Till innehåll på sidan

Sammanräknad förvärvsinkomst 2020 – decilindelning

Sammanräknad förvärvsinkomst efter deciler. Personer folkbokförda i Sverige både 2020-01-01 och 2020-12-31

Decilgrupper

Kvinnor och män

Kvinnor

Män

  20– år 20–64 år 20– år 20–64 år 20– år 20–64 år
1
21 920 9 567 21 213 9 322 23 108 9 986
2
123 201 103 201 113 543 92 540 140 787 117 151
3
180 787 198 259 160 151 176 022 213 950 228 032
4
229 868 271 485 198 934 243 250 268 196 305 310
5
280 861 322 368 243 772 293 092 322 101 354 549
6
330 528 364 435 292 025 333 057 370 665 397 455
7
379 100 408 797 338 359 372 588 420 249 443 457
8
436 278 463 253 389 344 421 120 480 034 501 235
9
518 207 543 857 462 248 492 437 568 163 590 147
10
846 814 891 400 701 888 745 671 968 246 1 010 139
Medelvärde topp 5 %
1 060 683 1 119 811 848 279 904 003 1 235 257 1 293 930
Medelvärde topp 1 %
1 897 346 2 028 760 1 361 763 1 462 404 2 321 965 2 465 568
Medelvärde 1
334 756 357 662 292 148 317 910 377 550 395 746
Medelvärde 2
349 518 378 579 304 290 335 766 395 165 419 771
P10
80 817 47 450 73 211 43 440 91 128 52 750
P25
181 032 199 152 160 510 177 129 214 435 229 004
P50 median
306 281 343 868 268 220 313 837 347 138 375 868
P75
435 318 462 208 388 496 420 324 479 027 500 751
P90
578 209 606 561 514 546 543 395 639 485 661 752
P90/P10
7,2 12,8 7,0 12,5 7,0 12,5
Gini-koefficient
0,365 0,366 0,355 0,355 0,362 0,366

Definitioner och förklaringar

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från försäkringskassan.

Medelvärde 1 beräknas för samtliga.

Medelvärde 2 beräknas för de som har en inkomst.

Decilgrupp är en tiondel av befolkningen. Värdet som anges är medelvärdet i respektive grupp. Decilgrupp 1 är den tiondel av befolkningen som har lägst inkomst.

Percentiler/Gränsvärden - Värdet som avgränsar den första tiondelen av populationen kallas P10 medan värdet som avgränsar den översta tiondelen av populationen benämns P90. Värdet i mitten, P50, kallas median.

Gini-koefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ett högt värde på koefficienten visar på en större ojämnhet än ett lågt värde.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?