Till innehåll på sidan

Import för viktiga varuområden enligt SITC

Sveriges import av varor enligt SITC, i miljoner kronor

Varuområden enligt SITC Värde januari-december Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2022 2021 2022 2022/2021
TOTAL 2 044 528 1 606 594 100,0 27
Skogsvaror 56 488 42 447 2,8 33
Mineralvaror 172 637 136 022 8,4 27
Järn och stål 76 089 59 259 3,7 28
Övriga metaller 38 512 29 151 1,9 32
Malmer, skrot 25 919 21 189 1,3 22
Kemivaror 265 379 204 660 13,0 30
Grundämnen, föreningar 60 933 39 767 3,0 53
Läkemedel 66 106 52 668 3,2 26
Plaster 49 755 41 266 2,4 21
Gummi, gummivaror 21 583 17 876 1,1 21
Energivaror 287 477 156 176 14,1 84
Råolja 151 273 81 238 7,4 86
Oljeprodukter 96 673 52 583 4,7 84
Verkstadsprodukter 823 446 707 037 40,3 16
Metallarbeten 68 553 54 370 3,4 26
Maskiner 195 158 167 908 9,5 16
Elektronik, telekom 302 374 262 336 14,8 15
Vägfordon 197 404 169 701 9,7 16
Personbilar 98 320 86 844 4,8 13
Delar, tillbehör 60 567 53 702 3,0 13
Övriga transportmedel 12 470 12 040 0,6 4
Instrument, optiska varor 47 488 40 682 2,3 17
Övriga varor 439 101 360 252 21,5 22
Livsmedel, drycker, tobak 208 872 164 766 10,2 27
Tekovaror, skor 104 974 87 689 5,1 20
Möbler 31 572 28 278 1,5 12

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-02-28

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för utrikeshandel

E-post
utrikeshandel@scb.se