Till innehåll på sidan

Genomsnittlig boendeutgift, boendeutgiftsprocent och konsumtionsutrymme per konsumtionsenhet efter upplåtelseform och hushållstyp, 2013

Tusentals kronor

 Boendeutgift i
tusentals kr
Boendeutgifts-
procent
Konsumtionsutrymme
per k.e. i tusentals kr
Äganderätt
           
Ensamboende
56,0 ±4,2 22,5 ±1,7 167,4 ±15,3
-64 år
66,1 ±8,9 19,8 ±2,7 212,7 ±21,4
Kvinnor
58,8 ±10,2 19,2 ±6,0 206,2 ±34,8
Män
69,6 ±12,0 20,6 ±3,5 222,9 ±33,1
65- år
50,5 ±4,0 23,5 ±2,0 139,0 ±13,1
Kvinnor
51,3 ±5,4 25,7 ±2,5 129,3 ±17,8
Män
49,7 ±5,9 20,4 ±2,9 145,2 ±17,8
Sammanboende utan barn
67,5 ±2,4 13,5 ±0,5 223,0 ±7,8
-64 år
78,0 ±4,1 13,4 ±0,7 262,5 ±10,7
65- år
58,0 ±2,6 13,6 ±0,7 177,7 ±7,9
Ensamstående med barn
83,6 ±8,4 20,9 ±2,1 133,3 ±9,9
Sammanboende med barn
103,9 ±3,8 15,8 ±0,5 172,4 ±4,3
Övriga hushåll
87,0 ±4,3 12,2 ±0,9 202,7 ±11,9
Samtliga hushåll
79,4 ±1,8 15,7 ±0,4 189,3 ±3,8
Bostadsrätt
           
Ensamboende
53,9 ±2,1 19,5 ±0,5 155,2 ±10,3
-64 år
54,9 ±3,1 24,0 ±1,2 194,3 ±10,7
Kvinnor
52,8 ±3,9 21,0 ±1,5 180,0 ±17,4
Män
56,4 ±4,6 22,9 ±2,7 205,4 ±14,9
65- år
52,7 ±2,7 19,7 ±1,7 118,0 ±7,2
Kvinnor
52,2 ±2,9 27,4 ±1,3 111,2 ±7,6
Män
53,9 ±6,2 28,3 ±1,9 136,7 ±16,7
Sammanboende utan barn
74,2 ±3,0 25,4 ±2,5 220,8 ±10,9
-64 år
78,4 ±4,2 15,2 ±0,6 252,3 ±13,5
65- år
68,5 ±4,0 14,3 ±1,0 173,8 ±11,8
Ensamstående med barn
77,1 ±8,3 16,3 ±0,8 121,3 ±17,1
Sammanboende med barn
95,5 ±5,5 23,5 ±2,4 161,8 ±9,8
Övriga hushåll
83,1 ±4,9 14,9 ±1,5 179,3 ±9,9
Samtliga hushåll
67,1 ±1,7 19,5 ±0,5 177,9 ±5,1
Hyresrätt
           
Ensamboende
60,3 ±1,4 34,3 ±1,5 103,8 ±7,0
-64 år
58,4 ±1,8 29,3 ±1,5 130,7 ±10,7
Kvinnor
58,6 ±2,4 30,0 ±2,3 124,2 ±16,7
Män
58,3 ±2,6 29,2 ±1,9 136,7 ±13,7
65- år
63,8 ±2,3 40,7 ±1,7 87,5 ±2,9
Kvinnor
64,4 ±2,4 41,5 ±1,9 85,3 ±2,9
Män
61,9 ±5,6 34,9 ±3,9 100,9 ±11,1
Sammanboende utan barn
78,0 ±2,4 20,1 ±0,9 172,9 ±10,3
-64 år
76,3 ±3,0 18,1 ±0,9 197,5 ±13,3
65- år
81,1 ±4,2 25,2 ±1,5 130,3 ±9,4
Ensamstående med barn
74,0 ±2,0 29,7 ±1,3 89,5 ±5,2
Sammanboende med barn
88,0 ±3,4 20,8 ±0,7 125,9 ±9,8
Övriga hushåll
81,8 ±3,2 20,4 ±2,0 122,9 ±12,1
Samtliga hushåll
69,0 ±1,1 27,9 ±0,8 123,7 ±4,2
Samtliga upplåtelseformer
           
Ensamboende
57,9 ±1,2 28,4 ±0,9 127,8 ±5,4
-64 år
58,4 ±1,7 25,9 ±1,1 158,8 ±8,8
Kvinnor
57,1 ±2,1 27,6 ±1,6 148,2 ±13,5
Män
59,3 ±2,5 25,4 ±1,4 166,2 ±12,0
65- år
57,9 ±1,2 32,5 ±1,6 104,6 ±4,6
Kvinnor
58,2 ±1,9 35,3 ±1,8 94,5 ±4,6
Män
55,1 ±3,5 25,7 ±2,0 126,8 ±8,7
Sammanboende utan barn
71,7 ±1,6 15,7 ±0,5 209,6 ±5,9
-64 år
77,6 ±2,3 15,2 ±0,5 239,0 ±7,2
65- år
64,7 ±2,0 16,2 ±0,6 165,9 ±5,4
Ensamstående med barn
76,7 ±2,7 27,0 ±1,1 102,9 ±5,5
Sammanboende med barn
99,2 ±2,6 17,0 ±0,5 161,0 ±3,7
Övriga hushåll
84,7 ±2,6 15,0 ±0,7 178,5 ±6,7
Samtliga hushåll
72,6 ±0,9 20,8 ±0,4 166,3 ±2,8

Definitioner och förklaringar

Värdet till höger om ± anger 95 % konfidensintervall omkring punktskattningen. Till hushållstypen Övriga räknas hushåll där det utöver definitionen på en av de andra hushållstyperna finns ytterligare minst en person som är 20 år eller äldre. Det kan vara såväl hemmavarande barn eller annan person som har gemensam ”hushållning” med referenspersonen.

Äganderätt: Med äganderätt avses ägda småhus. Det kan röra sig om friliggande enfamiljshus, parhus, radhus eller kedjehus.

Bostadsrätt: En bostadsrätt är en lägenhet som ligger i ett hus som ägs av en förening (bostadsrättsförening) i vilken man själv är medlem. Bostadsrätt kännetecknas av att hushållet betalar en grundavgift/insats för lägenheten.

Hyresrätt: En hyresrätt är en lägenhet där hushållet inte behöver betala någon grundavgift utan enbart hyra. Även kooperativ hyresrätt med depositionsavgift räknas här som hyresrätt.

Äganderätt: Boendeutgift avser summan av ränteutgift, amortering, fastighetsavgift, skatt på uppskovsbelopp från bostadsförsäljning, driftsutgift samt utgift för underhåll och reparation. Ränteutgift och utgift för reparation/underhåll ingår efter skattereduktion.

Bostadsrätt: Boendeutgift avser summan av avgift till bostadsrättsförening, ränteutgift, amortering skatt på uppskovsbelopp från bostadsförsäljning, samt egna utgifter för underhåll och reparation. Ränteutgift och utgift för reparation/underhåll ingår efter skattereduktion.

Hyresrätt: Boendeutgift utgörs av summan av hyran och egna utgifter för underhåll och reparation.

Boendeutgiftsprocenten är boendeutgift i procent av disponibel inkomst. Med andra ord betecknar boendeutgiftsprocenten den andel av den disponibla inkomsten som går till att betala boendet.
Konsumtionsutrymme definieras som differensen mellan disponibel inkomst och boendeutgift. Med andra ord betecknar konsumtionsutrymmet det som är kvar av den disponibla inkomsten efter att boendet är betalt.

För att redovisa genomsnittlig boendeutgiftanvänds medelvärde.
För att redovisa genomsnittlig boendeutgiftsprocent och konsumtionsutrymme används medianvärde.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?