Till innehåll på sidan

Inkomstfördelningen 1975–2013

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet (k.e.), faktorinkomsten per k.e., gini-koefficienten samt andelen av inkomstsumman som innehas av individer i familjeenheter med de högsta 10% respektive 1% av inkomsterna. Belopp i tusentals kronor och i 2014 års priser.

2016-02-04: Tabellerna är reviderad p.g.a. ny fastprisberäkning till 2014-års prisnivå.

 Disponibel inkomst
per konsumtionsenhet
Faktorinkomst
per konsumtionsenhet
 Medel-
värde
MedianGini-
koeff.
Topp
10 %
Topp
1 %
Medel-
värde
MedianGini-
koeff.
Topp
10 %
Topp
1 %
1975
123,4 117,1 0,217 18,3 2,8 141,1 130,5 0,417 25,9 4,7
1978
126,4 119,7 0,205 17,6 2,6 138,0 131,0 0,429 25,7 4,4
1980
131,1 125,0 0,201 17,5 2,6 137,5 128,7 0,423 25,4 4,3
1981
128,4 122,0 0,199 17,5 2,5 132,6 125,5 0,423 25,3 4,1
1982
125,7 119,0 0,203 17,9 2,8 131,3 124,4 0,427 25,6 4,4
1983
126,0 119,3 0,201 17,7 2,6 130,4 124,1 0,431 25,7 4,3
1984
126,9 120,3 0,210 18,3 2,9 131,4 124,9 0,436 26,1 4,6
1985
131,7 123,9 0,211 18,5 3,3 134,4 124,6 0,440 26,7 5,1
1986
134,4 125,5 0,220 19,2 3,9 140,8 130,7 0,448 27,7 5,8
1987
137,7 130,2 0,209 18,3 3,1 144,2 134,4 0,443 27,0 5,3
1988
141,2 133,1 0,209 18,3 3,0 146,7 136,2 0,446 26,9 4,9
1989
148,0 139,3 0,213 18,6 3,2 156,3 143,4 0,451 27,5 5,7
1990
151,6 143,1 0,220 18,8 3,5 160,3 147,2 0,452 27,8 6,2
1989-rev
158,1 145,3 0,234 20,2 4,4 165,9 149,8 0,457 28,6 6,6
1990-rev
159,5 147,3 0,237 20,2 4,7 167,9 151,0 0,457 28,8 7,2
1991
163,0 147,0 0,249 21,1 4,7 155,6 137,1 0,475 29,7 7,0
1992
161,8 148,5 0,241 20,2 3,9 149,1 131,9 0,483 29,2 5,6
1993
154,4 141,1 0,243 20,3 3,9 139,3 119,1 0,506 30,5 6,0
1994
161,2 140,9 0,271 23,2 5,9 149,0 123,3 0,523 33,1 8,2
1995
148,4 136,0 0,244 20,4 4,0 141,4 121,5 0,511 30,7 6,4
1996
151,4 137,5 0,253 21,0 4,0 150,7 128,8 0,515 31,3 6,4
1997
158,9 139,5 0,277 23,2 6,5 165,5 135,8 0,529 33,4 9,5
1998
160,4 143,5 0,263 21,9 4,8 167,3 142,9 0,517 31,8 7,2
1999
170,8 149,6 0,281 23,5 5,4 180,3 151,8 0,520 32,7 7,6
2000
188,5 157,2 0,313 26,6 8,8 202,2 160,7 0,543 36,5 12,4
2001
185,3 162,7 0,282 23,5 6,1 192,4 163,3 0,515 32,8 8,8
2002
188,7 166,5 0,280 22,9 5,5 191,0 163,2 0,514 32,2 8,0
2003
188,9 167,5 0,276 22,7 5,5 191,6 164,2 0,513 32,1 8,0
2004
194,8 171,4 0,281 23,3 5,9 197,8 167,2 0,520 33,0 8,6
2005
201,9 175,8 0,296 24,5 6,9 207,9 171,7 0,528 34,1 9,8
2006
214,8 183,0 0,311 25,9 7,8 223,6 182,8 0,527 34,8 10,5
2007
233,7 194,9 0,332 27,3 8,6 243,5 196,0 0,528 35,7 11,2
2008
225,2 196,8 0,314 25,0 7,0 230,5 195,8 0,510 33,1 9,4
2009
229,8 200,4 0,320 25,0 6,6 227,7 190,7 0,527 33,6 9,1
2010
233,3 202,4 0,325 25,6 7,3 230,6 191,4 0,532 34,5 10,1
2011
239,7 207,5 0,326 25,7 7,0 240,8 200,4 0,521 34,0 9,6
2012
240,1 210,2 0,32 25,1 6,6 237,3 198,8 0,52 33,5 9
2013
246,9 212,4 0,33 26,1 7,4 243,3 197,8 0,536 35 10,2

Kommentarer

För att möjliggöra en lång tidsserie används det äldre hushållsbegreppet familjeenhet samt en äldre definition av disponibel inkomst.

1989-rev och 1990-rev är beräkande med de basbreddningar i inkomstdefinitioner som infördes i samband med skattereformen 1990/1991.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?