Till innehåll på sidan

Import från våra 30 största handelspartner

Sveriges import av varor från de trettio största avsändningsländerna, i miljoner kronor

Position   Land Värde januari-juli Andel
i %
Föränd-
ring i %
2021 2020   2021 2020 2021 2021/2020
    TOTALT 884 657 777 199 100,0 14
1 1 Tyskland 156 486 139 351 17,7 12
2 2 Norge 93 523 76 084 10,6 23
3 3 Nederländerna 90 869 74 567 10,3 22
4 4 Danmark 60 847 52 583 6,9 16
5 5 Kina 45 377 41 703 5,1 9
6 7 Polen 42 030 35 017 4,8 20
7 9 Belgien 40 893 33 769 4,6 21
8 6 Finland 38 733 36 540 4,4 6
9 10 Frankrike 35 224 28 272 4,0 25
10 11 Italien 32 485 26 801 3,7 21
11 8 Storbritannien och Nordirland 28 206 33 816 3,2 ‑17
12 12 USA 23 137 24 117 2,6 ‑4
13 13 Spanien 15 367 13 632 1,7 13
14 14 Tjeckien 14 991 12 366 1,7 21
15 18 Irland 10 353 8 290 1,2 25
16 17 Ungern 10 250 8 310 1,2 23
17 15 Österrike 10 245 10 077 1,2 2
18 16 Ryssland 9 799 8 770 1,1 12
19 20 Estland 9 002 7 571 1,0 19
20 19 Litauen 8 321 7 811 0,9 7
21 23 Turkiet 7 770 6 184 0,9 26
22 27 Sydkorea 7 346 5 290 0,8 39
23 22 Japan 6 685 6 616 0,8 1
24 24 Schweiz 6 474 5 649 0,7 15
25 21 Vietnam 6 281 6 840 0,7 ‑8
26 25 Slovakien 5 920 5 451 0,7 9
27 26 Lettland 5 036 5 399 0,6 ‑7
28 28 Hongkong 4 729 4 149 0,5 14
29 30 Indien 4 391 3 527 0,5 24
30 29 Taiwan 3 818 3 824 0,4 0

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-28

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna