Till innehåll på sidan

Disponibel inkomst – hushåll efter hushållstyp

Medianvärden i tusentals kronor i 2014 års priser

2016-02-04: Tabellerna är reviderad p.g.a. ny fastprisberäkning till 2014-års prisnivå.

Hushållstyp199119952000200520062007200820092010201120122013Fel-
marg-
inal
(±)
13/12
i %
13/99
i %
13/91
i %
Samtliga hushåll
210,2 193,3 217,9 243,3 255,3 268,5 263,7 267,4 270,6 277,0 282,7 282,5 3,9 0,0 35,7 34,4
Ensamboende kvinnor
119,2 116,6 125,9 138,8 143,9 144,7 144,6 145,7 146,6 155,2 154,3 160,0 3,4 3,7 29,4 34,2
18–24
126,4 96,3 103,1 114,9 113,4 120,5 120,0 117,7 121,1 125,9 130,8 131,7 8,2 0,7 26,6 4,2
25–34
145,0 133,1 154,6 164,1 166,9 186,1 194,2 189,7 193,3 196,1 187,5 202,5 11,4 8,0 43,2 39,7
35–49
163,8 138,9 157,9 177,2 192,2 189,9 205,2 209,6 202,4 211,5 204,9 216,6 13,3 5,7 44,5 32,2
50–64
157,1 142,7 167,5 181,7 190,4 196,1 190,0 210,3 206,8 215,0 210,6 206,5 11,9 ‑1,9 32,1 31,5
65–74
112,7 114,3 120,6 139,7 141,3 140,7 142,6 143,3 145,1 147,8 150,2 158,2 4,7 5,3 30,6 40,4
75–
99,1 106,3 111,5 125,3 128,5 128,4 128,2 133,4 133,2 136,3 140,0 143,7 1,8 2,6 27,5 45,0
Ensamboende män
146,7 133,0 153,0 170,0 170,7 184,0 191,6 192,7 191,9 197,0 202,9 202,0 7,0 ‑0,4 38,2 37,7
18–24
127,3 101,3 115,3 117,4 124,3 129,6 146,4 141,8 124,0 129,1 138,6 145,0 14,0 4,6 23,2 13,9
25–34
167,3 139,7 171,1 186,6 187,6 204,1 207,8 207,0 212,0 213,6 220,8 220,7 11,2 0,0 36,2 31,9
35–49
160,6 145,0 159,3 198,9 203,7 219,4 221,3 233,5 232,1 237,3 245,6 236,1 9,9 ‑3,8 50,8 47,1
50–64
159,0 153,2 165,3 186,9 193,5 201,0 215,5 217,3 219,1 221,4 233,9 235,2 11,4 0,5 45,9 47,9
65–74
130,4 127,5 136,1 148,0 155,1 152,1 156,9 160,9 173,9 172,6 165,2 173,1 9,0 4,8 30,8 32,8
75–
101,4 111,6 121,7 138,9 139,9 145,2 146,0 148,4 147,2 147,7 154,0 156,7 4,6 1,7 31,6 54,5
Sammanboende
utan barn
283,3 261,9 309,4 342,6 359,7 392,0 381,3 392,9 394,3 395,8 406,1 411,3 8,6 1,3 39,7 45,2
18–24
271,5 218,9 254,5 241,5 292,7 296,7 280,7 291,0 292,9 304,5 314,9 326,2 27,3 3,6 40,2 20,1
25–34
313,2 284,1 340,7 362,7 377,9 421,4 416,8 417,5 403,5 434,2 430,8 432,2 21,7 0,3 36,5 38,0
35–49
345,0 311,9 364,4 397,4 422,6 438,9 449,2 465,8 471,4 470,7 497,5 493,0 25,9 ‑0,9 43,8 42,9
50–64
326,9 298,4 354,5 401,6 417,0 453,3 449,2 463,2 467,6 471,8 498,4 501,2 10,8 0,6 51,3 53,3
65–74
241,2 231,1 262,2 291,6 309,7 340,5 329,6 357,3 358,3 364,4 373,6 380,6 13,4 1,9 49,4 57,8
75–
179,3 196,5 207,8 238,4 244,0 250,0 251,3 260,8 265,0 264,8 277,6 285,2 7,0 2,7 37,7 59,1
Sammanboende
med barn 0–19 år
[1]
366,3 330,0 387,4 435,3 452,2 483,5 493,5 503,5 514,9 530,4 537,2 548,6 7,8 2,1 50,6 49,7
1 barn
355,1 318,9 372,0 411,4 427,8 464,0 472,7 473,4 492,1 507,5 511,8 517,8 13,9 1,2 47,0 45,8
2 barn
366,9 330,4 392,5 442,3 465,2 494,1 503,1 523,2 528,5 548,1 543,7 565,1 11,3 3,9 52,5 54,0
3+ barn
383,8 346,0 401,3 450,9 464,8 498,1 508,7 522,3 535,5 535,6 558,7 556,0 17,2 ‑0,5 49,9 44,9
Ensamstående kvinnor
med barn 0-19 år
[1]
200,5 192,0 212,1 233,5 240,9 254,9 245,3 251,7 257,5 260,4 268,9 263,8 5,9 ‑1,9 28,3 31,6
1 barn
185,3 175,8 193,8 211,8 211,1 237,4 224,5 236,2 241,1 241,1 245,9 250,3 8,3 1,8 35,7 35,1
2+ barn
236,2 222,4 235,2 257,5 266,3 269,6 268,3 267,5 276,0 279,4 297,7 282,6 10,1 ‑5,1 23,0 19,7
Ensamstående män
med barn 0-19 år
[1]
256,0 195,6 241,7 263,8 274,0 309,7 289,3 301,8 306,7 326,4 316,3 340,0 16,9 7,5 54,5 32,8
1 barn
254,7 189,5 216,9 247,9 266,6 283,7 274,8 288,6 285,0 314,3 304,9 312,3 21,4 2,4 54,7 22,6
2+ barn
274,0 220,5 267,6 292,2 304,4 358,2 345,7 357,9 340,6 335,4 341,0 375,2 28,6 10,0 44,1 36,9
Övriga sammanboende
hushåll
[2]
439,7 387,7 468,4 525,2 558,8 561,7 590,5 597,4 592,7 616,9 649,9 655,5 20,5 0,9 48,3 49,1
Övriga ensamstående
hushåll
[2]
272,2 239,0 262,3 292,0 297,6 325,1 323,5 322,3 337,8 345,8 348,2 366,4 17,0 5,2 42,3 34,6

1) Individer i hushåll bestående av referenspersonen, hans/hennes ev.sammanboende, minst ett barn 0-19 år samt i förekommande fall andra vuxna, oftast barn 20 år och äldre.

2) Övriga är individer i hushåll utan barn 0-19 år där det utöver referenspersonen och hans/hennes ev. sammanboende även finns andra vuxna. Dessa övriga vuxna är oftast barn 20 år och äldre.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?