Till innehåll på sidan

Import från våra 30 största handelspartner

Sveriges import av varor från de trettio största avsändningsländerna, i miljoner kronor

Position LandVärde januari–majAndel
i %
Föränd-
ring i %
20192018 2019201820192019/2018
  TOTALT 624 658 604 453 100,0 3
1 1 Tyskland 113 272 113 463 18,1 0
2 2 Nederländerna 56 479 55 711 9,0 1
3 3 Norge 53 719 48 049 8,6 12
4 4 Danmark 41 955 43 078 6,7 ‑3
5 9 Kina 31 076 24 214 5,0 28
6 7 Finland 30 898 27 396 4,9 13
7 5 Storbritannien 29 135 30 561 4,7 ‑5
8 6 Belgien 28 216 28 830 4,5 ‑2
9 8 Polen 25 983 24 271 4,2 7
10 10 Frankrike 24 410 23 375 3,9 4
11 11 Italien 21 156 20 332 3,4 4
12 12 Ryssland 16 548 19 217 2,6 ‑14
13 13 USA 15 354 14 256 2,5 8
14 15 Tjeckien 10 585 9 250 1,7 14
15 14 Spanien 9 045 9 292 1,4 ‑3
16 16 Österrike 7 663 7 338 1,2 4
17 20 Japan 6 681 5 904 1,1 13
18 19 Ungern 6 633 6 296 1,1 5
19 21 Irland 6 090 5 738 1,0 6
20 18 Estland 5 963 6 433 1,0 ‑7
21 22 Litauen 5 832 5 376 0,9 8
22 17 Nigeria 5 423 6 996 0,9 ‑22
23 28 Sydkorea 5 006 3 623 0,8 38
24 23 Turkiet 4 992 4 950 0,8 1
25 25 Schweiz 4 346 4 525 0,7 ‑4
26 27 Lettland 4 090 3 623 0,7 13
27 24 Vietnam 4 048 4 859 0,6 ‑17
28 26 Slovakien 3 955 3 786 0,6 4
29 29 Hongkong 3 527 3 404 0,6 4
30 30 Indien 3 025 2 801 0,5 8

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-07-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm