Till innehåll på sidan

Disponibel inkomst inklusive kapitalvinst – individer i decilgrupper

Medelvärden i tusentals kronor per k.e. i 2014 års priser

2016-02-04: Tabellerna är reviderad p.g.a. ny fastprisberäkning till 2014-års prisnivå.

Decilgrupp efter
disponibel inkomst
per k.e.
19911995200020052006200720082009201020112012201313/12
i %
13/99
i %
13/91
i %
1
73,3 59,3 69,8 79,2 82,6 83,8 75,8 77,0 78,1 79,1 82,6 83,6 1,2 28,1 14,1
2
105,4 96,6 107,4 117,9 121,4 125,1 123,5 125,0 125,0 128,0 130,1 132,1 1,6 27,0 25,4
3
119,3 109,6 122,5 135,8 140,2 146,5 146,1 147,9 148,4 152,7 154,3 156,4 1,3 32,8 31,1
4
132,1 120,2 136,4 152,2 158,1 167,1 168,3 170,5 172,3 177,1 178,5 180,7 1,3 38,8 36,8
5
144,1 131,0 150,7 169,0 175,7 187,7 188,6 191,8 194,5 199,8 201,9 205,0 1,5 42,8 42,2
6
157,7 142,9 166,6 186,3 194,4 208,5 209,6 214,2 217,2 223,2 225,1 229,4 1,9 45,5 45,5
7
173,6 156,9 185,8 206,5 216,1 233,1 233,7 240,2 242,7 249,5 252,8 256,9 1,6 47,1 48,0
8
193,7 175,1 210,0 232,4 244,3 266,1 265,1 273,1 276,3 283,7 287,5 292,2 1,7 47,9 50,8
9
221,8 201,5 247,9 270,3 288,0 315,5 309,5 323,4 323,6 334,4 338,3 345,5 2,1 49,5 55,8
10
330,4 292,5 487,1 479,7 541,8 620,7 547,1 555,5 580,9 598,3 584,4 626,3 7,2 61,8 89,6
Medelvärde topp 5 %
403,7 351,3 669,8 632,1 732,1 849,4 719,5 719,0 768,4 788,9 757,5 830,6 9,7 69,1 105,7
Felmarginal (±)
39,2 16,5 97,4 30,5 39,3 52,5 34,0 29,2 31,9 33,7 48,3 35,2      
Medelvärde
165,1 148,6 188,4 202,9 216,2 235,4 226,7 231,9 235,9 242,6 243,5 250,8 3,0 46,8 51,9
Felmarginal (±)
2,4 1,4 5,2 2,2 2,7 3,3 2,6 2,4 2,5 2,7 3,2 2,8      
Median
150,3 136,8 158,1 177,3 184,2 197,4 198,6 202,6 205,6 211,6 213,2 216,8 1,7 44,2 44,2
Felmarginal (±)
1,4 1,1 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 1,9 2,0 1,9 2,0      
Gini-koefficient
0,226 0,227 0,294 0,271 0,288 0,307 0,289 0,291 0,297 0,298 0,291 0,301      
Felmarginal (±)
0,010 0,006 0,019 0,006 0,007 0,008 0,007 0,005 0,006 0,006 0,008 0,006      

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?