Till innehåll på sidan

Lön eller inkomst?

Vad tjänar du?

Vad tjänar du? Ja, vad menar man med ”tjänar”? Är det lönen som du får varje månad eller är det din inkomst under förra året? I dagligt tal används ofta ”lön” och ”inkomst” som synonyma uttryck, men i statistiken är det två helt skilda begrepp. Det är dock tyvärr vanligt att begreppen blandas ihop.

Vad är skillnaden?

SCB framställer både löne- och inkomststatistik. Det finns ett stort allmänintresse för en överskådlig lättillgänglig och opartisk löne- respektive inkomststatistik.

Lön Inkomst
är ersättningen man får för utfört arbete. Den uttrycks för en given tids­enhet, t.ex. kronor per timme eller månad. I statistiken redovisas lönen ofta som ”månads­lön”. Då har tim­löner och del­tids­löner räknats om till hel­tids­löner för att bli jämför­bara. är ett vidare begrepp än lön. Förutom inkomst av arbete ingår även bl.a kapital­inkomster och trans­feringar som bostads­bidrag, föräldrar­penning och studie­medel. I statistiken redovisas inkomsten som ”års­inkomst”.

Månadslönen påverkas inte av t.ex.

  • frånvaro
  • deltid‑/heltids­tjänst­göring
  • övertid.

Lön är lämplig att använda för t.ex. analys av jämställdhet på arbets­marknaden och jämförelser mellan närings­grenar, yrkes‑ ålders‑ och utbild­nings­grupper.

Inkomsten påverkas av t.ex.

  • frånvaro
  • deltid-/heltids­tjänst­göring
  • övertid.

Inkomst kan användas för att t.ex. analysera fördel­nings­frågor och budget­effekter.

Lönestatistik

Lönestatistiken på SCB är uppdelad i två grenar; Konjunkturlönestatistik och Lönestrukturstatistik.

Inkomststatistik

I statistiken redovisas flera inkomstbegrepp som exempelvis ”Sammanräknad förvärvsinkomst” vilken består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet och ”Disponibel inkomst” som består av inkomst av arbete och kapital, ersättningar och bidrag minus skatt och negativa transferingar. Befolkningens inkomster undersöks framför allt i två undersökningar; Inkomst och förmögenhet samt Hushållens ekonomi.