Till innehåll på sidan

Inkomst från enskild näringsverksamhet i förhållande till arbetsinkomsten fördelat på kön och åldersgrupp, inkomståret 2018

Siffror i procent

 Procentintervall
 MänKvinnor
Åldersgrupper242549507475242549507475
18-34 41,3 9,8 8,8 40,1 43,1 12,3 10,6 34,0
35-49 40,2 7,9 7,1 44,8 42,3 9,7 8,3 39,8
50-64 31,9 6,4 6,4 55,4 39,3 8,6 7,0 45,1
65- 13,2 6,0 7,3 73,6 13,7 5,9 6,6 73,8

Definitioner och förklaringar

Enskild näringsidkare

Enskild näringsidkare är den som deklarerat för enskild näringsverksamhet på blankett NE eller NEA. Personer som deklarerat på blankett N3A, som delägare i handelsbolag, finns inte med (mer än i de fall de deklarerat både enskild näringsverksamhet och som delägare i handelsbolag). Ingen skillnad görs om näringsverksamheten är passiv eller aktiv.

Arbetsinkomst

Summan av löneinkomst, sjukpenning, föräldrapenning och dagpenning vid utbildning samt tjänstgöring (repetitionsutbildning) inom totalförsvaret ingår i arbetsinkomsten. Där ingår också överskott av enskild näringsverksamhet och av handelsbolag samt inkomster, från t.ex. hobby, som individen själv ska betala egenavgifter för.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-03

Har du frågor om statistiken?

Barbro Olsson

Telefon
010-479 63 11
E-post
barbro.olsson@scb.se