Till innehåll på sidan

Inkomst från enskild näringsverksamhet i förhållande till arbetsinkomsten fördelat på kön och region, inkomståret 2019

Siffror i procent

  Procentintervall
  Män Kvinnor
Region NUTS2 -24 25-49 50-74 75- -24 25-49 50-74 75-
SE11 31,4 7,7 7,1 53,8 34,2 9,5 8,3 48,1
SE12 28,6 6,9 6,8 57,7 34,9 8,5 8,2 48,4
SE21 27,6 6,1 7,1 59,2 35,5 8,5 7,3 48,6
SE22 27,9 6,8 7,3 58,0 31,7 9,1 8,1 51,2
SE23 29,4 6,9 6,9 56,8 36,7 9,2 8,2 45,9
SE31 29,4 7,1 7,2 56,4 35,2 8,9 7,9 48,0
SE32 28,5 7,4 8,8 55,4 34,8 7,9 9,1 48,1
SE33 33,4 7,8 7,8 51,0 36,3 9,4 8,4 45,9

Definitioner och förklaringar

Enskild näringsidkare

Enskild näringsidkare är den som deklarerat för enskild näringsverksamhet på blankett NE eller NEA. Personer som deklarerat på blankett N3A, som delägare i handelsbolag, finns inte med (mer än i de fall de deklarerat både enskild näringsverksamhet och som delägare i handelsbolag). Ingen skillnad görs om näringsverksamheten är passiv eller aktiv.

Arbetsinkomst

Summan av löneinkomst, sjukpenning, föräldrapenning och dagpenning vid utbildning samt tjänstgöring (repetitionsutbildning) inom totalförsvaret ingår i arbetsinkomsten. Där ingår också överskott av enskild näringsverksamhet och av handelsbolag samt inkomster, från t.ex. hobby, som individen själv ska betala egenavgifter för.

Regionsbestämning

Regionsbestämningen har gjorts utifrån företagets uppgift om säteskommun i Företagsdatabasen, FDB

NUTS

NUTS är den regionala indelning som används inom EU för statistikredovisning. NUTS 2 utgörs av åtta riksområden.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-18

Har du frågor om statistiken?

Barbro Olsson

Telefon
010-479 63 11
E-post
barbro.olsson@scb.se