Till innehåll på sidan

Import för stora varugrupper enligt SPIN

Sveriges import av varor enligt SPIN 2015. Trend

Import för stora varugrupper enligt SPIN (1)

Från och med publiceringen den 28/5 2019 baseras diagrammen för export och import av stora varugrupper på SPIN 2015 (tidigare SPIN 2007).

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-12-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm