Till innehåll på sidan

Hushållens boende 2019

Minst bostadsarea per person i storstäder

Statistiknyhet från SCB 2020-04-23 9.30

Den genomsnittliga bostadsarean per person i Sverige är 42 kvadratmeter (kvm). Mest utrymme per person har boende i småhus, särskilt de med äganderätt, med 47 kvm. Störst bostadsarea finns i Tingsryd och Ydre, medan den minsta bostadsarean finns i Stockholmskommunerna.

Boende i småhus med bostads- eller hyresrätt har i snitt ett boendeutrymme på 41 respektive 40 kvm. I flerbostadshus har man något mindre utrymme per person, med 39 kvm för hushåll i bostadsrätt, och 34 kvm för hushåll i hyresrätt. Allra minst utrymme har de som bor i specialbostad, så som studentbostäder och äldreboenden, där den genomsnittliga bostadsarean är 29 kvm per person.

Minst area per person i storstäderna

Bostadsarean per person varierar mellan Sveriges kommuner. Kommunen med störst genomsnittlig boarea per person är Tingsryd och Ydre med 54 kvm. Därefter följer Båstad, Emmaboda, Bräcke och Åsele, med 53 kvm. Den minsta bostadsarean per person har Botkyrka, Stockholm, Sundbyberg och Solna med 33 kvm.

En del av förklaringen till skillnaderna mellan kommunerna är olikheter i bostadsbeståndet. I många kommuner i storstadsområdena bor en stor andel av hushållen i flerbostadshus. Bostäder i flerbostadshus är ofta mindre än bostäder i småhus. I Sundbyberg, Stockholm, Solna och Göteborg bor mer än 60 procent av hushållen i bostäder som är 80 kvm eller mindre. Ydre är den kommun som har lägst andel hushåll i små lägenheter med 23 procent, det vill säga hushåll i bostäder som är mindre än 81 kvadratmeter. I kommunerna Emmaboda, Tingsryd, Åsele och Båstad är det också under 30 procent.

Kommuner med minsta genomsnittliga bostadsarean och andel hushåll som bor i flerbostadshus. Andel i procent. År 2019
Kommun Genomsnittlig bostadsarea per person, kvadratmeter Andel hushåll i flerbostadshus, procent
Botkyrka 33 59
Stockholm 33 82
Sundbyberg 33 86
Solna 33 87
Sigtuna 35 57
Huddinge 35 49
Södertälje 35 62
Haninge 36 52
Malmö 36 76
Göteborg 36 72

Kommuner med största genomsnittliga bostadsarean och andel hushåll som bor i flerbostadshus. Andel i procent. År 2019
Kommun Genomsnittlig bostadsarea per person, kvadratmeter Andel hushåll i flerbostadshus, procent
Tingsryd 54 19
Ydre 54 6
Båstad 53 18
Emmaboda 53 24
Bräcke 53 17
Åsele 53 18
Hagfors 52 25
Ragunda 52 15
Simrishamn 52 25
Vellinge 52 14

Definitioner och förklaringar

Statistiken baseras på Registret över totalbefolkningen och uppgifter om lägenheter i SCB:s register över bostadsbeståndet.

Ett hushåll består av alla personer som är folkbokförda på samma bostad.

Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus.

Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Småhus med äganderätt avser lägenheter som ägs av fysiska personer eller dödsbon.

Bostadsrätt avser bostäder som ägs av bostadsrättsföreningar eller bostadsföreningar. Bostadsrätt innehåller även personer som hyr sin lägenhet av bostadsrättsförening eller hyr av bostadsrättsinnehavaren.

Flerbostadshus med hyresrätt avser lägenheter som inte är ägarlägenheter och som ägs av andra ägare än bostadsrättsföreningar.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se

Förfrågningar

Lovisa Sköld

Telefon
010-479 64 74
E-post
lovisa.skold@scb.se

Karin Rosén Karlsson

Telefon
010-479 69 98
E-post
karin.rosen@scb.se