Till innehåll på sidan

Import för viktiga varuområden enligt SITC

Sveriges import av varor enligt SITC, i miljoner kronor

Varuområden enligt SITC Värde januari-oktober Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2019 2018 2019 2019/2018
TOTAL 1 252 823 1 229 823 100,0 2
Skogsvaror 36 051 35 997 2,9 0
Mineralvaror 96 599 99 344 7,7 ‑3
Järn och stål 43 372 47 429 3,5 ‑9
Övriga metaller 18 732 18 945 1,5 ‑1
Malmer, skrot 13 357 13 519 1,1 ‑1
Kemivaror 156 013 147 079 12,5 6
Grundämnen, föreningar 32 139 31 088 2,6 3
Läkemedel 38 788 34 352 3,1 13
Plaster 30 929 30 576 2,5 1
Gummi, gummivaror 15 094 14 926 1,2 1
Energivaror 131 899 149 667 10,5 ‑12
Råolja 63 290 79 022 5,1 ‑20
Oljeprodukter 54 740 55 277 4,4 ‑1
Verkstadsprodukter 547 742 528 706 43,7 4
Metallarbeten 42 425 38 668 3,4 10
Maskiner 133 685 127 350 10,7 5
Elektronik, telekom 184 734 182 749 14,7 1
Vägfordon 143 370 141 677 11,4 1
Personbilar 65 411 63 278 5,2 3
Delar, tillbehör 51 566 53 164 4,1 ‑3
Övriga transportmedel 12 897 9 979 1,0 29
Instrument, optiska varor 30 631 28 283 2,4 8
Övriga varor 284 519 269 029 22,7 6
Livsmedel, drycker, tobak 136 927 131 224 10,9 4
Tekovaror, skor 69 687 63 341 5,6 10
Möbler 21 076 19 836 1,7 6

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-12-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm