Till innehåll på sidan

Förekomst av arbetsinkomst för dem med underskott i den enskilda näringsverksamheten, fördelat på kön och åldersgrupp, inkomståret 2019

Siffror i procent

  Procent
  Män Kvinnor
Åldersgrupper Endast inkomst från enskild näringsverksamhet Noll eller negativ arbetsinkomst Positiv arbetsinkomst Endast inkomst från enskild näringsverksamhet Noll eller negativ arbetsinkomst Positiv arbetsinkomst
18-34 2,5 6,3 91,2 2,5 7,0 90,5
35-49 1,6 5,4 93,0 1,7 6,7 91,7
50-64 2,0 9,7 88,3 1,7 10,0 88,3
65- 8,4 55,9 35,7 9,0 55,6 35,4

Definitioner och förklaringar

Enskild näringsidkare

Enskild näringsidkare är den som deklarerat för enskild näringsverksamhet på blankett NE eller NEA. Personer som deklarerat på blankett N3A, som delägare i handelsbolag, finns inte med (mer än i de fall de deklarerat både enskild näringsverksamhet och som delägare i handelsbolag). Ingen skillnad görs om näringsverksamheten är passiv eller aktiv.

Arbetsinkomst

Summan av löneinkomst, sjukpenning, föräldrapenning och dagpenning vid utbildning samt tjänstgöring (repetitionsutbildning) inom totalförsvaret ingår i arbetsinkomsten. Där ingår också överskott av enskild näringsverksamhet och av handelsbolag samt inkomster, från t.ex. hobby, som individen själv ska betala egenavgifter för.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-18

Har du frågor om statistiken?

Barbro Olsson

Telefon
010-479 63 11
E-post
barbro.olsson@scb.se