Till innehåll på sidan

Import från våra 30 största handelspartner

Sveriges import av varor från de trettio största avsändningsländerna, i miljoner kronor

Position   Land Värde januari-augusti Andel
i %
Föränd-
ring i %
2018 2017   2018 2017 2018 2018/2017
    TOTALT 958 998 852 410 100,0 13
1 1 Tyskland 175 265 160 541 18,3 9
2 2 Nederländerna 88 121 73 907 9,2 19
3 3 Norge 80 437 70 905 8,4 13
4 4 Danmark 67 925 62 519 7,1 9
5 5 Storbritannien 48 382 43 593 5,0 11
6 8 Finland 45 002 39 171 4,7 15
7 7 Kina 42 986 40 154 4,5 7
8 6 Belgien 42 727 42 222 4,5 1
9 10 Polen 37 438 32 039 3,9 17
10 9 Frankrike 35 805 32 246 3,7 11
11 12 Ryssland 32 207 24 529 3,4 31
12 11 Italien 31 892 27 415 3,3 16
13 13 USA 22 955 21 514 2,4 7
14 15 Tjeckien 14 185 12 170 1,5 17
15 14 Spanien 14 139 12 230 1,5 16
16 28 Nigeria 11 590 5 488 1,2 111
17 16 Österrike 11 499 10 836 1,2 6
18 17 Estland 9 900 10 341 1,0 ‑4
19 20 Ungern 9 524 7 794 1,0 22
20 22 Japan 9 129 6 729 1,0 36
21 19 Irland 8 815 7 910 0,9 11
22 21 Litauen 8 518 7 745 0,9 10
23 18 Turkiet 7 935 8 795 0,8 ‑10
24 24 Vietnam 7 492 6 350 0,8 18
25 23 Schweiz 6 830 6 443 0,7 6
26 26 Sydkorea 5 835 5 530 0,6 6
27 27 Slovakien 5 788 5 496 0,6 5
28 25 Hongkong 5 729 5 702 0,6 0
29 29 Lettland 5 713 4 493 0,6 27
30 31 Indien 4 532 4 239 0,5 7

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm