Till innehåll på sidan

Antalet helårsekvivalenter 1990–2021

År Sjukpenning[1] Sjuk- och aktivitets-ersättning Arbets-löshet Arbets-marknads-åtgärder[2] Ekonomiskt bistånd[3] Etablerings-ersättning/introduktions-ersättning [4] Totalt Folkmängd 20–64 år Andel
2021 150 438 216 539 100 943 210 901 91 118 14 079 784 018 5 903 486 13,3
2020 150 156 225 841 124 182 172 472 97 523 23 036 790 242 5 876 835 13,5
2019 150 616 236 460 80 101 145 849 95 188 37 058 745 272 5 858 492 12,7
2018 153 586 251 225 72 056 151 639 93 080 53 744 775 329 5 815 232 13,3
2017 157 948 267 413 69 237 159 511 92 662 61 178 807 949 5 774 581 14,0
2016 168 296 278 960 71 514 162 986 96 174 49 120 827 051 5 727 690 14,4
2015 161 535 287 899 80 421 168 552 97 539 41 844 837 790 5 664 175 14,8
2014 144 299 292 905 87 575 184 476 100 036 31 373 840 665 5 625 202 14,9
2013 128 527 299 949 96 409 192 248 101 767 19 961 838 861 5 582 929 15,0
2012 117 184 312 899 91 631 177 799 99 445 10 578 809 536 5 551 124 14,6
2011 103 118 337 372 88 309 168 769 98 360 12 972 808 899 5 521 541 14,6
2010 90 614 378 600 117 173 175 378 95 832 13 937 871 535 5 494 760 15,9
2009 105 391 415 909 131 324 120 780 88 765 16 063 878 231 5 461 930 16,1
2008 128 260 439 080 94 291 83 023 78 860 16 098 839 612 5 427 456 15,5
2007 154 116 451 082 134 801 87 194 76 735 14 293 918 221 5 395 753 17,0
2006 175 877 453 962 178 278 134 136 79 915 9 531 1 031 699 5 362 511 19,2
2005 194 387 452 165 207 350 118 430 85 389 6 045 1 063 766 5 323 219 20,0
2004 227 357 432 965 216 966 101 903 84 455 7 581 1 071 227 5 298 779 20,2
2003 259 771 408 285 191 225 88 893 81 536 8 092 1 037 802 5 282 126 19,6
2002 270 010 406 648 160 380 112 798 82 623 7 939 1 040 398 5 262 842 19,8
2001 252 270 384 509 168 165 107 750 88 759 7 248 1 008 701 5 237 728 19,3
2000 219 065 370 308 215 583 108 704 99 659 5 918 1 019 237 5 212 527 19,6
1999 179 604 366 157 224 224 142 279 113 002 5 016 1 030 282 5 184 478 19,9
1998 145 289 364 721 263 303 162 074 127 083 3 651 1 066 120 5 164 189 20,6
1997 120 325 362 785 320 131 178 473 137 902 3 983 1 123 599 5 139 174 21,9
1996 124 359 357 118 331 614 189 772 131 389 5 098 1 139 350 5 136 305 22,2
1995 141 599 361 539 339 943 174 909 116 885 3 840 1 138 715 5 122 052 22,2
1994 149 441 361 836 339 597 181 974 121 230 3 465 1 157 544 5 101 372 22,7
1993 162 964 350 298 335 607 157 466 106 138   1 112 473 5 051 328 22,0
1992 186 941 330 228 223 866 125 140 88 128   954 303 5 015 445 19,0
1991 202 616 322 388 119 200 98 192 74 191   816 587 4 985 047 16,4
1990 211 493 319 311 69 129 60 585 71 718   732 236 4 952 936 14,8

Kommentarer

1) Tom 2002 inkluderar uppgiften 16–19-åringar. Arbetsgivarperiodens längd har ändrats vid ett par tillfällen under perioden. 920101 infördes den och var då 14 dagar lång. Mellan 970101 och 980401 var arbetsgivarperioden 28 dagar och sänktes därefter till 14 dagar. 030701 ändrades den till 21 dagar och 050101 ändrades den åter till 14 dagar.

2) Inklusive generationsväxlingsersättning tom år 2000 då denna åtgärd upphörde. Exkl. personer i etableringsuppdraget fr.o.m år 2015, dessa ingår i kategorin Etableringsersättning. För åren 2011-2014 ingår dessa personer både i arbetsmarknadsåtgärder och etableringsersättning.

3) Under 2011–2018 har vissa kommuner bortfall av uppgifterna eller lämnat ofullständiga uppgifter för en eller flera månader. För dessa kommuner är uppgifterna imputerade med senaste kända uppgift.

4) För åren 1994 till 2010 är det introduktionsersättning som redovisas, för år 2011 avser uppgiften summan av etableringsersättning och introduktionsersättning. Från och med år 2012 är det etableringsersättning som redovisas.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel (inklusive information om bortfall)

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-09-23