Till innehåll på sidan

Enskilda näringsidkare grupperade efter deklarerat underskott, region och kön, inkomståret 2019

Siffror i procent

  Underskott kronor / år
  Män Kvinnor
Region NUTS2 1 - 24 999 25 000 - 99 999 100 000 - 249 999 250 000 - 1 - 24 999 25 000 - 99 999 100 000 - 249 999 250 000 -
SE11 49,9 26,3 13,3 10,5 48,2 29,2 12,8 9,9
SE12 45,4 27,4 14,0 13,1 39,7 27,8 16,1 16,4
SE21 32,8 26,8 18,4 22,0 35,5 29,6 18,1 16,8
SE22 28,0 28,2 21,0 22,9 39,8 28,6 15,3 16,3
SE23 33,0 26,1 18,1 22,8 30,0 26,4 20,4 23,2
SE31 26,4 29,5 21,9 22,2 37,0 31,3 17,7 14,0
SE32 23,1 28,4 23,6 24,9 34,0 31,3 19,6 15,1
SE33 21,9 28,1 24,1 26,0 33,8 32,2 19,9 14,1

Definitioner och förklaringar

Enskild näringsidkare

Enskild näringsidkare är den som deklarerat för enskild näringsverksamhet på blankett NE eller NEA. Personer som deklarerat på blankett N3A, som delägare i handelsbolag, finns inte med (mer än i de fall de deklarerat både enskild näringsverksamhet och som delägare i handelsbolag). Ingen skillnad görs om näringsverksamheten är passiv eller aktiv.

Underskott

Underskottet är hämtat från uppgifterna underskott på blanketten Inkomst av näringsverksamhet. Observera att det endast är enskild näringsverksamhet som avses och inte handelsbolagsdelägare

Regionsbestämning

Regionsbestämningen har gjorts utifrån företagets uppgift om säteskommun i Företagsdatabasen, FDB

NUTS

NUTS är den regionala indelning som används inom EU för statistikredovisning. NUTS 2 utgörs av åtta riksområden.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-18

Har du frågor om statistiken?

Barbro Olsson

Telefon
010-479 63 11
E-post
barbro.olsson@scb.se