Till innehåll på sidan

Andel personer efter hushållstyp i hushåll med en låg disponibel inkomst per konsumtionsenhet

HushållstypInkomst <60 % av medianvärdet för samtligaAntal 2013
199119952000200520062007200820092010201120122013TotaltUrval
Samtliga personer
7,3 7,3 9,3 10,1 10,2 12,2 13,2 13,4 14,1 14,4 13,8 14,1 9 304 111 38 555
Samtliga personer 20– år
7,0 6,5 8,5 9,0 9,2 11,2 12,3 12,5 13,1 13,5 13,0 12,9 7 153 600 27 558
Ensamboende
13,3 10,4 15,1 15,4 15,8 20,2 21,7 22,1 23,2 23,5 23,1 21,7 2 289 360 4 708
Ensamboende 20–29 år
14,8 19,0 22,1 30,5 29,7 30,0 30,7 34,5 33,7 34,4 33,9 32,4 496 109 1 016
Ensamboende 30–49 år
7,1 8,9 9,6 10,0 11,1 12,3 15,0 16,2 18,4 16,1 17,7 17,3 527 486 1 106
Ensamboende 50–64 år
4,3 4,5 7,4 8,6 8,4 11,4 14,2 14,1 16,5 18,7 16,6 17,8 480 236 977
Ensamboende 65–74 år
14,1 6,9 12,4 10,5 9,7 18,2 19,5 18,6 19,7 18,6 20,0 15,8 364 666 751
Ensamboende 75– år
25,2 9,6 22,6 17,1 19,0 29,7 30,0 25,7 27,7 29,7 27,0 24,3 420 864 858
Ensamstående
11,2 10,0 14,4 16,2 17,5 20,4 23,2 23,5 24,9 24,9 22,7 22,9 584 796 3 696
Ensamstående med
barn 0–19 år[2]
11,1 12,3 15,7 19,3 21,0 24,6 29,5 27,0 29,9 30,6 28,9 30,4 332 048 2 552
Övriga ensamstående[3]
11,4 6,0 11,4 9,6 9,8 11,9 12,8 17,0 15,7 14,6 13,1 13,1 252 748 1 144
Sammanboende
3,9 4,3 4,7 5,1 5,0 5,9 6,3 6,3 6,4 7,0 6,4 6,8 4 279 444 19 154
20–29 år utan barn
1,6 3,8 3,0 7,6 5,1 5,7 8,4 9,3 11,5 6,9 5,1 8,6 139 404 586
30–49 år utan barn
1,8 3,4 3,8 2,9 2,3 3,1 5,2 4,9 6,5 7,2 4,8 5,3 190 261 778
50–64 år utan barn
2,6 2,8 2,6 1,7 2,2 1,5 2,8 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 677 356 2 623
65–74 år utan barn
3,2 1,9 3,3 1,9 2,9 3,4 2,9 2,7 2,8 4,6 3,4 2,9 631 478 2 479
75– år utan barn
8,6 1,9 4,6 3,8 3,2 7,9 6,0 3,8 5,1 7,6 5,4 5,1 351 932 1 406
Sammanboende med
barn 0–19 år[2]
5,1 6,4 6,7 7,9 7,6 8,7 8,9 9,7 9,2 9,4 9,3 10,1 1 877 314 8 678
1 barn
3,1 5,0 5,0 7,2 6,3 7,3 7,6 7,9 9,4 7,6 8,1 8,6 674 554 3 447
2 barn
4,3 5,4 6,1 5,6 5,9 6,8 7,5 8,7 5,9 7,3 7,5 7,8 882 058 3 788
3+ barn
10,2 11,3 11,3 14,5 14,7 16,5 15,0 16,2 17,7 19,2 16,9 19,9 320 702 1 443
Övriga sammanboende[3]
1,6 2,9 2,8 3,6 3,2 5,4 4,7 3,4 4,3 5,0 4,3 5,3 411 698 2 604
Samtliga personer 0–19 år
8,4 9,9 11,6 13,5 13,4 15,2 16,2 16,4 17,3 17,3 16,7 17,9 2 150 511 10 997
Barn till ensamstående
12,3 14,3 18,8 24,1 24,6 28,6 34,3 30,4 35,8 36,0 34,6 36,5 456 644 3 584
Barn till ensamstående kvinnor
13,8 13,1 20,6 26,9 27,1 33,2 38,3 34,3 40,6 40,8 39,4 41,9 354 582 2 838
Barn till ensamstående män
3,9 22,3 8,4 10,6 16,1 11,1 17,9 14,7 17,1 20,3 17,1 18,0 102 062 746
Barn till sammanboende
6,6 7,7 8,0 9,3 9,1 10,6 10,4 11,2 10,6 11,7 11,1 12,1 1 674 433 7 361
Ej boende med förälder
49,9 57,4 80,2 72,8 76,4 79,9 82,4 83,8 85,6 83,1 88,4 87,3 19 433 52

1) Med en låg inkomst avses de personer som lever i ett hushåll som har en disponibel inkomst per k.e. som är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga.

2) Individer i hushåll bestående av referenspersonen, hans/hennes ev.sammanboende, minst ett barn 0-19 år samt i förekommande fall andra vuxna, oftast barn 20 år och äldre.

3) Övriga är individer i hushåll utan barn 0-19 år där det utöver referenspersonen och hans/hennes ev. sammanboende även finns andra vuxna. Dessa övriga vuxna är oftast barn 20 år och äldre.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?