Till innehåll på sidan

Inkomster och skatter: Inkomströrlighet:

Många utrikes födda har varaktigt låg ekonomisk standard

Statistiknyhet från SCB 2017-06-01 9.30

Drygt 14 procent, eller var sjunde person i befolkningen hade låg ekonomisk standard 2015. Nästan 9 procent hade varaktigt låg ekonomisk standard. Det innebär att de hade låg ekonomisk standard 2015 samt minst två av de tre föregående åren.

Andelen som har varaktigt låg ekonomisk standard varierar kraftigt mellan olika grupper. Bland ensamstående kvinnor med barn var andelen 27 procent, medan andelen bland sammanboende utan barn endast var 3 procent. Bland barn 0–19 år var andelen nästan 12 procent.

Av de utrikes födda hade nästan var femte varaktigt låg ekonomisk standard medan andelen bland de personer som är födda i Sverige var 6 procent.

Förvärvsarbetande har sällan långvarigt låg ekonomisk standard. Andelen bland dem var mindre än 2 procent, medan nästan var fjärde bland dem som klassas som ej förvärvsarbetande, till exempel studerande, arbetslösa, sjuka och pensionärer, hade långvarigt låg ekonomisk standard.

I fem kommuner låg andelen under 3 procent. Dessa kommuner är Danderyd, Täby, Nykvarn, Ekerö och Lomma. I ungefär var femte kommun var andelen högre än 12 procent.

Definitioner och förklaringar

Med varaktigt låg ekonomisk standard avses de personer som lever i ett hushåll som har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga under 2015 samt under minst två av de tre föregående åren. Definitionen som används är densamma som Eurostat tillämpar för beräkning av persistent at-risk-of-poverty rate.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för ekonomisk välfärdsstatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Hans Heggemann

Telefon
010-479 68 10
E-post
hans.heggemann@scb.se

Johan Lindberg

Telefon
010-479 60 64
E-post
johan.lindberg@scb.se