Till innehåll på sidan

Export och import fördelade på världsdelar

Sveriges export och import av varor fördelade på världsdelar, i miljoner kronor

Världsdel Export Import
  Värde januari-oktober Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-oktober Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2019 2018 2019 2019/2018 2019 2018 2019 2019/2018
TOTALT 1 270 502 1 193 866 100,0 6 1 252 823 1 229 823 100,0 2
Europa 927 208 889 751 73,0 4 1 046 048 1 027 370 83,5 2
EU-länder (EU28) 740 383 713 119 58,3 4 877 941 859 189 70,1 2
Därav EMU-19 515 076 496 427 40,5 4 643 429 625 899 51,4 3
Övriga Europa 186 825 176 632 14,7 6 168 106 168 181 13,4 0
Afrika 23 901 22 146 1,9 8 15 855 26 208 1,3 ‑40
Nordafrika 11 788 11 181 0,9 5 3 404 6 600 0,3 ‑48
Västafrika 2 820 2 258 0,2 25 9 316 16 791 0,7 ‑45
Central/Öst-/Södra Afrika 9 293 8 707 0,7 7 3 135 2 816 0,3 11
Amerika 136 470 112 811 10,7 21 47 612 45 420 3,8 5
Nordamerika 109 871 90 277 8,6 22 35 044 33 003 2,8 6
Central-/Sydamerika 26 599 22 534 2,1 18 12 567 12 417 1,0 1
Asien 158 931 147 986 12,5 7 138 950 127 718 11,1 9
Mellanöstern 25 332 23 086 2,0 10 5 257 6 359 0,4 ‑17
Övriga länder i Asien 133 599 124 900 10,5 7 133 693 121 359 10,7 10
Oceanien och Antarktis 16 418 16 187 1,3 1 3 426 2 781 0,3 23

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-12-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm