Till innehåll på sidan

Import från våra 30 största handelspartner

Sveriges import av varor från de trettio största avsändningsländerna, i miljoner kronor

Position   Land Värde januari-april Andel
i %
Föränd-
ring i %
2022 2021   2022 2021 2022 2022/2021
    TOTALT 630 409 499 421 100,0 26
1 1 Tyskland 97 707 89 714 15,5 9
2 2 Norge 78 245 53 712 12,4 46
3 3 Nederländerna 65 358 50 013 10,4 31
4 4 Danmark 40 565 33 563 6,4 21
5 5 Kina 37 630 24 729 6,0 52
6 8 Finland 30 564 22 548 4,8 36
7 7 Belgien 28 662 24 040 4,5 19
8 11 Storbritannien och Nordirland 28 632 16 914 4,5 69
9 6 Polen 27 515 24 235 4,4 14
10 9 Frankrike 21 097 20 429 3,3 3
11 10 Italien 20 393 17 953 3,2 14
12 12 USA 19 588 13 051 3,1 50
13 13 Spanien 12 053 9 122 1,9 32
14 14 Tjeckien 10 197 8 430 1,6 21
15 17 Österrike 6 939 5 597 1,1 24
16 15 Ungern 6 114 6 275 1,0 ‑3
17 16 Irland 5 927 5 858 0,9 1
18 18 Estland 5 808 4 872 0,9 19
19 20 Ryssland 5 776 4 496 0,9 28
20 19 Litauen 5 535 4 825 0,9 15
21 21 Sydkorea 5 356 4 273 0,8 25
22 22 Turkiet 4 798 4 139 0,8 16
23 25 Vietnam 4 569 3 658 0,7 25
24 24 Schweiz 4 270 3 663 0,7 17
25 26 Slovakien 4 228 3 256 0,7 30
26 29 Hongkong 3 665 2 429 0,6 51
27 23 Japan 3 569 3 990 0,6 ‑11
28 28 Indien 3 501 2 481 0,6 41
29 31 Taiwan 3 363 2 015 0,5 67
30 27 Lettland 3 297 2 762 0,5 19

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-28

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för utrikeshandel

E-post
utrikeshandel@scb.se