Till innehåll på sidan

Disponibel inkomst per k.e. efter födelseland och antal år i Sverige

Medianvärden i tusentals kronor i 2016 års priser

Födelseland samt antal år i Sverige 1991 Felmarginal (±) 2000 Felmarginal (±) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Förändring
16/15 i %
Förändring
16/11 i %
Förändring
16/91 i %
Samtliga personer 151,7 1,5 159,6 1,5 215,3 220,5 224,6 232,0 239,9 242,4 1,1 12,6 59,8
Samtliga 20- år 157,3 1,6 166,3 1,5 221,3 226,8 231,2 238,9 247,2 250,1 1,2 13,0 59,0
Födda i Sverige 158,5 1,6 170,2 1,5 229,6 235,4 240,2 248,6 257,6 260,6 1,2 13,5 64,4
Utrikes födda 142,9 4,5 141,9 3,7 175,3 179,9 184,1 189,7 197,1 201,6 2,3 15,0 41,1
Norden exkl. Sverige 159,7 8,0 160,5 6,4 200,4 205,5 209,3 213,2 218,8 221,1 1,0 10,3 38,5
Norden -10 år i Sverige 146,3 22,3 157,7 28,3 152,0 157,3 166,5 175,9 191,0 201,6 5,5 32,6 37,8
Norden 11-20 år i Sverige 139,9 12,4 140,0 17,0 214,5 219,4 220,6 222,8 227,5 227,2 ‑0,1 5,9 62,4
Norden 21- år i Sverige 165,4 10,0 162,1 6,3 204,1 209,0 212,7 216,4 221,1 222,6 0,7 9,1 34,6
EU28 exkl. Norden 145,9 8,9 163,9 8,2 193,7 199,2 204,0 210,4 218,9 223,4 2,1 15,3 53,1
EU28 -10 år i Sverige 134,8 20,7 138,1 15,0 173,3 178,7 183,8 193,3 205,6 212,3 3,3 22,5 57,5
EU28 11-20 år i Sverige 141,6 12,9 143,8 16,8 207,6 214,4 221,0 230,4 237,4 240,0 1,1 15,6 69,4
EU28 21- år i Sverige 157,7 17,9 180,4 11,2 204,3 210,7 215,8 220,4 226,7 229,6 1,3 12,4 45,6
Europa exkl. EU28 och Norden 124,8 10,3 123,5 6,5 177,5 182,9 187,0 195,0 204,5 210,9 3,2 18,8 69,0
Europa exkl. EU28 och Norden -10 år i Sverige 109,9 13,9 116,3 7,1 153,9 157,8 160,8 168,5 179,0 188,6 5,3 22,5 71,6
Europa exkl. EU28 och Norden 11-20 år i Sverige 122,5 17,3 123,1 14,7 185,9 191,6 196,2 198,1 200,5 207,6 3,5 11,7 69,5
Europa exkl. EU28 och Norden 21- år i Sverige 144,1 18,1 153,3 18,9 183,9 188,7 193,8 208,4 218,0 223,0 2,3 21,3 54,8
Övriga länder 123,6 5,9 123,5 4,5 154,3 159,2 163,8 170,0 178,1 183,1 2,8 18,6 48,2
Övriga länder -10 år i Sverige 117,3 6,8 107,6 6,0 127,1 131,6 137,3 142,7 149,7 153,8 2,8 21,0 31,1
Övriga länder 11-20 år i Sverige 130,3 11,7 126,2 6,5 158,0 161,9 165,2 173,1 183,7 192,4 4,7 21,8 47,7
Övriga länder 21- år i Sverige .. .. 149,1 12,7 192,2 196,5 200,6 208,5 218,2 223,9 2,6 16,5 ..
Därav Afrika 116,9 9,4 125,4 10,9 137,4 139,8 144,3 148,1 154,9 159,9 3,2 16,3 36,8
Afrika -10 år i Sverige .. .. 106,8 14,0 118,8 120,0 126,3 129,3 135,1 140,4 3,9 18,2 ..
Afrika 11-20 år i Sverige .. .. .. .. 146,0 149,6 154,1 159,6 170,7 177,0 3,7 21,2 ..
Afrika 21- år i Sverige .. .. .. .. 181,0 182,1 185,7 192,7 199,5 205,3 2,9 13,4 ..
Nordamerika .. .. 134,5 17,3 203,7 209,1 213,7 223,2 233,7 240,4 2,9 18,0 ..
Nordamerika -10 år i Sverige .. .. .. .. 187,7 194,3 200,3 210,4 225,5 231,1 2,5 23,1 ..
Nordamerika 11-20 år i Sverige .. .. .. .. 208,8 213,6 219,4 227,7 233,6 240,6 3,0 15,3 ..
Nordamerika 21- år i Sverige .. .. .. .. 214,7 220,2 224,5 233,5 242,4 248,4 2,5 15,7 ..
Sydamerika 133,2 17,0 130,3 9,7 191,4 195,9 201,1 209,0 219,1 225,0 2,7 17,5 68,9
Sydamerika -10 år i Sverige .. .. .. .. 172,3 175,0 179,1 186,7 197,3 208,6 5,7 21,1 ..
Sydamerika 11-20 år i Sverige .. .. 124,7 7,9 191,9 195,8 201,0 208,4 217,3 221,3 1,9 15,3 ..
Sydamerika 21- år i Sverige .. .. .. .. 200,2 205,2 210,9 219,3 228,6 233,6 2,2 16,7 ..
Asien 118,2 8,8 115,5 6,0 149,1 154,9 159,7 166,6 175,5 180,7 2,9 21,2 52,8
Asien -10 år i Sverige 116,3 11,0 104,7 6,2 123,2 128,7 134,5 140,9 148,2 152,2 2,7 23,6 30,8
Asien 11-20 år i Sverige .. .. 122,8 8,6 154,1 157,9 160,4 168,3 179,4 189,6 5,7 23,0 ..
Asien 21- år i Sverige .. .. 150,3 27,7 189,2 194,3 198,2 206,5 217,3 223,6 2,9 18,2 ..
Oceanien .. .. .. .. 225,7 231,8 237,5 250,8 257,3 259,1 0,7 14,8 ..
Oceanien -10 år i Sverige .. .. .. .. 216,4 220,1 227,4 239,0 246,4 250,4 1,6 15,7 ..
Oceanien 11-20 år i Sverige .. .. .. .. 233,6 240,9 239,4 258,8 261,5 261,8 0,1 12,1 ..
Oceanien 21- år i Sverige .. .. .. .. 235,8 249,2 256,3 266,6 271,7 274,6 1,1 16,4 ..
Samtliga personer 0-19 år 140,5 1,9 144,6 1,9 200,1 204,1 207,0 213,6 220,6 222,4 0,8 11,2 58,3
Födda i Sverige 141,7 1,9 145,8 2,1 203,0 207,3 210,6 217,9 225,4 227,6 1,0 12,1 60,6
Födda i Sverige - inrikes födda föräldrar .. .. 149,6 2,3 212,8 217,7 221,5 229,8 238,1 240,3 0,9 12,9 ..
Födda i Sverige - en inrikes och en utrikes född förälder .. .. 114,8 4,9 189,9 194,2 198,2 205,0 212,7 216,3 1,7 13,9 ..
Födda i Sverige - två utrikes födda föräldrar .. .. 146,9 6,6 138,7 142,1 144,8 149,8 156,7 161,7 3,2 16,6 ..
Utrikes födda 121,7 7,5 120,8 9,4 129,0 131,7 133,9 135,4 138,3 140,3 1,5 8,8 15,3

Kommentarer

* Europa exkl. EU28 och Norden inkluderar personer födda i Sovjetunionen. I Nordamerika ingår även Mellanamerika och i Oceanien ingår bland annat Australien och Nya Zeeland.

* Klassificeringen av födelseregion gäller förhållandet för senast gällande inkomstår.

* Uppgifterna i tabellen är baserade på undersökningarna Hushållens ekonomi (HEK) respektive Inkomster och skatter (IoS). Uppgifter baserade på HEK finns för åren 1975-2013 och uppgifter baserade på IoS från och med år 2011. Uppgifterna i denna tabell för åren 2011 och framåt är baserade på IoS-undersökningen. Ytterligare information om övergången från HEK till IoS finns i rapporten:

Övergång från urvalsbaserad till totalräknad inkomstfördelningsstatistik

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-01-31

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?