Till innehåll på sidan

Hushållens boende 2017:

Vanligast för barn att bo i småhus

Statistiknyhet från SCB 2018-04-19 9.30

Drygt hälften av Sveriges befolkning, 53 procent, bor i ett småhus. De allra flesta av dessa bor i ett småhus som hushållet äger.

Hur man bor varierar med ålder och livssituation. För dem under 20 år är det vanligast att bo i småhus. Under de första fem åren i livet flyttar många barn från flerbostadshus till småhus. År 2017 bodde 58 procent av barn 0-9 år och 65 procent av 10-19-åringarna i ett småhus.

I åldrarna 20 till 39 år är det istället vanligast att bo i flerbostadshus, med hyresrätt eller bostadsrätt. I den åldern flyttar många från föräldrarnas bostad till en egen. Från 40 till 79 års ålder är det åter vanligast att bo i ett småhus.

Boendeform efter ålder, år 2017. Procent

För personer i åldersgruppen 20-29 år liksom för dem över 80 år är andelen i övrigt boende relativt hög, vilket beror på att studentbostäder och specialbostäder för äldre ingår i övrigt boende.

I Sverige bor det i genomsnitt 2,2 personer/hushåll. Flest personer/hushåll bor det i ägt småhus, 2,7 personer. I flerbostadshus är genomsnittet 1,9 personer/hushåll. Att det bor fler personer per hushåll i småhus beror till stor del på att småhus i genomsnitt är större än andra bostäder.

Det genomsnittliga antalet boende skiljer sig åt i hyresrätt och bostadsrätt. I flerbostadshus bor det i genomsnitt 2,0 personer per hushåll i hyresrätt och 1,8 personer per hushåll i bostadsrätt. I småhus är det istället hushållen i bostadsrätt som är något större med 2,4 personer per hushåll mot 2,3 personer i hyresrätt.

För lägenheter i flerbostadshus finns möjligheten att jämföra antalet boende per hushåll i olika lägenhetstyper. I de små lägenheterna på 1 och 2 rum och kök eller kokvrå/kokskåp är antalet personer per hushåll ungefär desamma. Som tabellen visar är det i lägenheter på 3 rum och kök och större som det bor i genomsnitt fler personer per hushåll i hyresrätt än i bostadsrätt.

Antal personer/hushåll efter antal rum och kök i flerbostadshus. År 2017
LägenhetstypBostadsrättHyresrätt
1 rum och kokvrå/kokskåp 1,2 1,3
1 rum och kök 1,3 1,3
2 rum och kök 1,5 1,5
3 rum och kök 2,0 2,4
4 rum och kök 2,5 3,3
5 rum och kök 2,8 3,7
6 eller fler rum och kök 2,9 3,6
Samtliga 1,8 2,0

Definitioner och förklaringar

Statistiken baseras på Registret över totalbefolkningen och uppgifter om lägenheter i SCB:s register över bostadsbeståndet.

Ett hushåll består av alla personer som är folkbokförda på samma bostad.

För ungefär 17 000 personer saknas koppling till bostadslägenhet vilket medför att hushåll inte kan skapas. Dessa personer ingår inte i statistiken över hus­håll. I statistiken över personer redovisas boendet under uppgift saknas.

Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus.

Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Småhus med äganderätt avser lägenheter som ägs av fysiska personer eller dödsbon.

Flerbostadshus med bostadsrätt avser lägenheter som ägs av bostadsrättsföreningar eller bostadsföreningar. Bostadsrätt innehåller även personer som hyr sin lägenhet av bostadsrättsförening eller hyr av bostadsrättsinnehavaren.

Flerbostadshus och övriga hus med hyresrätt avser lägenheter som inte är ägarlägenheter och som ägs av andra ägare än bostadsrättsföreningar.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras våren 2019.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se

Förfrågningar

Lovisa Sköld

Telefon
010-479 64 74
E-post
lovisa.skold@scb.se

Karin Rosén Karlsson

Telefon
010-479 69 98
E-post
karin.rosen@scb.se