Till innehåll på sidan

Import från våra 30 största handelspartner

Sveriges import av varor från de trettio största avsändningsländerna, i miljoner kronor

Position   Land Värde januari-december Andel
i %
Föränd-
ring i %
2022 2021   2022 2021 2022 2022/2021
    TOTALT 2 044 528 1 606 594 100,0 27
1 1 Tyskland 313 313 273 063 15,3 15
2 2 Norge 252 885 172 090 12,4 47
3 3 Nederländerna 217 418 162 283 10,6 34
4 4 Danmark 131 216 111 298 6,4 18
5 5 Kina 121 784 92 490 6,0 32
6 7 Finland 94 052 72 096 4,6 30
7 8 Belgien 92 822 71 941 4,5 29
8 6 Polen 88 236 75 892 4,3 16
9 11 Storbritannien och Nordirland 84 016 55 684 4,1 51
10 12 USA 75 528 46 055 3,7 64
11 9 Frankrike 66 162 61 412 3,2 8
12 10 Italien 65 897 56 654 3,2 16
13 13 Spanien 39 769 26 872 1,9 48
14 14 Tjeckien 31 457 25 378 1,5 24
15 16 Irland 22 667 19 392 1,1 17
16 17 Österrike 22 304 18 601 1,1 20
17 19 Estland 18 950 15 668 0,9 21
18 20 Litauen 17 956 14 866 0,9 21
19 18 Ungern 17 447 17 657 0,9 ‑1
20 21 Sydkorea 16 395 13 524 0,8 21
21 22 Turkiet 16 017 13 520 0,8 18
22 25 Vietnam 15 361 11 593 0,8 33
23 39 Nigeria 14 433 3 701 0,7 290
24 23 Schweiz 13 679 12 671 0,7 8
25 26 Slovakien 12 884 10 016 0,6 29
26 28 Lettland 12 494 8 920 0,6 40
27 29 Indien 11 636 8 063 0,6 44
28 24 Japan 11 405 11 629 0,6 ‑2
29 27 Hongkong 11 161 9 763 0,5 14
30 30 Taiwan 10 670 7 535 0,5 42

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-02-28

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för utrikeshandel

E-post
utrikeshandel@scb.se