Till innehåll på sidan

Andel med låg ekonomisk standard 1975–2019

diagram

Kommentarer

* Uppgifterna i tabellen är baserade på undersökningarna Hushållens ekonomi (HEK) respektive Inkomster och skatter (IoS). Uppgifter baserade på HEK finns för åren 1975–2013 och uppgifter baserade på IoS från och med år 2011. I och med att ett tidsseriebrott uppstår när statistiken byter källa redovisas uppgifter parallellt för åren 2011–2013 för att på så sätt underlätta tolkningen av resultaten. Ytterligare information om övergången från HEK till IoS finns i rapporten:

Övergång från urvalsbaserad till totalräknad inkomstfördelningsstatistik

* Med en låg ekonomisk standard avses de personer som lever i ett hushåll som har en disponibel inkomst per k.e. som är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-01-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?