Till innehåll på sidan

Andel med låg disponibel inkomst per k.e. – ålder 1991-2018

Ålder Inkomst <60 % av medianvärdet för samtliga> Antal personer
  1991 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1991 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Samtliga personer 7,3 9,3 13,9 13,8 13,8 14,4 14,8 14,4 14,9 14,6 8 457 032 8 682 637 9 246 971 9 309 034 9 386 461 9 469 252 9 562 644 9 667 733 9 813 975 9 945 451
0-5 9,5 14,4 20,0 20,5 21,0 21,5 21,7 21,5 22,2 22,0 673 890 559 889 658 748 664 808 670 674 677 500 682 459 686 607 696 267 702 204
6-9 8,6 10,2 17,3 17,3 17,7 18,2 18,5 18,5 19,4 19,8 404 402 477 034 411 171 421 603 430 599 440 736 452 737 464 689 474 081 482 602
10-15 7,3 9,4 16,7 16,6 16,7 16,8 16,8 16,4 17,0 17,3 600 395 701 616 576 971 579 753 592 306 608 887 626 881 647 375 671 399 691 659
16-19 8,0 13,4 15,1 15,4 15,9 16,4 16,4 16,3 16,8 16,8 437 664 414 345 478 452 453 839 431 626 414 274 404 926 406 884 416 670 430 310
20-24 10,9 17,3 20,4 20,0 20,0 19,7 18,2 17,6 17,9 17,8 540 931 495 771 623 603 639 484 644 586 641 478 625 816 603 946 586 357 570 121
25-29 6,3 10,3 17,6 17,5 17,4 17,2 16,1 15,1 15,1 14,7 603 412 538 721 556 817 571 474 593 608 615 213 641 756 665 455 690 754 701 739
30-34 7,1 8,8 14,6 15,0 15,3 15,6 15,5 15,1 15,3 14,9 557 825 619 811 555 062 560 277 568 191 574 479 583 364 600 541 623 932 653 085
35-39 6,6 8,5 12,7 13,0 13,5 14,0 14,3 14,2 14,7 14,7 574 496 596 872 604 308 594 261 585 620 578 867 581 677 587 353 599 243 611 765
40-44 4,1 8,0 11,3 11,5 11,6 11,8 12,0 11,9 12,4 12,6 621 297 580 234 629 287 623 345 622 980 630 155 631 026 625 063 619 884 615 029
45-49 4,0 4,9 10,3 10,2 10,2 10,4 10,5 10,3 10,6 10,4 647 742 582 021 648 160 662 399 665 738 654 205 645 603 640 851 639 675 642 128
50-54 2,6 4,9 9,4 9,6 9,8 10,0 10,1 9,8 9,8 9,5 504 784 617 258 573 164 576 375 587 829 608 024 630 244 650 987 668 755 674 141
55-59 3,5 3,2 8,3 8,6 8,8 9,2 9,8 9,8 10,1 9,9 421 294 609 588 565 573 566 646 566 246 568 869 569 308 569 444 575 572 588 394
60-64 3,5 4,9 7,8 8,1 8,4 9,2 9,9 10,2 10,4 10,2 403 033 418 818 590 960 576 822 565 063 554 707 550 968 554 092 556 867 557 665
65-69 7,1 4,9 7,7 7,6 7,2 8,0 9,0 9,1 9,6 9,5 429 855 346 396 574 187 591 348 598 605 594 346 584 032 568 020 555 550 544 738
70-74 7,4 8,1 11,0 10,5 9,4 10,6 12,2 11,8 12,5 12,0 394 323 365 748 399 077 420 071 446 167 476 366 508 171 536 609 553 348 560 583
75-79 9,9 11,0 13,9 12,8 11,6 13,7 16,2 15,5 15,9 14,6 303 656 334 101 305 224 310 217 320 769 333 545 343 828 354 867 374 784 398 884
80- 25,9 18,5 23,3 21,3 19,6 22,7 26,1 24,2 25,3 22,8 338 032 424 414 496 207 496 312 495 854 497 601 499 848 504 950 510 837 520 404
0-19 8,4 11,6 17,5 17,7 18,1 18,5 18,6 18,4 19,1 19,1 2 116 351 2 152 884 2 125 342 2 120 003 2 125 205 2 141 397 2 167 003 2 205 555 2 258 417 2 306 775
20-64 5,5 7,7 12,5 12,7 12,8 13,1 13,0 12,7 12,9 12,7 4 874 814 5 059 094 5 346 934 5 371 083 5 399 861 5 425 997 5 459 762 5 497 732 5 561 039 5 614 067
65- 12,1 11,0 13,9 12,9 11,8 13,5 15,6 14,9 15,6 14,6 1 465 867 1 470 659 1 774 695 1 817 948 1 861 395 1 901 858 1 935 879 1 964 446 1 994 519 2 024 609

* Med en låg inkomst avses de personer som lever i ett hushåll som har en disponibel inkomst per k.e. som är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga. Medianvärdet för samtliga personer för resp. år återfinns i tabellen Indikatorer inkomstfördelning.

* Antal personer avser folkbokförda personer den 31/12 aktuellt undersökningsår och utgör basen i beräkningarna av andel personer med en disponibel inkomst per k.e. under 60 procent av medianen.

* Uppgifterna i tabellen är baserade på undersökningarna Hushållens ekonomi (HEK) respektive Inkomster och skatter (IoS). Uppgifter baserade på HEK finns för åren 1975-2013 och uppgifter baserade på IoS från och med år 2011. Uppgifterna i denna tabell för åren 2011 och framåt är baserade på IoS-undersökningen. Ytterligare information om övergången från HEK till IoS finns i rapporten:

Övergång från urvalsbaserad till totalräknad inkomstfördelningsstatistik

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?