigare gruppen EU28 i denna tabell. Storbritannien ingår nu istället i gruppen Övriga Europa.

Kommentarer

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-28

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna