Till innehåll på sidan

Preliminära inkomster och skatter 2015:

Pensionerna upp 10 procent på fem år

Statistiknyhet från SCB 2016-10-03 9.30

Pensionerna ökade mellan åren 2010 och 2015, och mest för kvinnor. Medelbeloppet för kvinnor ökade med 13 procent jämfört med 7 procents ökning för män.

Den genomsnittliga pensionen 2015 för personer 65 år och äldre var 201 000 kronor. För män var den genomsnittliga pensionen 244 000 kronor och för kvinnor 164 000 kronor. Det innebär en ökning sedan 2010 med 10 procent, räknat i fasta priser. För kvinnor var ökningen nästan 13 procent och för män knappt 7 procent.

Ökningen var inte lika stor hos de äldre pensionärerna som hos de yngre pensionärerna. För dem över 90 år ökade pensionen med 7 procent för kvinnor och 4 procent för män.

Ökningen av pensionerna är ungefär lika stor som ökningen av den sammanräknade förvärvsinkomsten för åldersgruppen 20–64 år. I dessa åldrar var ökningen 11 procent. För kvinnor var ökningen 13 procent och för män 9 procent.

Definitioner och förklaringar

Samtliga uppgifter för inkomståret 2015 är preliminära. De slutliga uppgifterna kommer att publiceras i januari 2017.

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning, arbetsmarknadsstöd och andra skattepliktiga ersättningar från försäkringskassan.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för ekonomisk välfärdsstatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Hans Heggemann

Telefon
010-479 68 10
E-post
hans.heggemann@scb.se

Johan Lindberg

Telefon
010-479 60 64
E-post
johan.lindberg@scb.se