Till innehåll på sidan

Fastighetsskattens förändring

Omslag

I december 2006 beslutade riksdagen om dels en frysning av underlaget för fastighetsskatt och dels en begränsning av fastighetsskatten på markvärdet för småhus. I denna rapport har SCB med hjälp av mikrosimuleringsmodellen FASIT beräknat hur de genomförda regeländringarna påverkar fastighetsskatten för småhus, dels på totalnivå och dels på fördelningsnivå.
PDF:
Hela publikationen (4882kb)
Serie:
HE70 - Fastighetsskattens förändring
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2007-he70op0701_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2007-03-02
Förfrågningar:

Annica Wallerå

010-479 62 57

annica.wallera@scb.se