Till innehåll på sidan

Inkomst från enskild näringsverksamhet i förhållande till arbetsinkomsten fördelat på kön och åldersgrupp, inkomståret 2019

Siffror i procent

  Procentintervall
  Män Kvinnor
Åldersgrupper -24 25-49 50-74 75- -24 25-49 50-74 75-
18-34 42,9 9,7 8,3 39,2 44,0 11,9 10,2 33,9
35-49 41,1 7,8 6,8 44,4 43,0 9,9 7,7 39,4
50-64 32,6 6,4 6,4 54,6 39,7 8,6 7,1 44,6
65- 13,1 5,8 7,2 74,0 13,9 5,9 6,6 73,7

Definitioner och förklaringar

Enskild näringsidkare

Enskild näringsidkare är den som deklarerat för enskild näringsverksamhet på blankett NE eller NEA. Personer som deklarerat på blankett N3A, som delägare i handelsbolag, finns inte med (mer än i de fall de deklarerat både enskild näringsverksamhet och som delägare i handelsbolag). Ingen skillnad görs om näringsverksamheten är passiv eller aktiv.

Arbetsinkomst

Summan av löneinkomst, sjukpenning, föräldrapenning och dagpenning vid utbildning samt tjänstgöring (repetitionsutbildning) inom totalförsvaret ingår i arbetsinkomsten. Där ingår också överskott av enskild näringsverksamhet och av handelsbolag samt inkomster, från t.ex. hobby, som individen själv ska betala egenavgifter för.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-18

Har du frågor om statistiken?

Barbro Olsson

Telefon
010-479 63 11
E-post
barbro.olsson@scb.se