Till innehåll på sidan

Genomsnittlig boendeutgift, boendeutgiftsprocent och konsumtionsutrymme per konsumtionsenhet efter upplåtelseform, år 2007–2013

Löpande priser

 Boendeutgift
i tusentals kr
Boendeutgifts-
procent
Konsumtionsutrymme
per k.e. i tusentals kr
Äganderätt
           
2007
75,4 ±1,6 17,6 ±0,4 155,3 ±2,8
2008
75,2 ±1,7 16,8 ±0,4 160,1 ±2,7
2009
70,4 ±1,5 15,6 ±0,4 167,7 ±3,1
2010
76,8 ±2,0 16,5 ±0,5 170,0 ±3,5
2011
83,2 ±2,3 16,6 ±0,5 178,5 ±3,3
2012
81,9 ±2,0 16,4 ±0,4 187,3 ±4,1
2013
79,4 ±1,8 15,7 ±0,4 189,3 ±3,8
Bostadsrätt
           
2007
61,2 ±1,8 21,3 ±0,6 145,9 ±4,4
2008
62,2 ±1,9 21,2 ±0,5 151,1 ±4,3
2009
64,6 ±1,8 21,1 ±0,6 158,0 ±4,2
2010
63,9 ±1,6 20,4 ±0,5 159,5 ±4,0
2011
70,3 ±2,1 20,1 ±0,6 168,6 ±4,9
2012
72,3 ±2,2 20,7 ±0,7 174,5 ±5,4
2013
67,1 ±1,7 19,5 ±0,5 177,9 ±5,1
Hyresrätt
           
2007
57,9 ±0,8 27,6 ±0,7 106,4 ±3,0
2008
60,9 ±0,9 27,3 ±0,7 114,2 ±3,5
2009
62,5 ±1,0 27,7 ±0,7 110,3 ±3,4
2010
62,7 ±0,9 28,5 ±0,7 109,8 ±3,6
2011
66,0 ±1,0 28,4 ±0,8 116,0 ±3,7
2012
67,0 ±1,0 28,3 ±0,8 122,2 ±4,4
2013
69,0 ±1,1 27,9 ±0,8 123,7 ±4,2
Samtliga upplåtelseformer
           
2007
65,2 ±0,8 22,1 ±0,3 135,6 ±2,0
2008
66,7 ±0,8 21,7 ±0,3 142,9 ±1,9
2009
65,9 ±0,8 21,3 ±0,3 147,5 ±2,1
2010
67,9 ±0,9 22,1 ±0,4 146,8 ±2,2
2011
73,4 ±1,0 21,5 ±0,4 156,8 ±2,3
2012
73,9 ±0,9 21,6 ±0,4 163,1 ±2,6
2013
72,6 ±0,9 20,8 ±0,4 166,3 ±2,8

Definitioner och förklaringar

Värdet till höger om ± anger 95 % konfidensintervall omkring punktskattningen.

Äganderätt:
Med äganderätt avses ägda småhus. Det kan röra sig om friliggande enfamiljshus, parhus, radhus eller kedjehus.

Bostadsrätt:
En bostadsrätt är en lägenhet som ligger i ett hus som ägs av en förening (bostadsrättsförening) i vilken man själv är medlem. Bostadsrätt kännetecknas av att hushållet betalar en grundavgift/insats för lägenheten.

Hyresrätt:
En hyresrätt är en lägenhet där hushållet inte behöver betala någon grundavgift utan enbart hyra. Även kooperativ hyresrätt med depositionsavgift räknas här som hyresrätt.

Äganderätt:
Boendeutgift avser summan av ränteutgift, amortering, fastighetsskatt/-avgift, driftsutgift samt utgift för underhåll och reparation. Från år 2009 ingår skatt på uppskovsbelopp från bostadsförsäljning. Ränteutgift och utgift för reparation/underhåll ingår efter skattereduktion.

Bostadsrätt:
Boendeutgift avser summan av avgift till bostadsrättsförening, ränteutgift och amortering samt egna utgifter för underhåll och reparation. Från år 2009 ingår skatt på uppskovsbelopp från bostadsförsäljning. Ränteutgift och utgift för reparation/underhåll ingår efter skattereduktion.

Hyresrätt:
Boendeutgift utgörs av summan av hyran och egna utgifter för underhåll och reparation.

Boendeutgiftsprocenten är boendeutgift i procent av disponibel inkomst. Med andra ord betecknar boendeutgiftsprocenten den andel av den disponibla inkomsten som går till att betala boendet. Konsumtionsutrymme definieras som differensen mellan disponibel inkomst och boendeutgift. Med andra ord betecknar konsumtionsutrymmet det som är kvar av den disponibla inkomsten efter att boendet är betalt.

För att redovisa genomsnittlig boendeutgiftanvänds medelvärde. För att redovisa genomsnittlig boendeutgiftsprocent och konsumtionsutrymme används medianvärde.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?