Till innehåll på sidan

Export och import fördelade på världsdelar

Sveriges export och import av varor fördelade på världsdelar, i miljoner kronor

VärldsdelExportImport
 Värde januari–majAndel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari–majAndel
i %
Föränd-
ring i %
 2019201820192019/20182019201820192019/2018
TOTALT 648 382 586 984 100,0 10 624 658 604 453 100,0 3
Europa 473 064 436 695 73,0 8 523 683 511 423 83,8 2
EU-länder (EU28) 381 480 350 337 58,8 9 442 082 432 969 70,8 2
Därav EMU-19 267 856 244 554 41,3 10 324 735 316 594 52,0 3
Övriga Europa 91 584 86 358 14,1 6 81 602 78 454 13,1 4
Afrika 13 167 10 818 2,0 22 8 232 11 372 1,3 ‑28
Nordafrika 6 490 5 441 1,0 19 1 527 3 026 0,2 ‑50
Västafrika 1 542 1 110 0,2 39 5 532 7 012 0,9 ‑21
Central/Öst-/Södra Afrika 5 135 4 267 0,8 20 1 172 1 334 0,2 ‑12
Amerika 70 320 54 769 10,8 28 23 606 21 928 3,8 8
Nordamerika 56 709 43 735 8,7 30 16 970 15 737 2,7 8
Central-/Sydamerika 13 611 11 034 2,1 23 6 636 6 191 1,1 7
Asien 79 345 74 363 12,2 7 67 814 58 803 10,9 15
Mellanöstern 10 857 11 611 1,7 ‑6 2 886 3 240 0,5 ‑11
Övriga länder i Asien 68 488 62 751 10,6 9 64 928 55 564 10,4 17
Oceanien och Antarktis 7 917 8 827 1,2 ‑10 963 925 0,2 4

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-07-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm