Till innehåll på sidan

Import från våra 30 största handelspartner

Sveriges import av varor från de trettio största avsändningsländerna, i miljoner kronor

Position   Land Värde januari-september Andel
i %
Föränd-
ring i %
2019 2018   2019 2018 2019 2019/2018
    TOTALT 1 111 851 1 084 912 100,0 2
1 1 Tyskland 197 607 197 266 17,8 0
2 2 Nederländerna 102 799 100 334 9,2 2
3 3 Norge 96 435 92 372 8,7 4
4 4 Danmark 74 418 75 958 6,7 ‑2
5 7 Kina 59 335 49 104 5,3 21
6 6 Finland 54 645 50 823 4,9 8
7 5 Storbritannien 51 471 53 802 4,6 ‑4
8 8 Belgien 49 539 47 216 4,5 5
9 9 Polen 46 643 42 689 4,2 9
10 10 Frankrike 42 222 40 014 3,8 6
11 11 Italien 37 170 35 891 3,3 4
12 12 Ryssland 30 494 35 411 2,7 ‑14
13 13 USA 28 032 26 204 2,5 7
14 14 Tjeckien 18 084 16 403 1,6 10
15 15 Spanien 15 246 15 763 1,4 ‑3
16 17 Österrike 14 108 13 072 1,3 8
17 20 Ungern 11 648 10 875 1,0 7
18 19 Japan 11 310 10 974 1,0 3
19 21 Irland 11 248 9 918 1,0 13
20 18 Estland 10 725 11 160 1,0 ‑4
21 22 Litauen 10 197 9 846 0,9 4
22 23 Turkiet 8 921 8 876 0,8 1
23 16 Nigeria 8 559 13 758 0,8 ‑38
24 26 Sydkorea 8 487 7 294 0,8 16
25 24 Vietnam 7 868 8 553 0,7 ‑8
26 25 Schweiz 7 570 7 716 0,7 ‑2
27 27 Lettland 7 504 6 543 0,7 15
28 28 Slovakien 6 765 6 518 0,6 4
29 29 Hongkong 6 202 6 320 0,6 ‑2
30 30 Indien 5 453 5 121 0,5 6

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm