Till innehåll på sidan

Import för viktiga varuområden enligt SITC

Sveriges import av varor enligt SITC, i miljoner kronor

Varuområden enligt SITC Värde januari-juli Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2021 2020 2021 2021/2020
TOTAL 884 657 777 199 100,0 14
Skogsvaror 23 471 22 908 2,7 2
Mineralvaror 73 568 56 340 8,3 31
Järn och stål 30 217 23 102 3,4 31
Övriga metaller 15 562 10 790 1,8 44
Malmer, skrot 12 592 8 618 1,4 46
Kemivaror 113 684 107 445 12,9 6
Grundämnen, föreningar 20 641 21 152 2,3 ‑2
Läkemedel 30 519 31 275 3,4 ‑2
Plaster 22 814 19 677 2,6 16
Gummi, gummivaror 10 003 8 657 1,1 16
Energivaror 79 845 64 614 9,0 24
Råolja 42 272 31 096 4,8 36
Oljeprodukter 28 238 27 958 3,2 1
Verkstadsprodukter 396 226 336 172 44,8 18
Metallarbeten 30 173 26 464 3,4 14
Maskiner 94 507 82 702 10,7 14
Elektronik, telekom 142 207 123 431 16,1 15
Vägfordon 101 367 78 083 11,5 30
Personbilar 52 918 38 440 6,0 38
Delar, tillbehör 31 756 25 138 3,6 26
Övriga transportmedel 4 891 4 883 0,6 0
Instrument, optiska varor 23 081 20 608 2,6 12
Övriga varor 197 863 189 719 22,4 4
Livsmedel, drycker, tobak 91 195 94 149 10,3 ‑3
Tekovaror, skor 48 472 42 941 5,5 13
Möbler 15 843 14 219 1,8 11

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-28

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna