Till innehåll på sidan

Import från våra 30 största handelspartner

Sveriges import av varor från de trettio största avsändningsländerna, i miljoner kronor

Position   Land Värde januari-februari Andel
i %
Föränd-
ring i %
2021 2020   2021 2020 2021 2021/2020
    TOTALT 226 868 234 897 100,0 ‑3
1 1 Tyskland 40 169 43 220 17,7 ‑7
2 2 Norge 24 969 26 897 11,0 ‑7
3 3 Nederländerna 22 992 22 405 10,1 3
4 4 Danmark 15 771 15 601 7,0 1
5 7 Polen 11 160 10 537 4,9 6
6 5 Kina 11 109 11 140 4,9 0
7 9 Belgien 10 743 9 909 4,7 8
8 8 Finland 10 084 10 143 4,4 ‑1
9 10 Frankrike 9 434 8 632 4,2 9
10 11 Italien 8 147 7 957 3,6 2
11 6 Storbritannien och Nordirland 6 648 11 112 2,9 ‑40
12 12 USA 5 398 6 048 2,4 ‑11
13 14 Spanien 4 507 3 705 2,0 22
14 13 Tjeckien 3 909 4 062 1,7 ‑4
15 16 Ungern 3 313 2 694 1,5 23
16 17 Irland 2 797 2 215 1,2 26
17 15 Österrike 2 544 2 699 1,1 ‑6
18 18 Litauen 2 227 2 208 1,0 1
19 20 Estland 2 207 2 076 1,0 6
20 24 Vietnam 2 034 1 717 0,9 18
21 21 Japan 1 889 2 065 0,8 ‑9
22 23 Turkiet 1 884 1 858 0,8 1
23 27 Sydkorea 1 798 1 574 0,8 14
24 26 Schweiz 1 758 1 675 0,8 5
25 19 Ryssland 1 671 2 120 0,7 ‑21
26 22 Slovakien 1 590 2 037 0,7 ‑22
27 28 Lettland 1 197 1 420 0,5 ‑16
28 29 Indien 1 147 1 151 0,5 0
29 32 Hongkong 1 109 1 044 0,5 6
30 34 Kanada 1 034 859 0,5 20

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-04-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna