Till innehåll på sidan

Export och import fördelade på världsdelar

Sveriges export och import av varor fördelade på världsdelar, i miljoner kronor

Världsdel Export Import
  Värde januari-april Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-april Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2020 2019 2020 2020/2019 2020 2019 2020 2020/2019
TOTALT 496 659 509 551 100,0 ‑3 461 869 498 557 100,0 ‑7
Europa 350 476 372 661 70,6 ‑6 388 890 416 108 84,2 ‑7
EU27_2020 255 232 272 720 51,4 ‑6 305 896 327 995 66,2 ‑7
EMU-19 194 426 210 287 39,1 ‑8 238 987 257 911 51,7 ‑7
EU28 280 183 300 282 56,4 ‑7 326 498 351 884 70,7 ‑7
Övriga Europa 95 244 99 941 19,2 ‑5 82 994 88 113 18,0 ‑6
Afrika 9 845 10 303 2,0 ‑4 3 699 7 587 0,8 ‑51
Nordafrika 5 370 5 123 1,1 5 629 1 001 0,1 ‑37
Västafrika 1 202 1 141 0,2 5 2 327 5 600 0,5 ‑58
Central/Öst-/Södra Afrika 3 274 4 039 0,7 ‑19 744 986 0,2 ‑25
Amerika 56 225 55 430 11,3 1 19 474 18 814 4,2 4
Nordamerika 46 555 44 575 9,4 4 16 759 13 506 3,6 24
Central-/Sydamerika 9 669 10 855 1,9 ‑11 2 715 5 308 0,6 ‑49
Asien 71 153 60 710 14,3 17 48 739 54 580 10,6 ‑11
Mellanöstern 11 991 8 324 2,4 44 2 213 2 334 0,5 ‑5
Övriga länder i Asien 59 163 52 385 11,9 13 46 526 52 246 10,1 ‑11
Oceanien och Antarktis 7 468 6 431 1,5 16 583 822 0,1 ‑29

Fr.o.m. publiceringen den 26 mars 2020 har gruppen EU27_2020 lagts till i denna tabell. I denna grupp ingår inte längre Storbritannien. Även den tidigare gruppen EU28, där Storbritannien ingår, kommer under en tid framöver redovisas i tabellen.

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm