Till innehåll på sidan

Enskilda näringsidkare grupperade efter deklarerat överskott, branschgrupp och kön, inkomståret 2019

Procent

  Överskott kronor / år
  Män Kvinnor
Bransch 1 - 24 999 25 000 - 99 999 100 000 - 249 999 250 000 - 1 - 24 999 25 000 - 99 999 100 000 - 249 999 250 000 -
Jord-, skogsbruk samt fiske 32,0 26,9 23,1 18,1 50,5 28,4 15,6 5,5
Tillverknings- och utvinningsindustri 25,6 23,2 24,8 26,4 43,1 29,6 19,1 8,2
Företag inom energi och miljö 39,4 17,3 22,1 21,2 35,0 35,0 25,0 5,0
Byggindustri 16,0 18,8 25,7 39,5 22,1 25,0 31,2 21,7
Handel 28,3 26,2 25,9 19,6 37,1 28,1 22,9 11,8
Transportföretag 13,8 16,7 33,0 36,5 19,7 25,7 30,9 23,6
Hotell och restauranger 16,8 18,4 28,6 36,2 25,6 25,5 27,8 21,1
Information och kommunikationsföretag 39,4 22,3 17,1 21,1 37,7 26,3 18,4 17,7
Kreditinstitut och försäkringsbolag 28,6 27,7 22,3 21,4 19,3 25,4 30,7 24,6
Fastighetsbolag 36,3 30,3 19,0 14,5 42,7 27,9 17,8 11,6
Företagstjänster 34,7 24,6 20,4 20,4 31,8 24,3 23,4 20,5
Utbildningsväsendet 41,8 27,3 18,0 13,0 45,8 28,9 16,8 8,6
Enheter för vård och omsorg 29,5 23,9 20,1 26,6 22,5 22,2 25,1 30,2
Personella och kulturella tjänster 37,1 27,0 22,2 13,7 29,5 26,4 26,3 17,8

Definitioner och förklaringar

Enskild näringsidkare

Enskild näringsidkare är den som deklarerat för enskild näringsverksamhet på blankett NE eller NEA. Personer som deklarerat på blankett N3A, som delägare i handelsbolag, finns inte med (mer än i de fall de deklarerat både enskild näringsverksamhet och som delägare i handelsbolag). Ingen skillnad görs om näringsverksamheten är passiv eller aktiv.

Överskott

Överskottet är hämtat från uppgifterna överskott på blanketten Inkomst av näringsverksamhet. Observera att det endast är enskild näringsverksamhet som avses och inte handelsbolagsdelägare

Branschbestämning

Branschbestämningen har gjorts utifrån den SNI-kod som företaget har i FDB.

 

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-18

Har du frågor om statistiken?

Barbro Olsson

Telefon
010-479 63 11
E-post
barbro.olsson@scb.se