Till innehåll på sidan

Export och import fördelade på världsdelar

Sveriges export och import av varor fördelade på världsdelar, i miljoner kronor

Världsdel Export Import
  Värde januari-augusti Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-augusti Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2020 2019 2020 2020/2019 2020 2019 2020 2020/2019
TOTALT 926 045 1 004 846 100,0 ‑8 880 382 986 911 100,0 ‑11
Europa 658 389 732 304 71,1 ‑10 737 449 821 526 83,8 ‑10
EU27_2020 478 262 529 850 51,6 ‑10 587 919 642 591 66,8 ‑9
EMU-19 362 252 408 615 39,1 ‑11 459 375 505 509 52,2 ‑9
EU28 523 343 586 661 56,5 ‑11 626 081 687 662 71,1 ‑9
Övriga Europa 180 127 202 455 19,5 ‑11 149 530 178 934 17,0 ‑16
Afrika 17 435 19 625 1,9 ‑11 4 696 13 932 0,5 ‑66
Nordafrika 9 611 9 749 1,0 ‑1 1 062 2 947 0,1 ‑64
Västafrika 2 183 2 151 0,2 1 2 180 8 135 0,2 ‑73
Central/Öst-/Södra Afrika 5 640 7 726 0,6 ‑27 1 454 2 850 0,2 ‑49
Amerika 104 839 107 497 11,3 ‑2 36 057 37 781 4,1 ‑5
Nordamerika 87 213 86 352 9,4 1 29 687 27 415 3,4 8
Central-/Sydamerika 17 626 21 145 1,9 ‑17 6 370 10 366 0,7 ‑39
Asien 129 837 125 734 14,0 3 99 333 110 318 11,3 ‑10
Mellanöstern 20 035 19 255 2,2 4 4 084 4 147 0,5 ‑2
Övriga länder i Asien 109 802 106 479 11,9 3 95 249 106 172 10,8 ‑10
Oceanien och Antarktis 12 628 13 006 1,4 ‑3 1 943 2 413 0,2 ‑19

Fr.o.m. publiceringen den 26 mars 2020 har gruppen EU27_2020 lagts till i denna tabell. I denna grupp ingår inte längre Storbritannien. Även den tidigare gruppen EU28, där Storbritannien ingår, kommer under en tid framöver redovisas i tabellen.

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna