Till innehåll på sidan

Antal personer försörjda med sociala ersättningar och bidrag 2018

Antalet personer försörjda på sociala ersättningar och bidrag minskar

Statistiknyhet från SCB 2019-05-17 9.30

Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag minskade med 4,4 procent år 2018. Det totala antalet var 772 275 helårspersoner, vilket motsvarar 13,3 procent av befolkningen i arbetsför ålder. Det är stora skillnader mellan olika delar i landet. Andelen var lägst i pendlingskommuner nära en storstad, 9,8 procent och högst i landsbygdskommuner, 17,0 procent.

SCB redovisar årligen statistik över antalet helårspersoner i åldrarna 20–64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag, vilket innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ekonomiskt bistånd samt etableringsersättning.

För att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar beräknas så kallade helårsekvivalenter. Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.

Utvecklingen av antal helårsekvivalenter i åldrarna 20–64 som försörjs med sociala ersättningar och bidrag*, 1990–2018

Diagram: Utvecklingen av antal helårsekvivalenter i åldrarna 20–64 som försörjs med sociala ersättningar och bidrag*, 1990–2018

*) Sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och etableringsersättning

Antalet helårsekvivalenter som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag steg kraftigt under början av 1990-talet. Antalet steg med nästan 60 procent mellan åren 1990 och 1994. Sedan dess har antalet stadigt minskat och var 2018 nere på nästan samma nivå som 1990. Mellan 2017 och 2018 minskade antalet för alla ersättningsformerna förutom arbetslöshet som ökade med 4,1 procent.

Sjuk- och aktivitetsersättning, som är den största ersättningsformen och står för cirka 33 procent av det totala antalet helårsekvivalenter, har minskat sedan 2006. År 2018 minskade de med 6,1 procent, för att hamna på den lägsta nivån sedan antalet helårsekvivalenter började redovisas 1990.

Antalet helårsekvivalenter med sjukpenning steg varje år mellan 2010 och 2016. Denna trend bröts 2017, och antalet minskade 2018 för andra året i rad.

Från och med denna redovisning ingår antal med etableringsersättning i redovisningen. Etableringsersättningen infördes år 2011 och antalet har sedan dess ökat kraftigt varje år, men 2018 minskade antalet med 12,2 procent.

Stora regionala skillnader

Andelen helårsekvivalenter som försörjs med sociala ersättningar och bidrag fördelar sig inte lika över hela riket. Av befolkningen, 20-64 år, var andelen som lägst i Stockholms län på 9,9 procent och som högst i Gävleborgs län på 18,0 procent. Skillnaden mellan dessa län var störst för andelen i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I Stockholm var andelen 1,7 procent och i Gävleborgs län 5,3 procent. Mellan 2017 och 2018 minskade andelen helårsekvivalenter i alla län.

På kommunal nivå är skillnaderna ännu större. Andelen helårsekvivalenter år 2018 var som lägst i Danderyd på 5,7 procent och som högst i Filipstad på 23,9 procent.

De tio kommuner med lägst respektive högst andel helårsekvivalenter
Lägst andelHögst andel
Danderyd
5,7 Gullspång 21,2
Täby
6,4 Perstorp 21,4
Lomma
6,5 Östra Göinge 21,4
Lidingö
6,7 Söderhamn 22,0
Solna
6,9 Ockelbo 22,1
Vaxholm
7,1 Ljusnarsberg 22,9
Vellinge
7,4 Haparanda 23,0
Knivsta
7,6 Lessebo 23,2
Nacka
7,7 Högsby 23,3
Nykvarn
7,8 Filipstad 23,9

Vid en indelning efter kommunens storlek och läge (efter SKL:s kommungruppsindelning) var andelen i genomsnitt lägst i pendlingskommuner nära en storstad, 9,8 procent och högst i landsbygdskommuner, 17,0 procent.

Andel helårsekvivalenter efter kommungrupp

Kommungrupp

Andel
Pendlingskommun nära storstad
9,8
Storstäder
12,2
Landsbygdskommun med besöksnäring
12,6
Större stad
13,8
Pendlingskommun nära större stad
14,3
Mindre stad/tätort
14,4
Pendlingskommun nära mindre tätort
16,4
Lågpendlingskommun nära större stad
16,6
Landsbyggdskommuner
17,0

Mellan 2017 och 2018 minskade andelen i alla kommungrupper förutom i pendlingskommuner nära mindre tätort där andelen ökade med 0,2 procentenheter.

Fler kvinnor än män

Av totala antalet helårsekvivalenter år 2018 var 54,0 procent kvinnor och 46,0 procent män. Fördelningen mellan kvinnor och män har varit ungefär densamma sedan 2006 då uppgifterna började redovisas efter kön. I sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning är kvinnorna i majoritet. I de övriga ersättningsformerna är antalet relativt jämt fördelat mellan könen.

Könsfördelning inom respektive ersättningsform
  Kvinnor Män Totalt
Sjukpenning
64,6 35,4 100,0
Sjuk- och aktivitetsersättning
56,4 43,6 100,0
Arbetslöshet
45,6 54,4 100,0
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
46,8 53,2 100,0
Ekonomiskt bistånd
52,6 47,4 100,0
Etableringsersättning
47,2 52,8 100,0
Totalt
54,0 46,0 100,0

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Förfrågningar

Annica Wallerå

Telefon
010-479 62 38
E-post
annica.wallera@scb.se

Nina Grönborg

Telefon
010-479 68 41
E-post
nina.groenborg@scb.se