Till innehåll på sidan

Enskilda näringsidkare grupperade efter deklarerat underskott, branschgrupp och kön, inkomståret 2019

Siffror i procent

  Underskott kronor / år
  Män Kvinnor
Bransch 1 - 24 999 25 000 - 99 999 100 000 - 249 999 250 000 - 1 - 24 999 25 000 - 99 999 100 000 - 249 999 250 000 -
Jord-, skogsbruk samt fiske 20,8 27,4 23,8 28,1 30,3 30,8 20,5 18,5
Tillverknings- och utvinningsindustri 35,1 30,1 17,8 17,1 46,3 29,8 15,1 8,7
Företag inom energi och miljö 32,0 25,1 17,1 25,7 43,8 16,7 8,3 31,3
Byggindustri 36,5 29,1 18,5 15,9 36,1 29,5 18,6 15,9
Handel 32,7 29,3 18,5 19,5 36,0 31,8 16,6 15,7
Transportföretag 31,6 27,5 19,3 21,6 26,5 31,3 19,1 23,1
Hotell och restauranger 28,9 28,2 20,7 22,2 27,5 31,1 18,5 22,9
Information och kommunikationsföretag 56,2 26,6 10,6 6,6 57,9 25,9 11,3 4,9
Kreditinstitut och försäkringsbolag 45,3 25,5 17,0 12,3 29,6 29,6 18,5 22,2
Fastighetsbolag 23,4 26,8 21,5 28,3 25,2 28,7 20,8 25,4
Företagstjänster 49,3 27,1 13,4 10,2 56,8 25,9 10,6 6,8
Utbildningsväsendet 58,2 25,5 10,1 6,2 58,5 23,8 9,9 7,7
Enheter för vård och omsorg 51,0 29,4 9,6 10,1 50,9 30,0 11,8 7,2
Personella och kulturella tjänster 47,8 27,1 12,7 12,4 48,4 29,4 12,5 9,8

Definitioner och förklaringar

Enskild näringsidkare

Enskild näringsidkare är den som deklarerat för enskild näringsverksamhet på blankett NE eller NEA. Personer som deklarerat på blankett N3A, som delägare i handelsbolag, finns inte med (mer än i de fall de deklarerat både enskild näringsverksamhet och som delägare i handelsbolag). Ingen skillnad görs om näringsverksamheten är passiv eller aktiv.

Underskott

Underskottet är hämtat från uppgifterna underskott på blanketten Inkomst av näringsverksamhet. Observera att det endast är enskild näringsverksamhet som avses och inte handelsbolagsdelägare.

Branschbestämning

Branschbestämningen har gjorts utifrån den SNI-kod som företaget har i FDB.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-18

Har du frågor om statistiken?

Barbro Olsson

Telefon
010-479 63 11
E-post
barbro.olsson@scb.se