Till innehåll på sidan

Disponibel inkomst – hushållstyper

Medianvärden i tusentals kronor och 2014 års priser

2016-02-04: Tabellerna är reviderad p.g.a. ny fastprisberäkning till 2014-års prisnivå.

Hushållstyp199119952000200520062007200820092010201120122013Fel-
marg-
inal
(±)
13/12
i %
13/99
i %
13/91
i %
Samtliga 20– år
155,9 142,6 164,7 184,4 191,2 204,4 204,7 209,0 211,9 216,7 218,8 222,9 2,1 1,9 42,2 43,0
Ensamboende kvinnor 20– år
119,9 116,9 126,6 139,3 144,8 145,6 145,4 146,8 147,7 155,7 154,9 160,3 3,4 3,5 29,0 33,7
20–24
129,8 99,5 106,8 116,2 118,6 125,2 129,8 123,8 126,7 131,2 133,9 136,6 7,9 2,0 23,6 5,2
25–34
145,0 133,1 154,6 164,1 166,9 186,1 194,2 189,7 193,3 196,1 187,5 202,5 11,4 8,0 43,2 39,7
35–49
163,8 138,9 157,9 177,2 192,2 189,9 205,2 209,6 202,4 211,5 204,9 216,6 13,3 5,7 44,5 32,2
50–64
157,1 142,7 167,5 181,7 190,4 196,1 190,0 210,3 206,8 215,0 210,6 206,5 11,9 ‑1,9 32,1 31,5
65–74
112,7 114,3 120,6 139,7 141,3 140,7 142,6 143,3 145,1 147,8 150,2 158,2 4,7 5,3 30,6 40,4
75–
99,1 106,3 111,5 125,3 128,5 128,4 128,2 133,4 133,2 136,3 140,0 143,7 1,8 2,6 27,5 45,0
Ensamboende män
148,3 134,2 154,3 171,1 171,8 184,9 193,1 193,7 193,3 198,5 204,4 202,9 7,1 ‑0,7 37,9 36,8
20–24
132,4 104,0 126,1 120,5 129,7 133,4 154,3 150,3 131,6 138,5 151,2 156,9 15,6 3,7 32,0 18,4
25–34
167,3 139,7 171,1 186,6 187,6 204,1 207,8 207,0 212,0 213,6 220,8 220,7 11,2 0,0 36,2 31,9
35–49
160,6 145,0 159,3 198,9 203,7 219,4 221,3 233,5 232,1 237,3 245,6 236,1 9,9 ‑3,8 50,8 47,1
50–64
159,0 153,2 165,3 186,9 193,5 201,0 215,5 217,3 219,1 221,4 233,9 235,2 11,4 0,5 45,9 47,9
65–74
130,4 127,5 136,1 148,0 155,1 152,1 156,9 160,9 173,9 172,6 165,2 173,1 9,0 4,8 30,8 32,8
75–
101,4 111,6 121,7 138,9 139,9 145,2 146,0 148,4 147,2 147,7 154,0 156,7 4,6 1,7 31,6 54,5
Sammanboende utan barn
187,8 173,8 205,1 227,4 238,4 259,9 252,7 260,3 261,3 262,2 269,1 272,5 5,8 1,3 39,5 45,1
20–24
189,3 156,0 180,4 184,9 199,3 211,2 198,5 204,8 205,1 208,6 228,6 220,9 15,3 ‑3,4 33,0 16,7
25–34
211,3 189,2 226,7 242,6 253,1 283,0 276,1 280,3 274,1 293,3 287,2 289,0 13,8 0,6 36,4 36,8
35–49
226,8 207,5 241,2 265,0 281,1 293,4 299,2 308,8 311,1 313,6 332,3 329,2 16,4 ‑0,9 44,7 45,1
50–64
209,7 196,2 234,7 265,9 277,5 301,9 297,5 308,5 311,7 313,5 330,8 335,0 7,5 1,3 54,0 59,8
65–74
149,6 151,6 169,4 191,2 202,7 217,6 215,0 228,9 230,9 234,6 241,4 248,0 7,5 2,7 48,3 65,7
75–
116,2 129,6 138,3 158,1 162,6 165,9 167,0 173,8 175,4 175,4 184,1 190,2 4,9 3,4 39,1 63,7
Sammanboende med barn 0–19 år[1]
151,7 135,8 161,6 180,5 188,0 201,7 204,9 210,3 214,0 221,8 221,1 226,1 3,3 2,3 49,7 49,0
1 barn
172,0 152,4 180,1 198,4 205,1 223,6 227,6 227,0 231,7 240,6 241,6 244,8 5,4 1,3 44,8 42,3
2 barn
149,1 134,3 159,0 179,6 187,3 200,3 203,2 211,5 214,1 222,0 220,3 228,4 4,4 3,7 51,8 53,2
3+ barn
129,9 114,2 134,6 151,3 155,5 167,2 171,6 173,3 176,1 179,8 187,9 184,8 6,1 ‑1,7 47,5 42,3
Ensamstående kvinnor med barn 0-19 år[1]
120,3 110,5 119,0 129,2 132,3 142,4 137,4 138,0 142,8 146,1 150,5 150,1 3,9 ‑0,3 29,0 24,8
1 barn
123,0 115,6 125,0 139,0 137,9 154,3 146,8 150,7 153,6 157,6 157,4 162,4 5,5 3,1 34,2 32,0
2+ barn
114,8 103,9 113,7 120,8 126,4 134,3 127,8 131,1 131,5 135,9 140,3 134,5 3,8 ‑4,2 22,4 17,1
Ensamstående män med barn 0-19 år[1]
155,4 123,9 133,9 156,4 165,3 177,0 173,2 179,2 180,9 179,7 186,6 192,6 7,2 3,2 45,7 23,9
1 barn
157,5 126,4 134,6 161,8 173,9 185,1 176,6 181,3 185,2 186,3 194,6 197,8 8,9 1,7 47,3 25,5
2+ barn
128,7 112,0 131,7 145,5 149,7 167,2 160,8 176,3 166,7 169,6 161,5 182,5 14,2 13,0 44,7 41,8
Övriga sammanboende hushåll[2]
203,3 179,6 217,7 236,9 257,1 260,1 265,4 268,5 268,5 276,5 288,9 293,3 8,2 1,5 43,6 44,3
Övriga ensamstående hushåll[2]
159,4 146,5 159,6 181,2 181,5 199,3 199,6 196,1 202,8 208,9 207,9 221,2 10,6 6,4 39,7 38,8
Samtliga 0–19 år
139,2 123,3 143,3 162,7 170,3 183,3 184,6 187,1 190,6 198,1 199,6 201,1 3,1 0,7 48,3 44,4
Barn till ensamstående
119,8 107,8 118,1 126,5 131,9 142,5 136,6 142,1 142,8 146,1 151,0 149,4 3,8 ‑1,1 29,6 24,7
Barn till ensamstående kvinnor
118,0 106,4 114,9 123,5 127,5 135,8 130,4 132,8 133,7 138,9 141,8 140,3 3,9 ‑1,0 24,9 18,9
Barn till ensamstående män
153,1 118,9 133,9 152,4 162,8 173,8 175,3 181,0 176,8 176,7 181,2 190,8 9,8 5,3 47,3 24,6
Barn till sammanboende
144,5 128,2 153,0 172,5 180,8 193,3 195,9 201,6 205,4 211,8 212,5 216,4 3,3 1,8 51,0 49,7
Ej boende med förälder
95,1 75,1 58,3 77,2 76,3 63,8 68,3 66,7 66,8 85,0 57,2 50,4 16,5 ‑11,8 ‑0,1 ‑47,0

1) Individer i hushåll bestående av referenspersonen, hans/hennes ev.sammanboende, minst ett barn 0-19 år samt i förekommande fall andra vuxna, oftast barn 20 år och äldre.

2) Övriga är individer i hushåll utan barn 0-19 år där det utöver referenspersonen och hans/hennes ev. sammanboende även finns andra vuxna. Dessa övriga vuxna är oftast barn 20 år och äldre.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?