Till innehåll på sidan

Genomsnittlig boendeutgift, boendeutgiftsprocent och konsumtionsutrymme per konsumtionsenhet efter upplåtelseform och region, 2013

Tusentals kronor

 Boendeutgift
i tusentals kr
Boendeutgifts-
procent
Konsumtionsutrymme
per k.e. i tusentals kr
Äganderätt
           
Stor-Stockholm
96,4 ±6,0 16,0 ±1,1 216,6 ±10,9
Stor-Göteborg
85,9 ±6,5 16,3 ±1,2 194,5 ±15,4
Övriga kommuner >75 000 invånare
91,6 ±4,9 16,1 ±0,9 192,7 ±7,5
Övriga kommuner <75 000 invånare
70,3 ±2,1 15,4 ±0,5 180,6 ±5,0
Riket
79,4 ±1,8 15,7 ±0,4 189,3 ±3,8
Bostadsrätt
           
Stor-Stockholm
76,2 ±3,2 18,8 ±1,0 196,3 ±10,8
Stor-Göteborg
71,9 ±5,0 20,2 ±1,5 175,3 ±15,5
Övriga kommuner >75 000 invånare
63,1 ±2,7 19,5 ±0,9 176,2 ±8,8
Övriga kommuner <75 000 invånare
57,1 ±3,3 19,9 ±1,5 156,1 ±10,7
Riket
67,1 ±1,7 19,5 ±0,5 177,9 ±5,1
Hyresrätt
           
Stor-Stockholm
79,2 ±2,8 27,4 ±1,8 132,4 ±9,1
Stor-Göteborg
69,8 ±3,0 26,5 ±2,2 144,8 ±13,3
Övriga kommuner >75 000 invånare
69,6 ±2,0 27,2 ±1,4 124,2 ±7,8
Övriga kommuner <75 000 invånare
63,1 ±1,6 29,2 ±1,3 111,1 ±6,1
Riket
69,0 ±1,1 27,9 ±0,8 123,7 ±4,2
Samtliga upplåtelseformer
           
Stor-Stockholm
82,6 ±2,2 20,7 ±0,8 181,6 ±7,1
Stor-Göteborg
75,1 ±2,7 21,8 ±1,1 168,6 ±7,6
Övriga kommuner >75 000 invånare
74,8 ±2,0 21,7 ±0,8 165,5 ±5,3
Övriga kommuner <75 000 invånare
66,1 ±1,3 20,3 ±0,6 160,4 ±3,6
Riket
72,6 ±0,9 20,8 ±0,4 166,3 ±2,8

Definitioner och förklaringar

Värdet till höger om ± anger 95 % konfidensintervall omkring punktskattningen. Övrigt boende är boende i andelslägenhet, bostad i egen hyresfastighet, inneboende och boende utan hyreskontrakt.

Äganderätt:
Med äganderätt avses ägda småhus. Det kan röra sig om friliggande enfamiljshus, parhus, radhus eller kedjehus.

Bostadsrätt:
En bostadsrätt är en lägenhet som ligger i ett hus som ägs av en förening (bostadsrättsförening) i vilken man själv är medlem. Bostadsrätt kännetecknas av att hushållet betalar en grundavgift/insats för lägenheten.

Hyresrätt:
En hyresrätt är en lägenhet där hushållet inte behöver betala någon grundavgift utan enbart hyra. Även kooperativ hyresrätt med depositionsavgift räknas här som hyresrätt.

Äganderätt:
Boendeutgift avser summan av ränteutgift, amortering, fastighetsavgift, skatt på uppskovsbelopp från bostadsförsäljning, driftsutgift samt utgift för underhåll och reparation. Ränteutgift och utgift för reparation/underhåll ingår efter skattereduktion.

Bostadsrätt:
Boendeutgift avser summan av avgift till bostadsrättsförening, ränteutgift, amortering skatt på uppskovsbelopp från bostadsförsäljning, samt egna utgifter för underhåll och reparation. Ränteutgift och utgift för reparation/underhåll ingår efter skattereduktion.

Hyresrätt:
Boendeutgift utgörs av summan av hyran och egna utgifter för underhåll och reparation.

Boendeutgiftsprocenten är boendeutgift i procent av disponibel inkomst. Med andra ord betecknar boendeutgiftsprocenten den andel av den disponibla inkomsten som går till att betala boendet.
Konsumtionsutrymme definieras som differensen mellan disponibel inkomst och boendeutgift. Med andra ord betecknar konsumtionsutrymmet det som är kvar av den disponibla inkomsten efter att boendet är betalt.

För att redovisa genomsnittlig boendeutgiftanvänds medelvärde.
För att redovisa genomsnittlig boendeutgiftsprocent och konsumtionsutrymme används medianvärde.

Regional indelning 2012
Den regionala redovisningen avser kommunal indelning den 1 januari 2013 och är baserad på folkmängden den 31 december 2012.

Stor-Stockholm:
Hela Stockholms län.

Stor-Göteborg:
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn och Öckerö kommun.

Kommuner i övrigt med mer än 75 000 invånare:
Borås, Eskilstuna, Gävle, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro.

Kommuner med mindre än 75 000 invånare:
Resterande kommuner.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?