Till innehåll på sidan

Disponibel inkomst per k.e. efter födelseland och antal år i Sverige 1991-2017

Medianvärden i tusentals kronor i 2017 års priser

Födelseland samt antal år i Sverige 1991 Felmarginal (±) 2000 Felmarginal (±) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Förändring
17/16 i %
Förändring
17/11 i %
Förändring
17/91 i %
Samtliga personer 154,5 1,5 162,5 1,5 219,2 224,4 228,6 236,2 244,2 246,8 248,4 0,7 13,4 60,8
Samtliga 20- år 160,2 1,6 169,3 1,5 225,3 230,9 235,4 243,2 251,6 254,6 256,6 0,8 13,9 60,2
Födda i Sverige 161,4 1,7 173,2 1,6 233,7 239,7 244,5 253,1 262,2 265,3 268,5 1,2 14,9 66,4
Utrikes födda 145,5 4,6 144,4 3,7 178,4 183,2 187,4 193,1 200,7 205,2 205,6 0,2 15,2 41,3
Norden exkl. Sverige 162,5 8,2 163,4 6,5 204,0 209,2 213,0 217,1 222,8 225,0 227,1 0,9 11,3 39,7
Norden -10 år i Sverige 148,9 22,7 160,6 28,8 154,7 160,1 169,5 179,1 194,5 205,2 217,5 6,0 40,6 46,0
Norden 11-20 år i Sverige 142,4 12,6 142,5 17,3 218,4 223,4 224,5 226,8 231,6 231,3 232,4 0,5 6,4 63,2
Norden 21- år i Sverige 168,4 10,2 165,0 6,4 207,7 212,8 216,5 220,2 225,0 226,6 227,7 0,5 9,6 35,2
EU28 exkl. Norden 148,5 9,0 166,8 8,3 197,2 202,8 207,6 214,1 222,8 227,4 231,8 1,9 17,5 56,0
EU28 -10 år i Sverige 137,2 21,1 140,6 15,3 176,4 181,9 187,1 196,7 209,3 216,1 223,5 3,4 26,7 62,9
EU28 11-20 år i Sverige 144,2 13,1 146,4 17,2 211,3 218,3 224,9 234,6 241,7 244,3 244,9 0,3 15,9 69,9
EU28 21- år i Sverige 160,5 18,2 183,7 11,4 208,0 214,5 219,6 224,3 230,8 233,7 235,1 0,6 13,0 46,5
Europa exkl. EU28 och Norden 127,0 10,5 125,8 6,6 180,7 186,2 190,4 198,5 208,2 214,7 218,5 1,8 20,9 72,0
Europa exkl. EU28 och Norden -10 år i Sverige 111,9 14,2 118,4 7,3 156,7 160,7 163,6 171,5 182,2 191,9 199,3 3,8 27,2 78,1
Europa exkl. EU28 och Norden 11-20 år i Sverige 124,7 17,7 125,3 15,0 189,2 195,0 199,7 201,6 204,1 211,3 214,2 1,3 13,2 71,8
Europa exkl. EU28 och Norden 21- år i Sverige 146,7 18,5 156,0 19,3 187,2 192,1 197,3 212,1 221,9 227,0 229,7 1,2 22,7 56,6
Övriga länder 125,8 6,0 125,7 4,5 157,1 162,1 166,7 173,0 181,3 186,4 185,5 ‑0,5 18,1 47,5
Övriga länder -10 år i Sverige 119,4 6,9 109,5 6,2 129,4 134,0 139,7 145,3 152,3 156,6 156,3 ‑0,2 20,8 30,9
Övriga länder 11-20 år i Sverige 132,6 11,9 128,4 6,6 160,8 164,8 168,1 176,2 187,0 195,8 195,9 0,0 21,8 47,7
Övriga länder 21- år i Sverige .. .. 151,8 12,9 195,6 200,0 204,2 212,2 222,1 227,9 230,3 1,0 17,7 ..
Därav Afrika 119,0 9,5 127,6 11,1 139,9 142,3 146,9 150,8 157,6 162,8 164,7 1,2 17,7 38,4
Afrika -10 år i Sverige .. .. 108,7 14,2 120,9 122,2 128,5 131,6 137,5 142,9 147,0 2,9 21,6 ..
Afrika 11-20 år i Sverige .. .. .. .. 148,6 152,3 156,9 162,5 173,7 180,2 179,1 ‑0,6 20,5 ..
Afrika 21- år i Sverige .. .. .. .. 184,3 185,3 189,0 196,2 203,1 209,0 211,1 1,0 14,5 ..
Nordamerika .. .. 136,9 17,6 207,4 212,8 217,5 227,2 237,9 244,7 249,5 2,0 20,3 ..
Nordamerika -10 år i Sverige .. .. .. .. 191,1 197,8 203,9 214,2 229,5 235,3 240,0 2,0 25,6 ..
Nordamerika 11-20 år i Sverige .. .. .. .. 212,5 217,4 223,3 231,8 237,8 245,0 248,7 1,5 17,0 ..
Nordamerika 21- år i Sverige .. .. .. .. 218,6 224,2 228,5 237,7 246,7 252,9 258,1 2,1 18,1 ..
Sydamerika 135,5 17,3 132,6 9,9 194,9 199,4 204,7 212,8 223,1 229,0 233,1 1,8 19,6 72,0
Sydamerika -10 år i Sverige .. .. .. .. 175,4 178,1 182,3 190,1 200,9 212,3 219,1 3,2 24,9 ..
Sydamerika 11-20 år i Sverige .. .. 127,0 8,1 195,3 199,4 204,6 212,2 221,2 225,3 228,2 1,3 16,8 ..
Sydamerika 21- år i Sverige .. .. .. .. 203,7 208,9 214,7 223,2 232,7 237,8 240,1 1,0 17,9 ..
Asien 120,3 9,0 117,5 6,1 151,8 157,7 162,5 169,6 178,7 183,9 182,0 ‑1,0 19,9 51,2
Asien -10 år i Sverige 118,4 11,2 106,6 6,3 125,4 131,0 136,9 143,4 150,8 154,9 153,1 ‑1,2 22,1 29,2
Asien 11-20 år i Sverige .. .. 125,0 8,8 156,9 160,7 163,3 171,4 182,7 193,0 193,6 0,3 23,4 ..
Asien 21- år i Sverige .. .. 153,0 28,2 192,6 197,8 201,8 210,2 221,2 227,6 229,9 1,0 19,4 ..
Oceanien .. .. .. .. 229,7 235,9 241,8 255,3 261,9 263,8 269,9 2,3 17,5 ..
Oceanien -10 år i Sverige .. .. .. .. 220,3 224,0 231,5 243,3 250,8 254,9 262,2 2,9 19,0 ..
Oceanien 11-20 år i Sverige .. .. .. .. 237,8 245,3 243,7 263,5 266,2 266,5 275,1 3,2 15,7 ..
Oceanien 21- år i Sverige .. .. .. .. 240,1 253,7 260,9 271,4 276,6 279,5 285,5 2,1 18,9 ..
Samtliga personer 0-19 år 143,0 1,9 147,2 2,0 203,7 207,7 210,7 217,4 224,5 226,4 227,1 0,3 11,5 58,8
Födda i Sverige 144,3 1,9 148,5 2,1 206,6 211,0 214,4 221,8 229,5 231,7 233,4 0,8 13,0 61,8
Födda i Sverige - inrikes födda föräldrar .. .. 152,2 2,4 216,6 221,6 225,4 233,9 242,4 244,6 247,2 1,1 14,1 ..
Födda i Sverige - en inrikes och en utrikes född förälder .. .. 149,6 6,7 193,3 197,7 201,8 208,7 216,5 220,2 222,4 1,0 15,0 ..
Födda i Sverige - två utrikes födda föräldrar .. .. 116,9 5,0 141,2 144,7 147,4 152,5 159,5 164,6 165,6 0,6 17,3 ..
Utrikes födda 123,9 7,7 123,0 9,6 131,3 134,1 136,3 137,9 140,8 142,8 140,3 ‑1,7 6,9 13,3

Kommentarer

* Europa exkl. EU28 och Norden inkluderar personer födda i Sovjetunionen. I Nordamerika ingår även Mellanamerika och i Oceanien ingår bland annat Australien och Nya Zeeland.

* Klassificeringen av födelseregion gäller förhållandet för senast gällande inkomstår.

* Uppgifterna i tabellen är baserade på undersökningarna Hushållens ekonomi (HEK) respektive Inkomster och skatter (IoS). Uppgifter baserade på HEK finns för åren 1975-2013 och uppgifter baserade på IoS från och med år 2011. Uppgifterna i denna tabell för åren 2011 och framåt är baserade på IoS-undersökningen. Ytterligare information om övergången från HEK till IoS finns i rapporten:

Övergång från urvalsbaserad till totalräknad inkomstfördelningsstatistik

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-01-31

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?