Till innehåll på sidan

Antal hushåll efter hushållstyp

Kosthushåll boende i Sverige 31/12 respektive år

Hushållstyp1991199519992000200520062007200820092010201120122013Fel-
marg-
inal
(±)
Samtliga individer
8 494 8 584 8 686 8 751 8 882 8 905 8 940 8 978 9 029 9 135 9 218 9 335 9 393 62
Samtliga hushåll
4 141 4 244 4 349 4 363 4 441 4 465 4 477 4 555 4 628 4 660 4 656 4 725 4 766 35
Genomsnittligt antal
personer per hushåll
2,05 2,02 2,00 2,01 2,00 1,99 2,00 1,97 1,95 1,96 1,98 1,98 1,97  
Ensamboende kvinnor
960 996 1 052 1 073 1 033 1 076 1 041 1 095 1 107 1 127 1 137 1 168 1 182 44
18–24
112 120 119 127 113 115 116 138 147 136 132 129 135 16
25–34
100 110 141 155 140 123 138 142 151 161 161 152 173 18
35–49
100 117 113 109 95 122 117 116 114 122 131 147 130 16
50–64
165 179 191 196 235 236 215 231 216 234 225 225 226 21
65–74
200 178 158 158 149 154 158 154 161 182 190 205 206 20
75–
283 292 331 329 302 326 297 313 317 292 299 310 312 24
Ensamboende män
867 929 1 005 956 1 024 1 001 1 039 1 096 1 141 1 137 1 107 1 130 1 135 44
18–24
137 140 117 119 126 132 140 142 160 132 120 140 125 16
25–34
228 240 261 235 240 213 233 236 234 255 250 270 254 22
35–49
206 202 238 238 248 238 245 277 267 244 245 238 234 21
50–64
129 169 201 182 222 213 225 245 258 260 266 246 254 22
65–74
82 94 84 77 92 92 95 95 112 132 118 130 159 18
75–
86 84 105 105 95 112 102 100 109 114 109 106 109 15
Sammanboende
utan barn
1 023 1 022 988 1 015 1 038 1 038 1 047 1 026 1 030 1 012 1 008 989 1 003 27
18–24
41 43 32 37 35 33 32 37 29 28 30 24 22 5
25–34
104 100 100 102 105 112 101 103 88 80 88 80 78 9
35–49
107 117 82 83 79 73 75 83 71 72 76 71 70 8
50–64
332 374 399 414 414 423 424 377 403 386 347 331 340 18
65–74
276 236 217 215 225 233 239 256 266 284 282 294 303 17
75–
163 153 158 164 179 163 177 169 174 162 185 187 190 13
Sammanboende
med barn 0–19 år
926 895 884 889 888 902 900 906 887 897 924 923 899 25
1 barn
342 326 303 324 316 320 318 323 330 336 338 326 305 16
2 barn
394 388 391 390 395 420 414 418 403 411 427 434 435 19
3+ barn
190 181 190 174 176 162 168 165 154 150 160 163 159 12
Ensamstående
kvinnor med barn
180 200 205 224 233 220 220 204 222 229 213 223 227 11
1 barn
110 111 109 116 123 119 125 113 120 127 124 126 131 9
2+ barn
70 89 96 108 110 101 95 91 103 102 88 97 96 7
Ensamstående
män med barn
35 37 45 46 61 76 61 56 66 67 71 70 72 7
1 barn
24 25 30 30 42 53 37 38 46 44 44 47 46 6
2+ barn
11 12 15 16 19 23 24 18 20 24 27 22 26 4
Övriga samman-
boende hushåll
86 95 94 96 91 82 95 94 96 109 113 124 129 9
Övriga ensam-
stående hushåll
65 71 76 64 74 70 73 79 79 82 84 99 118 10

Definitioner och förklaringar

Med kosthushåll menas det hushåll som utgörs av alla personer som den 31 december respektive år bodde i samma bostad och hade gemensam ”hushållning”.I kosthushållet ingår barn som är 18 år eller äldre och bor hemma. Ett kosthushåll kan också bestå av flera generationer, syskon eller kompisar som bor tillsammans och har gemensamt hushåll. Personer som normalt tillhör kosthushållet, men som tillfälligt befann sig på annan ort p.g.a. arbete, studier eller militärtjänstgöring ingår i kosthushållet. Barn, som bor lika mycket hos separerade föräldrar, tillhörde fram till 2009 det intervjuade hushållet om de var folkbokförda där. Från och med 2009 ingår de i hushållet som intervjuas. För bortfallet skapas kosthushållet enligt RTB-familj. Bortfallet ökar för varje år, 2013 var bortfallet knappt 50 %.

RTB-familj baseras på folkbokföringen. En RTB-familj utgörs av maximalt två generationer där personerna har relationer med varandra och är folkbokförda på samma fastighet. Med relation menas giftermål, registrerat partnerskap, biologisk förälder, adoptivförälder och vårdnadshavare. Om fler än två generationer är folkbokförda på samma fastighet bildas den första familjen med utgångspunkt från den yngsta generationen. Det stor svaghet med detta begrepp är att en sambofamilj utan gemensamma barn inte kan kopplas samman utan redovisas som ensamstående.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?