Till innehåll på sidan

Sammanräknad förvärvsinkomst 2017 – decilindelning

Sammanräknad förvärvsinkomst efter deciler. Personer folkbokförda i Sverige både 2017-01-01 och 2017-12-31

Decilgrupper

Kvinnor och män

Kvinnor

Män

  20– år 20–64 år 20– år 20–64 år 20– år 20–64 år
1
23 929 12 098 25 190 13 413 22 761 10 833
2
114 132 99 028 106 451 92 533 129 822 107 741
3
167 569 183 315 148 018 165 634 198 452 207 804
4
212 931 249 625 184 701 225 085 247 752 281 914
5
259 474 298 285 225 857 270 524 299 156 330 758
6
306 411 337 863 270 079 307 665 345 987 370 789
7
351 457 377 964 312 948 342 992 391 805 412 953
8
403 277 426 988 358 097 385 167 445 205 463 637
9
476 731 499 991 422 120 447 953 527 260 547 999
10
771 247 809 306 633 675 671 014 883 715 919 178
Medelvärde topp 5 %
958 251 1 007 344 761 469 807 643 1 115 582 1 163 804
Medelvärde topp 1 %
1 657 951 1 760 203 1 192 542 1 269 080 2 017 632 2 131 811
Medelvärde 1
308 716 329 446 268 714 292 198 349 191 365 361
Medelvärde 2
321 419 347 259 278 621 306 595 365 085 386 821
P10
80 394 51 041 77 098 50 420 84 924 51 818
P25
167 919 184 781 148 271 166 565 198 716 208 336
P50 median
283 320 318 769 247 990 290 006 323 616 351 068
P75
402 500 426 288 357 382 384 375 444 751 461 889
P90
533 369 559 205 467 769 494 178 594 188 614 979
P90/P10
6,6 11,0 6,1 9,8 7,0 11,9
Gini-koefficient
0,361 0,360 0,348 0,345 0,359 0,363

Definitioner och förklaringar

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från försäkringskassan.

Medelvärde 1 beräknas för samtliga.

Medelvärde 2 beräknas för de som har en inkomst.

Decilgrupp är en tiondel av befolkningen. Värdet som anges är medelvärdet i respektive grupp. Decilgrupp 1 är den tiondel av befolkningen som har lägst inkomst.

Percentiler/Gränsvärden - Värdet som avgränsar den första tiondelen av populationen kallas P10 medan värdet som avgränsar den översta tiondelen av populationen benämns P90. Värdet i mitten, P50, kallas median.

Gini-koefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ett högt värde på koefficienten visar på en större ojämnhet än ett lågt värde.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-01-31

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?