Till innehåll på sidan

Import från våra 30 största handelspartner

Sveriges import av varor från de trettio största avsändningsländerna, i miljoner kronor

Position   Land Värde januari-augusti Andel
i %
Föränd-
ring i %
2022 2021   2022 2021 2022 2022/2021
    TOTALT 1 311 753 1 012 640 100,0 30
1 1 Tyskland 198 645 176 604 15,1 12
2 2 Norge 166 855 107 311 12,7 55
3 3 Nederländerna 135 513 103 156 10,3 31
4 4 Danmark 84 213 69 657 6,4 21
5 5 Kina 78 171 54 954 6,0 42
6 8 Finland 61 196 44 462 4,7 38
7 11 Storbritannien och Nordirland 58 822 32 729 4,5 80
8 7 Belgien 57 187 46 408 4,4 23
9 6 Polen 56 704 47 641 4,3 19
10 12 USA 46 214 27 897 3,5 66
11 10 Italien 42 641 36 259 3,3 18
12 9 Frankrike 42 623 39 156 3,2 9
13 13 Spanien 25 217 17 355 1,9 45
14 14 Tjeckien 19 795 16 521 1,5 20
15 16 Österrike 14 345 11 795 1,1 22
16 17 Irland 13 701 11 544 1,0 19
17 19 Estland 12 200 10 102 0,9 21
18 20 Litauen 11 487 9 454 0,9 22
19 18 Ungern 11 273 11 536 0,9 ‑2
20 22 Sydkorea 10 545 8 317 0,8 27
21 21 Turkiet 10 475 8 801 0,8 19
22 25 Vietnam 10 167 7 292 0,8 39
23 38 Nigeria 8 607 2 397 0,7 259
24 23 Schweiz 8 475 7 820 0,6 8
25 26 Slovakien 8 348 6 673 0,6 25
26 29 Indien 7 681 5 016 0,6 53
27 27 Lettland 7 403 5 660 0,6 31
28 28 Hongkong 7 391 5 618 0,6 32
29 24 Japan 6 942 7 758 0,5 ‑11
30 30 Taiwan 6 794 4 446 0,5 53

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-10-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för utrikeshandel

E-post
utrikeshandel@scb.se