Till innehåll på sidan

Disponibel inkomst för hushåll efter hushållstyp 2011-2020

Medianvärden i tusentals kronor i 2020 års priser

Hushållstyp 1991 Felmarginal (±) 2000 Felmarginal (±) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Förändring
20/19 i %
Förändring
20/11 i %
Förändring
20/91 i %
Antal hushåll 2020
Samtliga hushåll 18- år 225,2 4,5 233,5 3,5 332,2 342,6 350,9 361,8 374,1 378,0 380,2 382,5 384,6 386,1 0,4 16,2 71,4 4 701 900
Ensamstående utan barn 141,9 3,4 145,7 2,6 177,0 182,9 187,0 190,4 196,3 199,0 201,6 206,2 208,7 212,7 1,9 20,2 49,9 1 894 600
20-29 år 149,7 3,7 140,7 5,6 170,8 177,3 180,1 187,6 198,5 203,8 207,5 212,0 214,8 215,4 0,3 26,1 43,9 327 100
30-49 år 173,9 5,2 173,7 4,2 241,6 247,5 251,7 259,7 267,7 271,9 273,1 275,4 276,7 277,3 0,2 14,8 59,5 411 800
50-64 år 169,3 7,5 178,6 5,3 229,2 234,9 239,1 247,5 256,7 260,3 263,2 265,9 269,3 272,0 1,0 18,7 60,7 393 700
65-79 år 120,7 3,8 129,6 2,1 159,6 164,5 170,2 171,3 173,7 175,0 175,4 180,5 181,0 187,0 3,3 17,2 54,9 470 300
80- år 104,1 3,2 118,9 2,0 146,5 151,4 156,1 157,5 159,1 161,9 162,2 167,6 168,2 174,0 3,4 18,8 67,1 291 600
Ensamstående kvinnor utan barn 127,7 4,0 134,9 2,2 159,9 165,2 170,0 172,2 176,4 178,7 180,5 185,6 187,0 191,6 2,4 19,8 50,0 970 200
20-29 år 142,3 4,9 129,8 6,6 156,3 163,3 167,9 175,5 187,9 193,3 197,9 201,7 203,9 203,9 0,0 30,5 43,3 140 500
30-49 år 172,3 7,0 169,6 6,9 228,4 234,1 239,2 247,2 255,2 261,5 263,2 265,5 267,2 269,8 1,0 18,1 56,6 145 900
50-64 år 168,3 9,3 179,5 6,9 226,7 231,8 236,1 244,1 252,6 255,7 257,6 259,9 262,5 265,9 1,3 17,3 58,0 187 300
65-79 år 118,0 3,8 127,1 2,0 155,0 159,8 165,0 166,4 168,4 169,6 169,4 175,0 175,1 181,5 3,6 17,1 53,8 281 900
80- år 104,2 3,4 117,0 1,8 144,5 149,2 153,6 155,2 156,6 159,3 159,0 163,8 164,1 169,8 3,5 17,5 63,0 214 700
Ensamstående män utan barn 157,2 5,0 164,0 3,8 204,4 210,5 213,5 218,4 225,2 227,7 230,3 233,9 237,0 239,6 1,1 17,2 52,4 924 400
20-29 år 157,2 6,4 155,5 9,8 187,6 193,8 195,0 201,4 210,6 215,1 218,1 222,6 226,0 226,9 0,4 20,9 44,3 186 700
30-49 år 175,8 7,2 177,5 5,6 249,6 255,7 259,4 267,6 275,4 278,2 279,1 281,2 282,4 281,9 ‑0,2 12,9 60,4 265 900
50-64 år 170,4 13,0 177,1 9,7 232,4 238,7 242,6 251,5 261,3 265,4 269,6 272,9 276,7 278,5 0,6 19,8 63,4 206 500
65-79 år 132,4 11,6 142,4 6,0 171,1 176,2 182,5 183,0 185,7 187,5 188,6 192,1 192,8 199,0 3,2 16,4 50,3 188 400
80- år .. .. 127,5 4,1 158,3 163,8 169,3 169,7 172,0 175,4 177,7 183,0 184,2 190,3 3,3 20,2 .. 77 000
Ensamstående med barn 0-19 år [1] 225,0 8,9 232,1 5,5 285,1 292,3 297,1 306,4 317,9 323,8 325,7 330,6 333,6 338,4 1,4 18,7 50,4 245 000
1 barn 205,8 7,4 210,5 6,8 269,8 276,4 280,9 289,3 299,5 304,7 307,0 311,0 314,1 317,2 1,0 17,6 54,1 131 200
2 barn 246,1 13,1 246,5 9,9 300,6 307,8 311,8 322,3 334,0 339,0 340,3 345,8 349,8 354,6 1,4 17,9 44,1 84 200
3+ barn .. .. 293,6 16,1 312,3 322,0 326,1 335,6 350,5 358,1 356,0 361,8 363,5 371,1 2,1 18,8 .. 29 500
Ensamstående kvinnor med barn 0-19 år [1] 214,9 8,0 227,5 5,6 273,4 280,6 285,2 293,9 304,8 311,5 312,3 316,6 318,7 324,3 1,8 18,6 50,9 181 200
1 barn 198,5 6,7 207,7 7,2 256,0 262,7 267,0 275,3 284,6 290,4 292,3 294,8 297,1 301,6 1,5 17,8 51,9 95 000
2 barn 242,1 16,0 242,0 9,1 288,9 296,7 300,8 309,9 320,4 326,0 325,9 331,2 333,8 338,9 1,5 17,3 40,0 61 800
3+ barn .. .. 290,0 18,3 305,7 314,4 318,7 327,2 342,5 350,3 348,1 353,4 354,7 362,9 2,3 18,7 .. 24 200
Ensamstående män med barn 0-19 år [1] 272,9 25,1 259,0 22,1 334,4 342,2 346,1 357,9 370,4 370,7 373,5 377,8 382,5 384,4 0,5 15,0 40,9 63 900
1 barn 272,9 34,0 232,4 26,3 317,9 325,5 330,0 338,4 350,2 351,8 354,8 360,1 363,8 363,3 ‑0,1 14,3 33,1 36 100
2 barn .. .. .. .. 359,8 367,5 368,9 383,9 396,7 394,3 394,8 397,4 403,1 406,7 0,9 13,0 .. 22 400
3+ barn .. .. .. .. 368,7 384,1 386,2 402,2 410,6 411,8 414,3 417,0 418,7 419,7 0,2 13,8 .. 5 400
Ensamstående med kvarboende unga vuxna 20-29 år [2] 327,4 24,8 286,1 22,8 388,6 400,9 410,0 426,6 451,1 462,8 469,6 473,9 473,1 466,7 ‑1,4 20,1 42,5 61 300
Ensamstående kvinnor med kvarboende unga vuxna 20-29 år [2] 327,6 36,2 267,8 26,7 371,7 383,0 393,9 411,4 434,3 445,5 452,1 456,8 455,3 450,8 ‑1,0 21,3 37,6 38 100
Ensamstående män med kvarboende unga vuxna 20-29 år [2] .. .. .. .. 420,0 436,5 442,8 456,8 483,6 495,1 501,5 504,4 503,7 495,7 ‑1,6 18,0 .. 23 200
Sammanboende utan barn 303,6 5,5 331,6 4,8 422,2 434,0 443,3 457,4 474,6 479,1 484,9 489,7 496,1 503,0 1,4 19,1 65,7 1 134 900
20-29 år 317,2 8,0 312,8 11,0 392,4 402,8 411,1 430,1 454,0 467,7 477,1 483,7 488,6 488,7 0,0 24,5 54,1 116 700
30-49 år 363,4 10,4 398,1 12,5 505,4 517,3 524,9 543,8 564,1 573,0 577,3 580,4 585,8 588,3 0,4 16,4 61,9 140 200
50-64 år 350,3 7,3 379,8 6,2 507,1 521,2 533,3 555,4 578,9 583,6 591,0 596,1 605,2 613,5 1,4 21,0 75,1 326 100
65-79 år 244,2 8,0 260,8 6,6 355,6 370,7 384,8 392,3 404,7 407,4 412,9 418,8 425,6 436,3 2,5 22,7 78,7 435 900
80- år 175,4 10,3 217,2 5,6 273,8 284,7 294,2 295,4 300,9 308,6 313,5 321,4 325,3 335,9 3,3 22,7 91,5 116 100
Sammanboende med barn 0-19 år [1] 392,3 4,5 415,1 4,2 572,3 586,2 595,9 617,5 639,2 644,0 649,3 655,7 661,4 665,1 0,6 16,2 69,5 906 000
1 barn 380,3 6,8 398,7 7,8 548,8 561,7 570,4 590,1 611,9 616,1 621,8 624,7 629,9 633,0 0,5 15,3 66,4 311 900
2 barn 392,5 5,7 420,5 6,8 584,5 598,9 609,4 632,7 654,6 660,3 666,9 675,0 682,3 687,1 0,7 17,6 75,1 425 900
3+ barn 411,2 8,8 429,9 8,8 583,2 596,8 605,9 624,6 644,2 648,6 649,8 657,0 659,9 662,4 0,4 13,6 61,1 168 200
Sammanboende med kvarboende unga vuxna 20-29 år [2] 506,1 18,2 511,8 18,4 701,3 722,8 736,9 768,9 807,3 818,2 830,1 835,0 841,8 837,5 ‑0,5 19,4 65,5 104 100
Övriga hushåll utan barn 301,7 22,9 326,4 22,4 438,4 451,5 464,0 479,9 501,2 509,9 514,2 516,2 518,0 514,2 ‑0,7 17,3 70,4 239 400
2 personer 260,1 27,8 265,9 17,8 344,9 354,1 362,4 373,7 389,5 396,2 399,5 403,7 405,8 402,6 ‑0,8 16,7 54,8 123 900
3 personer 367,9 24,5 430,9 31,6 539,4 553,4 566,6 585,7 612,0 621,5 628,1 629,9 632,0 630,0 ‑0,3 16,8 71,2 86 200
4 personer .. .. .. .. 747,8 772,3 789,1 827,5 871,5 883,9 882,8 878,7 877,6 871,0 ‑0,7 16,5 .. 29 300
Övriga hushåll med barn 0-19 år [3] .. .. .. .. 617,3 634,4 646,5 672,0 702,7 714,4 713,4 716,5 719,3 721,2 0,3 16,8 .. 116 500
1 barn .. .. .. .. 555,8 577,5 587,5 615,1 639,4 649,2 650,9 650,6 653,7 652,4 ‑0,2 17,4 .. 48 400
2 barn .. .. .. .. 656,3 672,6 681,1 706,2 739,6 749,7 748,5 754,8 756,7 759,9 0,4 15,8 .. 39 200
3+ barn .. .. .. .. 677,6 690,2 706,7 729,3 762,6 776,1 768,9 774,8 778,5 778,6 0,0 14,9 .. 28 900
  1. Individer i hushåll bestående av referenspersonen, hans/hennes ev. sammanboende, minst ett barn 0–19 år med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet samt i förekommande fall även personer 20 år eller äldre med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet.
  2. Individer i hushåll bestående av referenspersonen, hans/hennes ev. sammanboende, minst en person 20–29 år med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet, samt i förekommande fall även personer 30 år eller äldre med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet. I hushållet finns inga personer 0–19 år.
  3. Med barn avses personer 0–19 år, oavhängigt en förälder–barn–relation till någon annan person i hushållet.

Kommentarer

* En förälder–barn–relation skapas om en person är biologisk förälder, adoptivförälder, vårdnadshavare eller ”Annan person” till någon i hushållet.

* Barn är personer 0–19 år, under förutsättning att personen själv saknar barn i samma hushåll, ej ingått äktenskap, registrerat partnerskap eller är sammanboende, i vilka fall personen räknas som vuxen. Personer som är 18 eller 19 år och som inte bor med föräldrar eller annan vuxen person räknas som vuxna.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?