Till innehåll på sidan

Enskilda näringsidkare grupperade efter deklarerat underskott, åldersgrupp och kön, inkomståret 2018

Siffror i procent

 Underskott kronor / år
 MänKvinnor
Åldersgrupper124 99925 00099 999100 000249 999250 000124 99925 00099 999100 000249 999250 000
18-34 55,2 27,9 11,4 5,6 60,2 27,1 9,1 3,6
35-49 38,3 29,1 18,0 14,6 44,2 30,1 15,3 10,4
50-64 28,7 27,2 20,4 23,7 36,5 29,3 17,8 16,5
65- 29,0 27,6 20,4 23,1 38,4 29,5 17,2 14,8

Definitioner och förklaringar

Enskild näringsidkare

Enskild näringsidkare är den som deklarerat för enskild näringsverksamhet på blankett NE eller NEA. Personer som deklarerat på blankett N3A, som delägare i handelsbolag, finns inte med (mer än i de fall de deklarerat både enskild näringsverksamhet och som delägare i handelsbolag). Ingen skillnad görs om näringsverksamheten är passiv eller aktiv.

Underskott

Underskottet är hämtat från uppgifterna underskott på blanketten Inkomst av näringsverksamhet. Observera att det endast är enskild näringsverksamhet som avses och inte handelsbolagsdelägare

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-03

Har du frågor om statistiken?

Barbro Olsson

Telefon
010-479 63 11
E-post
barbro.olsson@scb.se