Till innehåll på sidan

Export och import fördelade på världsdelar

Sveriges export och import av varor fördelade på världsdelar, i miljoner kronor.

Världsdel Export Import
  Värde januari-juli Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-juli Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2021 2020 2021 2021/2020 2021 2020 2021 2021/2020
TOTALT 918 259 822 302 100,0 12 884 657 777 199 100,0 14
Europa 676 604 580 123 73,7 17 749 834 651 642 84,8 15
EU27_2020 489 660 420 953 53,3 16 600 625 518 394 67,9 16
EMU-19 366 891 319 113 40,0 15 467 595 405 509 52,9 15
EU28 542 029 460 792 59,0 18 628 831 552 210 71,1 14
Övriga Europa 186 944 159 170 20,4 17 149 209 133 248 16,9 12
Afrika 15 545 15 533 1,7 0 6 059 4 349 0,7 39
Nordafrika 8 128 8 590 0,9 ‑5 2 430 953 0,3 155
Västafrika 1 679 1 982 0,2 ‑15 2 426 2 128 0,3 14
Central/Öst-/Södra Afrika 5 738 4 961 0,6 16 1 204 1 268 0,1 ‑5
Amerika 103 276 94 227 11,2 10 32 914 31 873 3,7 3
Nordamerika 86 824 78 774 9,5 10 25 663 26 530 2,9 ‑3
Central-/Sydamerika 16 451 15 453 1,8 6 7 251 5 343 0,8 36
Asien 109 631 118 410 11,9 ‑7 94 086 86 914 10,6 8
Mellanöstern 16 641 18 275 1,8 ‑9 2 243 3 707 0,3 ‑39
Övriga länder i Asien 92 990 100 136 10,1 ‑7 91 843 83 207 10,4 10
Oceanien och Antarktis 9 774 11 444 1,1 ‑15 1 424 1 744 0,2 ‑18

Fr.o.m. publiceringen den 26 mars 2020 har gruppen EU27_2020 lagts till i denna tabell. I denna grupp ingår inte längre Storbritannien. Även den tidigare gruppen EU28, där Storbritannien ingår, kommer under en tid framöver redovisas i tabellen.

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-28

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna