Till innehåll på sidan

Enskilda näringsidkare grupperade efter deklarerat överskott, region och kön, inkomståret 2019

Procent

 Överskott kronor / år
 MänKvinnor
Region NUTS2124 99925 00099 999100 000249 999250 000124 99925 00099 999100 000249 999250 000
SE11 27,1 22,1 24,1 26,7 31,1 25,3 23,8 19,8
SE12 28,4 24,8 23,5 23,3 35,1 26,8 23,1 15,0
SE21 30,7 25,7 23,2 20,4 39,4 27,4 21,0 12,3
SE22 28,0 24,6 24,2 23,2 32,1 27,8 25,3 14,8
SE23 29,5 24,1 22,5 23,9 36,0 26,3 22,5 15,3
SE31 32,5 25,0 22,5 20,0 41,0 27,0 20,7 11,3
SE32 32,0 25,8 22,5 19,7 39,4 27,1 21,3 12,2
SE33 39,0 26,3 19,7 15,1 44,2 26,5 18,0 11,3

Definitioner och förklaringar

Enskild näringsidkare

Enskild näringsidkare är den som deklarerat för enskild näringsverksamhet på blankett NE eller NEA. Personer som deklarerat på blankett N3A, som delägare i handelsbolag, finns inte med (mer än i de fall de deklarerat både enskild näringsverksamhet och som delägare i handelsbolag). Ingen skillnad görs om näringsverksamheten är passiv eller aktiv.

Regionsbestämning

Regionsbestämningen har gjorts utifrån företagets uppgift om säteskommun i Företagsdatabasen, FDB

NUTS

Nutsär den regionala indelning som används inom EU för statistikredovisning. NUTS 2 utgörs av åtta riksområden

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-18

Har du frågor om statistiken?

Barbro Olsson

Telefon
010-479 63 11
E-post
barbro.olsson@scb.se