Till innehåll på sidan

Disponibel inkomst exklusive kapitalvinst – individer i decilgrupper

Medelvärden i tusentals kronor per k.e. i 2014 års priser

2016-02-04: Tabellerna är reviderad p.g.a. ny fastprisberäkning till 2014-års prisnivå.

Decilgrupp efter
disponibel inkomst
per k.e.
19911995200020052006200720082009201020112012201313/12
i %
13/99
i %
13/91
i %
1
73,2 64,7 70,8 78,7 81,4 82,9 77,2 77,0 78,6 79,5 82,9 83,5 0,8 25,2 14,2
2
104,7 97,1 106,6 117,1 120,4 123,4 123,4 124,6 124,6 127,6 129,6 131,7 1,6 27,5 25,8
3
118,6 109,9 121,3 134,7 138,7 144,1 145,4 147,0 147,5 151,9 153,6 155,5 1,2 33,1 31,1
4
131,2 120,4 134,4 150,7 155,9 163,8 167,3 169,3 170,9 175,6 177,4 179,2 1,0 39,5 36,6
5
143,0 131,1 148,1 167,2 172,9 183,6 187,3 190,2 192,5 197,9 200,5 202,8 1,1 43,8 41,8
6
156,1 142,8 162,7 184,0 190,3 202,9 207,8 212,1 214,2 220,8 223,1 226,4 1,5 46,4 45,0
7
171,8 156,4 180,3 203,0 210,5 225,4 230,9 237,0 238,6 246,0 250,1 252,7 1,0 48,4 47,1
8
191,1 174,1 202,6 227,7 236,1 254,2 260,5 267,9 269,9 278,1 283,1 286,2 1,1 49,8 49,8
9
217,5 199,7 235,0 262,6 273,8 295,8 300,9 314,2 314,0 324,1 330,3 335,2 1,5 52,6 54,1
10
292,4 276,1 355,9 386,1 421,1 459,1 456,4 478,1 479,2 500,7 512,4 539,3 5,2 72,2 84,4
Medelvärde topp 5 %
335,0 322,5 432,6 462,6 518,8 567,8 556,9 583,9 586,9 616,8 630,7 677,7 7,5 84,0 102,3
Felmarginal (±)
11,6 12,6 35,1 19,3 30,2 33,6 25,8 25,2 22,2 26,3 50,5 28,3      
Medelvärde
160,0 147,2 171,8 191,2 200,1 213,5 215,7 221,7 223,0 230,2 234,3 239,3 2,1 49,1 49,6
Felmarginal (±)
1,4 1,2 2,2 1,7 2,1 2,3 2,2 2,1 2,0 2,2 3,1 2,4      
Median
149,0 136,8 155,0 175,1 181,1 192,8 197,2 200,7 203,2 209,0 212,0 214,4 1,1 45,2 43,9
Felmarginal (±)
1,4 1,1 1,2 1,5 1,5 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 1,9 1,9      
Gini-koefficient
0,208 0,213 0,240 0,237 0,246 0,257 0,259 0,267 0,265 0,269 0,269 0,276      
Felmarginal (±)
0,003 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,006 0,005 0,005 0,005 0,008 0,005      

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?