Till innehåll på sidan

Import för viktiga varuområden enligt SITC

Sveriges import av varor enligt SITC, i miljoner kronor

Varuområden enligt SITC Värde januari-september Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2019 2018 2019 2019/2018
TOTAL 1 111 851 1 084 912 100,0 2
Skogsvaror 32 261 31 937 2,9 1
Mineralvaror 86 636 87 949 7,8 ‑1
Järn och stål 39 079 42 123 3,5 ‑7
Övriga metaller 16 715 16 771 1,5 0
Malmer, skrot 12 081 11 808 1,1 2
Kemivaror 139 282 130 901 12,5 6
Grundämnen, föreningar 28 929 28 214 2,6 3
Läkemedel 34 385 30 376 3,1 13
Plaster 27 649 27 141 2,5 2
Gummi, gummivaror 13 472 13 161 1,2 2
Energivaror 119 323 128 303 10,7 ‑7
Råolja 58 124 67 227 5,2 ‑14
Oljeprodukter 48 724 47 808 4,4 2
Verkstadsprodukter 481 426 467 861 43,3 3
Metallarbeten 37 572 33 923 3,4 11
Maskiner 119 275 113 248 10,7 5
Elektronik, telekom 161 984 160 010 14,6 1
Vägfordon 127 190 126 072 11,4 1
Personbilar 57 721 57 037 5,2 1
Delar, tillbehör 45 816 46 604 4,1 ‑2
Övriga transportmedel 8 332 9 496 0,7 ‑12
Instrument, optiska varor 27 074 25 112 2,4 8
Övriga varor 252 922 237 961 22,7 6
Livsmedel, drycker, tobak 122 053 116 741 11,0 5
Tekovaror, skor 62 106 56 118 5,6 11
Möbler 18 640 17 552 1,7 6

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm