Till innehåll på sidan

Företagsregister och individdatabas (FRIDA)

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-11-15

FRIDA är en databas på mikronivå med koppling mellan företag och företagaren som kan användas för att göra beräkningar av skatteeffekter och ger information om hur företagen skulle kunna anpassa sina beteenden vid olika förändringar i skattelagstiftningen.

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Barbro Olsson

Telefon
010-479 63 11
E-post
barbro.olsson@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/he0105