Till innehåll på sidan

Gini-koefficient 1975–2021

Diagram

Kommentarer

Uppgifterna är baserade på undersökningarna Hushållens ekonomi (1975-2013) respektive Inkomster och skatter (2011-2021). För att möjliggöra en lång tidsserie för perioden 1975-2013 används det äldre hushållsbegreppet familjeenhet samt en äldre definition av disponibel inkomst. Skattereformen 1990/91 påverkar jämförbarheten över tid, då reformen innebar att fler inkomster togs upp till beskattning och på så sätt tillgängliggjordes för statistiska bearbetningar.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-01-25

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?