Till innehåll på sidan

Import för viktiga varuområden enligt SITC

Sveriges import av varor enligt SITC, i miljoner kronor

Varuområden enligt SITCVärde januari–majAndel
i %
Föränd-
ring i %
 2019201820192019/2018
TOTAL 624 658 604 453 100,0 3
Skogsvaror 18 503 17 732 3,0 4
Mineralvaror 50 992 50 104 8,2 2
Järn och stål 23 811 24 495 3,8 ‑3
Övriga metaller 9 744 9 446 1,6 3
Malmer, skrot 6 999 6 526 1,1 7
Kemivaror 78 070 72 610 12,5 8
Grundämnen, föreningar 15 714 15 788 2,5 0
Läkemedel 19 700 16 484 3,2 20
Plaster 15 916 15 474 2,5 3
Gummi, gummivaror 7 528 7 312 1,2 3
Energivaror 65 530 67 384 10,5 ‑3
Råolja 31 919 35 156 5,1 ‑9
Oljeprodukter 27 682 26 021 4,4 6
Verkstadsprodukter 273 058 267 222 43,7 2
Metallarbeten 21 037 18 894 3,4 11
Maskiner 68 629 64 771 11,0 6
Elektronik, telekom 89 942 87 422 14,4 3
Vägfordon 72 878 75 628 11,7 ‑4
Personbilar 32 041 35 285 5,1 ‑9
Delar, tillbehör 27 780 27 166 4,4 2
Övriga transportmedel 5 444 6 132 0,9 ‑11
Instrument, optiska varor 15 127 14 376 2,4 5
Övriga varor 138 505 129 401 22,2 7
Livsmedel, drycker, tobak 68 279 63 917 10,9 7
Tekovaror, skor 32 571 29 237 5,2 11
Möbler 10 534 9 955 1,7 6

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-07-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm