Till innehåll på sidan

Enskilda näringsidkare grupperade efter deklarerat underskott, branschgrupp och kön, inkomståret 2018

Siffror i procent

 Underskott kronor / år
 MänKvinnor
Bransch1
24 999
25 000
99 999
100 000
249 999
250 0001
24 999
25 000
99 999
100 000
249 999
250 000–
Jord-, skogsbruk samt fiske 21,5 28,0 23,6 26,9 31,6 30,8 20,0 17,7
Tillverknings- och utvinningsindustri 34,5 30,8 18,0 16,7 47,6 29,8 14,3 8,4
Företag inom energi och miljö 30,6 24,6 18,0 26,8 44,1 17,0 11,9 27,1
Byggindustri 37,2 28,9 18,5 15,4 39,7 25,8 15,9 18,7
Handel 32,6 29,8 19,1 18,5 36,5 30,9 18,2 14,4
Transportföretag 30,5 28,8 20,4 20,3 28,7 31,8 15,5 24,0
Hotell och restauranger 29,1 28,8 19,3 22,8 27,9 30,7 20,8 20,7
Information och kommunikationsföretag 57,3 26,2 10,4 6,1 56,7 26,9 10,8 5,6
Kreditinstitut och försäkringsbolag 46,2 26,9 9,6 17,3 35,5 29,0 19,4 16,1
Fastighetsbolag 23,7 26,8 21,2 28,3 25,5 30,2 20,3 24,0
Företagstjänster 49,7 27,5 12,8 10,0 56,8 26,2 10,4 6,6
Utbildningsväsendet 57,3 26,3 10,0 6,4 57,4 24,5 10,8 7,3
Enheter för vård och omsorg 54,4 27,2 10,7 7,8 51,5 30,2 11,4 7,0
Personella och kulturella tjänster 47,2 27,6 12,6 12,6 48,3 29,4 12,7 9,6

Definitioner och förklaringar

Enskild näringsidkare

Enskild näringsidkare är den som deklarerat för enskild näringsverksamhet på blankett NE eller NEA. Personer som deklarerat på blankett N3A, som delägare i handelsbolag, finns inte med (mer än i de fall de deklarerat både enskild näringsverksamhet och som delägare i handelsbolag). Ingen skillnad görs om näringsverksamheten är passiv eller aktiv.

Underskott

Underskottet är hämtat från uppgifterna underskott på blanketten Inkomst av näringsverksamhet. Observera att det endast är enskild näringsverksamhet som avses och inte handelsbolagsdelägare.

Branschbestämning

Branschbestämningen har gjorts utifrån den SNI-kod som företaget har i FDB.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-03

Har du frågor om statistiken?

Barbro Olsson

Telefon
010-479 63 11
E-post
barbro.olsson@scb.se