Till innehåll på sidan

Inkomst från enskild näringsverksamhet i förhållande till arbetsinkomsten fördelat på kön och branschgrupp, inkomståret 2019

Procent

  Procentintervall
  Män Kvinnor
Bransch -24 25-49 50-74 75- -24 25-49 50-74 75-
Jord-, skogsbruk samt fiske 26,2 6,2 6,9 60,7 38,8 7,7 6,8 46,7
Tillverknings- och utvinningsindustri 24,5 5,9 6,3 63,3 37,1 9,1 6,9 46,8
Företag inom energi och miljö 33,6 6,9 6,5 53,0 36,4 11,4 9,1 43,2
Byggindustri 18,2 5,8 7,4 68,6 24,6 13,8 11,5 50,2
Handel 25,7 6,9 7,2 60,3 34,5 8,3 7,8 49,3
Transportföretag 15,0 7,0 7,4 70,6 27,8 14,0 9,5 48,8
Hotell och restauranger 17,7 8,0 8,6 65,7 25,5 8,7 10,7 55,2
Information och kommunikationsföretag 43,8 7,9 6,7 41,6 39,9 10,5 9,2 40,4
Kreditinstitut och försäkringsbolag 27,3 6,6 7,9 58,2 28,3 9,2 11,7 50,8
Fastighetsbolag 42,9 9,0 6,0 42,0 42,7 9,2 6,1 42,0
Företagstjänster 34,7 7,7 7,6 50,0 35,6 9,6 8,7 46,2
Utbildningsväsendet 50,9 8,3 6,9 33,8 54,2 10,5 7,5 27,8
Enheter för vård och omsorg 40,6 8,3 7,2 43,8 27,5 8,9 8,1 55,4
Personella och kulturella tjänster 39,6 8,6 7,5 44,3 29,6 8,8 8,5 53,1

Definitioner och förklaringar

Enskild näringsidkare

Enskild näringsidkare är den som deklarerat för enskild näringsverksamhet på blankett NE eller NEA. Personer som deklarerat på blankett N3A, som delägare i handelsbolag, finns inte med (mer än i de fall de deklarerat både enskild näringsverksamhet och som delägare i handelsbolag). Ingen skillnad görs om näringsverksamheten är passiv eller aktiv.

Arbetsinkomst

Summan av löneinkomst, sjukpenning, föräldrapenning och dagpenning vid utbildning samt tjänstgöring (repetitionsutbildning) inom totalförsvaret ingår i arbetsinkomsten. Där ingår också överskott av enskild näringsverksamhet och av handelsbolag samt inkomster, från t.ex. hobby, som individen själv ska betala egenavgifter för.

Branschbestämning

Branschbestämningen har gjorts utifrån den SNI-kod som företaget har i FDB.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-18

Har du frågor om statistiken?

Barbro Olsson

Telefon
010-479 63 11
E-post
barbro.olsson@scb.se