Till innehåll på sidan

Export och import av varor fördelade på länder

Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor

Region Export Import
Land Värde januari-september Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-september Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2019 2018 2019 2019/2018 2019 2018 2019 2019/2018
TOTALT 1 133 517 1 057 985 100,0 7 1 111 851 1 084 912 100,0 2
Europa 827 088 788 888 73,0 5 926 566 907 516 83,3 2
EU-länder (EU28) 661 939 632 447 58,4 5 779 577 759 983 70,1 3
Belgien 46 069 42 546 4,1 8 49 539 47 216 4,5 5
Bulgarien 1 240 1 237 0,1 0 1 794 1 547 0,2 16
Cypern 267 521 0,0 ‑49 456 398 0,0 15
Danmark 76 891 72 817 6,8 6 74 418 75 958 6,7 ‑2
Estland 9 569 9 371 0,8 2 10 725 11 160 1,0 ‑4
Finland 79 663 73 540 7,0 8 54 645 50 823 4,9 8
Frankrike 46 849 44 429 4,1 5 42 222 40 014 3,8 6
Grekland 2 707 2 369 0,2 14 1 276 1 233 0,1 3
Irland 4 083 4 591 0,4 ‑11 11 248 9 918 1,0 13
Italien 31 412 30 171 2,8 4 37 170 35 891 3,3 4
Kroatien 864 739 0,1 17 773 682 0,1 13
Lettland 3 756 3 387 0,3 11 7 504 6 543 0,7 15
Litauen 8 097 7 253 0,7 12 10 197 9 846 0,9 4
Luxemburg 804 767 0,1 5 3 154 2 242 0,3 41
Malta 437 325 0,0 34 332 408 0,0 ‑19
Nederländerna 61 555 61 470 5,4 0 102 799 100 334 9,2 2
Polen 37 048 36 225 3,3 2 46 643 42 689 4,2 9
Portugal 5 211 5 215 0,5 0 4 554 4 229 0,4 8
Rumänien 2 791 2 799 0,2 0 2 867 2 932 0,3 ‑2
Slovakien 3 449 3 122 0,3 10 6 765 6 518 0,6 4
Slovenien 1 547 1 322 0,1 17 2 335 2 220 0,2 5
Spanien 22 776 22 072 2,0 3 15 246 15 763 1,4 ‑3
Storbritannien 63 619 61 107 5,6 4 51 471 53 802 4,6 ‑4
Tjeckien 9 455 8 910 0,8 6 18 084 16 403 1,6 10
Tyskland 122 378 118 126 10,8 4 197 607 197 266 17,8 0
Ungern 4 925 4 612 0,4 7 11 648 10 875 1,0 7
Österrike 10 856 9 676 1,0 12 14 108 13 072 1,3 8
Ospec. länder inom EU 3 618 3 727 0,3 ‑3 0 0 0,0 0
Övriga Europa 165 149 156 441 14,6 6 146 989 147 533 13,2 0
Albanien 87 47 0,0 85 175 145 0,0 21
Andorra 11 11 0,0 0 1 2 0,0 ‑50
Bosnien-Hercegovina 216 190 0,0 14 348 377 0,0 ‑8
Färöarna 180 250 0,0 ‑28 9 15 0,0 ‑40
Gibraltar 4 1 658 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Island 2 676 2 939 0,2 ‑9 260 204 0,0 27
Kosovo 24 19 0,0 26 21 12 0,0 75
Liechtenstein 55 26 0,0 112 57 53 0,0 8
Makedonien, f.d. Jug. Rep. 79 87 0,0 ‑9 178 134 0,0 33
Moldavien 131 102 0,0 28 8 9 0,0 ‑11
Montenegro 37 33 0,0 12 21 20 0,0 5
Norge 119 393 110 304 10,5 8 96 435 92 372 8,7 4
Ryssland 15 236 15 065 1,3 1 30 494 35 411 2,7 ‑14
San Marino 30 47 0,0 ‑36 2 2 0,0 0
Schweiz 12 886 11 370 1,1 13 7 570 7 716 0,7 ‑2
Serbien 1 059 909 0,1 17 1 421 1 329 0,1 7
Turkiet 9 533 10 499 0,8 ‑9 8 921 8 876 0,8 1
Ukraina 3 050 2 385 0,3 28 807 648 0,1 25
Vatikanstaten 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vitryssland 460 499 0,0 ‑8 263 208 0,0 26
Afrika 21 686 19 694 1,9 10 14 827 22 082 1,3 ‑33
Nordafrika 10 655 9 872 0,9 8 3 238 5 717 0,3 ‑43
Algeriet 1 876 2 089 0,2 ‑10 116 9 0,0 1 189
Ceuta 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Egypten 5 135 4 048 0,5 27 290 815 0,0 ‑64
Libyen 233 419 0,0 ‑44 1 538 3 920 0,1 ‑61
Marocko 2 891 2 725 0,3 6 820 858 0,1 ‑4
Melilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sudan 104 147 0,0 ‑29 3 2 0,0 50
Tunisien 415 443 0,0 ‑6 471 112 0,0 321
Västsahara 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Västafrika 2 559 2 050 0,2 25 8 682 13 788 0,8 ‑37
Benin 57 48 0,0 19 0 0 0,0 0
Burkina Faso 155 156 0,0 ‑1 1 1 0,0 0
Elfenbenskusten 169 156 0,0 8 0 1 0,0 ‑100
Gambia 40 38 0,0 5 0 0 0,0 0
Ghana 574 563 0,1 2 111 24 0,0 363
Guinea 64 67 0,0 ‑4 0 0 0,0 0
Guinea-Bissau 20 8 0,0 150 4 0 0,0 100
Kap Verde 6 6 0,0 0 0 0 0,0 0
Liberia 107 40 0,0 168 0 0 0,0 0
Mali 113 85 0,0 33 1 1 0,0 0
Mauretanien 51 29 0,0 76 0 1 0,0 ‑100
Niger 80 76 0,0 5 3 1 0,0 200
Nigeria 694 574 0,1 21 8 559 13 758 0,8 ‑38
Senegal 154 143 0,0 8 1 1 0,0 0
Sierra Leone 53 32 0,0 66 0 0 0,0 0
Tchad 8 1 0,0 700 0 0 0,0 0
Togo 214 26 0,0 723 1 0 0,0 100
Central/Öst-/Södra Afrika 8 471 7 773 0,7 9 2 906 2 577 0,3 13
Angola 122 84 0,0 45 887 1 0,1 88 600
Botswana 10 5 0,0 100 0 0 0,0 0
Brittiska terr. i Ind. Oceanen 0 0 0,0 0 0 2 0,0 ‑100
Burundi 1 3 0,0 ‑67 14 15 0,0 ‑7
Centralafrikanska rep. 1 27 0,0 ‑96 0 0 0,0 0
Comorerna 2 3 0,0 ‑33 0 0 0,0 0
Djibouti 19 38 0,0 ‑50 0 5 0,0 ‑100
Ekvatorialguinea 7 2 0,0 250 0 0 0,0 0
Eritrea 38 36 0,0 6 0 0 0,0 0
Etiopien 139 90 0,0 54 58 54 0,0 7
Gabon 11 21 0,0 ‑48 0 504 0,0 ‑100
Kamerun 60 49 0,0 22 8 2 0,0 300
Kenya 305 456 0,0 ‑33 190 215 0,0 ‑12
Kongo 43 130 0,0 ‑67 4 1 0,0 300
Kongo, Demokr. Rep. 124 104 0,0 19 2 1 0,0 100
Lesotho 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Madagaskar 41 23 0,0 78 277 148 0,0 87
Malawi 10 12 0,0 ‑17 10 9 0,0 11
Mauritius 33 37 0,0 ‑11 108 104 0,0 4
Mayotte 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Mocambique 36 57 0,0 ‑37 13 3 0,0 333
Namibia 27 190 0,0 ‑86 6 14 0,0 ‑57
Rwanda 38 75 0,0 ‑49 40 37 0,0 8
S:t Helena 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sao Tome, Principe 1 1 0,0 0 1 0 0,0 100
Seychellerna 6 18 0,0 ‑67 2 0 0,0 100
Somalia 3 7 0,0 ‑57 1 0 0,0 100
Swaziland 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Sydafrika 6 658 5 407 0,6 23 1 184 1 338 0,1 ‑12
Sydsudan 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Tanzania 239 181 0,0 32 48 33 0,0 45
Uganda 84 71 0,0 18 35 74 0,0 ‑53
Zambia 311 535 0,0 ‑42 4 4 0,0 0
Zimbabwe 98 110 0,0 ‑11 14 13 0,0 8
Amerika 121 465 99 492 10,7 22 41 832 40 071 3,8 4
Nordamerika 97 602 79 445 8,6 23 30 631 28 976 2,8 6
Grönland 894 885 0,1 1 0 1 0,0 ‑100
Kanada 8 686 7 923 0,8 10 2 599 2 771 0,2 ‑6
S:t Pierre, Miquelon 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
USA 88 022 70 637 7,8 25 28 032 26 204 2,5 7
Central-/Sydamerika 23 862 20 047 2,1 19 11 201 11 095 1,0 1
Anguilla 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Antigua, Barbuda 12 20 0,0 ‑40 0 0 0,0 0
Argentina 1 316 1 271 0,1 4 772 650 0,1 19
Aruba 320 2 0,0 15 900 0 0 0,0 0
Bahamas 664 19 0,1 3 395 0 14 0,0 ‑100
Barbados 39 69 0,0 ‑43 0 3 0,0 ‑100
Belize 6 2 0,0 200 1 1 0,0 0
Bermuda 6 5 0,0 20 0 25 0,0 ‑100
Bolivia 218 735 0,0 ‑70 6 8 0,0 ‑25
Bonaire, Sint Eustatius, Saba 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Brasilien 6 954 5 955 0,6 17 3 291 3 997 0,3 ‑18
Brittiska Jungfruöarna 2 4 0,0 ‑50 35 13 0,0 169
Caymanöarna 325 38 0,0 755 0 0 0,0 0
Chile 2 985 2 566 0,3 16 784 713 0,1 10
Colombia 816 750 0,1 9 265 276 0,0 ‑4
Costa Rica 251 222 0,0 13 140 144 0,0 ‑3
Curacao 2 22 0,0 ‑91 0 0 0,0 0
Dominica 1 7 0,0 ‑86 0 0 0,0 0
Dominikanska Rep. 329 319 0,0 3 285 130 0,0 119
Ecuador 525 264 0,0 99 508 502 0,0 1
El Salvador 106 105 0,0 1 29 13 0,0 123
Falklandsöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Grenada 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Guatemala 171 191 0,0 ‑10 169 127 0,0 33
Guyana 40 15 0,0 167 2 1 0,0 100
Haiti 13 15 0,0 ‑13 1 1 0,0 0
Honduras 136 130 0,0 5 330 294 0,0 12
Jamaica 18 21 0,0 ‑14 1 2 0,0 ‑50
Jungfruöarna (USA) 30 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Kuba 197 334 0,0 ‑41 32 20 0,0 60
Mexiko 5 737 4 624 0,5 24 789 669 0,1 18
Montserrat 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nicaragua 41 61 0,0 ‑33 79 90 0,0 ‑12
Panama 276 211 0,0 31 98 70 0,0 40
Paraguay 59 64 0,0 ‑8 78 40 0,0 95
Peru 1 418 1 420 0,1 0 575 613 0,1 ‑6
S:t Kitts och Nevis 1 1 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
S:t Vincent o Grenadinerna 0 1 0,0 ‑100 1 0 0,0 100
Saint Lucia 2 3 0,0 ‑33 0 0 0,0 0
Saint-Barthélemy 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Sint-Maarten, nederländska delen 3 2 0,0 50 0 0 0,0 0
Surinam 7 10 0,0 ‑30 0 0 0,0 0
Trinidad, Tobago 279 224 0,0 25 14 2 0,0 600
Turks-/Caicosöarna 1 3 0,0 ‑67 0 0 0,0 0
Uruguay 528 312 0,0 69 50 136 0,0 ‑63
Venezuela 29 29 0,0 0 2 864 2 539 0,3 13
Asien 141 301 131 120 12,5 8 124 582 112 622 11,2 11
Mellanöstern 22 456 20 565 2,0 9 4 619 5 520 0,4 ‑16
Armenien 94 181 0,0 ‑48 4 2 0,0 100
Azerbajdzjan 138 84 0,0 64 3 5 0,0 ‑40
Bahrain 723 161 0,1 349 10 7 0,0 43
Det ockuperade palestinska territoriet 81 41 0,0 98 3 4 0,0 ‑25
För. Arabemiraten 6 569 3 999 0,6 64 323 617 0,0 ‑48
Georgien 132 95 0,0 39 4 1 0,0 300
Irak 565 672 0,0 ‑16 2 460 0,0 ‑100
Iran 468 2 810 0,0 ‑83 78 103 0,0 ‑24
Israel 2 413 2 241 0,2 8 973 1 057 0,1 ‑8
Jordanien 346 393 0,0 ‑12 38 33 0,0 15
Kuwait 458 414 0,0 11 424 265 0,0 60
Libanon 363 588 0,0 ‑38 117 100 0,0 17
Oman 949 1 312 0,1 ‑28 10 284 0,0 ‑96
Qatar 2 600 1 387 0,2 87 2 027 1 514 0,2 34
Saudiarabien 6 302 5 902 0,6 7 572 1 038 0,1 ‑45
Syrien 112 230 0,0 ‑51 28 30 0,0 ‑7
Yemen 142 56 0,0 154 0 0 0,0 0
Övriga länder i Asien 118 845 110 555 10,5 7 119 964 107 102 10,8 12
Afghanistan 44 44 0,0 0 4 2 0,0 100
Bangladesh 392 301 0,0 30 4 385 3 502 0,4 25
Bhutan 42 5 0,0 740 0 0 0,0 0
Brunei 23 13 0,0 77 0 0 0,0 0
Filippinerna 1 010 1 384 0,1 ‑27 353 308 0,0 15
Hongkong 2 487 2 495 0,2 0 6 202 6 320 0,6 ‑2
Indien 9 399 9 318 0,8 1 5 453 5 121 0,5 6
Indonesien 2 555 2 962 0,2 ‑14 1 257 1 115 0,1 13
Japan 19 079 15 717 1,7 21 11 310 10 974 1,0 3
Kambodja 52 36 0,0 44 495 496 0,0 0
Kazakstan 746 750 0,1 ‑1 317 396 0,0 ‑20
Kina 51 521 48 335 4,5 7 59 335 49 104 5,3 21
Kirgizistan 39 15 0,0 160 7 0 0,0 100
Laos 5 18 0,0 ‑72 145 98 0,0 48
Macao 33 16 0,0 106 58 52 0,0 12
Malaysia 2 385 2 131 0,2 12 2 200 2 434 0,2 ‑10
Maldiverna 23 23 0,0 0 0 2 0,0 ‑100
Mongoliet 301 266 0,0 13 3 2 0,0 50
Myanmar (f.d. Burma) 77 53 0,0 45 515 301 0,0 71
Nepal 67 13 0,0 415 8 9 0,0 ‑11
Nordkorea 0 0 0,0 0 1 1 0,0 0
Pakistan 2 749 2 593 0,2 6 1 103 966 0,1 14
Singapore 6 247 5 895 0,6 6 1 297 1 574 0,1 ‑18
Sri Lanka 247 268 0,0 ‑8 514 459 0,0 12
Sydkorea 10 512 10 262 0,9 2 8 487 7 294 0,8 16
Tadzjikistan 10 12 0,0 ‑17 1 0 0,0 100
Taiwan 3 730 3 314 0,3 13 5 334 4 665 0,5 14
Thailand 3 507 2 909 0,3 21 3 311 3 349 0,3 ‑1
Timor-Leste 2 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Turkmenistan 17 7 0,0 143 0 2 0,0 ‑100
Uzbekistan 158 112 0,0 41 1 0 0,0 100
Vietnam 1 386 1 287 0,1 8 7 868 8 553 0,7 ‑8
Oceanien och Antarktis 14 692 14 482 1,3 1 3 111 2 295 0,3 36
Oceanien 14 692 14 482 1,3 1 3 111 2 295 0,3 36
Amerikanska Samoa 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Australien 13 211 13 114 1,2 1 2 698 1 895 0,2 42
Bouvetön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Cooköarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
De franska terr. .... 1 3 0,0 ‑67 0 2 0,0 ‑100
Fiji 3 5 0,0 ‑40 0 0 0,0 0
Franska Polynesien 4 9 0,0 ‑56 1 0 0,0 100
Förenta stat. mindre .... 46 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Guam 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Heard-, McDonaldöarna 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Julön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kiribati 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Kokosöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Marshallöarna 8 1 0,0 700 0 0 0,0 0
Mikronesien 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nauru 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Niueön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nordmarianerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Norfolkön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nya Kaledonien 41 19 0,0 116 86 32 0,0 169
Nya Zeeland 1 353 1 315 0,1 3 318 360 0,0 ‑12
Palau 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Papua Nya Guinea 8 9 0,0 ‑11 6 5 0,0 20
Pitcairn 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Salomonöarna 4 3 0,0 33 0 0 0,0 0
Samoa 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tokelauöarna 0 1 0,0 ‑100 1 1 0,0 0
Tonga 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tuvalu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Wallis, Futuna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vanuatu 8 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Antarktis 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Ospecificerad världsdel 7 286 4 308 0,6 69 932 327 0,1 185
Ospec. länder utanför EU 2 220 2 370 0,2 ‑6 0 58 0,0 ‑100
Ospec. länder EU eller icke-EU 5 066 1 938 0,4 161 932 269 0,1 246

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm