Till innehåll på sidan

Enskilda näringsidkare grupperade efter deklarerat överskott, branschgrupp och kön, inkomståret 2018

Procent

 Överskott kronor / år
 MänKvinnor
Bransch1
24 999
25 000
99 999
100 000
249 999
250 0001
24 999
25 000
99 999
100 000
249 999
250 000
Jord-, skogsbruk samt fiske 33,6 26,6 22,9 17,0 52,8 28,6 13,9 4,8
Tillverknings- och utvinningsindustri 24,7 23,1 26,3 25,9 41,8 29,4 20,7 8,1
Företag inom energi och miljö 36,2 17,3 18,9 27,6 50,0 25,0 25,0 0,0
Byggindustri 14,5 18,8 27,0 39,7 17,1 28,1 31,0 23,9
Handel 26,7 26,7 26,2 20,5 35,3 29,3 22,9 12,4
Transportföretag 9,1 15,2 34,1 41,6 16,8 27,6 30,5 25,1
Hotell och restauranger 13,4 18,1 28,5 40,0 22,7 24,3 31,8 21,2
Information och kommunikationsföretag 36,9 23,6 17,7 21,8 35,6 26,4 21,1 17,0
Kreditinstitut och försäkringsbolag 28,3 26,5 22,4 22,9 18,1 22,9 33,3 25,7
Fastighetsbolag 35,4 31,2 18,1 15,4 42,5 27,5 17,1 12,9
Företagstjänster 31,9 25,8 21,1 21,2 30,1 25,4 24,1 20,4
Utbildningsväsendet 39,9 28,2 18,4 13,5 43,9 29,7 17,5 8,9
Enheter för vård och omsorg 26,5 24,3 21,4 27,8 21,5 22,5 25,6 30,4
Personella och kulturella tjänster 35,0 28,2 22,6 14,2 27,8 27,0 27,8 17,4

Definitioner och förklaringar

Enskild näringsidkare

Enskild näringsidkare är den som deklarerat för enskild näringsverksamhet på blankett NE eller NEA. Personer som deklarerat på blankett N3A, som delägare i handelsbolag, finns inte med (mer än i de fall de deklarerat både enskild näringsverksamhet och som delägare i handelsbolag). Ingen skillnad görs om näringsverksamheten är passiv eller aktiv.

Överskott

Överskottet är hämtat från uppgifterna överskott på blanketten Inkomst av näringsverksamhet. Observera att det endast är enskild näringsverksamhet som avses och inte handelsbolagsdelägare

Branschbestämning

Branschbestämningen har gjorts utifrån den SNI-kod som företaget har i FDB.

 

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-03

Har du frågor om statistiken?

Barbro Olsson

Telefon
010-479 63 11
E-post
barbro.olsson@scb.se