Till innehåll på sidan

Enskilda näringsidkare ur ett regionsperspektiv, procentuell fördelning på kön, inkomståret 2018

Regionfördelning enligt NUTS 2

Diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-03

Har du frågor om statistiken?

Barbro Olsson

Telefon
010-479 63 11
E-post
barbro.olsson@scb.se