Till innehåll på sidan

Enskilda näringsidkare utifrån ett branschperspektiv, procentuell fördelning på kön, inkomståret 2019

Branschgrupper enligt SNI 2007

diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-18

Har du frågor om statistiken?

Barbro Olsson

Telefon
010-479 63 11
E-post
barbro.olsson@scb.se